Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 831/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2019-04-09

Sygn. akt III RC 831/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Kamilla Piórkowska

Ławnicy

Protokolant st.sekr.sądowy Monika Kalinowska

Po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. w Toruniu.

sprawy z powództwa:

mał. N. M. działającej przez matkę M. M.

przeciwko:

B. C.

o: podwyższenie alimentów

1.  podwyższa z dniem 16.10.2018r. rentę alimentacyjną od pozwanego B. C. na rzecz mał. powódki N. M. w ten sposób, że w miejsce renty alimentacyjnej ustalonej uprzednio wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 2.10.2012r. w sprawie III RC 683/12 orzeka alimenty w kwocie po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie płatne z góry do rąk matki małoletniej powódki M. M. do dnia 15-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat;

2.  w pozostałej części powództwo oddala i nie obciąża mał. powódki kosztami sądowymi w zakresie oddalonego powództwa;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasy Sądu Rejonowego w Toruniu) kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych;

4.  znosi między stornami koszty procesu;

5.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 831/18

UZASADNIENIE

M. M. działając w imieniu małoletniej N. M. w dniu 16 października 2018r. wniosła pozew przeciwko B. C. domagając się podwyższenia alimentów z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 1.000 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 września 2018 r., wskazując m.in, że wzrosły koszty utrzymania małoletniej od czasu gdy zaczęła ona uczęszczać do szkoły. Matka ponosi następujące koszty utrzymania córki: wyżywienie 600 zł, obiady w szkole do 80 zł, obuwie 100 zł, kosmetyki i środki czystości 150 zł, leki 100 zł, pomoce i przybory szkolne 60 zł, wyjścia szkolne, urodziny kolegów i koleżanek 100 zł, ubrania 150 zł, j. angielski 200 zł, basen 110 zł, komitet rodzicielski 20 zł, korepetycje z matematyki 240 zł, dentysta i ortodonta 150 zł. Matka małoletniej opłaca koszty związane z utrzymaniem mieszkania, które obejmują: czynsz najmu 350 zł, prąd 200 zł, opłaty eksploatacyjne 750 zł, multimedia 130 zł, telefon 30 zł. Podano, że M. M. prowadzi działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodu, pozwala na opłacenie stałych kosztów. Ponadto opiekuje się ona 13-miesięcznym synem. Pozwany jest żołnierzem i posiada znaczne możliwości zarobkowe.

Pozwany B. C. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując m.in., że nie jest on już żołnierzem zawodowym bowiem jego kontrakt został rozwiązany z dniem 31 marca 2018 r. Obecnie pracuje w (...) w T. i osiąga niższe zarobki. Podano, iż oprócz małoletniej powódki ma jeszcze dwoje dzieci na utrzymaniu: N. C. oraz S. C..

Na rozprawie w dniu 26 marca 2019 r. pozwany do ugody zaproponował kwotę alimentów po 500 zł miesięcznie.

Sąd ustalił co następuje

Małoletnia N. M. urodziła się (...) r. i jest dzieckiem pochodzącym ze związku nieformalnego M. M. i B. C..

/okoliczność bezsporna/

Wysokość alimentów na rzecz małoletniej powódki została po raz ostatni ustalona wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie III RC 683/12 na kwotę 400 zł miesięcznie.

Małoletnia N. miała wówczas (...) lata. Chorowała przewlekle na zapalenie krtani, miała stwierdzoną alergię, płaskostopie, wadę wzroku. W związku z chorobą nerek przyjmowała na stałe leki, których koszt wynosił ok. 70 zł miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej jej matka oceniała wówczas na kwotę 670 zł.

Matka małoletniej, M. M., miała wówczas (...) lat. Była zarejestrowana jako bezrobotna. Podejmowała prace dorywcze, z których uzyskiwała dochód w kwocie 220 zł miesięcznie. Dodatkowo w ramach umowy zlecenia myła bramki na autostradzie i z tego tytułu uzyskiwała ok. 50 zł miesięcznie. Wraz z małoletnią mieszkała ze swoimi rodzicami, babcią i wujkiem. Rodzice przekazywali jej często pieniądze na potrzeby dziecka a także dawali jedzenie.

Pozwany B. C. miał wówczas (...) lata. Oprócz małoletniej N. miał na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci z innych związków, na które płacił alimenty w kwocie łącznej 500 zł miesięcznie. Był żołnierzem zawodowym. Jego średni miesięczny dochód wynosił (...) zł netto miesięcznie. Miał zajęcie komornicze wynagrodzenia w wysokości 60 % z tytułu zaległości alimentacyjnej oraz niespłaconych kredytów. Otrzymywał dodatek mieszkaniowy w kwocie (...) zł miesięcznie, który przeznaczał na spłatę użytkowanego samochodu. Mieszkał wraz z rodzicami, którym nie przekazywał żadnych pieniędzy na poczet kosztów utrzymania mieszkania. Rodzice kupowali mu jedzenie. Poza alimentami nie łożył dodatkowo na utrzymanie mał. N..

/dowód: akta III RC 683/12 SR w Toruniu/

W dniu 7 sierpnia 2013 r. matka małoletniej N. złożyła w tut. Sądzie pozew o podwyższenie zasądzonych alimentów do kwoty po 550 zł miesięcznie, zaś B. C. w dniu 2 września 2013 r. złożył pozew wzajemny o obniżenie zasądzonych alimentów do kwoty po 350 zł miesięcznie.

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. oba powództwa zostały oddalone.

/dowód: akta III RC 927/13 SR w Toruniu/

Obecnie mał. N. ma (...) lat i chodzi do(...) klasy szkoły podstawowej. Dwa razy w tygodniu ma korepetycje z matematyki, których koszt to 25 zł za godzinę, a raz w miesiącu dodatkowe zajęcia z języka angielskiego za 30 zł.

Małoletnia dwa razy w tygodniu chodzi na basen, którego koszt to 110 zł miesięcznie. W ramach zajęć pływania raz w roku przechodzi badania lekarskie za 40 zł. Co parę miesięcy uczestniczy w zawodach. Koszt zawodów to ok. 30 zł plus koszt dojazdu.

N. ma wadę zgryzu. Wizyty u ortodonty odbywają się w ramach NFZ natomiast za aparat ortodontyczny jej matka zapłaciła prywatnie 2.700 zł.

Z uwagi na krzywą miednicę małoletnia pozostaje pod opieką ortopedy. Koszt wizyty to 200 zł. Wizyty odbywają się co 6 miesięcy. Jeśli stan małoletniej się nie polepszy, to konieczne będzie rozpoczęcie fizjoterapii.

N. w maju 2019 r. ma Komunię Świętą. Całkowity koszt wyniesie ok. 4.000 zł.

Małoletnia nie zażywa leków na stałe, jedynie witaminy w okresie zimowym.

Matka małoletniej, M. M., ma obecnie (...) lat. Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie handlu internetowego, która obecnie przynosi dochód pozwalający jedynie na pokrycie kosztów stałych. Na jej rozpoczęcie otrzymała dofinansowanie i musi ją prowadzić do czerwca 2019 r. Po tym czasie zamierza zamknąć działalność bądź ją zawiesić.

Pozostaje w związku małżeńskim. Jej mąż prowadzi własną działalność gospodarczą i zarabia ok. (...) zł miesięcznie,

M. M. oprócz mał. N. ma na utrzymaniu syna, który ma (...) roku. Obecnie jest w ciąży z kolejnym dzieckiem.

Otrzymuje świadczenie (...) na dwoje dzieci i zasiłki rodzinne w kwotach (...) zł i (...) zł miesięcznie.

Wraz z mężem i dziećmi mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Opłaty z tytułu utrzymania mieszkania wynoszą: opłata za najem 350 zł miesięcznie, czynsz 710 zł miesięcznie, multimedia 140 zł miesięcznie, prąd ok. 180 zł co 2 miesiące.

Jest właścicielką samochodu O. (...) rocznik (...), który został zakupiony z funduszy unijnych do prowadzenia własnej działalności.

/dowód: informacja o wysokości czynszu k. 51

rachunki k. 52,64

dokumentacja medyczna małoletniej k. 53,120,133

decyzja Wójta Gminy L. k.54

paragony k. 56,57,58-60,62,66-76,121-125,136-139

faktury k. 56v.,57v.,61,65,134-135

przesłuchanie M. M. k. 141v.-142/

B. C. ma obecnie (...) lat. Do 31 marca 2018 r. był żołnierzem zawodowym. Zrezygnował z kontraktu z powodów zdrowotnych. Od sierpnia 2018 r. pracuje jako kierowca w (...) w T. a jego wynagrodzenie wynosi ok. (...)zł netto miesięcznie.

Oprócz małoletniej ma na utrzymaniu dwoje dzieci w wieku (...) i (...) lat, na które płaci alimenty w łącznej kwocie 500 zł miesięcznie.

Pozostaje w związku nieformalnym. Jego partnerka pracuje w sklepie i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Wraz z partnerką i córką partnerki mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Koszt utrzymania wynosi łącznie ok. 1.500 zł miesięcznie.

Spłaca kredyt zaciągnięty w czasie trwania związku z matką małoletniej, którego rata wynosi 600 zł miesięcznie. Dodatkowo zaciągnął kredyt na spłatę długu u rodziców w kwocie 12.000 zł. Z kwoty tej 4.000 zł przekazał swoim rodzicom a pozostałą kwotę przeznaczy na opłaty. Spłaca go w ratach po 350 zł miesięcznie.

Nie przyjmuje żadnych leków na stałe.

Pozwany płaci regularnie alimenty na rzecz mał. N. w kwocie 400 zł miesięcznie. Oprócz płacenia alimentów nie łoży dodatkowo na utrzymanie córki ani nie utrzymuje z nią żadnych kontaktów.

/dowód: wydruki z portalu F. k. 80-119

zaświadczenie o zarobkach k. 140

przesłuchanie B. C. k. 142-142v./

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny ustalono na zeznań stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem córki W. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

Ponadto jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowanym, zawartym w bazie orzeczeń SIP LEX pod numerem 5811) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że od czasu ostatniego ustalenia wysokości alimentów doszło do istotnej zmiany stosunków. W okresie ponad 6 lat niewątpliwie wzrosły koszty utrzymania małoletniej, w tym jej potrzeby żywieniowe, koszty zakupu odzieży i obuwia czy koszty przeznaczane na spędzenie przez małoletnią czasu wolnego.

W ocenie Sądu pozwany tytułem alimentów dla mał. N. M. powinien płacić po 550 zł miesięcznie. Zasądzona kwota alimentów mieści się bowiem w możliwościach majątkowych i zarobkowych pozwanego, który osiąga miesięczne dochody w wysokości ok. (...)zł netto miesięcznie.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb mał. N. M. należy wskazać, że podawana w toku sprawy przez matkę małoletniej kwota ok. 2.000 zł miesięcznie oznacza wartość szacowanych, a nie rzeczywiście ponoszonych, kosztów utrzymania córki. Małoletnia ma dopiero (...) lat, ogólnie jest zdrowa, nie przyjmuje leków na stałe. Trenuje pływanie, jednak nie są to duże koszty w skali miesiąca. Korzysta też z korepetycji, jednak mają one na celu przygotowanie jej do konkursów, więc nie jest to też wydatek stały.

Należy też wskazać, że wysokość alimentów nie zależy wyłącznie od wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka ale też od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. B. C. obecnie uzyskuje wynagrodzenie za pracę w wysokości ok. (...)zł netto miesięcznie. Sąd miał jednak na uwadze, że oprócz małoletniej powódki ma on na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci, w których kosztach utrzymania również musi uczestniczyć, ponosi wysokie koszty utrzymania mieszkania, spłaca kredyty-zaciągnięte jeszcze w czasie trwania związku z matką małoletniej. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że w granicach jego możliwości zarobkowych i majątkowych leży płacenie alimentów na rzecz córki N. w kwocie po 550 zł miesięcznie.

Należy dodać, że kwota 550 złotych miesięcznie nie ma wystarczyć na zaspokojenie wszystkich potrzeb małoletniej N., albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, co oznacza, że również matka małoletniej – M. M., ma obowiązek współfinansowania wydatków na utrzymanie małoletniej. Ponadto małoletnia korzysta z zasiłków z pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji.

W pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne, orzekając jak w punkcie II sentencji.

W punkcie VI sentencji wyroku sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie przegranego powództwa. Wysokość zasądzonej opłaty Sąd ustalił na kwotę 90 zł (150 x 12 x 5%).

Na mocy art. 100 kpc Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamilla Piórkowska
Data wytworzenia informacji: