Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 1046/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-01-29

Sygn. akt III RC 1046/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant sekr. sądowy Monika Smolarek

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. (...)

sprawy z powództwa małoletnich M. M. (1) i M. M. (2) działających przez matkę A. L.

przeciwko Ł. M.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego Ł. M. na rzecz małoletniej powódki M. M. (1), z kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...)z dnia (...) w sprawie (...), do kwoty po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej powódki M. M. (2) z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...) w sprawie (...), do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, tj. do łącznej kwoty po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich powódek A. L., poczynając od dnia 27.11.2017r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat;

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie, obciąża nimi Skarb Państwa – Sąd Rejonowy(...),

IV.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 1046/17

UZASADNIENIE

A. L. działając w imieniu małoletnich M. i M. sióstr M. wniosła w dniu (...) pozew przeciwko Ł. M. domagając się podwyższenia alimentów na rzecz małoletniej M. M. (1) z kwoty po 450 zł miesięcznie do kwoty po 750 zł miesięcznie, oraz na rzecz mał. M. M. (2) z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 550 zł miesięcznie, tj. do łącznej kwoty po 1.300 zł miesięcznie płatnych do rąk A. L. do dnia 10 każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu podała m.in., że alimenty na rzecz małoletnich zasądzone zostały wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...) Od tego czasu nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek oraz kosztów ich utrzymania. Małoletnia M. rok temu podjęła naukę w gimnazjum oddalonym od domu, co wiąże się z koniecznością zakupu biletu miesięcznego. W bieżącym roku taka sama potrzeba zaistniała u mał. M.. Dodatkowo mał. M. potrzebuje korepetycji z matematyki, uczęszcza na zajęcia taneczne, a mał. M. chciałaby uczęszczać na zajęcia typu sportowego i artystycznego, jednak z uwagi na brak środków finansowych nie uczęszcza na nie. W skład kosztów utrzymania małoletnich wchodzą ponadto comiesięczne składki do szkoły, różnego rodzaju wycieczki, wyjścia do kina i teatru, zakup podstawowych przedmiotów do szkoły typu : dodatkowe książki, zeszyty, przybory szkolne, urodziny u rówieśników, wszelkiego rodzaju dojazdy i powroty. W roku 2016 zaistniała potrzeba umeblowania pokoju małoletnich, zakupu mebli, łóżek; co roku małoletnie chciałyby wyjeżdżać na wyjazdy wakacyjne - kolonie, obozy - pozwany jednak w żadnym zakresie nie dołożył się i nie dokłada do wydatków w tym zakresie.

Matka małoletnich podała, że utrzymanie mieszkania wynosi ok. 1.100 zł miesięcznie a jej zarobki wynoszą obecnie (...) netto miesięcznie. Pozwany mieszka z rodzicami, nie dokłada się do kosztów utrzymania, ma też możliwość dorobienia do comiesięcznej wypłaty.

Pozwany Ł. M. w odpowiedzi na pozew z dnia (...) uznał powództwo do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz mał. M. M. (1) oraz do kwoty po 400 zł miesięcznie na rzecz M. M. (2) i wniósł o oddalenie powództwa w pozostałej części.

W uzasadnieniu pozwany wskazał m.in., że kosztem swoich usprawiedliwionych potrzeb, a często zaciągając pożyczki lub korzystając ze wsparcia swojej rodziny, dokonuje dodatkowych zakupów na rzecz dzieci lub przesyła dodatkowe kwoty na zaspokojenie ich potrzeb. W ostatnim czasie zakupił: laptop (...)za 2299 zł, głośniki komputerowe za 549 zł, smartfon Samsung za 716 zł, myszkę za 54,98 Zł oraz tablet za 249,99 zł, sprzęty sportowy i odzież za łączną kwotę 1706,47 zł. Ponadto pozwany przesłał na rzecz małoletnich w ostatnim czasie kwotę łączną 3.691 zł.

Pozwany podał, że pracuje jako(...)w godzinach 8.00-17.00 i uzyskuje dochód netto (...) miesięcznie. Po przesłaniu alimentów na własne utrzymanie pozostaje mu kwota (...) zł. Z tego winien przekazywać rodzicom u których mieszka kwotę 299 zł na utrzymanie mieszkania oraz przynajmniej 200 zł na koszt wyżywienia. Na dojazdy do pracy pozwany wydaje 50 zł, a na telefon 30 zł. Ponadto pozwany ponosi koszt wizyt u małoletnich co 2 miesiące w wysokości ok. 800 zł (dojazd ok. 500 zł, wyżywienie razem z córkami, nocleg, atrakcje dla dzieci).

Sąd ustalił, co następuje

Małoletni M. M. (1), ur. (...) w C. oraz małoletnia M. M. (2), ur. (...) w C., są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego A. M. (obecnie L.) i Ł. M..

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia k. 26/

Wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...) wydanym w sprawie (...) rozwiązano małżeństwo Ł. M. i A. M. (obecnie L.) przez rozwód. W punkcie III wyroku zobowiązano Ł. M. do płacenia alimentów na rzecz małoletniej M. M. (1) w kwocie po 450 zł miesięcznie oraz na rzecz mał. M. M. (2) w kwocie po 350 zł miesięcznie, tj. w łącznej kwocie po 800 zł miesięcznie. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem (...)

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

wyrok z (...) – k. 36 akt (...) SO (...)/

Małoletnia M. miała wówczas (...)i była uczennicą (...)szkoły podstawowej. Jej miesięczny koszt utrzymania wynosił około 800 zł. Małoletnia M. miała wówczas (...) uczęszczała do(...). Jej miesięczny koszt utrzymania wynosił ok. (...). Małoletnie były zdrowe.

Dowody: zaświadczenia ze szkoły dotyczące małoletnich – k. 24-25 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

zeznania A. M. – k. 34 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

Matka małoletnich miała wówczas (...). Pracowała jako (...) w (...)z wynagrodzeniem ok. (...) miesięcznie. Wraz z małoletnimi mieszkała u swojej matki, w jej mieszkaniu, (...). Partycypowała w kosztach utrzymania mieszkania.

Dowody: zaświadczenia o zarobkach A. M. – k. 11-12, 20-23 akt (...) Sądu Okręgowego (...),

Zaznania A. M. – k. 34 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

Ł. M. miał wówczas (...). Był wówczas zarejestrowany jako bezrobotny, a wcześniej pracował w (...) jako (...) z wynagrodzeniem ok. (...) miesięcznie. Utrzymywał się z prac dorywczych, w (...) z których osiągał dochód ok. (...) miesięcznie. Mieszkał z rodzicami, którym starał się dokładać do kosztów utrzymania mieszkania.

Dowody: dokumenty dotyczące zatrudnienia Ł. M. – k. 26-31 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

Zaświadczenie z PUP w C. – k. 31 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

Zeznania Ł. M. – k. 35 akt (...) Sądu Okręgowego (...)

Obecnie małoletnia M. ma (...) i jest uczennicą gimnazjum. Chodzi na zajęcia dodatkowe tańca, których koszt wynosi 140 zł miesięcznie. Ma problemy z matematyką i powinna mieć korepetycje, których koszt wynosi 50 zł za 45 min., obecnie na te dodatkowe korepetycje z powodu problemów finansowych nie uczęszcza.

Małoletnia M. ma prawie (...) i jest uczennicą (...) szkoły podstawowej. Nie ma problemów z nauką, zapisała się na bezpłatne, szkolne zajęcia z hokeja na trawie. Chciałaby jednak brać udział w zajęciach dodatkowych - sportach walki, które kosztują 140 zł miesięcznie i w zajęciach plastycznych, które kosztują podobnie, ale na te odpłatne zajęcia matce małoletnich nie starcza już pieniędzy.

Małoletnie są zdrowymi dziećmi, ewentualne wizyty lekarskie, jak np. u stomatologa odbywają się w ramach NFZ. Obydwie małoletnie powódki dojeżdżają do szkoły. Każda z nich ma zakupiony bilet miesięczny za kwotę ok. 45 zł.

A. L. kupiła małoletnim nowe meble do pokoju: łóżko dla M. za 1000 zł, łóżko i materac dla M. za (...), biurko za 1000 zł, szafę i meble za ok. 1000 zł. Konieczny jest także zakup krzeseł dla małoletnich – zakup najprostszych, niewyprofilowanych to łączny koszt ok. 300 zł.

W szkole małoletnie korzystają z wyjść klasowych do kina, do teatru; do szkoły trzeba też płacić składki choćby na zakup papieru. Konieczny jest zakup dodatkowych podręczników dla małoletnich, zakup dla każdej z nich przyborów szkolnych. Na składki szkolne małoletnich ich matka wydaje po ok. 40 zł miesięcznie. Koszt ubrań dla każdej z małoletnich to ok. 150 - 200 zł miesięcznie, dorastające dziewczynki – z racji wieku chcą mieć lepsze już ubrania, choć małoletnia M. chodzi także jeszcze w ubraniach po starszej siostrze. Wzrastają wydatki na środki higieniczne, fryzjera dla małoletnich powódek – obecnie wynoszą ok. (...) miesięcznie.

A. L. ma obecnie (...). Zatrudniona jest jako (...) w (...), pracuje na 3 zmiany. Jej wynagrodzenie wynosi ok. (...) netto miesięcznie. Dodatkowo otrzymuje premie uznaniowe, średnio ok. (...) miesięcznie, bony na święta za kwotę ok. (...) dofinansowanie do swojego urlopu – (...) jednorazowo.

Na wyżywienie dla całej rodziny matka małoletnich wydaje ok. 1000 zł miesięcznie. Starsza z córek chciałaby wychodzić z koleżankami do miasta, czasami do restauracji, obie powódki na urodziny do koleżanek, ale brakuje na to środków.

A. L. wraz z dziećmi mieszka w mieszkaniu, za które opłaty wynoszą: czynsz 500 zł, prąd 200 zł co dwa miesiące, telewizja i internet 75 zł. Koszt wody ujęty jest w czynszu, niemniej z rozliczeń dokonywanych co 2 miesiące wynika, że dopłacać trzeba po ok. 150 zł. Dodatkowo opłaca trzy telefony komórkowe – dla siebie i powódek za łączną kwotę 80 zł.

Na dojazdy do pracy wydaje (...) miesięcznie, na środki higieniczne dla siebie ok. (...) miesięcznie, na ubrania dla siebie samej A. L. często brakuje już pieniędzy.

A. L. spłaca pożyczkę zaciągniętą na sfinansowanie komunii małoletniej w wysokości (...) na okres roku – miesięczna rata wynosi(...), pożyczkę na telefon –(...)miesięcznie oraz pożyczkę na zakup biurka dla powódek - na okres (...)miesięcy – (...).

Otrzymuje świadczenie rodzinne 500+ na małoletnią M., innych zasiłków nie otrzymuje. Ani A. L., ani małoletnie powódki nie mają żadnego majątku.

/dowód: dokumenty dotyczące kosztów utrzymania małoletnich k. 5-10, 12-15, 19, 22- 25

Dokumenty dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia A. L. – k. 16-18

przesłuchanie A. L. k. 115-116/

Ł. M. ma obecnie (...). Od 2014 r. zatrudniony jest na umowę o pracę na cały etat w (...) z wynagrodzeniem ok.(...)miesięcznie. Pracuje w godzinach od 9 do 17. Pozwany otrzymuje także premie – średnio raz na pół roku. Pozwany zamierza zmienić pracę, jest w okresie poszukiwań innego, lepszego zatrudnienia. Pozwany jest właścicielem samochodu (...)wartości (...). Na jego utrzymanie wydaje: 150 zł miesięcznie na paliwo, ubezpieczenie OC 400 zł rocznie, średnio ok. 200 zł miesięcznie na koszty eksploatacyjne auta. Samochód jest potrzebny pozwanemu głównie do dojazdów do pracy i do córek - z (...) do (...) - które są realizowane średnio co 2-3 miesiące.

Pozwany mieszka z rodzicami. Przekazuje im 300 zł miesięcznie tytułem udziału w kosztach utrzymania i 200 zł na wyżywienie. Na telefon wydaje 30 zł miesięcznie.

Pozwany pali papierosy, ostatnio ograniczył wydatki na nie, ale i tak jest to koszt ok. 80-100 zł miesięcznie.

Oprócz alimentów stara się kupować małoletnim niezbędne rzeczy, m.in. zakupił (...) córce w ramach prezentu na komunię laptop, głośniki i torbę do komputera, nadto okulary pływackie, spodnie; w 2016r. – smartfon, szczoteczkę elektryczną, w roku 2015 – rolki i deskorolkę, tablet. Na przestrzeni lat 2015-2017 na sprzęt komputerowy dla córek wydał pozwany kwotę 3.868,97, na sprzęt sportowy i odzież kwotę (...),47, w okresie od listopada 2014r. do stycznia 2018r. przelał A. L. na sfinansowanie wycieczek, zajęć dodatkowych, sprzęt, kosmetyki i inne potrzeby dla córek ok. 3700 zł.

Co dwa miesiące pozwany przyjeżdża do (...) na spotkanie z dziećmi. Wynajmuje wtedy pokój na weekend. Na paliwo wydaje wówczas ponad 200 zł.

Pozwany ma schorzenie kręgosłupa – leczy się w ramach NFZ, nie ma jednak orzeczonej niepełnosprawności czy niezdolności do pracy.

Pozwany przekazuje małoletnim kieszonkowe w kwocie po 40 zł miesięcznie dla każdej z nich. Dodatkowo przekazuje im na bieżące potrzeby kwotę ok. 100-200 zł miesięcznie.

/dowód: zaświadczenie o zarobkach k. 42

faktury i paragony k. 44-52, 90, 111

potwierdzenia przelewów k. 54-89, 91-105, 107-110

dokumentacja medyczna k. 112

przesłuchanie Ł. M. k. 116-116v./

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zeznań stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie w stosownych dokumentach zebranych w sprawie. Ustalenia poczyniono również na podstawie przedłożonych przez strony dokumentów urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

Sąd miał na uwadze, że obie strony przedstawiały okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy z własnej perspektywy, oceniając je subiektywnie.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem jego córki w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków oraz innych wydatków niezbędnych do jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Upływ czasu od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty wskazuje, że doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem małoletnich powódek. Dotychczasowa kwota alimentów została przyznana w 2013r. a więc od ustalenia wysokości alimentów minęły ponad 4 lata.

Małoletnia M. podjęła naukę w gimnazjum, zaś małoletnia M. poszła do szkoły podstawowej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami jak zakup biletu miesięcznego, zakup ćwiczeń, wycieczek szkolnych. Małoletnie chcą też i powinny uczęszczać na zajęcia dodatkowe, które generują dodatkowe koszty.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowane, zawarte w bazie danych programu LEX OMEGA pod numerem (...)) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów. Jak wskazała A. L., a co wydaje się oczywiste w świetle zasad doświadczenia życiowego – wzrosły koszty utrzymania każdej z małoletnich powódek w zakresie ich utrzymania związanego m.in. z:

- zamieszkaniem (wzrost opłat czynszu i pozostałych mediów),

- wyżywieniem (fakt dorastania, zwiększona aktywność fizyczna wynikająca choćby z uprawiania sportu czy choćby zajęć tanecznych),

- higieną (wchodzenie powódek w wiek nastoletni),

- rozwijaniem pasji i zainteresowań (zajęcia sportowe i artystyczne dla M. M. (2), zajęcia artystyczne dla M. M. (1)),

- koniecznością wspomagania nauki (korepetycje dla M. M. (1))

- ubiorem (konieczność posiadania większej ilości, lepszych ubrań, odpowiednich do wieku, w szczególności dla M. M. (1)),

- wypoczynkiem (wyjazdy każdej z powódek na ferie i wakacje).

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że obecnie w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie po 550 zł miesięcznie alimentów dla córki M. i po 450 zł miesięcznie dla córki M., tj. łącznie po 1000 zł miesięcznie, tytułem finansowania części usprawiedliwionych wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Wydatki powyżej kwoty łącznej 1000 zł miesięcznie obciążają matkę małoletnich M. i M. – jako drugiego z rodziców – a uzyskuje ona zarobki w wysokości(...)miesięcznie. Należy mieć na względzie, że A. L. swój obowiązek alimentacyjny wobec każdej z córek realizuje także poprzez swoje osobiste starania o ich codzienne utrzymanie.

Określając wysokość alimentów dla małoletnich, Sąd wziął pod uwagę możliwości zarobkowe pozwanego, który przed rozwodem pracował w (...) jako (...) osiągając dochód ok. (...) miesięcznie. W ocenie Sądu w możliwościach zarobkowych pozwanego leży więc uzyskiwanie wynagrodzenia wyższego niż w chwili obecnej, w szczególności iż z wykształcenia jest technikiem telekomunikacji. Argument, iż pozwany głównie z uwagi na chęć utrzymywania osobistych kontaktów z córkami i z uwagi na problemy zdrowotne nie chce pracować w (...) jest nieprzekonujący, albowiem w toku postępowania o rozwód pozwany wskazywał, że przyjeżdżał do Polski regularnie, średnio raz w miesiącu na kilka dni (dowód: odpowiedź na pozew – k. 15 akt (...) Sądu Okręgowego (...)), zaś obecny stan zdrowia i tak pozwala pozwanemu na wykonywanie pracy zarobkowej. Abstrahując nawet jednak od możliwości zarobkowych pozwanego związanych z pracą w (...), pozwany ma – w ocenie Sądu, biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, zmienioną obecnie sytuację na rynku pracy, gdzie jest to rynek w którym to pracodawcy poszukują pracowników, a i własne oświadczenia Ł. M. złożone w trakcie przesłuchania (gdzie wskazywał, że otrzymywana pensja nie jest wysoka i poszukuje lepiej płatnej pracy), możliwości zatrudnienia w kraju za wyższym, niż obecnie otrzymywanym - najniższym wynagrodzeniem, bądź możliwość dodatkowego, choćby dorywczego zatrudnienia. Pozwany nie ma na utrzymaniu innych niż powódki osób, nie założył nowej rodziny, możliwość dorabiania do pensji choćby w niewielkim zakresie, jest więc jak najbardziej realna.

Prawdą jest, że od daty ustalenia alimentów sytuacja zarobkowa matki małoletnich powódek uległa poprawie, ale podobnej poprawie uległa także sytuacja zarobkowa pozwanego. Pamiętać należy, że obecnie pozwany nie jest już osobą bezrobotną, a nawet jego obecnie uzyskiwane zarobki są dwukrotnie wyższe niż uzyskiwane niegdyś z pracy dorywczej. Pozwany jest właścicielem pojazdu wartości(...). Określając wysokość alimentów dla małoletnich, Sąd brał pod uwagę również to, że małoletnie spędzają z pozwanym ustalone dni świąteczne, część ferii i wakacji letnich, a pozwany nie ograniczał swego udziału w kosztach utrzymania dzieci li tylko do kwoty zasądzonych dotąd, regularnie płaconych alimentów. Jak wynika z przedłożonego przez pozwanego zestawienia prezentów i kwot przekazywanych małoletnim (k. 43 i 53 akt) w okresie od listopada 2014r. do stycznia 2018r. małoletnie otrzymały od pozwanego kwotę 9266,47 zł (suma kwot zakupu sprzętu elektronicznego, sportowego i odzieży – 5575,44 zł i przelewów dla małoletnich – 3691,03 zł), co w przeliczeniu 39 miesięcy w tym okresie, daje kwotę ok. 238 zł na obie powódki, czyli po 119 zł miesięcznie na każdą z nich. Powyższe wskazuje także na to, że w tym długim okresie pozwany, korzystając nawet częściowo z pomocy swoich rodziców, miał możliwości alimentowania małoletnich powódek w szerszym, niż wynika to z wyroku rozwodowego, zakresie.

Pozwany Ł. M. ma także możliwości poczynienia pewnych oszczędności w swoich wydatkach. Nie jest przekonującym argument, że na spotkania z małoletnimi musi dojeżdżać własnym samochodem wydatkując na każdy taki przyjazd do (...) kwotę (...) czy jak to określił w odpowiedzi na pozew 500 zł (k.41 akt). Doświadczenie życiowe wskazuje, że dojeżdżając komunikacją publiczną, kosztem nieco zwiększonego czasu przejazdu, pozwany mógłby zaoszczędzić; podobnie oszczędzić mógłby kwotę 80-100 zł miesięcznie rzucając palenie. Wreszcie pozwany jest właścicielem pojazdu wartości 11.000 zł, możliwą jest więc sprzedaż tego auta, a jeśli nawet nie to – zamiana na tańsze.

W ocenie Sądu, w możliwościach zarobkowych i majątkowych pozwanego nie mieściła się jednak kwota z tytułu alimentów powyżej łącznej kwoty 1000 zł miesięcznie. Do usprawiedliwionych wydatków po stronie pozwanego, które obniżają jego możliwości finansowe, należy zaliczyć przedstawione przez niego koszty jego utrzymania, jak udział w kosztach utrzymania mieszkania, wyżywienie, ubiór, higienę czy koszt utrzymania samochodu, którym dojeżdża także do pracy.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji, oddalając w pozostałym zakresie powództwo jako niezasadne.

O kosztach sądowych, Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uznając, że sytuacja majątkowa stron uprawnia do takiego rozstrzygnięcia.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: