Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 5/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-10-24

Sygn. akt III RC 5/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Zawacka

Protokolant stażysta Łukasz Tokarski

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa K. N. (1)

przeciwko małoletniemu M. N. reprezentowanemu przez matkę A. S.

o obniżenie alimentów

i z powództwa małoletniego M. N. reprezentowanego przez matkę A. S.

przeciwko K. N. (1)

o podwyższenie alimentów

oddala powództwo o obniżenie alimentów;

zasądza od powoda K. N. (1) na rzecz małoletniego pozwanego M. N. reprezentowanego przez matkę A. S. kwotę 600 (sześćset) złotych podwyższona o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną małoletniemu pozwanemu z urzędu;

oddala powództwo o podwyższenia alimentów;

odstępuje od obciążania małoletniego powoda M. N. kosztami postępowania w części oddalonego powództwa o podwyższenie alimentów.

Sygn. akt III RC 5/17

UZASADNIENIE

K. N. (1) w dniu 4 stycznia 2017 r. wniósł pozew domagając się obniżenia alimentów zasądzonych na rzecz mał. M. N. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 250 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano m.in., że wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 19 lutego 2014 r. zostały zasądzone alimenty na rzecz małoletniego pozwanego. Od tego czasu zmniejszyły się możliwości zarobkowe powoda i koszty utrzymania dziecka. K. N. (1) ukończył w G. w 2014 r. studia. Podejmował tam prace dorywcze, zajmował się (...) Wrócił do T. we wrześniu 2016 r. i obecnie jest zatrudniony jako konserwator sprzętu komputerowego w Policealnych szkołach (...) w T. z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto. Mieszka u rodziców, od których otrzymuje wsparcie finansowe. Jego miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 900 zł miesięcznie i składają się na to: wyżywienie 400 zł, ubrania 50 zł, środki czystości 20 zł, opłaty mieszkaniowe 200 zł, dojazd do pracy 200 zł. Powód cały czas intensywnie szuka pracy. Ma uprawnienia kapitana jachtowego jednak całoroczną pracę związaną z tą umiejętnością mógłby wykonywać jedynie za granicami kraju, co wiązałoby się z praktycznie całkowitym rozpadem więzi z małoletnim.

Wskazano również, że w chwili obecnej zmniejszyły się koszty utrzymania małoletniego M. albowiem nie używa on już pieluch, których miesięczny koszt wynosił 150 zł, koszty wyżywienia również są mniejsze, gdyż może on już jeść posiłki przygotowywane dla całej rodziny. Nadto małoletni uczęszcza do przedszkola, gdzie zapewnione ma dzienne wyżywienie. Dodatkowo matka małoletniego nie wydaje dużych kwot na odzież dla syna albowiem otrzymuje rzeczy po synu swojej siostry, który jest starszy o dwa lata od małoletniego M..

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 kwietnia 2017 r. przedstawicielka ustawowa małoletniego pozwanego - A. S. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Nadto, A. S., działając w imieniu mał. M. N., w sprawie (...)Sądu Rejonowego w. T., która zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2017 r. została połączona z niniejszą sprawą w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, wniosła w dniu 13 kwietnia 2017 r. pozew domagając podwyższenia alimentów zasądzonych na rzecz mał. M. N. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od K. N. (1) kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew oraz pozwu o podwyższenie alimentów wskazano m.in., że sytuacja finansowa matki małoletniego jest bardzo trudna. Nie pracuje ona, ponieważ podjęła studia w trybie dziennym. Na swoje utrzymanie i utrzymanie małoletniego obejmują zasiłek rodzinny w kwocie 124 zł miesięcznie, świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie oraz alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. Matka małoletniego wraz z synem mieszka w O. wraz z rodzicami i bratem. Utrzymuje się dzięki wsparciu rodziców.

Podano, że koszt utrzymania matki małoletniego wynosi ok.(...) zł miesięcznie i obejmuje m.in.: wyżywienie 500 zł, odzież i obuwie 200 zł, środki czystości 100 zł, bilet miesięczny 60 zł, abonament za telefon 59 zł, witaminy i leki 100 zł, koszt mieszkania 280 zł, paliwo 180 zł, fryzjer 20 zł. Wskazano, że koszt utrzymania małoletniego nie maleje a rośnie. Małoletni ma problem z nietrzymaniem moczu, dodatkowo doszły wydatki związane z zakupem podręczników, opłaceniem zajęć dodatkowych. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego wynosi ok. 1.800 zł miesięcznie i obejmuje: wyżywienie 430 zł, odzież i obuwie 260 zł, przedszkole 132 zł, , środki czystości i higieny 205 zł, kieszonkowe 20 zł, zabawki i prezenty 80 zł, leki i witaminy 63 zł, pomoce szkolne 100 zł, paliwo na samochód 50 zł, koszty związane z mieszkaniem 280 zł, fryzjer 15 zł, zajęcia dodatkowe 52 zł, wyjścia do sali zabaw 100 zł.

Na rozprawie w dniu 10 października 2017 r. pełnomocnik K. N. (1) wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów.

Sąd ustalił, co następuje

Małoletni M. N., urodzony (...), jest dzieckiem pochodzącym ze związku nieformalnego A. S. i K. N. (2).

/dowód: odpis zupełny aktu urodzenia k. 8/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie (...) zasądzona alimenty od powoda na rzecz małoletniego pozwanego w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

/dowód: wyrok z dnia 19.02.2014 r. k. 205-206 akt (...) SR w. T./

Matka małoletniego pozwanego w tym okresie nie pracowała i nie pobierała nauki, ponieważ zajmowała się dzieckiem. Czasami udzielała korepetycji znajomym. Była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Otrzymywała zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie 77 zł i 170 zł dla matki samotnie wychowującej dziecko. Nie posiadała żadnego majątku. Wraz z dzieckiem zamieszkiwała u swoich rodziców i pozostawała na ich utrzymaniu. Ojciec A. S. był na emeryturze i otrzymywał (...) zł, natomiast jej matka pracowała i zarabiała ok. (...) zł netto. Koszty związane z utrzymaniem domu ponosili rodzice matki mał. pozwanego. Opłaty za mieszkanie wynosiły łącznie ok. 250 zł w przeliczeniu na osobę, w tym prąd, gaz, woda, opał. Na opał rocznie wydawali ok. (...) zł, a na wyżywienie na całą rodzinę wydawali ok. (...) zł.

Małoletni pozwany miał wówczas dwa lata. Był zdrowym dzieckiem. Wśród kosztów związanych z jego utrzymaniem znajdowały się: pieluchy ok. 150 zł, jedzenie i picie ok. 800 zł, odzież 300 zł, środki do pielęgnacji ok. 50 zł miesięcznie, a także zabawki za ok. 50-200 zł na 3 miesiące. Bieżącą opiekę nad nim sprawowała matka.

K. N. (2) był wówczas studentem. Studiował na 2 kierunkach - w G. na Akademii (...) na 2 roku studiów dziennych oraz w (...) S. W.na kierunku (...) w ramach studiów zaocznych. Podejmował prace dorywcze. Miał umowę zlecenia jako sprzedawca w sieci sklepów motoryzacyjnych. W ramach prac dorywczych zarabiał maksymalnie (...) zł miesięcznie. Dostawał również od matki ok. (...) zł na utrzymanie, a także 50 zł kieszonkowego. Mieszkał w B. wraz z matką. Był współwłaścicielem f. (...) rocznik (...), o wartości (...)zł, poza tym nie posiadał majątku. Miał do dyspozycji motocykl służbowy należący do firmy matki. Swój miesięczny koszt utrzymania oceniał na kwotę(...) zł, w tym opłata za pokój w S. 800 zł, wyżywienie ok. 700-800 zł, bilet miesięczny 185 zł, basen 90zł. Czesne za studia w T. wynosiło ok.(...)zł na rok. Mieszkanie oraz studia opłacała mu matka. Zimą dojeżdżał samochodem do T. przeciętnie 2 razy w miesiącu, koszt ok. 200 zł. Nie opłacał OC. Brał udział w kursach żeglarskich, wszystkie opłacała mu matka.

/dowód: akta (...) SR w. T./

Obecnie małoletni M. N. ma(...)lat. Chodzi do przedszkola, za które opłata wynosi 120 zł miesięcznie. We wrześniu na podręczniki jego matka wydała 117 zł, dodatkowo 50-60 zł na wyprawkę. Konieczne jest opłacenie składki na komitet rodzicielski, która wynosi 120 zł oraz składki na ubezpieczenie, która wynosi 40 zł. W przedszkolu małoletni ma zapewnione wyżywienie, jednak w domu również zjada obiad. Na wyżywienie dla niego matka wydaje ok. 400 zł miesięcznie.

Małoletni moczy się w nocy. Z uwagi na to nadal nosi pampersy, których koszt wynosi 30 zł miesięcznie. Nie choruje przewlekle.

Matka małoletniego oceniła, że na odzież dla syna wydaje 240 zł w skali miesiąca.

Małoletni chodzi na zajęcia piłki nożnej w O.. Koszt to 50 zł miesięcznie.

M. otrzymuje kieszonkowe 20 zł miesięcznie

Matka małoletniego, A. S., ma obecnie (...) lat. Z wykształcenia jest (...) Obecnie studiuje na III roku administracji w trybie stacjonarnym, są to studia bezpłatne. Na zajęcia dojeżdża autobusem.

Mieszka z rodzicami w ich domu jednorodzinnym w O.. Ojciec jest na emeryturze i otrzymuje (...) zł netto miesięcznie, matka pracuje i zarabia(...) zł netto miesięcznie.

Matka małoletniego nie ma żadnego majątku. Nie jest właścicielką żadnej nieruchomości ani samochodu. Użytkuje samochód ojca, gdy zawozi syna do sali zabaw.

Otrzymuje zasiłek rodzinny dla syna w kwocie ok. 130 zł miesięcznie oraz 500 zł miesięcznie z programu 500+, sama pozostaje na utrzymaniu rodziców.

/dowód: legitymacja studencka k. 42

koszty utrzymania k. 43-63

zeznania świadka J. S. k. 102v.-103

przesłuchanie A. S. k. 160v.-162v./

Obecnie K. N. (1) ma (...)lat. Jest (...)w stopniu licencjata – studia ukończył w 2014 r. Ukończył też technikum informatyczne.

Po studiach pracował w sklepie motoryzacyjnym w T., był kierownikiem i zarabiał ok. (...)Od 9 kwietnia 2017 r. przez miesiąc przebywał w (...) aby pomagać przy naprawie jachtu. Zarobił z tego tytułu (...) zł.

Do końca września 2017 r. był zatrudniony w (...) Towarzystwie (...) na ¼ etatu i zarabiał ok. 400-500 zł netto miesięcznie. Z uwagi na likwidację szkoły, nie przedłużono z nim umowy. Obecnie powód otrzymał promesę od Firmy (...), że od dnia 16 października 2017 r. zostanie zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem brutto (...) zł miesięcznie jako pracownik fizyczny. Pracę wykonywać będzie na terenie T..

Znalazł miejsce w pokoju dwuosobowym, za które płacić będzie 450 zł miesięcznie. Z uwagi na pracę na terenie T. konieczne będzie wykupienie biletu (...) za 200 zł miesięcznie. K. N. (1) na swoje wyżywienie wydaje ok. 600 zł miesięcznie.

Ma uprawnienia sternika i 2-3 lata temu w ramach prac dorywczych wypływał w rejsy.

Nie posiada żadnego majątku.

Był współwłaścicielem samochodu F. (...), który został sprzedany w lipcu 2016r. Obecnie wraz z L. W. jest współwłaścicielem motocykla (...) r. o wartości (...) zł.

K. N. (1) ma skoliozę, ale nie ma przeciwskazań do pracy. Nie ma orzeczonej niepełnosprawności i nie choruje przewlekle. Nie przyjmuje też na stałe żadnych leków.

Matka K. N. (1) pracuje i zarabia ok. (...) zł netto miesięcznie. Nie pomaga mu już jednak finansowo, bo jej sytuacja się pogorszyła-. Spłaca ona kredyt we frankach szwajcarskich, którego rata wynosi (...) zł miesięcznie. Dodatkowo ma problemy zdrowotne, m.in. z żołądkiem i kręgosłupem.

Alimenty na rzecz małoletniego K. N. (1) płaci dobrowolnie w zasądzonej kwocie. Poza przekazywanymi alimentami kupuje synowi prezenty. Rzadko widuje się z małoletnim.

/dowód: umowa o pracę k. 9

pismo Urzędu Miasta T. k. 83

pismo PUP w T. k. 87

umowa sprzedaży samochodu k. 97-98

zeznania świadka E. N. k. 99-101v.

zeznania świadka L. W. k. 101v.-102v.

zaświadczenie z Urzędu Miasta T. k. 127

pismo (...) k. 128-130

PIT-y za rok 2015-2016 k. 132-133

pismo firmy (...) k. 134

wyciąg z konta k. 135-157

przesłuchanie K. N. (1) k. 158v.-160v./

Sąd zważył, co następuje

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zeznania świadków J. S., E. N. i L. W., przesłuchanie stron oraz na podstawie akt (...)Sądu Rejonowego w. T..

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materialne procesowym.

Oceniając zebrany materiał dowodowy w sprawie, Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków J. S., E. N. i L. W. w takiej części, w jakiej znalazły one potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, w szczególności w zgromadzonych dokumentach.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez strony należało uznać co do zasady za wiarygodne. Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przez nich przytaczanych było bowiem bezspornych i potwierdzonych dokumentami. Sąd miał jednak na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. własne możliwości majątkowe i zarobkowe oraz wydatki, oceniając je w sposób subiektywny.

K. N. (2) wniósł o obniżenie alimentów uiszczanych na rzecz małoletniego M. N. z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 250 zł miesięcznie zaś A. S. działając w imieniu małoletniego wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie.

Przedmiotowe powództwa, tj. o obniżenie alimentów oraz o podwyższenie alimentów, posiadają podstawę prawną w art. 138 kro.

W świetle art. 138 kro podstawą zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych jest zmiana stosunków. Zmianie może ulec zakres potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, tym samym zmianie może ulegać wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu [por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54].

Obniżenie alimentów następuje wówczas, gdy zmniejszeniu uległy potrzeby uprawnionego albo obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Podwyższenie zaś, gdy potrzeby uprawnionego uległy zwiększeniu albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Ma to wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego są brane pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku, a następnie – w świetle możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania.

W ocenie Sądu Rejonowego, od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do pewnej zmiany w zakresie sytuacji każdej ze stron, ale analiza ich położenia w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców małoletniego pozwanego oraz zakresu potrzeb małoletniego nie uzasadnia korekty dotychczasowej wysokości alimentów.

Oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe powoda należy zauważyć, że z całą pewnością nie uległy one ograniczeniu. K. N. (1) nie kontynuuje już nauki, podjął zatrudnienie. Dodatkowo nie jest osobą przewlekle chorą a więc nie ma ograniczeń w podjęciu zatrudnienia z uwagi na stan zdrowia. W momencie wniesienia pozwu pracował on w ograniczonym zakresie – na ¼ etatu i z tego tytułu zarabiał jedynie ok. (...) zł miesięcznie. Nie może jednak stanowić to podstawy do obniżenia alimentów, albowiem K. N. (1) powinien zdawać sobie sprawę, że ma na utrzymaniu syna i w pierwszej kolejności powinien szukać takiej pracy, która może niekoniecznie będzie zgodna z jego wykształceniem czy zainteresowaniami, ale pozwoli mu na wywiązywanie się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. W ocenie Sadu nie uległy też zmniejszeniu koszty utrzymania małoletniego a więc nie zaszły żadne okoliczności, które uzasadniałyby obniżenie alimentów.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 138 kro a contrario oddalił powództwo K. N. (1) o obniżenie alimentów orzekając jak w punkcie I sentencji.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd doszedł również do przekonania, że brak jest podstaw do podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego M.. W momencie ustalania wysokości alimentów w 2014 r. K. N. (1) pracował jedynie dorywczo. Sąd uznał wówczas, że ponieważ jego matka opłaca jego mieszkanie oraz koszty wyżywienia, może on, podejmując prace dorywcze, uzyskać środki w wysokości 500 zł miesięcznie, które będzie w stanie przeznaczyć na utrzymanie małoletniego. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że małoletni miał wówczas 2 lata i wymagał szczególnej opieki i troski ze strony matki, a więc oczywistym było, że będzie miała on przez to ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia.

Obecnie sytuacja uległa zmianie. K. N. (1) ukończył studia, pracuje i będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości równej najniżej krajowej, tj. ok.(...) zł netto miesięcznie. Z uzyskiwanych przez siebie środków musi on się utrzymać, bowiem nie otrzymuje już wsparcia finansowego od matki. W ocenie Sądu nie wykazano aby możliwości zarobkowe K. N. (1) były wyższe niż uzyskiwanie przez niego pensji w wysokości równej najniższej krajowej.

Podnoszono również, że K. N. (1) może podjąć pracę jako sternik. Pełnomocnik małoletniego nie przedstawił jednak dowodów, że może on z tego tytułu zarobić tyle aby zasadne było podwyższenie alimentów do kwoty po (...) zł miesięcznie.

Dodatkowo podkreślić należy, że na matce małoletniego również spoczywa obowiązek alimentacyjny względem dziecka i też powinna ona partycypować w kosztach utrzymania małoletniego. Matka dziecka podejmując studia w trybie dziennym powinna była mieć na uwadze, że ma na utrzymaniu dziecko i będzie musiała zdobyć środki na jego utrzymanie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro a contrario orzeczono jak w punkcie III sentencji.

W punkcie II sentencji, na podstawie § 8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielone przez adwokata z urzędu, Sąd zasądził od powoda K. N. (1) na rzecz małoletniego pozwanego kwotę 600 zł podwyższoną o podatek VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną małoletniemu pozwanemu z urzędu.

Na podstawie art. 102 kp Sąd odstąpił od obciążania małoletniego pozwanego kosztami postepowania części oddalonego powództwa o podwyższenia alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Zawacka
Data wytworzenia informacji: