Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 835/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-12-15

Sygn. akt III RC 835/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w. (1) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Kinga Miotk-Załuska

Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Łukasiak

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. w. (1)

sprawy z powództwa:

mał. L. J. i O. J. (1) działających przez matkę J. J.

przeciwko:

P. J.

o:

podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo,

II.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie.

Sygn. akt III RC 835/17

UZASADNIENIE

J. J. działając w imieniu małoletnich L. i O. rodzeństwa J. w dniu 22 września 2017r. wniosła pozew przeciwko P. J., domagając się podwyższenia alimentów z kwoty po 400 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. z łącznej kwoty po 800 zł miesięcznie, do kwoty po 800zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. do łącznej kwoty po 1.600 zł miesięcznie, poczynając od dnia 10 października 2017 r., wskazując m.in, że w wyroku rozwodowym z dnia 28 września 2016 roku Sąd Okręgowy w. (1) w sprawie (...) zasądził alimenty na każde z małoletnich dzieci: L. i O. w kwocie po 400 złotych miesięcznie.

Matka małoletnich powodów podała, że od tego czasu usprawiedliwione potrzeby małoletnich oraz koszty ich utrzymania istotnie zwiększyły się. Ponadto, poprawie uległa sytuacja materialna ojca dzieci gdyż podjął pracę w S.. Nadto pozwany zdaniem strony powodowej twierdził w trakcie sprawy rozwodowej, że będzie płacił kredyt hipoteczny w kwocie ok. 900 zł miesięcznie, czego ani razu nie wykonał.

Matka małoletnich otrzymywała 500 + na każde dziecko oraz zasiłek rodzinny (219 zł) jednak otrzymała decyzję z (...) o odmowie świadczenia 500 + na starsze dziecko z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego tj. 800 miesięcznie na osobę o 1,96 złotych.

Matka małoletnich pracuje i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około (...) zł miesięcznie. Jej miesięczne wydatki, na jedzenie, przedszkole, ubranie i inne potrzeby małoletnich wynoszą około (...) złotych. Do tego ponosi koszty związane z utrzymaniem domu i spłaca kredyty: konsolidacyjny w kwocie 852,21 zł miesięcznie do 2021 roku i hipoteczny w wysokości 899,24 zł miesięcznie. Za wodę płaci 124,27 zł, prąd 165,21 zł za śmieci 30 zł , TV 19,90 zł, telefon 29,90 zł, ogrzewanie domu pellet- 360 złotych, podatek od nieruchomości za rok 266 zł.

Z uzasadnienia pozwu wynika również, że pozwany zapłacił alimenty tylko przez dwa pierwsze miesiące, po czym powiedział, że nie zapłaci ani złotówki. Matka małoletnich dodała, że alimenty otrzymuje za pośrednictwem komornika w C.. Zdaniem matki małoletnich powodów pozwany aktualnie pracuje i zarabia około (...) złotych.

Pozwany P. J. na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił , co następuje

Małoletnia L. J., ur. (...) w T. i małoletni O. J. (2), ur. (...) w T., są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego J. J. i P. J..

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 10-11 akt (...) SO w. (1)/

Wyrokiem z dnia 28 września 2016 r. Sąd Okręgowy w. (1) rozwiązał małżeństwo rodziców małoletnich przez rozwód. W punkcie 3 wyroku Sąd zobowiązał pozwanego do płacenia alimentów na rzecz małoletnich L. i O. rodzeństwa J. alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie na każdego z nich, tj. w łącznej kwocie po 800 zł miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

/dowód: wyrok z dn. 28.09.2016r. – k. 160 akt (...) SO w. (1)/

Małoletnia L. miała wówczas (...)lat i chodziła do prywatnego przedszkola. Na jej usprawiedliwione potrzeby składały się następujące koszty: wyżywienie i witaminy 350-400 zł, środki higieniczne i pielęgnacyjne – 100-150 zł, zabawki edukacyjne 100-150 zł, odzież 150 zł, opłata za przedszkole 460 zł.

Od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku L. J. uczęszczała do punktu przedszkolnego T. M. w L.. Czesne za jej pobyt wyniosło 390 zł za miesiąc.

Małoletni O. miał wówczas (...)lata i chodził do prywatnego przedszkola. Na jego usprawiedliwione potrzeby składały się następujące koszty: wyżywienie 300-350 zł, środki higieniczne i kosmetyczne 100 zł, odzież 100-150 zł, opłata za przedszkole 287,75 zł, zakup leków na astmę 50-80 zł.

Od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku O. J. (3) uczęszczał do punktu przedszkolnegoT. M. w L.. Czesne za jego pobyt wyniosło 320 zł za miesiąc.

Od sierpnia 2016 r. matka małoletnich korzystała z pomocy opiekunki.

Matka małoletnich pracowała wówczas w poradni rehabilitacyjnej w L. i zarabiała ok. (...) zł miesięcznie.

Pozwany pracował wówczas w Banku (...) i zarabiał (...) zł miesięcznie.

/dowód: akta sprawy (...) SO w. (1), zaświadczenie z punktu T. M. i kopie umowy o świadczeniu usług wychowania przedszkolnego–k. 138, 139-142 akt (...)

przesłuchanie matki mał. powodów k. 132-133/

Obecnie małoletnia L. J. ma (...) lat, zaś małoletni O. ma obecnie(...) lata. Oboje małoletni chodzą obecnie do samorządowego przedszkola w B. za które opłata wynosi 270-300 zł miesięcznie za dwoje dzieci wraz z wyżywieniem. Dodatkowo płatne są wycieczki ok. 50 zł za dwoje dzieci.

Z uwagi na godziny pracy matki małoletnich od sierpnia 2016 r. w opiece nad małoletnimi pomaga matce opiekunka. Obecnie J. J. płaci jej 300 zł miesięcznie.

Małoletni O. choruje na astmę. Leki dla niego kosztuję ok. 50 zł miesięcznie.

Koszty wyżywienia małoletnich, wydatków związanych z edukacją i rozrywką, zakupu obuwia a także zakupu środków higienicznych i kosmetyków nie zmieniły się od chwili orzeczenia rozwodu.

J. J. nadal pracuje w poradni rehabilitacyjnej w L.. Zarabia ok. (...) zł netto miesięcznie.

Wraz z małoletnimi mieszka w domu jednorodzinnym, którego koszty utrzymania porównywalne są do tych z chwili orzekania rozwodu.

Matka małoletnich spłaca kredyt hipoteczny, który został zaciągnięty na okres 40 lat na kwotę(...)zł a którego rata wynosi ok. (...) zł miesięcznie. Spłaca również kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na kwotę (...) zł, którego rata wynosi ok. (...) zł miesięcznie a który będzie spłacany do 2021 r. Toczy się sprawa o podział majątku wspólnego.

J. J. pozostaje w związku nieformalnym. (...) przebywa u niej ok. 20 dni w miesiącu. Przekazuje jej kwotę 500 zł miesięcznie tytułem udziału w kosztach utrzymania domu oraz wyżywienia. (...) matki małoletnich pracuje jako spawacz i otrzymuje pensję w wysokości najniższej krajowej. Ma troje pełnoletnich dzieci.

Decyzją W. G. O. odmówiono matce małoletnich przyznania zasiłków rodzinnych na dzieci oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Do końca września 2017 r. matka małoletnich otrzymywała świadczenie rodzinne 500+ na oboje małoletnich. Z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego od października 2017 r. przyznano jej świadczenie wyłącznie na małoletniego O..

/dowód: faktura za zakup podręczników k. 6

decyzja W. G. O. k. 7-8, 103, 124-126

potwierdzenia przelewów k. 9-17, 105-117

zaświadczenie o zarobkach k. 19, 102

zaświadczenie z przedszkola k. 104

przesłuchanie matki mał. powodów k. 132-133/

P. J. mieszka w S.. Od 3 października 2016 r. zatrudniony był w Banku (...). Obecnie od września 2017 r. pracuje w kantorze całodobowym i jego średni miesięczny dochód wraz z premią uznaniową wynosi ok. (...) zł netto.

Mieszka wraz z matką, której przekazuje 500 zł miesięcznie tytułem udziału w kosztach utrzymania mieszkania i wyżywienia.

Matka pozwanego pomaga mu finansowo. Zakupiła również samochód, który następnie w drodze darowizny przekazała synowi.

Pozwany przyjeżdża do T. na kontakty z dziećmi. Koszt przyjazdu do dzieci to ok. 150 zł w dwie strony na paliwo. Po dzieci był 6 czerwca, 24 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 12 sierpnia, 26 sierpnia, 11 września, 13 października, 10 listopada 2017 roku.

W 2017 r. zaciągnął pożyczkę w mBanku na kwotę ok.(...) zł na okres 8 lat, którą spłaca w ratach po 97 zł miesięcznie. Ma wykorzystany limit kredytowy w (...) na kwotę (...) zł oraz limit w mBanku na kwotę (...) zł. Ma również kartę kredytową w G. Banku na kwotę (...) zł. Łączna miesięczna kwota jaką przeznacza na spłatę pożyczki, kredytów odnawialnych i karty kredytowej to ok. 600 zł.

Na ubezpieczenie wydaje ok. 57 zł miesięcznie, na ubezpieczenie OC samochodu ok. 50 zł miesięcznie, na abonament telefoniczny ok. 120 zł miesięcznie, na paliwo ok. 500 zł miesięcznie, na utrzymanie samochodu ok. 150 zł miesięcznie.

/ dowód: zestawienie kosztów utrzymania k. 40,

paragony k. 41-52, 129

umowa kredytu k. 54-58

ubezpieczenie samochodu k. 59-61

wyciąg z karty kredytowej k. 67-68

potwierdzenia przelewów k. 62-66, 69-87, 89-92

harmonogram spłaty kredytu k. 93-95

faktura za telefon k. 96-97

ubezpieczenie na życie k. 98-100

zaświadczenie o zarobkach k. 101

umowa darowizny k. 127

umowa kupna samochodu k. 128

przesłuchanie pozwanego k. 133-134/

Sąd zważył , co następuje

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak też dokumentów z akt sprawy (...).

Zeznania stron procesu uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów nie doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a przez którą rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów.

Zgodnie z powołanymi przepisami kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również ojciec dziecka powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych utrzymaniem z jego dziecka w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, przyborów i pomocy szkolnych, części opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w którym przebywa, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt IIICZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

Należy zaznaczyć, że usprawiedliwione potrzeby małoletnich powinny być finansowane też przez ich matkę, gdyż obowiązek alimentacyjny spoczywa również w odpowiedniej części na drugim z rodziców, a obecna kwota alimentów nie ma wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków na utrzymanie małoletnich O. i L. a jedynie ich usprawiedliwionych potrzeb.

Podkreślenia wymaga fakt, że od momentu ustalenia ostatnich alimentów do dnia wniesienia pozwu nie upłynął nawet rok. W ocenie Sądu w tak krótkim czasie nie doszło do istotnej zmiany sytuacji małoletnich powodów i ich matki.

Wynagrodzenie J. J. nie uległo zmianie, nie uległy zmianie koszty utrzymania domu czy wysokość raty kredytu hipotecznego. Jak przyznała sama matka małoletnich podczas przesłuchania również koszty zakupu obuwia dla dzieci, wydatki związane z edukacją i rozrywką, koszty zakupu środków higienicznych i kosmetyków a także koszty wyżywienia są na porównywalnym poziomie do tego, który był w momencie wydawania wyroku przez Sąd Okręgowy w. (1).

Matka małoletnich powoływała się na okoliczność, ze obecnie płaci opiekunce 300 zł gdyż ta odbiera małoletnich z przedszkola. Należy jednak zauważyć, że obecnie płaci ona o 400 zł mniej za przedszkole małoletnich (300 zł zamiast 700 zł jak to miało miejsce we wrześniu 2016 r.) a więc z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy może pokryć koszty opiekunki. Faktem jest też, że korzysta z pomocy opiekunki od dłuższego czasu – już w momencie orzekania rozwodu korzystała z jej pomocy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że pozwany mieszka w S., gdzie wyprowadził się po orzeczeniu rozwodu –wrócił do mieszkania matki i przekazuje jej miesięcznie na utrzymanie kwotę 500 złotych. Oznacza to, że musi ponieść koszty dojazdu do B. –jeden wyjazd 150 złotych, w sytuacji gdy przyjeżdża po dzieci i następnie je odwozi jest to kwota 300 złotych miesięcznie przy jednorazowym kontakcie w miesiącu.

Sąd miał na uwadze, że toczy się sprawa o podział majątku wspólnego w skład którego wchodzi min. nieruchomość -dom jednorodzinny w B., na budowę którego i wykończenie strony zaciągnęły dwa kredyty o wielkiej wartości. Z majątku pozostał samochód osobowy, który J. J. sprzedała za kwotę 500 złotych.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że J. J. pozostaje obecnie w związku nieformalnym i co miesiąc otrzymuje od swojego partnera kwotę 500 zł tytułem partycypowania w kosztach utrzymania domu i wyżywienia.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że sytuacja majątkowa obu stron jest trudna. Dodatkowo J. J. straciła uprawnienie do uzyskiwania świadczenia wychowawczego na małoletnią L. –zgodnie jednak z art. 135 § 3 pkt 3 krio na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają te świadczenia.

Powyższe okoliczności stanowiły podstawę do stwierdzenia, iż dotychczasowa kwota po 400 zł miesięcznie alimentów na każdego z małoletnich powodów płacona przez pozwanego jest adekwatna do obecnej sytuacji materialnej małoletnich i ich rodziców.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro a contrario orzeczono jak w punkcie I sentencji.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Miotk-Załuska
Data wytworzenia informacji: