Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 811/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-10-17

Sygn. akt II K 811/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Becińska

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Rybińska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód Anny Piskorskiej

po rozpoznaniu dnia 17.10.2017r.

sprawy:

M. F. ur. (...) w T. syna B. i M. z domu K.

skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Toruniu:

1.  z dnia 03 lipca 2006r. sygn. VIII K 264/06 na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat tytułem próby za czyny z art. 279§1kk, popełnione 20 grudnia 2005r., 10 stycznia 2006r. ; postanowieniem z dnia 4.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym z dnia 12.08.2009r. sygn. akt IIK 124/09 r. połączono w/w karę pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie IIK 473/06 i orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  z dnia 21 lipca 2006r. sygn. II K 473/06 na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, za czyny z art. 279§1 kk, popełnione od 15 lutego 2006r. do 13 kwietnia 2006r. , postanowieniem z dnia 4.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym z dnia 12.08.2009r. sygn. akt IIK 124/09 r. połączono w/w karę pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie IIK 264/06 i orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3.  z dnia 30 listopada 2007r. sygn. X K 1356/07 na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat, za czyny z art. 190§1kk, art. 288§1kk, popełnione 11 sierpnia 2007r. ; postanowieniem z dnia 26.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4.  z dnia 24 czerwca 2008r. sygn . X K 583/08 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat, za czyn z art. 278§1kk, popełniony 12 marca 2008r. ; postanowieniem z dnia 20.02.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

5.  z dnia 10 października 2011r. sygn. II K 863/11 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat, za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony z 21 na 22 kwietnia 2011r.; postanowieniem z dnia 14.09.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

6.  z dnia 15 czerwca 2012r. sygn. II K 466/12 na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 288§1kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony z 17 na 18 grudnia 2011r.

7.  z dnia 27 maja 2013r. sygn. II K 1507/12 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, za ciąg przestępstw z art. 288§1kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony od 23 do 29 kwietnia 2012r.

8.  przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 września 2014r. w sprawie II K 46/16 połączono kary orzeczonego wobec skazanego w wyrokach IIK 466/12 i IIK 1507/12 i wymierzono skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 ( pięciu) lat tytułem próby;

9.  z dnia 29 stycznia 2015r., prawomocnego z dniem 29.10.,2015r. w sprawie II K 352/12 na kary jednostkowe za ciągi przestępstw: 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art.. 11§ 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 278 § 1 kk i art., 254 a kk w zw. z art.. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 20.11.2011r. do 10.01.2012r. którą aktualnie skazany odbywa.

orzeka:

I.  na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk i art. 89 § 1 b i art. 91 § 2 kk kk w miejsce kar pozbawiania wolności orzeczonych w stosunku do skazanego M. F. na mocy wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Toruniu II K 46/14 i wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu II K 352/12 orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej w punkcie I wyroku zalicza skazanemu okres odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie II K 352/12 SR w Toruniu od dnia 10.11.2016r.

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym skazań w sprawach opisanych w pkt od 1 do 7 wyroku;

IV.  w pozostałym zakresie wyroki podlegające połączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu ;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. F. W. kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) zł plus VAT tytułem kosztów obrony udzielonej z urzędu skazanemu;

VI.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 811/17

UZASADNIENIE

M. F. został po raz pierwszy skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 03 lipca 2006r. sygn. VIII K 264/06 na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat tytułem próby za czyny z art. 279§1kk, popełnione 20 grudnia 2005r., 10 stycznia 2006r. ; postanowieniem z dnia 4.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym z dnia 12.08.2009r. sygn. akt IIK 124/09 r. połączono w/w karę pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie IIK 473/06 i orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 42-43, 18, 19, dane o karalności k. 16)

Po raz kolejny M. F. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 lipca 2006r. sygn. II K 473/06 na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, za czyny z art. 279§1 kk, popełnione od 15 lutego 2006r. do 13 kwietnia 2006r. , postanowieniem z dnia 4.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; wyrokiem łącznym z dnia 12.08.2009r. sygn. akt IIK 124/09 r. połączono w/w karę pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie IIK 264/06 i orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 38-39, 18,19, dane o karalności k. 16)

M. F. został skazany również wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 listopada 2007r. sygn. X K 1356/07 na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat, za czyny z art. 190§1kk, art. 288§1kk, popełnione 11 sierpnia 2007r. ; postanowieniem z dnia 26.11.2008r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 40-41, dane o karalności k. 16v)

Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008r. sygn . X K 583/08 skazał M. F. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat, za czyn z art. 278§1kk, popełniony 12 marca 2008r.; postanowieniem z dnia 20.02.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 37, dane o karalności k. 16v)

M. F. został skazany także wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10 października 2011r. sygn. II K 863/11 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat, za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony z 21 na 22 kwietnia 2011r.; postanowieniem z dnia 14.09.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 31, dane o karalności k. 16v)

Oprócz tego M. F. był także skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15 czerwca 2012r. sygn. II K 466/12 na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 288§1kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony z 17 na 18 grudnia 2011r.

(dowód: wyrok k. 20, dane o karalności k. 16v)

Wyrokiem Sądu rejonowego w Toruniu z dnia 27 maja 2013r. sygn. II K 1507/12 M. F. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby, za ciąg przestępstw z art. 288§1kk w zw. z art. 64§1kk , popełniony od 23 do 29 kwietnia 2012r.

(dowód: dane o karalności k. 16v, odpis wyroku k. 32)

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 września 2014r. w sprawie II K 46/14 połączono kary orzeczonego wobec skazanego w wyrokach IIK 466/12 i IIK 1507/12 i wymierzono skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 ( pięciu) lat tytułem próby.

(dowód: dane o karalności k. 16v, wyrok k. 35)

Po wydaniu wyroku łącznego Sąd Rejonowy w Toruniu wydał wyrok w dniu z dnia 29 stycznia 2015r., prawomocny z dniem 29.10.2015r. w sprawie II K 352/12 i skazal M. F. na kary jednostkowe za ciągi przestępstw: 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art.. 11§ 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i z art. 278 § 1 kk i art., 254 a kk w zw. z art.. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 20.11.2011r. do 10.01.2012r. . Karę tę skazany aktualnie odbywa.

(dowód: wyrok k. 22 i n. dane o karalności k. 17)

M. F. odbywa karę pozbawienia wolności od 13.11.2012r r. Aktualnie odbywa karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku w sprawie II K 352/12.

Zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej określane jest jako bardzo dobre. Nie sprawia żadnych kłopotów natury wychowawczej. Był wielokrotnie nagradzany, nigdy nie był karany dyscyplinarnie. Był zatrudniony poza zakładem karnym w systemie bez konwojenta, wykonywał prace na rzecz Państwowej Szkoły (...) w I.. Obowiązki wykonywał z należytą starannością, otrzymał wnioski o udzielenie nagród od kontrahenta. Potem pracował nieodpłatnie jako sprzątający, a następnie odpłatnie na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Brał udział w wielu programach resocjalizacyjnych. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Zadania realizuje w miarę możliwości. Podkreślić przy tym należy, że skazany jest z rodziny dysfunkcyjnej. Cierpi z powodu lekkiego upośledzenia umysłowego i padaczki.

(dowód: opinia k. 62-63)

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 kpk właściwym do wydania wyroku łącznego jest Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Ze względu na to, że ostatni wyrok skazujący w I instancji wydał Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 29 stycznia 2015r. właściwym do orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego będzie właśnie ten Sąd.

Z dniem 1 lipca 2015r. nastąpiła zmiana regulacji dotyczącej m.in. wyroków łącznych. W myśl art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r ( Dz. U. z 2015 r., poz.396 ) o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw przepisów rozdziału IX ustawy o karze łącznej, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy , chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia tej ustawy. Oznacza to, iż w przypadku skazanego należało zastosować nowe przepisy o karze łącznej obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., albowiem po raz ostatni został prawomocnie skazany wyrokiem z dnia 29.01.2015r. w sprawie II K 352/12, który uprawomocnił się w dniu 29.10.2015r.

Warunki orzeczenia kary łącznej przewiduje art. 85 kk zgodnie, z którym jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do § 2 art. 85 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 w całości lub części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w § 1.

Z kolei z treści art. 89 § 1 i § 1 b kk wynika, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa; sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia.

W momencie orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego M. F. był w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie SR w Toruniu II K 352/12 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy . Karę tę M. F. odbywał od dnia 10.11.2016r.

Oprócz kar podlegających wykonaniu wobec oskarżonego wydany był jeszcze wyrok łączny w sprawie II K 46/14 Sądu Rejonowego w Toruniu którym wymierzono skazanemu karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby.

Kryteria łączenia kar w wyroku łącznym określa art. 86 kk. Zgodnie z tym przepisem Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Z kolei zgodnie z przywołanym wyżej art. 89 § 1 b kk sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia.. W niniejszej sprawie kara łączna pozbawienia wolności mogła być orzeczona, w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności przy zastosowaniu pełnej absorpcji (tj. od najwyższej z jednostkowych kar podlegających wykonaniu) do ich sumy tj. 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa

Sąd szczegółowo analizował okoliczności mające wpływ na wymiar kary łącznej - z jednej strony między innymi wyjątkowo pozytywną opinię o skazanym z okresu odbywania kary, z drugiej fakt jego wielokrotnej karalności za przestępstwa o znacznej i średniej społecznej szkodliwości.

Należy zauważyć, że między poszczególnymi przestępstwami były znaczne odstępy czasowe, wydawane wobec skazanego wyroki i orzekane nimi kary nie działały resocjalizacyjnie ani prewencyjnie. Z drugiej jednak strony należało mieć na uwadze fakt, że skazany nieprzerwanie od 13.11.2012r. przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej. Od czasu skazań niewątpliwie zmienił się o czym świadczy wyjątkowa opinia z okresu odbywania kary pozbawienia wolności. Skazany pracował poza zakładem karnym, bez konwojenta, wzorowo wywiązywał się z obowiązków, pracował odpłatnie i nieodpłatnie w zakładzie karnym, uczestniczył w licznych programach resocjalizacyjnych. Z drugiej strony nie można tracić z pola widzenia, że skazany ma trudną przeszłość i miał trudny start w dorosłość. Pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, cierpi z powodu lekkiego upośledzenia umysłowego oraz padaczki. Wreszcie zwrócić trzeba uwagę na fakt, że skazany do tej pory nie był ani razu karany dyscyplinarnie, za to był wielokrotnie nagradzany regulaminowo. Wszystkie te okoliczności wskazują, że skazany rzeczywiście chce się poprawić. Zdaniem sądu w tej sytuacji wyjątkowo należało zastosować zasadę absorpcji aby nie przedłużać pobytu skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej.

Sąd orzekł także, że pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

Wyroki w pozostałym zakresie nie nadawały się do połączenia, stąd na podstawie art. 572 kok sąd orzekł o umorzeniu postępowania w tym zakresie (pkt III wyroku) .

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kary pozbawienia w sprawie Sądu Rejonowego w Toruniu II K 352/12 od dnia 10.11.2016r.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 624 § 1 kpk mając na uwadze fakt, że skazany nie ma pieniędzy, majątku, aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Numrych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Becińska
Data wytworzenia informacji: