Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I S 147/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-11-20

Sygn. akt I S 147/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Zofia Kawińska - Szwed

Sędziowie :

SA Mieczysław Brzdąk (spr.)

SA Lucyna Świderska - Pilis

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

skargi J. J.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w K. pod sygnaturą akt IIC 508/13

p o s t a n a w i a :

oddalić skargę.

Sygn. akt I S 147/13

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. w skardze wniesionej 8 października 2013r. na przewlekłość postępowania w sprawie II C 508/13 Sądu Okręgowego w K. domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w tej sprawie i zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł.

Na uzasadnienie skargi podał, że w maju 2013 roku złożył pozew. Sąd I instancji wezwał go do uzupełnienia tego pisma, na które powód udzielił odpowiedzi. W dniu 19 września 2013r Sąd podjął decyzję, którą powód zaskarżył. W ocenie skarżącego w okresie od 15 czerwca 2013r do 4 października 2013r nastąpiła nieuzasadniona zwłoka.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Rejonowego w K. wniósł o jej oddalenie wskazując, że zawarte w skardze zarzuty, że czynności dokonywane przez Sąd Okręgowy były podjęte z nadmiernym opóźnieniem są nieuzasadnione.

Sąd Apelacyjny ustalił co następuje.

Sprawa, której dotyczy skarga została wszczęta po zwrocie Sądowi Okręgowemu w K. przez Sąd Apelacyjny w dniu 22 lipca 2013 r. akt sprawy II C 599/12 wraz z pismami skarżącego zatytułowanymi „pozew o zapłatę”.

W pozwie skarżący zawarł m. in. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sprawę zarejestrowano pod sygn. IIC 508/13 i przedłożono Przewodniczącemu w dniu 23 lipca 2013 r. Zarządzeniem z 8 sierpnia 2013 r. wezwano powoda do uzupełnienia zawartego w pozwie wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata.

Zarządzenie wykonano 23 sierpnia 2013 r., a wezwanie doręczono powodowi w dniu 2 września 2013 r.

Wymagane oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania powód złożył 6 września 2013 r.

Postanowieniem z 19 września 2013 r. referendarz sadowy w Sądzie Okręgowym zwolnił powoda od kosztów sądowych oraz oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Odpis postanowienia przeznaczonego dla powoda wysłano Dyrektorowi Aresztu Śledczego w W. w dniu 26 września 2013 r. a w dniu 8 października 2013r wpłynęło zażalenie ( w istocie skarga) powoda na wymienione postanowienie (k. 24).

Przystępując do oceny zasadności skargi na przewlekłość postępowania wskazać należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dla stwierdzenia czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia co do istoty […] uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Czynności podejmowane w tej sprawie dotyczyły badania wymogów formalnych pozwu oraz rozpoznania wniosku powoda o zwolnienie od kosztów i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

Jak wynika z treści skargi skarżący upatruje przewlekłości w tym, że postępowanie w okresie od 15 czerwca 2013r do 4 października 2013r nastąpiła nieuzasadniona zwłoka w postaci opieszałego wezwania do formalnego uzupełnienia „w/w pisma” (pozwu?) i „wydanie w/w decyzji” oraz możliwość jej zaskarżenia.

Ustalone wyżej okoliczności wskazują, że postępowanie w sprawie IIC 508/13 Sądu Okręgowego w K.nie toczyło się przewlekle.

W szczególności zauważyć należy, że organy procesowe podejmowały w niej odpowiednie do stanu sprawy czynności zarówno przy badaniu wymogów formalnych pozwu, w tym zawartemu w pozwie wnioskowi o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika jak i przy nadaniu biegu temu wnioskowi powoda. Terminowość tych czynności nie budzi zastrzeżeń, skoro podejmowano je w ciągu kilku najwyżej kilkunastu dni.

Wymienione okoliczności sprawiają, że skarga J. J. o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie IIC 508/13 Sądu Okręgowego w K. jest bezzasadna i z tej przyczyny ulegała oddaleniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz. 1843 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Kawińska-Szwed,  Lucyna Świderska-Pilis
Data wytworzenia informacji: