Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 30/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-01-04

Sygn. akt V S 30/12

POSTANOWIENIE

Dnia 4 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Iwona Wilk

Sędziowie :

SA Barbara Kurzeja

SA Grzegorz Stojek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w G.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 194/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

p o s t a n a w i a :

o d d a l i ć skargę.

Sygn. akt V S 30/12

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 194/12 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, domagając się nadto zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł. W uzasadnieniu skarżący wskazywał na zwłokę w postaci opieszałego wezwania go do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz nieusprawiedliwionego obiektywnymi przesłankami opóźnienia w podejmowaniu czynności przez Sąd w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 2 października 2012 r.

W odpowiedzi Prezes Sądu Okręgowego wG.wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej podnosząc, iż wszelkie czynności podejmowane były w sprawie bez zbędnej zwłoki.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza akt sprawy Sądu Okręgowego w Gliwicach o sygn. akt I C 194/12 wskazuje, że wskazane w skardze czynności oraz daty ich dokonania nie pokrywają się z czynnościami podejmowanymi przez Sąd Okręgowy w okresie objętym skargą. Skarżący żąda bowiem stwierdzenia przewlekłości postępowania od dnia 1 kwietnia 2012 r., gdy tymczasem pozew wniósł w dniu 7 września 2012 r. Badanie zasadności skargi może więc dotyczyć jedynie okresu od 7 września 2012 r. do wskazanego w skardze terminu – 2 października 2012 r.
W czasie niespełna miesiąca, jaki upłynął od wniesienia pozwu trudno mówić o nieuzasadnionej zwłoce w postępowaniu sądowym, tym bardziej że Sąd Okręgowy dokonał wszystkich niezbędnych czynności uzasadnionych wymogami proceduralnymi we właściwym czasie. Wydał w dniu 20 września 2012 r. postanowienie, w którym stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku.

W czynnościach podejmowanych przez Sąd Okręgowy w ramach postępowania objętego skargą nie sposób dopatrzeć się więc jakichkolwiek zaniedbań, skutkujących stwierdzeniem nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dlatego też skargę tę oddalił na mocy art.12 ust.1 ww. ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Barbara Kurzeja
Data wytworzenia informacji: