Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1310/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-12-01

Sygn. akt: II K 1310/21

1.WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Marek Tyciński

Protokolant st. sekr. sądowy Marcin Szymczak

po rozpoznaniu dnia 10 05, 21 06, 01 09, 22 11 2022r.

sprawy

S. O. (1) c. Z. i J. zd. K. ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

W dniu 24 marca 2021r. w T. przy ul. (...) naruszyła nietykalność cielesną pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego S. Ż. w ten sposób, że chwyciła rękoma kończynę górną lewą pokrzywdzonego i ugryzła pokrzywdzonego jeden raz w lewe przedramię

tj. o czyn z art. 217§1 kk

orzeka:

I.  Uniewinnia oskarżoną S. O. (1) od popełnienia zarzucanego jej czynu;

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. W. M. 1512 zł (tysiąc pięćset dwanaście złotych) powiększone o stawkę podatku VAT tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonej;

III.  Zryczałtowanymi i uiszczonymi kosztami postępowania obciąża S. Ż.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. O. (1)

W dniu 24 marca 2021r. w T. przy ul. (...) naruszyła nietykalność cielesną pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego S. Ż. w ten sposób, że chwyciła rękoma kończynę górną lewą pokrzywdzonego i ugryzła pokrzywdzonego jeden raz w lewe przedramię

tj. o czyn z art. 217§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

S. O. (1) była ofiarą przemocy domowej ze strony swojego byłego męża S. Ż.. Z tego tytułu w dniu 2 marca 2021r. zapadł prawomocny obecnie wyrok skazujący S. Ż. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i 1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności za czyn z art. 207§1kk w zw. z art. 197§1kk i art. 11§2kk. Orzeczono również zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Przed uprawomocnieniem się wyroku uchylono środek zapobiegawczy dotyczący zakazu zbliżania się i kontaktowania.

akta II K 1186/18

W dniu 24 marca 2021r. S. Ż. przyszedł do zajmowanego przez oskarżoną mieszkania przy ul. (...) w T.. Powodem wizyty było to aby była żona zabrała swoje rzeczy z przysługującego mu pokoju. Od początku wizyty nagrywał telefonem to spotkanie komentując nagrywane sceny w tym panujący bałagan. W trakcie tej dyskusji S. O. (1) chcąc pokazać i udokumentować bałagan u oskarżonego na balkonie wyjęła telefon aby zrobić zdjęcia. S. Ż. aby to uniemożliwić rzucił się na nią aby wyrwać telefon. Gdy była trzymana przez niego od tyłu za szyję przedramieniem S. O. (1) aby się uwolnić ugryzła go w lewe przedramię przebijając kurtkę ze skaju powodując dwa podbiegnięcia krwawe i otarcie naskórka

opinia lekarska

akta PR 1 Ds (...).2021 (k. 188 akt niniejszej sprawy)

wyjaśnienia oskarżonej

117

nagranie

115a, odtworzono k. 149

zeznania M. B.

145

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

S. O. (1)

W dniu 24 marca 2021r. w T. przy ul. (...) naruszyła nietykalność cielesną pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego S. Ż. w ten sposób, że chwyciła rękoma kończynę górną lewą pokrzywdzonego i ugryzła pokrzywdzonego jeden raz w lewe przedramię

tj. o czyn z art. 217§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Ugryzienie było wynikiem ataku oskarżonej. S. Ż. był osobą tylko broniącą się

zeznania S. Ż.

145-146, zawiadomienie o przestępstwie akta PR 1 Ds (...).2021 (k. 171akt niniejszej sprawy)

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

nagranie

nagranie było sporządzone przez oskarżyciela prywatnego, nikt go nie kwestionował

wyjaśnienia oskarżonej

wyjaśnienia korespondują z nagraniem i zeznaniami M. B.

zeznania M. B.

korespondują z nagraniem i wyjaśnieniami oskarżonej

opinia lekarska

opinia jest jasna i zupełna, sporządzona przez uprawniony podmiot

akta II K 1186/18

brak podstaw do ich kwestionowania

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania L. W. k. 149 i E. L. k. 169 nic nie wnoszą do sprawy gdyż nie byli oni świadkami zdarzenia i znają jego przebieg z relacji S. Ż.. Ich relacje są bardzo ogólnikowe i w praktyce potwierdzają jedynie fakt ugryzienia go przez oskarżoną co nigdy nie było kwestionowane.

zeznania S. Ż. nie korespondują z wyjaśnieniami oskarżonej i zeznaniami M. B.. Nadto na nagraniu co prawda nie widać momentu ugryzienia ale można zaobserwować szamotaninę związaną z próbą odebrania telefonu. W tym zakresie to nagranie uwiarygodnia relacje oskarżonej i M. B., a przeczy zeznaniom pokrzywdzonego

pozostałe dowody w postaci wydruków SMS, zdjęć i innych nagrań nie pozwalają na odtworzenie przebiegu zajścia, względnie jedynie potwierdzają fakty bezsporne lub potwierdzone innymi w/w dowodami.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

S. O. (2)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Podstawą uniewinnienia był art. 25§1kk. Oskarżona w reakcji na filmowanie dokonywane przez byłego męża w podobny sposób chciała udokumentować wygląd pomieszczenia. Próba odebrania jej telefonu przez S. Ż. przy użyciu przemocy i związanym z tym naruszeniem nietykalności cielesnej opisanym również w art. 217§1kk w ocenie sądu mogła wyczerpać nawet znamiona przestępstwa z art. 191§1kk. Było to bezprawne zachowanie oskarżyciela i było ono bezpośrednio odparte przez oskarżoną poprzez ugryzienie go. W tej konkretnej sytuacji uwzględniając wcześniejsze zachowanie S. Ż. potwierdzone skazaniem, dysproporcje sił nie sposób uznać aby przekroczono granicę obrony koniecznej zwłaszcza, że po obu stronach wystąpiło jedynie naruszenie nietykalności cielesnej

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

O kosztach już uiszczonych orzeczono w myśl art. 632§1 pkt 1kpk

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marek Tyciński
Data wytworzenia informacji: