Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 712/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-06-08

Sygn. akt III RC 712/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Szcześniak

Protokolant sekr.sądowy Karol Kotoński

Po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w. T.

przy udziale -

sprawy z powództwa B. B. (1)

przeciwko mał. A. B. działającej przez matkę M. R.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

i z powództwa K. B. (1)

przeciwko mał. A. B. działającej przez matkę M. R.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  obniża wysokość alimentów od B. B. (1) na rzecz mał. A. B. z kwoty 300 zł miesięcznie ustalonej na mocy wyroku z dnia 24.02.2017r. w sprawie (...) Sądu Okręgowego w T. do kwoty obecnie po 200 zł (dwieście) miesięcznie, poczynając od dnia 01.02.2018r, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej M. R., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala w pozostałej części powództwo B. B. (1),

III.  obniża wysokość alimentów od K. B. (1) na rzecz mał. A. B. z kwoty 150 zł miesięcznie ustalonej na mocy wyroku z dnia 24.02.2017r. w sprawie (...) Sądu Okręgowego w T. do kwoty obecnie po 100 zł (sto) miesięcznie, poczynając od dnia 01.02.2018r, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej M. R., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat,

IV.  oddala w pozostałej części powództwo K. B. (1),

V.  oddala wniosek B. B. (1) o zasądzenie od mał. A. B. zwrotu kosztów procesu,

VI.  oddala wniosek K. B. (1) o zasądzenie od mał. A. B. zwrotu kosztów procesu,

VII.  wyrokowi w punktach I i III sentencji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

VIII.  uchyla postanowienie z dnia 24.01.2018r. o zabezpieczeniu powództw B. B. (1) i K. B. (1).

III RC 712/17

UZASADNIENIE

B. B. (1) w dniu 28 sierpnia 2017r. wniósł pozew przeciwko małoletniej A. B. działającej przez matkę M. R. domagając się stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego określonego w kwocie po 300zł w sprawie (...) Sądu Okręgowego w T. poczynając od dnia wniesienia pozwu wskazując m.in., iż alimenty dla małoletniej wnuczki były zasądzone z uwagi na niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez ojca małoletniej P. B., a ponieważ obecnie P. B. regularnie płaci alimenty to odpadła przesłanka z art. 132 kro istnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków małoletniej (k.2-5)

K. B. (1) w dniu 28 sierpnia 2017r. w sprawie (...) SR w. T. wniosła pozew przeciwko małoletniej A. B. działającej przez matkę M. R. domagając się stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego określonego w kwocie po 150zł w sprawie (...) Sądu Okręgowego w T. poczynając od dnia wniesienia pozwu wskazując m.in., iż alimenty dla małoletniej wnuczki były zasądzone z uwagi na niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez ojca małoletniej P. B., a ponieważ obecnie P. B. regularnie płaci alimenty to odpadła przesłanka z art. 132 kro istnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków małoletniej (k.2-5 w aktach sprawy (...) SR w. T.)

Sprawa (...) SR w. T. została połączona z niniejszą sprawą w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia (k.20 w aktach sprawy (...) SR w. T.)

M. R. działając w imieniu małoletniej pozwanej A. B. wniosła o oddalenie obu powództw podnosząc m.in., iż ojciec małoletniej P. B. został w wyroku rozwodowym zobowiązany do płacenia alimentów po (...) zł miesięcznie dla mał. A., jednakże egzekucja świadczeń alimentacyjnych prowadzona przez komornika sądowego nie jest w pełni skuteczna, wydatki na potrzeby małoletniej nie zmniejszyły się od czasu zakończenia sprawy (...) Sądu Okręgowego w. T. i konieczne jest utrzymanie obowiązku alimentacyjnego dziadków wobec małoletniej (k.64-70)

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Małoletnia A. B. urodziła się w dniu (...) i pochodzi ze związku małżeńskiego M. B. i P. B..

Wyrokiem z dnia 09 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w. T. w sprawie (...) rozwiązał związek małżeński rodziców małoletniej przez rozwód. Tym samym wyrokiem nałożono na rodziców małoletniej obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniej A. i tytułem udziału ojca dziecka w tych kosztach zasądzono od P. B. alimenty w kwocie po (...) zł miesięcznie. Wyrok uprawomocnił się z dniem 12 stycznia 2016r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w. T. M. K. prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko P. B. odnośnie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniej A.. Podczas prowadzonej egzekucji od 12 stycznia 2016r. zostały wyegzekwowane następujące kwoty:

- w lutym 2016r. – 100zł, z której wierzycielowi przekazano ok. 80 zł.

- we wrześniu 2016r. – 50zł (była to wpłata P. B. na konto komornika tytułem alimentów za miesiąc lipiec 2016r.)

P. B. przesyłał matce małoletniej alimenty przekazem pocztowym, tj.:

18 stycznia 2016r. - kwotę 50 zł jako alimenty za styczeń 2016r.,

11 marca 2016r. - kwotę 50 zł jako alimenty za marzec 2016r.,

01 czerwca 2016r.- kwotę 100 zł jako alimenty za miesiąc kwiecień 2016r.,

04 lipca 2016r. - kwotę 50 zł jako alimenty za lipiec 2016r.

Na dzień 22 sierpnia 2016r. alimenty zaległe dla wierzyciela wynosiły (...)

Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w. T. z dnia 24.02.2017r., w sprawie (...), zmieniono wyrok sądu I instancji i zasądzono od B. B. (1) i K. B. (1) dla wnuczki mał. A. B. – z uwagi na niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez ojca małoletniej P. B. – alimenty w wysokości:

a)  po 300 zł miesięcznie od B. B. (1), poczynając od dnia 18.03.2016r., płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej M. R., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat,

b)  po 150 zł miesięcznie od K. B. (1), poczynając od dnia 18.03.2016r., płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej M. R., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat.

Wówczas małoletnia A. mieszkała razem z matką w T. przy ul. (...), w mieszkaniu należącym do M. R.. Małoletnia nie miała majątku. Nie otrzymywała alimentów z funduszu alimentacyjnego bo jej matka przekroczyła kryterium dochodowe.

Matka małoletniej M. R. była zatrudniona na cały etat w charakterze s. i uzyskiwała dochód ok. (...) zł brutto miesięcznie, tj. ok. (...) zł netto miesięcznie (wraz z premiami i innymi dodatkami). Jej ojciec nie z marł a matka Z. R. liczyła (...) lat i pobierała rentę rodzinną w kwocie (...) zł netto miesięcznie. Matka M. R. otrzymywała też dochód z wynajmu mieszkania ok. (...) zł netto miesięcznie, tj. po opłaceniu podatku.

M. R. nie korzystała z programu (...) (...), gdyż przekroczyła kryterium dochodowe. M. R. posiadała samochód marki P. (...), rocznik (...) Spłacała raty za samochód w kwocie 321 zł miesięcznie.

Ojciec małoletniej P. B. mieszkał wraz z rodzicami w T. przy ul. (...). P. B. dawał czasami rodzicom na swoje utrzymanie 50-200 zł i kwota ta obejmowała opłaty za mieszkanie i wyżywienie (stołuje się razem z rodzicami) oraz na środki czystości. P. B. oprócz małoletniej A. miał na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko z pierwszego związku małżeńskiego, tj. córkę O. B. która liczyła (...) lat. P. B. na rzecz córki O. był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie 600 zł miesięcznie i prowadzona była egzekucja komornicza tych świadczeń.

Wówczas B. B. (1) liczył (...) lat, a K. B. (2) miała (...) lat. pozostawali w związku małżeńskim. Mieszkali w T. przy ul. (...). Do tego mieszkania małżonkowie mieli spółdzielcze prawo własnościowe w SM (...).

B. B. (1) oprócz emerytury nie miał innych dochodów. Emerytura wynosiła (...) zł netto miesięcznie. B. B. (1) chorował. Był po operacji ż. ś.. Miał dietę beztłuszczową i był pod stałą opieka o. Przyjmował też leki na nadciśnienie. K. B. (1) otrzymywała emeryturę w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Chorowała na cukrzycę i nadciśnienie. Na leki wydawała 140 zł miesięcznie. Przebywała na ścisłej diecie. Małżonkowie nie mieli innych dochodów. Posiadali wspólny budżet domowy. W marcu 2016r. sprzedali działkę. Za działkę otrzymali (...) zł. Za pieniądze ze sprzedaży działki kupili lodówkę i pralkę. Za pralkę zapłacili ok. 1400-1600 zł, za lodówkę ok. 2100-2200 zł. Część pieniędzy wydali na naprawę rozrządu w samochodzie, a ok. 1100 zł na dopłatę za wodę na działce. Ze sprzedaży działki pozostało im ok. 2000 zł. B. B. (1) był właścicielem samochodu T. (...) rok produkcji 2008r. oraz F. (...) rok produkcji (...)

(dowód: akta sprawy (...) SR w Toruniu-VIII Ca (...) SO w. T. na k. 2-27, 42-75, 82-127, 150-160, 165-166, 169, 174, 179-182, 189-192, 199-201, 209-211)

Obecnie małoletnia A. nadal mieszka razem z matką w T. przy ul. (...), w mieszkaniu należącym do M. R.. Wydatki na utrzymanie małoletniej nie zmniejszyły się do czasu zakończenia sprawy (...) SO w. T. Małoletnia nadal nie otrzymuje alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Sytuacja materialna matki małoletniej nie uległa zmianom wobec istniejącej w chwili zakończenia sprawy (...) SO w. T.

Matka M. R. ma (...) lat i pobiera rentę rodzinną po ok. (...) zł netto miesięcznie. Matka M. R. sprzedała mieszkanie które wcześniej wynajmowała.

B. B. (1) obecnie ma emeryturę w wysokości ok. (...) netto miesięcznie. W maju 2018r. został zaliczony do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

K. B. (1) ma ok. 30 zł miesięcznie więcej emerytury niż w 2017r. B. B. (1) nadal biorze leki na nadciśnienie za ok. 40 zł miesięcznie. Ostatnio K. B. (1) przeszła operację i po założeniu stomii wydaje ok. 50 zł miesięcznie więcej na leki niż w 2017r.

Egzekucja komornicza alimentów należnych dla wnuczki A. B. od B. i K. B. (1) nie jest prowadzona, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie (...) SO w. T. zostały zapłacone wszystkie alimenty zaległe dla wnuczki, ponadto były terminowo płacone alimenty bieżące i ostatnia zapłata była za styczeń 2018r.

Na mocy postanowienia z dnia 24.01.2018r. o zabezpieczeniu powództw w niniejszej sprawie:

1.  wstrzymano od dnia 1 lutego 2018r. wypłatę alimentów należnych małoletniej A. B. od B. B. (1), przyznanych na mocy wyroku z dnia 24.02.2017r. Sądu Okręgowego w. T. w sprawie (...), w wysokości 300 zł miesięcznie,

2.  wstrzymano od dnia 1 lutego 2018r. wypłatę alimentów należnych małoletniej A. B. od K. B. (1), przyznanych na mocy wyroku z dnia 24.02.2017r. Sądu Okręgowego w. T. w sprawie (...), w wysokości 150 zł miesięcznie.

Ponadto zostały częściowo spłacone alimenty zaległe przez P. B. należne dla mał. A. B..

Nadal jest prowadzona egzekucja alimentów od P. B. dla mał. A. B., a także egzekucja alimentów dla O. B. i komornik rozdziela kwoty przekazując pieniądze dla 2 córek uprawnionych do alimentów – w efekcie tych rozliczeń od P. B. dla mał. A. B. przekazano komornikowi od sierpnia 2017r.:

– w dniu 02.08.2017r. – kwotę ok. 525 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 470 zł,

– w dniu 11.09.2017r. – kwotę ok. 533 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 488 zł,

– w dniu 03.11.2017r. – kwotę ok. 550 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 503 zł,

– w dniu 22.11.2017r. – kwotę ok. 550 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 508 zł,

– w dniu 16.01.2018r. – kwotę ok. 388 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 323 zł,

– w dniu 30.01.2018r. – kwotę ok. 186 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 156 zł,

– w dniu (...).02.2018r. – kwotę ok. 182 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 153 zł,

– w dniu 28.02.2018r. – kwotę ok. 184 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 159 zł,

– w dniu 28.03.2018r. – kwotę ok. 189 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 155 zł,

– w dniu 30.04.2018r. – kwotę ok. 188 zł, z czego mał. A. komornik przekazał ok. 162 zł.

Na dzień 10 maja 2018r. alimenty zaległe dla wierzyciela tj. mał. A. B. egzekwowane przez komornika wynosiły ok. (...) zł.

(okoliczności bezsporne k.2-5,27-28,32-36,53,64-72,78,79,81,83-92,97-99,113-114 i w aktach (...) SR w. T. k.2-5)

(dowód: pisma komornika k.17,50,63,95,103-109,

- zaświadczenie o emeryturze k.20-26

- postanowienie o zabezpieczeniu k.58-60

- pismo policji k.62,96,

- orzeczenie o niepełnosprawności k.112)

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie stosownych dokumentów urzędowych i prywatnych, a których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwach i innych pismach procesowych, oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym zgromadzonym w sprawie.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawomocne orzeczenie w przedmiocie alimentów może zostać zmienione w razie istotnej zmiany stosunków, przez którą rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 2 oraz art. 135 § 1 kro określających wysokość alimentów. W ramach żądania z art. 138 kro można domagać się ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z treścią art. 128 kro obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W myśl art. 129 § 1 kro obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, stosownie do § 2 w/w artykułu krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Na mocy art. 132 kro obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Na podstawie art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, a na mocy § 2 w/w artykułu poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9.11.1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w sprawie wskazuje, że brak jest podstaw do uwzględnienia powództw i ustalenia że obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuczki A. wygasł.

Wbrew twierdzeniom dziadków ich syn P. B. nie wykonuje w pełni swojego obowiązku alimentacyjnego wobec mał. A. i dlatego istnieją podstawy do utrzymania obowiązku płacenia alimentów przez B. i K. B. (1).

Pieniądze egzekwowane przez komornika od P. B. są bowiem przekazywane również dla 2 córki P. B., tj. O. B.. W rezultacie kwoty otrzymywane przez mał. A. od lutego 2018r. wynoszą ok. 150-160 zł miesięcznie.

Ponieważ żądanie wygaśnięcia alimentów zawiera w sobie – jako żądanie dalej idące – jednocześnie żądanie obniżenia alimentów to po stwierdzeniu, że obowiązek alimentacyjny B. i K. B. (1) nadal istnieje, sąd dokonał oceny materiału procesowego i stwierdził, że są podstawy do obniżenia alimentów należnych ich wnuczce mał. A..

Skoro łączny obowiązek alimentacyjny B. i K. B. (1) ustalony wyrokiem SO w. T. w poprzedniej sprawie wynosił 450 zł miesięcznie – w czasie gdy egzekucja alimentów od P. B. była praktycznie bezskuteczna – to obecnie gdy mał. A. otrzymuje ok. 150-160 zł miesięcznie od komornika tytułem alimentów należnych od jej ojca należało obniżyć o 150 zł miesięcznie wysokość łącznych alimentów należnych od dziadków.

W rezultacie łączna wysokość alimentów od B. i K. B. (1) powinna obecnie wynosić 300 zł miesięcznie.

Kwoty alimentów od babci i dziadka zróżnicowano, z uwagi na różnice w ich emeryturach i ustalono, że B. B. (1) powinien płacić od lutego 2018r. po 200 zł miesięcznie a K. B. (1) powinna płacić od lutego 2018r. po 100 zł miesięcznie.

Z tych względów na mocy art. 138 kro obniżono wysokość alimentów orzekając jak w punkcie I i III sentencji i oddalono powództwa w pozostałym zakresie jako niezasadne.

O kosztach procesu rozstrzygnięto w trybie art. 102 kpc, albowiem jedynym dochodem małoletniej pozwanej są alimenty, czyli pieniądze przeznaczone na utrzymanie dziecka i nie byłoby uzasadnione pobieranie z nich kwot tytułem zwrotu kosztów za sprawę sądową, orzekając jak w punkcie V i VI sentencji.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc – z tego względu uchylono w trybie art. 359 § 1 w związku z art. 13 § 2 kpc, jako zbędne, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Szcześniak
Data wytworzenia informacji: