Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 53/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-04-22

Sygn. akt III RC 53/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący sędzia Piotr Kawecki

Protokolant sekr. sądowy Anna Sosnowska

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Toruniu

sprawy z powództwa małoletnich K. i K. rodzeństwa D. działających przez matkę E. M.

przeciwko L. D.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego L. D. alimenty na rzecz małoletnich K. i K. rodzeństwa D. w miejsce ustalonych w kwocie po 400 zł miesięcznie dla każdego z małoletnich na mocy wyroku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie (...) Sądu Okręgowego w (...), w kwocie obecnie:

a)  po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie dla małoletniej K. D. (1),

b)  po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie dla małoletniego K. D. (2),

to jest łącznie 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, poczynając od dnia 17.12.2020r., płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, do rąk matki małoletnich E. M., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Toruniu,

IV.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami,

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 53/21

UZASADNIENIE

E. M. działając w imieniu małoletnich K. D. (1) i K. D. (2) w dniu 17 grudnia 2021r. wniosła pozew przeciwko L. D. domagając się podwyższenia alimentów na rzecz małoletnich K. D. (1) i K. D. (2) z kwoty po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich do kwoty po 2.000 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. z łącznej kwoty 800 zł miesięcznie do łącznej kwoty 4.000 zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu. Wniosła także o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu E. M. wskazała, że alimenty na rzecz małoletnich powodów zostały ustalone w wyroku rozwodowym wydanym przez Sąd Okręgowy w (...) w dniu 23 czerwca 2016r. w sprawie o sygn. akt (...) w kwocie po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. w łącznej kwocie 800 zł miesięcznie. Pozwany nie uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, jednakże z upływem czasu potrzeby małoletnich wzrosły, a zasądzona kwota alimentów obecnie nie wystarcza na zaspokojenie ich usprawiedliwionych potrzeb. E. M. wskazała, że od dnia zasądzenia alimentów do daty złożenia pozwu w niniejszej sprawie upłynęły 4 lata – długi zatem czas, w którym zarówno ceny za towary i usługi wzrosły, jak i zwiększyły się uzasadnione potrzeby małoletnich – z dzieci stali się oni nastolatkami, ich usprawiedliwione potrzeby wzrosły.

W uzasadnieniu pozwu E. M. wskazała, że małoletni zamieszkują wraz z nią, w mieszkaniu w T., uczęszczają do (...) Szkoły Podstawowej (...).

E. M. wskazała, że na miesięczne koszty utrzymania małoletniej K. D. (1) składają się następujące koszty i opłaty:

1)  opłata za szkołę – 600 zł,

2)  wyżywienie – 600 zł,

3)  artykuły chemiczne – 150 zł,

4)  abonament telefoniczny – 30 zł,

5)  korepetycje z języka angielskiego wraz z materiałami, korepetycje z matematyki, korepetycje z języka polskiego - 480 zł,

6)  wyprawka szkolna, składki klasowe, ubezpieczenie w szkole – 110 zł,

7)  wycieczki szkolne – 55 zł,

8)  wyjścia kulturalne, ze znajomymi, organizacja urodzin – 200 zł,

9)  wyjazdy feryjne, także zagraniczne – 300 zł,

10)  wyjazdy wakacyjne – 300 zł,

11)  wizyty u fryzjera – 30 zł,

12)  paliwo – 100 zł,

13)  elektronika, zabawki, konsola, komputer – 200 zł,

14)  odzież – 350 zł,

15)  wizyty u (...) – 200 zł,

16)  wizyty u (...), (...), (...) – 300 zł,

17)  leki, witaminy – 170 zł,

18)  maseczki, płyny do dezynfekcji – 50 zł,

19)  1/3 kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania – 647 zł.

Łączny miesięczny koszt utrzymania małoletniej K. D. (1), zdaniem jej przedstawicielki ustawowej, wynosi 4.872 zł.

E. M. wskazała, że na miesięczne koszty utrzymania małoletniego K. D. (2) składają się następujące koszty i opłaty:

1)  opłata za szkołę – 920 zł,

2)  wyżywienie – 600 zł,

3)  artykuły chemiczne – 150 zł,

4)  abonament telefoniczny – 30 zł,

5)  wyprawka szkolna, składki klasowe, ubezpieczenie w szkole – 110 zł,

6)  wycieczki szkolne – 20 zł,

7)  wyjścia kulturalne, ze znajomymi, organizacja urodzin – 200 zł,

8)  wyjazdy w ferie, w tym wyjazdy zagraniczne – 300 zł,

9)  wyjazdy wakacyjne – 300 zł,

10)  wizyty u fryzjera – 30 zł,

11)  paliwo – 100 zł,

12)  elektronika, zabawki, konsola, komputer – 200 zł,

13)  odzież – 350 zł,

14)  wizyty u (...), (...), (...), (...) – 250 zł,

15)  leki, witaminy – 170 zł,

16)  maseczki, płyny do dezynfekcji – 50 zł,

17)  1/3 kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania – 647 zł.

Łączny zatem miesięczny koszt utrzymania małoletniego K. D. (2), zdaniem jego przedstawicielki ustawowej, wynosi 4.427 zł.

E. M. wskazała, że w grudniu 2018r. oraz w roku 2019 kupiła dzieciom m.in. (...) (...) – 3.449 zł, (...) (...) – 3.599 zł, telewizor S. – 2.894 zł, dwa rowery wraz z oprzyrządowaniem za łączną kwotę 3.958 zł, konsolę (...) (...) – 1.469 zł, konsolę (...) – 679 zł, dwie hulajnogi elektryczne za łączną kwotę 1.998 zł. Dodatkowo matka małoletnich powodów ma regularnie kupować im zabawki typu klocki (...) za kwoty kilkuset złotych, gry na konsole za kwoty kilkuset złotych, sprzęt elektroniczny – słuchawki, klawiatury, sprzęt sportowy – rolki, łyżwy, snowboard za kwoty kilkuset złotych.

Według E. M. pozwany prowadzi działalność gospodarczą w ramach której produkuje (...), następnie przygotowane przez siebie (...) montuje w domach klientów. Jego dochód wynosi co najmniej (...) zł miesięcznie. Pozwany prowadzi życie na wysokim poziomie, posiada kilka samochodów - w tym samochód osobowy A., często zmienia telefony, kupuje zegarki, markową odzież, często wyjeżdża w celach rozrywkowych. Pozwany nie posiada na utrzymaniu innych dzieci.

Matka małoletnich powodów prowadzi działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje (...) Potrzeby małoletnich dzieci zaspokaja z własnych dochodów oraz z pomocy finansowej swojego ojca.

Pozwany L. D. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie żądania pozwu w całości, ewentualnie o oddalenie żądania pozwu ponad kwotę po 500 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. ponad łączną kwotę 1.000 zł miesięcznie. Wniósł także o zasądzenie od strony powodowej zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, że od czasu rozwodu potrzeby małoletnich nie uległy wzrostowi uzasadniającemu zasądzenie żądanych w pozwie alimentów, nie zmieniła się również sytuacja finansowa pozwanego. Pozwany oprócz przekazywanych na małoletnich alimentów, często zabiera dzieci do siebie na weekend, kupuje im prezenty. Zdaniem pozwanego matka małoletnich powodów zawyżyła wydatki na usprawiedliwione potrzeby małoletnich, ponadto pobiera (...) na każdego małoletniego. W jego ocenie matka dzieci, aby ograniczyć wydatki może zmienić mieszkanie na mniejsze, dzięki czemu obniży wysokość czynszu, a także podjąć pracę zarobkową, gdyż obecnie nie pracuje, a utrzymuje się jedynie z najmu lokali. Dodatkowo matka małoletnich za często jeździ z dziećmi na zakupy odzieżowe, a także niepotrzebnie kupuje im drogie, zbyteczne rzeczy.

Pozwany mieszka u partnerki. Prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się montażem (...). Jego dochody wynoszą ok. (...) tys. złotych miesięcznie. W ostatnim czasie zakupił samochód dostawczy z środków otrzymanych w ramach tzw. „tarczy pomocowej, rządowej”. Pozwany jest zdrowym człowiekiem, jednak dokuczając mu (...)

Podczas rozprawy w dniu 7 marca 2022r. matka małoletnich powodów podtrzymała swe stanowisko, pozwany uznał powództwo do kwoty po 600 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. do łącznej kwoty po 1.200 zł miesięcznie.

Podczas rozprawy w dniu 11 kwietnia 2022r. strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

M.. K. D. (1) ur. (...) i mał. K. D. (2) ur. (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego E. M. i L. D..

/dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia – k. 14-15/

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016r. wydanym w sprawie o sygn. akt (...) Sąd Okręgowy w (...) rozwiązał małżeństwo rodziców małoletnich. W pukncie IV. Sąd zasądził od L. D. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. w łącznej kwocie po 800 zł miesiecznie.

/dowód: wyrok SO w (...) z dnia 23.06.2016r. – k. 406 akt (...) SO w (...)/

Wówczas małoletnia K. miała (...) lat, małoletni K. niespełna (...) lat. Małoletni uczęszczali do (...) Szkoły Podstawowej (...) w T.. Do września 2016r. matka małoletnich korzystała ze zniżek, albowiem dzieci jej siostry także uczęszczały do danej szkoły, więc uiszczała opłatę za szkołę w wysokości po 500 zł miesięcznie za każde dziecko. Od września 2016r. opłata miała wynosić po 850 zł miesięcznie za dziecko. Małoletni byli zdrowymi dziećmi, a ich miesięczny koszt utrzymania wynosił ok. 3.000 zł.

Matka małoletnich E. M. prowadziła działalność gospodarczą w (...), gdzie posiadała dwa salony, a pracowała w domu przed komputerem. Zatrudniała 3 pracowników, a jej średnie dochody wynosiły ok. (...) zł miesięcznie.

Wówczas pozwany L. D. od lipca 2015r. miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą prowadził pod firmą (...) (...) pod wymiar w C.. Praktycznie działalność zaczął prowadzić dopiero od stycznia 2016r. W 2016r. uzyskał dochód w wysokości (...) zł. Mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu za które uiszczał opłatę w wysokości 700 zł miesięcznie, za prąd płacił ok. 100 zł miesięcznie, za gaz 200 zł, za telefon 100 zł. Na swoje wyżywienie przeznaczał 600 zł, na paliwo 400 zł. Obiady jadał u swojej siostry.

/dowód: akta(...) Sądu Okręgowego w (...)/

Obecnie małoletnia K. ma niespełna (...) lat i uczęszcza do państwowego liceum ogólnokształcącego, do klasy (...).

Małoletnia uczęszcza na zajęcia dodatkowe z zajęć języka (...) w (...). Koszt kursu wynosi 1.800 zł za cały rok. Ponadto małoletnia ma wykupiony kurs z języka (...) w O., w okresie wakacyjnym, trwający 2 tygodnie, a następnie przez okres 6 miesięcy zajęcia w trybie online. Koszt kursu to ok. 10.000 zł, wraz z kosztem biletów oraz wyżywienia.

Małoletnia korzystała również z korepetycji z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii w zależności od potrzeb – godzina lekcji kosztowała 45 zł. Miesięczny koszt korepetycji wynosił ok. 500 zł. Obecnie nie ma już potrzeby tak częstych korepetycji, małoletnia korzysta jednak z korepetycji z matematyki – ich koszt to ok. 200 – 250 zł miesięcznie.

Powódka chodzi również na wizyty kontrolne do (...), z uwagi na problemy ze(...), które trzeba kontrolować. W zależności od wykonywanego badania koszt wizyty wynosi ok. 150 zł, prywatnie. Wizyty u (...) są zazwyczaj raz do roku.

Małoletnia K. jest odwożona do szkoły przez matkę. Koszt paliwa to ok. 300 zł, w tym koszt wożenia małoletniej na zajęcia dodatkowe.

Małoletni K. ma obecnie niespełna (...) lat i uczęszcza do szkoły (...) za którą opłata wynosi 950 zł miesięcznie.

Małoletni jest pod opieką (...) oraz (...). Leczy się (...) w związku ze (...). Obecnie ma wizyty kontrolne raz do roku, wcześniej miał rehabilitację raz w tygodniu, ponieważ wykonywał ćwiczenia w ośrodku, teraz dostał zestaw ćwiczeń do domu. Obecny koszt (...) to 180 zł, wcześniej koszt jednorazowego wejścia na ćwiczenia (...) wynosił 80 zł, w tym były też naświetlania.

(...) dla małoletniego K. to koszt ok. 10.000 zł – po 5.000 zł za (...) i (...). Małoletni powód leczy się (...) od małego dziecka. Koszt wizyty u (...) wynosi od 200 do 500 zł, w zależności od potrzeby.

Małoletni powodowie są pod kontrolą (...) z uwagi na dużą ilość (...). Na wizyty uczęszczają raz do roku – koszt badania wynosi po 150 zł. Ponadto małoletni są pod opieką (...), co 2 miesiące chodzą na usunięcie (...), który zbiera się z uwagi na noszone (...). Każdy z małoletnich ma wizytę co drugi miesiąc, której koszt wynosi 250 zł.

Małoletni uczęszczają na wizyty prywatne, gdyż w ramach NFZ nie wszystkie badania były refundowane, terminy były dłuższe, a podczas leczenia prywatnego sale (...) są lepiej wyposażone. Ponadto w przypadku problemu (...) małoletniego powoda ważny był czas (...), co wykluczało leczenie w ramach NFZ.

Poza tymi specjalistami małoletni są zdrowi. Przyjmują suplementy, których koszt wynosi ok. 100 zł na dwoje dzieci.

Miesięczny koszt rozrywki wynosi ok. 200-300 zł na obojga małoletnich.

Na odzież i obuwie dla dzieci E. M. wydaję po ok. 400 zł na każde z nich, na środki higieny – ok. 70-80 zł na rzecz małoletniego K. oraz ok. 200 zł na rzecz małoletniej K..

Małoletni K. oraz K. mają swoje telefony komórkowe, za które abonament wynosi po 30 zł miesięcznie.

Rodzeństwo D. mieszka wraz matką w T.. Matka małoletnich wskazała, iż miesięczne opłaty na utrzymanie mieszkania wynoszą ok. 1.850 zł, a składają się na nie: czynsz spółdzielczy - ruchomy, w nim jest zadatek na wodę, śmieci, na ogrzewanie. Za internet i telewizję matka małoletnich płaci ok. 100 zł miesięcznie, za prąd ok. 230-250 zł co dwa miesiące.

E. M. prowadzi wspólnie z dziećmi gospodarstwo domowe.

Koszt wyżywienia każdego z małoletnich wynosi po ok. 1.300 zł miesięcznie. Małoletni K. ma obecnie opłacane również wyżywienie w szkole.

E. M. wraz z małoletnimi wyjeżdża dwa razy do roku na wycieczki zagraniczne, których koszt wynosi ok. 7.000-8.000 zł. W miedzy czasie podróżują również po Polsce, np. nad morze (koszt ok. 5.000 zł). Łączny koszt rocznych podróży dla małoletnich wraz z matką wynosi ok. 20.000 zł.

Matka małoletnich otrzymuje na rzecz małoletnich świadczenie (...)w łącznej kwocie (...) zł miesięcznie oraz po (...) zł na (...) – raz w roku.

E. M. jest właścicielką dwóch samochodów: jednego marki C. o wartości ok. 6.000 zł i drugiego marki M., który odziedziczyła po śmierci matki, o wartości ok. 120.000-130.000 zł.

E. M. jest właścicielką:

-

lokalu użytkowego położonego w K. przy ul. (...), który jest wynajmowany,

-

lokalu użytkowego w (...) położonego przy ul. (...), który jest wynajmowany,

-

dwóch mieszkań położonych w Ł., z których jedno jest wynajmowane a z drugiego korzysta jej ojciec podczas wizyt w Ł.,

-

czterech mieszkań położonych w T., z których w jednym mieszka E. M. wraz z małoletnimi, w drugim mieszka ojciec E. M., a pozostałe dwa są wynajmowane.

Z tytułu najmu nieruchomości matka małoletnich osiąga dochód w wysokości ok. (...) zł netto miesięcznie. E. M. administruje tymi nieruchomościami, remontuje je, robi prezentacje – tak, by otrzymywać jak największy dochód z tytułu ich najmu.

/dowód: informacja ze spółdzielni – k. 18

faktury i rachunki – k. 19-27, 30-107, 309

aneks do umowy o kształcenie – k. 28-29

PIT E. M. za rok 2021 – k. 283-287

zeznania świadka J. M. – k. 292v.-294

plan leczenia (...) – k. 301

umowa o udział w imprezie turystycznej – k. 302-306

dowód zakupu biletów lotniczych – k. 307

potwierdzenie przelewu – k. 308

świadectwa szkolne – k. 310-314

opinia o uczniu- k. 315-316

zaświadczenie o wolontariacie – k. 317

zaświadczenie o wynikach egzaminu (...) – k. 318

przesłuchanie E. M. – k. 354-356/

Pozwany L. D. jest (...). Prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia jednego pracownika. Zarabia miesięcznie ok. (...) zł.

Jego comiesięcznie wydatki związane z prowadzoną działalnością obejmują: składki ZUS za 2 osoby – 2.632 zł, wypłata dla pracownika – 2.500-2.800 zł, czynsz za warsztat – 600 zł, paliwo – ok. 700 zł, opłaty za prąd w warsztacie – ok. 200 zł, opłata za wodę, telefon, usługi księgowania – 200 zł.

Posiada dwa samochody – bus V. (...) o wartości ok. 5.000 zł oraz samochód dostawczy V. (...) o wartości ok. 30.000 zł, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. (...), którym porusza się na co dzień, stanowi własność jego brata, który mieszka w (...).

Mieszka wraz ze swoją partnerką w mieszkaniu stanowiącym jej własność. Ponosi koszty związane z utrzymaniem mieszkania a partnerka kupuje żywności, środki chemiczne i środki czystości. Partnerka pozwanego pracuje i zarabia ok. (...) zł netto miesięcznie. Spłaca kredyt za mieszkanie w ratach po 320 zł miesięcznie. Na żywność wydaje ona ok. 1.500 zł miesięcznie, na środki czystości ok. 250 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania mieszkania obejmują: czynsz 500 zł miesięcznie w okresie zimowym i ok. 100-120 zł miesięcznie w okresie letnim, prąd 200 zł co dwa miesiące, wyda 114 zł miesięcznie, wywóz śmieci 30 zł za osobę miesięcznie.

Jest współwłaścicielem działki o powierzchni ok. 600 m 2.

Pozwany spotyka się z dziećmi co dwa tygodnie na weekend, czasami spotyka się częściej. W tym czasie ponosi koszty ich utrzymania i stara się zapewniać im różne atrakcje na co wydaje ok. 300-500 zł miesięcznie. Dodatkowo partycypuje w dodatkowych kosztach utrzymania dzieci, m.in. przekazał 1.000 zł na koszty (...), zrobił dzieciom prezenty na Wielkanoc w kwocie po 320 zł na dziecko, zabiera je na wyjazdy zagraniczne. Wyjazd z dziećmi do C. towal ok. 10.000 zł, wyjazd na S.– ok. 7.000 zł.

/dowód: PIT pozwanego za rok 2019 – k. 121-131

PIT pozwanego za rok 2020 – k. 133, 135

podsumowanie księgi przychodów i rozchodów – k. 134, 297

faktury i rachunki – k. 147, 154, 191-194, 322-328, 330-331

wyciąg z konta – k. 148-153, 195-223

umowa o kredyt obrotowy – k. 155-156

zdjęcia – k. 157-190

zeznania świadka J. T. – k. 294-295

lista płac – k. 329

potwierdzenie przelewu – k. 332-333

przesłuchanie L. D. – k. 356v.-357v./

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zeznań matki małoletnich powodów – E. M. i pozwanego L. D., zeznań świadków J. M. i J. T. oraz na podstawie stosownych dokumentów urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kpc – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Jako wiarygodne Sąd ocenił zeznania świadków J. M. i J. T., jako że były one logiczne, spójne, niemniej w małym stopniu precyzowały koszt utrzymania małoletnich powodów - w większym stopniu odnosząc się do struktury wydatków związanych z zaspokajaniem ich usprawiedliwionych potrzeb. Dokonując ustaleń w oparciu o powyższe zeznania Sąd miał jednak na względzie, iż świadkowie ci pozostawali w kręgu osób najbliższych – rodziny i przyjaciół stron, wobec czego przejawiali tendencje do tego, aby przedstawiać stronę, z którą są w relacjach w jak najkorzystniejszym świetle.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania matki mał. powodów oraz pozwanego w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Były one bowiem rzeczowe, dokładne i logiczne. Sąd miał jednak na uwadze, że matka małoletnich oceniała sytuację zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów w sposób subiektywny i starała się przedstawić ją w sposób jak najbardziej korzystny w kontekście toczącego się procesu zawyżając niektóre składowe kosztów ich utrzymania – głównie w zakresie kosztów wyżywienia, konieczności częstej wymiany sprzętów, wliczania w te koszty – wydatków ponadprzeciętnych (wyjazdy zagraniczne z małoletnimi powodami, zagraniczny kurs językowy), czasami wręcz zbytkownych (wysokiej klasy sprzęt elektroniczny).

Również zeznania stron postępowania odnośnie ich własnej sytuacji materialnej, co do zasady należało uznać za wiarygodne, albowiem korespondowały one z informacjami wynikającymi z dokumentów.

Na mocy art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie i innych pismach procesowych, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym zgromadzonym w sprawie.

W myśl art. 128, 133 § 1 oraz art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. W myśl art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem jego syna w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, wydatków dotyczących stanu zdrowia, części opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9.11.1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawę obliczenia wysokości alimentów stanowi dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC z 1995r., Nr 3, poz. 43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP z 1995r., Nr 9, poz. 194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” z 1995r., Nr 4, str. 113).

Poziom usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionych do alimentów określony jest m.in. wiekiem dzieci – małoletni K. ma obecnie niespełna (...) lat zaś małoletnia K. niespełna (...) lat.

W ocenie Sądu koszt zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małoletnich ponoszony przez matkę, przy założeniu wyższego standardu życia małoletnich – odpowiadającemu każdemu z rodziców – wynosi ok. 2.000-2.500 zł miesięcznie.

W ocenie Sądu, miesięczny koszt zaspokajania tych potrzeb w przypadku mał. K. kształtuje się następująco:

-

koszty wizyt u (...), (...), dentysty i (...) – ok. 200 zł,

-

leki i witaminy – ok. 50 zł,

-

wyżywienie – ok. 600 zł,

-

prąd ok. 80 zł,

-

opłaty związane ze zużyciem mediów wliczane w czynsz – ok. 150 zł,

-

tv, internet domowy – ok. 30 zł,

-

abonament telefoniczny – 30 zł,

-

odzież, obuwie – ok. 300 zł,

-

kosmetyki i środki higieny – ok. 100 zł,

-

fryzjer – 30 zł,

-

wyprawka szkolna, składki klasowe i ubezpieczenie – ok. 100 zł,

-

wyjazdy w ferie – ok. 100 zł,

-

wyjazd wakacyjny – ok. 150 zł,

-

wymiana komputera i telefonu – ok. 100 zł (łącznie koszt 6.000 zł co 5 lat)

-

wyjścia kulturalne – 100 zł.

W przypadku mał. K. usprawiedliwione koszty utrzymania kształtują się w ocenie Sądu w następujący sposób:

-

koszty wizyt u (...), (...), (...) i (...) – ok. 200 zł,

-

czesne za szkołę – 920 zł,

-

leki i witaminy – ok. 50 zł,

-

wyżywienie – ok. 400 zł,

-

prąd ok. 80 zł,

-

opłaty związane ze zużyciem mediów wliczane w czynsz – ok. 150 zł,

-

tv, internet domowy – ok. 30 zł,

-

abonament telefoniczny – 30 zł,

-

odzież, obuwie – ok. 300 zł,

-

kosmetyki i środki higieny – ok. 50 zł,

-

fryzjer – 30 zł,

-

wyprawka szkolna, składki klasowe i ubezpieczenie – ok. 100 zł,

-

wyjazdy w ferie – ok. 100 zł,

-

wyjazd wakacyjny – ok. 150 zł,

-

wymiana komputera i telefonu – ok. 100 zł (łącznie koszt 6.000 zł co 5 lat)

-

wyjścia kulturalne – 100 zł.

Sąd biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego przyjął, że okres używalności sprzętów jest dłuższy niż wskazywała to matka małoletnich powodów, nadto uwzględnił, iż kupowany sprzęt nie musi być sprzętem z najwyższej półki cenowej. Zbytkowność wydatków ponoszonych przez matkę małoletnich na odzież, obuwie, liczne zagraniczne wyjazdy w ferie i wakacje i inne rzeczy kupowane małoletnim była dla Sądu zauważalna, słusznie kwestionował te wydatki także pozwany.

Sąd miał na uwadze, że do tej pory pozwany do tej pory oprócz płacenia alimentów dokładał się do zakupu niektórych rzeczy dla dzieci, kupował im prezenty, starał się raz w roku zabierać na wyjazd zagraniczny. W ocenie Sądu już sama ta okoliczność pozwala na przyjęcie, że pozwanego stać na płacenie wyższych alimentów na rzecz dzieci. Matka ma niezbywalne prawo do zaspokajania potrzeb małoletnich, które wykraczają poza zakres ich usprawiedliwionych potrzeb, pozwany nie ma zaś obowiązku prawnego uczestnictwa w ich ponoszeniu.

Z powyższych względów, mając na uwadze całokształt okoliczności w przedmiotowej sprawie, Sąd doszedł do wniosku, że alimenty w kwocie po 900 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów leżą w granicach możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego oraz usprawiedliwionych potrzeb małoletnich. Istotnej zmianie uległa wysokość dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, zmianie uległy możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego (choćby z racji wieloletniego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie (...)), istotnej też zmianie – wzrostowi uległ koszt zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb każdego z małoletnich powodów. Sąd brał pod uwagę także i fakt, iż to E. M. – w zakresie zdecydowanie większym niż czyni to pozwany - czyni osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletnich powodów.

Dodać należy, że wydatki powyżej kwoty po 900 zł miesięcznie na każde z dzieci powinny być finansowane przez matkę małoletnich powodów – jako drugiego z rodziców – albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnej sytuacji materialnej. E. M. jest właścicielką licznych nieruchomości, które wynajmuje i już tylko z tego tytułu osiąga dochód w wysokości ok. (...) zł netto miesięcznie. Ma zatem możliwości, by zaspokajać część usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, a od swojego uznania finansować może potrzeby wykraczające zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletnich (jak czyniła to dotychczas), niemniej nie powinno wpływać to na wysokość obowiązku alimentacyjnego pozwanego.

W ocenie Sądu nie ma aktualnie przeszkód, żeby te ponadusprawiedliwione potrzeby małoletnich były zaspokojone częściowo także ze środków świadczenia wychowawczego, bowiem matka małoletnich otrzymuje na każde z dzieci świadczenie (...)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia (...) jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z (...)nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie(...) dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb, nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko (...)zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia (...) rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że ustalając obowiązek alimentacyjny Sąd nie może pominąć faktu otrzymywania przez rodzica na dziecko (...) zł na potrzeby dziecka, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone. Gdyby więc finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie (...), nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas (...) byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że E. M. otrzymuje łączną kwotę (...) zł miesięcznie na częściowe pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci w tym zaspokojeniem ich potrzeb życiowych (ponad te usprawiedliwione), ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu matki małoletnich podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na rzecz dzieci.

Określając wysokość alimentów dla powoda, Sąd wziął pod uwagę wysokość obecnie uzyskiwanych dochodów pozwanego. Co prawda z racji faktu prowadzenia działalności nie sposób precyzyjnie określić miesięcznej kwoty dochodu pozwanego, jednak sam L. D. wskazywał, że są miesiące kiedy zarabia (...) zł a są też takie gdy jego dochód wynosi (...) zł. Oceniając możliwości zarobkowe pozwanego Sąd miał też na uwadze, że cały czas rozwija on prowadzoną przez siebie działalności gospodarczą. Zatrudnił pracownika, zakupił samochód, zdobył już doświadczenie w prowadzeniu swej działalności gospodarczej

Zasądzona kwota po 900 zł miesięcznie alimentów na każde z dzieci, tj. łącznie 1.800 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu powyższych ustaleń, w ocenie Sądu jest kwotą odpowiednią, zasądzenie wyższej kwoty alimentów na rzecz małoletnich byłoby – z uwagi na ustalone możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego - niezasadne. Zasądzenie alimentów w wyższej kwocie doprowadziłoby nadto do złamania reguły „równej stopy życiowej” ma której żyją małoletni powodowie (bynajmniej w zakresie zaspokajania swych usprawiedliwionych potrzeb) i pozwany L. D..

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji zasądzając kwotę po 900zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz mał. K. D. (2) oraz kwotę po 900 zł miesięcznie tytułem alimentów na rzecz mał. K. D. (1), a w pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne.

Sąd nie obciążył małoletnich powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa w punkcie III sentencji wyroku, na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd nie obciążał pozwanego kosztami sądowymi od których zwolnieni byli małoletni powodowie, korzystając z dyspozycji art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych

O kosztach procesu, wobec częściowego jedynie uwzględnienia żądania pozwu rozstrzygnięto na podstawie art. 100 kpc, orzekając jak w punkcie IV sentencji.

Rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie alimentów został nadany wyrokowi z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, o czym orzeczono w punkcie V sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: