Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 31/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2012-12-21

Sygn. akt V S 31/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Barbara Kurzeja

Sędziowie

SA Jadwiga Galas (spr.)

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi

M. H.

przy udziale

Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w G.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania

w sprawie o sygn. akt II C 46/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach

w trybie ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.)

p o s t a n a w i a :

o d r z u c i ć skargę.

Sygn. akt V S 31/12

UZASADNIENIE

Skarżąca M. H. w dniu 4 grudnia 2012 r. wniosła skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt II C 46/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania w tej sprawie oraz zasądzenia od Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w G.kwoty 20.000 zł za nieetyczne zachowanies.
i przewlekłość postępowania.

Zarzuciła, że w dniu 6.11.2011r. wniosła pozew „gdzie wyimaginowane formalnie braki są wynajdowane”. Podała co sądzi o treści wydanych w sprawie zarządzeń (strona 2 i 4 skargi). Do skargi dołączyła pismo z daty 6.11.2011r., którego treść nie koresponduje
z pozwem w sprawie, której dotyczy skarga.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Jak wynika z akt sprawy o sygn. II C 46/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniu 15 marca 2012 r. P.zarządził zwrot pozwu (k. 23), a wskutek prawomocnego oddalenia zażaleń składanych przez skarżącą, w/w zarządzenie uprawomocniło się w dniu
16 października 2012 r. Skarga na przewlekłości postępowania została wniesiona w dniu
4 grudnia 2012 r., zatem po prawomocnym zwrocie pozwu w sprawie o sygn. akt II C 46/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, zaś sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie (art. 4.1 w/w ustawy). Treść art. 5.1 w/w ustawy wskazuje, że skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Zatem zarządzenie o zwrocie pozwu jako prawomocne w dniu 16 października 2012r., uzasadniało faktyczny zwrot pozwu, co nastąpiło. Skarżąca potwierdziła odbiór zwróconego pozwu z załącznikami w dniu 21.11.2012 r. (k: 110).

Wniesienie skargi po dniu 16.10.2012 r. powoduje, że nie ma przedmiotu szczególnego postępowania ze skargi (por. postanowienie SN z 5.08.2011 r., III SPP 18/1 oraz orzeczenia przytoczone w uzasadnieniu tegoż postanowienia).

Reasumując, skoro postępowanie w sprawie, w której złożono skargę nie toczy się, albowiem zostało prawomocnie zakończone 16 października 2012 r. (II C 46/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach), skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu w oparciu o art. art. 2, art. 4, art. 8 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z 2004r., z późn. zm. w zw. z art. 373 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kurzeja,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: