Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 599/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-01-12

Sygn. akt III RC 599/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Szcześniak

Protokolant sekr.sądowy Karol Kotoński

Po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. w. T.

przy udziale -

sprawy z powództwa mał. R. Z. działającego przez matkę A. Z.

przeciwko M. Z. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego M. Z. (1) alimenty na rzecz mał. R. Z. w miejsce ustalonych w kwocie (...) miesięcznie na mocy wyroku z dnia (...) w sprawie (...) Sądu Rejonowego w (...) w kwocie obecnie po (...) (...) miesięcznie poczynając od dnia (...) oraz tytułem dopłaty do alimentów wpłaconych za czas (...). kwotę po (...), płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniego A. Z., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  nakazuje pobrać od pozwanego M. Z. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego (...) kwotę 60 zł (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu części kosztów sądowych, od których zapłaty zwolniona była strona powodowa, a w pozostałym zakresie kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa – Sąd Rejonowy (...);

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 599/17

UZASADNIENIE

A. Z. działając w imieniu małoletniego R. Z. w dniu (...). wniosła pozew przeciwko M. Z. (1) domagając się – po sprecyzowaniu stanowiska na rozprawie w dniu (...) (k.28) podwyższenia alimentów do kwoty po (...) miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu, wskazując m.in, że od ustalenia wysokości alimentów na rzecz małoletniego powoda upłynęły dwa lata i wzrosły jego koszty utrzymania, a w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczyna on edukację w (...) w B.. Matka małoletniego podała, że stałe koszty utrzymania powoda wynoszą ok. (...) miesięcznie a ponadto małoletni powinien partycypować w kosztach utrzymania mieszkania w kwocie 600 zł miesięcznie. Koszt utrzymania małoletniego od września 2017 r. obejmuje miesięcznie: środki higieny i czystości 70 zł, wyżywienie 500 zł, ubiór 300 zł, szkoła 600 zł, profilaktyka zdrowotna 200 zł, rozrywka oraz zakup gier i książek edukacyjnych 100 zł, polisa 300 zł, basen 80 zł, kieszonkowe 250 zł, bursa 500 zł, autobusy 100 zł. Dodatkowo dochodzi koszt wakacji 3580 zł oraz ferii 1500 zł. Miesięczny dochód matki małoletniego wynosi ok. 3.000 zł. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania wynoszą: czynsz 377,69 zł, spłata kredytu na zakup mieszkania 550 zł, prąd 100 zł, telewizja i internet 69 zł, gaz 44,35 zł. (k. 2-8).

Pozwany M. Z. (1) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa wskazując m.in., że koszty utrzymania dziecka wymienione przez matkę są zawyżone. Pozwany podał, że jego miesięczne dochody wynoszą (...) a na utrzymaniu ma też córkę M., na którą przekazuje miesięcznie alimenty w kwocie (...). Po opłaceniu alimentów na oboje dzieci pozwanemu pozostaje na życie kwota 950 zł. (k. 24-27).

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Małoletni R. Z. urodził się w dniu (...) i jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego A. Z. i M. Z. (1).

Sąd Rejonowy (...) wyrokiem z dnia (...) wydanym w sprawie (...) zasądził od pozwanego M. Z. (1) alimenty na rzecz mał. R. Z. w kwocie (...) miesięcznie, płatne z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat.

Małoletni R. mieszkał wówczas z matką i jej partnerem. Matka małoletniego miała wraz z konkubentem wspólny budżet domowy.

Opłaty za mieszkanie wynosiły: czynsz 375 zł miesięcznie, prąd ok. 150-200 zł co dwa miesiące, gaz ok. 40 zł co dwa miesiące, za (...) z internetem i telefonem stacjonarnym łącznie 79 zł miesięcznie.

A. Z. miała ok. (...) zł oszczędności na koncie bankowym. Spłacała kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania, rata kredytu wynosiła ok. 550-600 zł miesięcznie. Spłacała też kredyt zaciągnięty na zakup filtra do wody, a rata wynosiła 92 zł miesięcznie.

Matka małoletniego nie miała innych dzieci. Posiadała samochód O. (...), rok produkcji (...). Pracowała jako (...) i zarabiała ok. (...) miesięcznie.

Matka małoletniego oceniała koszt utrzymania syna na kwotę ok. (...) miesięcznie

M. Z. (1) mieszkał sam w B., na posesji której właścicielką była jego matka. Rozstał się z partnerką. Dobrowolnie przekazywał na rzecz córki M. kwotę 500 zł miesięcznie

Opłaty za posesję w B. ponoszone przez M. Z. (1) wynosiły: prąd 75 zł miesięcznie, woda ok. 30 zł miesięcznie, wywóz śmieci 16 zł miesięcznie, za jedną butlę z gazem ok. 45 zł która wystarczała na ok. miesiąc, na zakup węgla na zimę ok. 2.000 zł, za wywóz nieczystości stałych tylko dwa razy w roku po 300 zł.

Łączny zysk z gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej M. Z. (1) wynosił ok. (...) miesięcznie.

(dowód: akta sprawy (...) SR (...) k. 2-26, 28, 38-72, 75-79, 82)

Obecnie mał. R. Z. ma 16 lat. Jest uczniem 1 klasy w (...) w B..

Małoletni od poniedziałku do piątku mieszka w bursie w B., za którą opłata wynosi 350 zł miesięcznie. Na dojazdy do B. a także na opłaty za autobusy (...) wydaje ok. 100 zł miesięcznie.

R. Z. od września 2017 r. nie chodzi na basen i nie ma korepetycji z matematyki. Obecnie ma korepetycje jedynie z języka angielskiego których koszt wynosi 40 zł za godzinę raz na tydzień.

Na weekendy małoletni przyjeżdża do T. i mieszka wówczas z matką w mieszkania przy ul. (...) w T.. W mieszkaniu pomieszkuje również partner życiowy A. Z., z którym posiada ona wspólny budżet domowy.

Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz ok. 378 zł miesięcznie, prąd ok. 100 zł miesięcznie, gaz ok. 45 zł, za (...) z internetem łącznie 69 zł miesięcznie. Dodatkowo A. Z. opłaca abonament telefoniczny swój, swojej matki, swojego partnera oraz syna za łączną kwotę ok. 195 zł miesięcznie.

A. Z. ma ok. 10.000 zł oszczędności na koncie bankowym na tzw. czarną godzinę i większość tej kwoty to reszta spłaty od byłego męża, którą dostała w ramach podziału majątku po rozwodzie.

Matka małoletniego nadal spłaca kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania przy ul. (...), którego rata wynosi 550 zł miesięcznie

Matka małoletniego nadal posiada samochód O. (...).

A. Z. pracuje jako (...) i wynagrodzenie za okres od 01.05.2017r. do 31.10.2017r. wynosiło średnio ok. (...) miesięcznie. Jest to jej jedyny dochód. Jest zarejestrowana na stronie internetowej firmy (...), która zajmuje się (...) jednak nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu.

Matka małoletniego założyła dla syna ok. 10 lat temu polisę na życie, na którą wpłaca po 300 zł miesięcznie. Polisa jest do ukończenia przez syna 18 lat.

Małoletni R. na ferie w 2018 r. wyjeżdża na obóz narciarki za który opłata wynosi ok. 1.600 zł.

Matka małoletniego ocenia, że na ubiór dla syna wydaje 300 zł miesięcznie, na profilaktykę zdrowotną ok. 150-200 zł miesięcznie, a na wyżywienie 500zł miesięcznie. Przekazuje ona małoletniemu kieszonkowe po ok. 70 zł na tydzień.

Alimenty dla mał. R. jego ojciec płaci po (...) miesięcznie, ostatnio za grudzień 2017r.

(okoliczności bezsporne: k.5-8, 31-34)

(dowód: zaświadczenie o zarobkach k.22-23, 29-30,

- zeznania A. Z. k.35-36v.)

M. Z. (1) nadal mieszka sam w B., na posesji której właścicielką jest jego matka. Całość działki ma ok. (...) a część rolna na której pozwany prowadzi gospodarstwo rolne ma ok. (...)

Nadal jest dzierżawcą posesji w P. o powierzchni ok. (...), oraz właścicielem działki w O. o powierzchni ok. (...), a także wspólnie z matką posesji w T. przy ul. (...) gdzie mieszka matka pozwanego.

Jako dzierżawca płaci podatek rolny za właścicieli i za ziemię w P. wynosi on ok. 400 zł rocznie, a podatek rolny za ziemię w B. ok. 320 zł rocznie.

Pozwany posiada samochód w leasingu. Opłata leasingowa wynosi ok. 2.040 zł miesięcznie.

Opłaty za posesję w B. ponoszone przez M. Z. (1) wynoszą: prąd 80-100 zł miesięcznie, woda ok. 30 zł miesięcznie, wywóz śmieci 13 zł miesięcznie, wywóz szamba ok. 100 zł co dwa miesiące, a za jedną butlę z gazem ok. 48 zł która wystarcza na ok. półtora miesiąca, natomiast na zakup węgla na zimę opłata wynosi ok. 2.200 zł.

Łączny zysk z gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej M. Z. (1) wynosi ok. (...) netto miesięcznie.

(okoliczności bezsporne: k.26-27)

(dowód: zaświadczenie o przychodach k.25

- zeznania M. Z. (1) k.37-37v.)

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym (...) w dniu (...). w sprawie (...) M. Z. (1) zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz swojej małoletniej córki M. Z. (2), ur. (...) w kwocie po (...) miesięcznie do rąk matki małoletniej V. P. począwszy od dnia 01.03.2017r. do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat.

(dowód: akta sprawy (...) SR (...) k. 2-5, 112, 123, 127-130, 143-146)

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na zeznań stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem syna M. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że pozwany tytułem alimentów dla jego starszego dziecka, tj. syna R. Z., powinien płacić po 850zł miesięcznie.

W zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie alimentów w wysokości po (...) miesięcznie albowiem jego dochody są obecnie wyższe niż w momencie ostatniego ustalania wysokości alimentów.

Określając wysokość alimentów dla małoletniego powoda Sąd wziął pod uwagę również zakres obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec jego młodszego dziecka, tj. córki M. Z. (2). W ocenie Sądu za nietrafny należało jednak uznać pogląd pozwanego, iż powinien on płacić taką samą kwotę alimentów dla każdego ze swoich dzieci. Alimenty są bowiem ustalane indywidualnie dla każdego dziecka a ich wysokość zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców dziecka. Należy zauważyć, że małoletni R. Z. jest o 9 lat starszy od córki pozwanego a co za tym idzie, jego potrzeby są wyższe od potrzeb małoletniej M..

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb mał. R. Z. należy wskazać, że od czasu ostatniego zasądzenia alimentów minęły ok. 2 lata i w tym czasie wzrosły one nieznacznie. Natomiast podawana w toku sprawy przez matkę małoletniego kwota ok. (...) miesięcznie oznacza wartość szacowanych, a nie rzeczywiście ponoszonych, kosztów utrzymania syna. Dodatkowo należy wskazać, że dochody osiągane obecnie przez matkę małoletniego powoda są wyższe niż były w momencie ostatniego ustalania wysokości alimentów.

Ponieważ pozwany płacił w toku procesu po 750zł miesięcznie alimentów dla syna, to należało zasądzić kwotę 850zł miesięcznie od (...) oraz dopłatę po 100zł miesięcznie za czas od (...).

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji. W pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne, orzekając jak w punkcie II sentencji.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623 ze zm.) w związku z art. 100 kpc obciążając nimi pozwanego w części w jakiej przegrał proces, a na mocy art. 113 ust. 2 i 4 w/w ustawy w pozostałej zakresie obciążając nimi Skarb Państwa.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Szcześniak
Data wytworzenia informacji: