Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I S 114/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2002-11-07

Sygn. akt I S 114/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz

Sędziowie: SA Ewa Jastrzębska

SA Elżbieta Karpeta (spr)

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi A. T.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w G. z powództwa A. T. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w (...) i Prokuratorowi Okręgowemu w (...) o zapłatę, sygn. akt I C 39/10

przy uczestnictwie Prezesa Sądu Okręgowego w K.

p o s t a n a w i a :

oddalić skargę.

UZASADNIENIE

A. T. wniósł skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie, która zainicjował pozwem z dnia 1 lutego 2010r. i która toczyła się przed Sądem Okręgowym w G.. W lutym 2013r. sprawa ta została przekazana zgodnie z właściwością Sądowi Okręgowemu w K.. Skarżący zarzuca, że przekroczony znacznie został trzymiesięczny okres oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

Prezes Sądu Okręgowego w K. zgłosił swoje przystąpienie do sprawy i wniósł o oddalenie skargi wskazując, że czynności procesowe podejmowane były bez zbędnej zwłoki, a okoliczności przedstawione w skardze dotyczą okresu postępowania przed Sądem Okręgowym w G..

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje.

Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) skargę składa się do sądu przed którym aktualnie toczy się postępowanie, a zgodnie z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie, co uzasadnia właściwość Sądu Apelacyjnego w Katowicach do rozpoznania wniesionej przez powoda skargi.

Skarga powoda o stwierdzenie nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy jest pozbawiona uzasadnionych podstaw faktycznych.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w G. ukierunkowane było na realizację zapadłego postanowienia o stwierdzeniu niewłaściwości miejscowej. Sąd ten nie mógł zatem wyznaczyć rozprawy, gdyż nie był miejscowo właściwy do rozpoznania żądania powoda. Po przekazaniu sprawy Sądowi Okręgowemu w K. nastąpiło niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy. Sąd Okręgowy w Katowicach podejmował wszystkie czynności w sprawie z powództwa A. T. terminowo stąd nie sposób zarzucić mu rozpoznawania sprawy ze zbędną zwłoką. Skarga o stwierdzenie przewlekłości jako bezzasadna podlegała zatem oddaleniu na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz. 1843 z późn. zm.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tkocz,  Ewa Jastrzębska
Data wytworzenia informacji: