Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 816/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-06-10

Sygn. akt III RC 816/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Szcześniak

Protokolant sekr.sądowy Karol Kotoński

Po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. w. T..

sprawy z powództwa mał. N. B. działającej przez matkę I. C.

przeciwko P. B.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego P. B. alimenty na rzecz mał. N. B. w miejsce ustalonych w kwocie 400zł miesięcznie na mocy wyroku z dnia 07.10.2011r. w sprawie (...) Sądu Rejonowego w. T., w kwocie obecnie po 600zł (sześćset) miesięcznie poczynając od dnia 01.06.2016r. oraz tytułem dopłaty do alimentów wpłaconych za czas 01.10.2015r. – 31.05.2016r. kwotę po 200 zł (dwieście) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej I. C. , z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności,

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w. T.;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

III RC 816/15

UZASADNIENIE

I. C. działając w imieniu małoletniej N. B. w dniu 04 września 2015r. wniosła pozew przeciwko P. B. domagając się podwyższenia alimentów z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 1 000 zł miesięcznie poczynając od dnia 01 października 2015 r., wskazując m.in, iż od przyznania alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie w 2012r. koszty utrzymania małoletniej wzrosły, a sytuacja pozwanego uległa poprawie gdyż od około 4 lat mieszka i pracuje w. N., prawdopodobnie pobiera też zasiłek na małoletnią powódkę (k. 2-11).

Pozwany P. B. wniósł o oddalenie powództwa w całości, wskazując m.in., iż po stronie małoletniej powódki nie doszło do znacznych zmian, natomiast pozwany, w związku z chorobą na którą cierpi oraz z sytuacją społeczno-gospodarczą rozważa powrót do Polski, musi on też ponosić koszty utrzymania drugiego dziecka, które w najbliższym czasie rozpocznie edukację szkolną (k. 37-52).

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w. T. z dnia 07 października 2011 r. w sprawie (...) zasądzono z dniem 01 kwietnia 2011r. alimenty od pozwanego P. B. na rzecz małoletniej N. B. w kwocie po 400 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej powódki I. C., z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

(dowód: wyrok z dnia 07 października 2011r. k. 51-52 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.)

Małoletnia powódka miała wówczas 10 lat. Chodziła do Szkoły Podstawowej. Do czerwca 2011r. przez 2 lata chodziła do szkoły języków obcych, ale zrezygnowała z tej nauki bo kolidowała ona z treningami pływackimi małoletniej w klubie (...). Opłata za treningi w klubie (...) wynosiła 50 zł miesięcznie. Od września 2011r. małoletnia pobierała korepetycje z języka angielskiego po 2 godziny w tygodniu. Opłata za jedną godzinę wynosiła 25 zł.

Małoletnia mieszkała wraz z matką i dziadkami – rodzicami matki. Było to mieszkanie jej matki. Matka na okres od 2 kwietnia do 28 czerwca 2011r. miała zawartą umowę o pracę z (...) Sp. z o.o. na czas próbny na stanowisku sprzedawca-konsultant. Jej wynagrodzenie średnie netto wynosiło ok. 1700zł miesięcznie.

I. B. po dniu 28 czerwca 2011r. nadal pracowała, jej wynagrodzenie nie uległo zmianie. Ponosiła 1/2 wysokości opłaty za czynsz (pełna kwota czynszu wynosiła 579 zł miesięcznie). Pozostałą część płacili jej rodzice. Rodzice płacili w całości rachunki za telefon stacjonarny ok. 60 zł miesięcznie. Matka małoletniej w całości opłacała rachunki za (...) z Internetem, tj. 87 zł miesięcznie. Płaciła też za zużycie prądu ok. 250-264 zł co dwa miesiące.

I. C. od ok. 4 lat posiadała samochód marki N. (...) rok produkcji 1997.

(dowód: przesłuchanie matki małoletniej powódki k. 47-48 akt (...)

Sądu Rejonowego w. T.,

rachunki, dowody wpłaty k. 23-30,33 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

zaświadczenie o wynagrodzeniu matki małoletniej powódki k. 31-32

akt (...) Sądu Rejonowego w. T.)

P. B. latem 2010 r. zawarł związek małżeński. W dniu 17 lutego 2011 r. z tego związku urodziło się dziecko – córka L. B..

(dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej L. k. 38 akt)

W 2009 r. po śmierci ojca pozwany i jego bracia nabyli udziały po 1/5 w posesji przy ul. (...) w C. i w tym czasie pozwany wraz z żoną i dzieckiem mieszkali na tej posesji. Na tej posesji mieszkał też brat pozwanego z żoną. Ponosił on też koszty utrzymania posesji. Tę działkę współwłaściciele wystawili do sprzedaży na portalu internetowym(...)za kwotę 200 000 zł, ale nikt nie zgłosił się do kupna.

Pozwany do 31 stycznia 2011r. pracował w (...). (...) Sp. z o.o. w L. jako monter zabudowy samochodów specjalistycznych i zarabiał ok. 2 000 zł netto miesięcznie.

Od 01 czerwca 2011r. rozpoczął prowadzenie własnej działalność gospodarczej. Działalność przynosiła straty. W dniu 29 lipca zaprzestał jej prowadzenia.

Od tego czasu był osobą bezrobotną, co miesiąc pobierał zasiłek dla bezrobotnych ok. 570 zł netto. Miał też zasiłek rodzinny na rzecz małoletniej córki L. w kwocie po 68 zł miesięcznie.

P. B. z żoną i córką mieszkali w C. przy ul. (...) i opłacali czynsz ok. 140 zł miesięcznie, za prąd płacili ok. 140 zł miesięcznie, za gaz ok. 50 zł miesięcznie, za (...) ok. 46 zł miesięcznie, za Internet ok. 64 zł miesięcznie i za telefon ok. 50 zł miesięcznie, tj. łącznie ok. 490 zł miesięcznie. Za opał, tj. węgiel na zimę na sezon grzewczy 2010/2011 zapłacili ok. 1500zł, tj. przeciętnie ok. 125 zł miesięcznie.

Żona pozwanego pracowała i zarabiała ok. 1300 zł netto miesięcznie.

P. B. 3 lata wcześniej kupił ok. 13 arów ziemi w C. przy ul (...) za 80.000 zł z pieniędzy z kredytu zaciągniętego w P. na 40 lat, którego rata wynosiła ok. 450 zł miesięcznie. Ta działka była niezabudowana. Pozwany kupił tę działkę z zamiarem budowy domu. W 2010 r. podarował obecnej żonie udział 1/2 w tej działce i od tego czasu byli jej współwłaścicielami.

Pozwany i jego żona posiadali samochód marki F. (...) rok produkcji 1998. Otrzymali go od matki żony.

Pozwany szukał pracy. Chciał znaleźć pracę z pensją ok. 2500 zł netto miesięcznie, bo chciał aby wystarczyło mu pieniędzy na opłacenie opiekunki dla dziecka – 800 zł. Pozwany wskazywał, że jeżeli do zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. do stycznia 2011r. takiej pracy z pensją ok. 2 500 zł netto nie znajdzie, to planuje podjęcie pracy z niższym wynagrodzeniem, a małoletnią L. będzie zajmować się ktoś z jego znajomych lub opiekunka do dziecka.

(dowód: przesłuchanie pozwanego k. 48-49 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

przesłuchanie matki małoletniej powódki k. 47-48 akt (...)

Sądu Rejonowego w. T.,

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – k.

16 –17 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

świadectwo pracy k. 17-18 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

przelew z rachunku k. 42 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

strata z działalności gospodarczej k. 43 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

zaświadczenie z PUP k. 44 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej k. 45 akt (...)

(...) Sądu Rejonowego w. T.)

Obecnie małoletnia N. B. jest uczennicą (...) w T., kończy drugą klasę. W dniu 01 lipca skończy 15 lat. Od stycznia 2016r. nie chodzi na lekcje języka angielskiego w szkole (...). Stwierdziła, że te lekcje nie są jej potrzebne, bo sobie radzi doskonale. Miesięczny koszt uczęszczania na te zajęcia wynosił 130 zł miesięcznie, do tego dochodził koszt podręczników – 80 zł. Małoletnia zrezygnowała też zajęć pływackich z uwagi na chorobę serca. Od ok. 3 miesięcy chodzi na siłownię i zajęcia z aerobiku, za które opłata wynosi 129 zł miesięcznie.

W związku z chorobą serca, małoletnia jest pod opieką lekarza kardiologa, chodzi do niego co 6 miesięcy. Lekarz przepisuje jej witaminy i magnez. Leki kosztują ok. 30 zł miesięcznie. Małoletnia miała też problemy z kolanami, chodziła w związku z tym na rehabilitację. Teraz nie chodzi na rehabilitację, bo nie jest to konieczne. Leczenie kolan zostało zakończone. Na rehabilitacji była dwa razy w 2015r. Rehabilitacja trwała po 2 tygodnie i to było w przeciągu pół roku do jesieni 2015r. Koszt leczenia serca i rehabilitacji wynosił łącznie 350 zł za całość okresu półrocznego.

W grudniu 2014r. założono małoletniej aparat ortodontyczny. Był to aparat zmienny, małoletnia zdejmowała go na noc i do jedzenia. Całkowity koszt założenia aparatu wyniósł 3 000 zł (z tym, że matka dziecka otrzymała od pozwanego w styczniu 500 zł oraz w lipcu 500 zł jako pomoc w zakupie aparatu). We wrześniu 2015r. matka kupiła małoletniej aparat ortodontyczny (stały) w prywatnym gabinecie, gdyż NFZ nie finansuje takich wydatków u dzieci powyżej 12 roku życia. W związku z założonym aparatem konieczna jest comiesięczna kontrola w gabinecie ortodontycznym. Koszt wizyty wynosi 150 zł.

Małoletnia korzysta z wizyt u dermatologa i kosmetyczki w związku z trądzikiem. Koszt leczenia trądziku do tej pory to 250 zł. Małoletnia wyjeżdża na wakacje. Koszt wyjazdu wakacyjnego to ok. 1000 zł.

Na miesięczny koszty utrzymania małoletniej składa się też koszt wyżywienia – ok. 500 zł, ubrania ok. 100 zł, kosmetyki – 60 zł, urodziny, prezenty świąteczne np. na Dzień Dziecka, czy Boże Narodzenie – ok. 150 zł.

Dodatkowe koszty to opłaty szkolne ok. 70 zł rocznie, wycieczki szkolne – 150 zł rocznie, przybory i podręczniki szkolne ok. 450 zł rocznie. Małoletnia chciałby uczęszczać na dodatkowe zajęcia typu taniec, nauka gry na instrumencie.

Małoletnia nie jest właścicielką nieruchomości, nie ma majątku.

Matka małoletniej - I. C. nadal pracuje w (...) Sp. z o.o. i dodatkowo zajmuje się opieką nad dziećmi swoich przyjaciół. Z tytułu opieki nad dziećmi w maju 2016r. zarobiła 300 zł, a w kwietniu 250 zł, w czasie styczeń – marzec zarobiła po 200 zł miesięcznie. I. C. nie pracowała przy opiece nad dziećmi w listopadzie i grudniu 2015r.z uwagi na dużą liczbę obowiązków w A.. W październiku 2015r. za opiekę nad dziećmi otrzymała ok. 250 zł. W pozostałych miesiącach 2015r. oraz we wcześniejszych latach z opieki na dziećmi miała po ok. 250 zł netto miesięcznie, za wyjątkiem jednego miesiąca w czasie wakacji gdy miała urlop. W ten sposób I. C. pracuje u znajomych od ok. 5 lat, z tym, że bez tych dwóch miesięcy po koniec roku, tj. listopada i grudnia i jednego miesiąca w wakacje.

Za pracę w A. otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, czyli od wartości sprzedaży.

Jej wynagrodzenie w grudniu każdego roku jest wyższe bo jest to okres świąteczny i jest większa sprzedaż. Gdy na początku roku jest inwentaryzacja w sklepach (...) to pracownicy, w tym matka małoletniej, jeżdżą do innych sklepów i wówczas dostają wynagrodzenie z umowy zlecenia.

Wynagrodzenie I. C. w maju 2015r. wynosiło 3961,57 zł brutto, netto – (...),44 (po potrąceniu raty pożyczki z ZFŚS w kwocie 168,34 zł),

w czerwcu 2015r. wynosiło 3921,34 zł brutto, netto – 2604,87 zł (po potrąceniu raty pożyczki z(...) w kwocie 168,33 zł),

w lipcu 2015r. wynosiło 4163,30 zł brutto, netto – 2932,26 zł,

w sierpniu 2015r. wynosiło 3673,64 zł brutto, netto - 2588,69 zł,

we wrześniu 2015r. wynosiło 4027,28 zł brutto, netto – 2835,38 zł,

w październiku 2015r. wynosiło 3 533,13 zł brutto, netto – 2492,42 zł ,

w listopadzie 2015r. – 4656,43 zł brutto, netto – 3273,41 zł,

w grudniu 2015r. – 13 652,02 zł, brutto, netto – 9 542,10 zł,

w styczniu 2016r. – 3778,53 zł brutto, netto – 2670,13 zł,

w lutym 2016r. – 4057,16 zł brutto, netto – 2855,84 zł,

w marcu 2016r. – 4036,82 zł brutto, netto – 2848,87 zł.

I. C. prócz małoletniej córki N., nie ma innych dzieci na utrzymaniu.

Do 11 marca 2016r. I. C. była właścicielką mieszkania przy ul. (...), w którym wcześniej mieszkała. Aby otrzymać kredyt na mieszkanie w (...)nie mogła być właścicielką mieszkania. I. C. dokonała darowizny tego mieszkania na rzecz swojej siostry A. C.. W mieszkaniu tym obecnie mieszkają ich rodzice. W umowie darowizny wartość mieszkania podano na kwotę 160 000 zł.

Od 01 czerwca 2012r. I. C. razem z córką N. mieszka w wynajętym mieszkaniu. Czynsz najmu wynosi 700 zł miesięcznie, czynsz eksploatacyjny - 467 zł miesięcznie, opłata za prąd - ok. 90 zł co dwa miesiące, za gaz – ok. 25 zł, co 3 miesiące, za (...) z internetem - 82 zł miesięcznie. I. C. posiada samochód marki N. (...), rok produkcji 2007.

W wakacje 2015r. I. C. razem z córką była tydzień (...). W wakacje w 2014r. była z córką przez tydzień w K.. Małoletnia była też na wycieczce nad morzem.

I. C. posiada oszczędności w kwocie ok. 1500 zł. Nie ma akcji ani obligacji.

W kwietniu 2016r. I. C. złożyła w (...) w T. wniosek o przyznanie jej na rzecz małoletniej córki zasiłku rodzinnego z (...). Do tej pory decyzja w tej sprawie nie została wydana. I. C. nie przysługuje świadczenie z programu 500 PLUS.

Obecnie I. C. ma zadłużenie w Banku (...) w kwocie 69 000 zł. w związku z podpisaną kilka dni temu umową na zakup mieszkania w(...). Kredyt jest wzięty na 25 lat. Rata miesięczna wynosi ponad 400 zł. Pieniądze z kredytu, bank przeleje na konto (...) na mieszkanie, które będzie wybudowane do sierpnia 2017r. (...) w T.. Po 5 latach I. C. będzie miała możliwość wykupu tego mieszkania na własność. W (...) zamieszka w sierpniu 2017r. Zamieszka w nim wraz z małoletnią córką N..

(okoliczności bezsporne k.90-92 akt,

(dowód: zeznania świadka I. C. k. 66-68 akt,

umowa najmu k. 4 akt,

oświadczenie lekarza stomatologa k. 5 akt,

oświadczenie z (...) S. k. 6 akt,

dowody wpłaty (...) S. k. 7-11 akt,

rachunek za aparat ortodontyczny k. 14 akt,

zaświadczenia o wynagrodzeniu I. C. k. 30—32, 71-

73 akt,

PIT-y za 2015 dot. I. C. k. 74-82 akt)

P. B. ma wykształcenie zawodowe. Nadal jest w związku małżeńskim. Razem z żoną i ich małoletnią córka L. mieszka (...). Tam też pracuje. Początkowo pracował w. N. jako pracownik budowlany. Pracował u jednego pracodawcy. Obecnie pracuje dorywczo u różnych pracodawców, np. jednego dnia rozładowuje węgiel z wagonów, a innego dnia np. rozładowuje meble. Jego miesięczne dochody w. N. wynoszą ok. 1200 euro, tj. ok. 5 000 zł. Nie pobiera zasiłku rodzinnego na małoletnią N.. Pozwany choruje, cierpi na łuszczycę.

Wskazane przez pozwanego wydatki to: opłata za wodę, prąd, śmieci itp. – 235 euro, w przeliczeniu na złotówki jest to ok. 940 zł, żywność – 400 euro (ok. 1600 zł), media – 50 euro (ok 200 zł), leki 30 euro (ok120 zł), wydatki na dziecko (małoletnią powódkę) – 100 euro (ok 400 zł), paliwo – 100 euro (ok.400 zł), odstępne – 300 euro (ok.1200 zł). Pozwany nadal jest w 1/5 współwłaścicielem posesji przy ul. (...) w C. oraz w 1/2 działki, którą kupił z zamiarem budowy domu.

Pozwany spłaca kredyt hipoteczny wzięty we frankach szwajcarskich. W dniu 14 stycznia 2016r. pozwany zapłacił z tego tytułu ratę w wysokości 420 zł, a w dniu 11 lutego 2016r. – 359 zł. Kredyt hipoteczny pozwany zaciągnął na kupno działki w C. na której planował budowę domu. Obecnie pozwany nie planuje budowy domu na tej działce, nie ma na to środków finansowych.

Pozwany jest najemcą mieszkania przy ul. (...) w C.. W związku z tym płaci rachunki za prąd w tym mieszkaniu i płaci też za to mieszkanie czynsz. Obecnie mieszkanie przy ul. (...) w C. stoi puste, czeka na powrót pozwanego do Polski. Pozwany planuje powrót do Polski w wakacje 2016r.

Obecnie pozwany alimenty na rzecz małoletniej N. płaci dobrowolnie, wcześniej była prowadzona egzekucja komornicza, ale kilka lat temu została zakończona.

Córka pozwanego z obecnego związku małżeńskiego – L., ma obecnie 5 lat. Od września 2016 r. rozpocznie edukacje szkolną.

(okoliczności bezsporne k. 40-52, 60)

Na dzień 13 maja 2016r. w bazie Drugiego Urzędu Skarbowego w T. nie zarejestrowano żadnego zeznania podatkowego oraz informacji o wysokości osiąganego dochodu (poniesionej straty) za rok 2015r. przez P. B..

(dowód: pismo Drugiego Urzędu Skarbowego w T. z dnia 13 maja

2016r. k. 87 akt)

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie wyjaśnień matki małoletniej powódki, zeznań świadka, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania matki małoletniej powódki, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem jego starszej córki N. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Upływ czasu od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty wskazuje, że doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem małoletniej powódki, przy czym dotychczasowa kwota alimentów po 400 zł miesięcznie została przyznana już w 2011r. w wyroku z dnia 07 października 2011r. w sprawie (...).

Małoletnia obecnie jest starszym dzieckiem, w dniu 01 lipca skończy 15 lat i od września 2016r. będzie uczęszczała do klasy trzeciej gimnazjum. Nadto jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowane, zawarte w bazie danych programu LEX OMEGA pod numerem (...)) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

Należy przy tym zaznaczyć, że matka małoletniej nie obliczała faktycznych wydatków na utrzymanie córki, a kwoty przez nią podawane jako koszty utrzymania córki to kwoty szacowane.

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że obecnie w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie po 600zł miesięcznie alimentów dla córki N., tytułem finansowania części usprawiedliwionych wydatków związanych z jej utrzymaniem – zgodnie z zasadą równej stopy życiowej dzieci z ich rodzicami.

Wydatki powyżej kwoty 600zł miesięcznie obciążają matkę małoletniej N. – jako drugiego z rodziców – a uzyskuje ona zarobki w wysokości ok. 3400 zł miesięcznie.

Określając wysokość alimentów dla małoletniej powódki, Sąd wziął pod uwagę wysokość zarobków pozwanego, które wskazał - ok. 1200 euro miesięcznie, tj. około 5 000 zł miesięcznie.

Sąd miał też na uwadze, że po stronie pozwanego występują również możliwości majątkowe, gdyż jest on współwłaścicielem 2 nieruchomości tj. przy ul. (...), w której pozwany posiada 1/5 udziałów i działki, której jest współwłaścicielem w 1/2.

W ocenie Sądu, w możliwościach zarobkowych i majątkowych pozwanego nie mieściła się jednak kwota z tytułu alimentów powyżej 600 zł miesięcznie. Do usprawiedliwionych wydatków po stronie pozwanego, które obniżają jego możliwości finansowe, należy zaliczyć przedstawione przez pozwanego koszty jego utrzymania, a także obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka ze związku małżeńskiego, tj. małoletniej L..

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2002r., sygn. akt V CKN 1032/00 (niepublikowanym, zawartym w bazie orzeczeń programu LEX OMEGA pod numerem (...)) stwierdzono bowiem, że sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci, może natomiast wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

Ponieważ pozwany płacił w toku procesu po 400 zł miesięcznie z tytułu alimentów, to należało zasądzić kwotę 600 zł miesięcznie od 01 czerwca 2016 r. oraz dopłatę po 200 zł miesięcznie za czas od 01 października 2015r. do 31 maja 2016 r.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji, oddalając w pozostałym zakresie powództwo jako niezasadne.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014r. poz. 1025 ze zm.) w związku z art. 98 § 1 kpc w części dotyczącej strony powodowej, a w związku z art. 102 kpc w części dotyczącej pozwanego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Szcześniak
Data wytworzenia informacji: