Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 40/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-10-25

Sygn. akt V S 40/17

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Aleksandra Janas (spr.)

Sędziowie: SSA Zofia Kołaczyk

SSA Tomasz Pidzik

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygnaturze III Co 5/17 Sądu Okręgowego w (...) w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.)

postanawia: odrzucić skargę.

SSA Tomasz Pidzik SSA Aleksandra Janas SSA Zofia Kołaczyk

Sygn. akt V S 32/17

UZASADNIENIE

J. J. pismem, które wpłynęło do Sądu Okręgowego w (...)
w dniu 15 września 2017 r. wniósł skargę domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt III Co 5/17 Sądu Okręgowego w (...) oraz zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000,00 zł.

Skargę należało odrzucić, jako niedopuszczalną.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179, poz. 1843 ze zm; dalej: ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.), skargę
o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Sprawa o sygn. akt III Co 5/17 została prawomocnie zakończona wobec wydania przez Sąd Okręgowy w (...) postanowienia z dnia 20 czerwca 2017r. Co za tym idzie, skarga odnośnie tego postępowania została wniesiona z uchybieniem art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Skarga na przewlekłość postępowania wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowań co do istoty sprawy jest więc niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na mocy art. 373 w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz w związku z art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

SSA Tomasz Pidzik SSA Aleksandra Janas SSA Zofia Kołaczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Janas,  Zofia Kołaczyk ,  Tomasz Pidzik
Data wytworzenia informacji: