Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 896/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2018-09-04

Sygn. akt II K 896/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w G. - II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Jarosław Przesmycki

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Bajerska

przy udziale Prokuratora Jakuba Łamek

po rozpoznaniu w dniach 29.03.2018 r., 12.06.2018 r., (...).07.2018 r., 21.08.2018 r., 4.09.2018 r. sprawy karnej

S. T. s. Z. i M. z d. Z., ur. (...)
w G., obywatelstwa polskiego, PESEL (...), zam. (...)-(...) G.
ul. (...), obecnie przebywającego w Areszcie Śledczym we W.,
o wykształceniu średnim, z zawodu technik budownictwa, karanego sądownie;

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu (...) kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 594,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży telefon komórkowy Samsung G. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził A. S. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

II.  w dniu 18 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. Ś. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na portalu (...).pl oferował do sprzedaży konsolę do gier X. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził M. Ś. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

III.  w dniu 19 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. K. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier X. (...) (...) wraz z grą F. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził S. K. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest
o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

IV.  w dniu 20 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 309,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży telefon komórkowy Samsung G. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził A. S. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

V.  w dniu 26 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. T. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził K. T. (1)
w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo
z art. 286 § 1 kk

VI.  w dniu 26 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. H. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 624 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził M. H. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art.
286 § 1 kk

VII.  w dniu 29 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. G. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził D. G. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art.
286 § 1 kk

VIII.  w dniu 3 maja 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 594,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji
nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził P. P. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

o r z e k ł :

1.  Oskarżonego S. T. uznaje za winnego czynów zarzucanych mu
w punktach od I. do VIII. aktu oskarżenia, to jest występków z art. 286§1 kk z tym ustaleniem, że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91§1 kk
i za to na mocy art. 286§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

2.  Na mocy art. 46§1 kk zasądza od oskarżonego S. T. tytułem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych:

a)  A. S. (1) kwoty 904 zł (dziewięćset cztery złote) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia (...) kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

b)  M. Ś. (1) kwoty 619,50 zł (sześćset dziewiętnaście złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 18 kwietnia 2017 roku
do dnia zapłaty;

c)  S. K. (1) kwoty 619,50 zł (sześćset dziewiętnaście złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 19 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

d)  K. T. (1) kwoty 619,50 zł (sześćset dziewiętnaście złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 26 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

e)  M. H. (1) kwoty 624 zł (sześćset dwadzieścia cztery) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 26 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

f)  D. G. (1) kwoty 619,50 zł (sześćset dziewiętnaście złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 29 kwietnia 2017 roku
do dnia zapłaty;

g)  P. P. (1) kwoty 549,5 zł (pięćset czterdzieści dziewięć złotych 50/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia 3 maja 2017 roku do dnia zapłaty.

2.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty, a powstałymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Sygn. Akt II K 896/(...)

UZASADNIENIE

Oskarżony S. T. do czasu popełnienia czasu popełnienia czynów zarzucanych mu w niniejszym akcie oskarżenia nie był karany sądownie

(Dowód: karta karna k-428-429, odpisy wyroków k- 430-431, odpisy wyroków k- 430-431)

Oskarżony ma wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem budowlanym. W okresie od (...) IV 2017 do 3 V 2017 oskarżony proponował w sieci internetowej za pośrednictwem strony internetowej www.lektron lub (...) sprzedaż po atrakcyjnych cenach telefonów komórkowych i konsole do gry. Oskarżony nie miał dostępu, ani możliwości nabycia tych urządzeń. Mimo to oferował ich sprzedaż gwarantując ich wysłanie. Z jego oferty skorzystali:

1.A. S. (1), który zapłacił 594,50 zł i 309,50 zł za telefony Samsung G. (...);

2.M. Ś. (1), który zapłacił 619,50 zł za konsolę do gier X. (...);

3.S. K. (1) zapłacił 619,50 zł za konsolę X. (...) z grą F. (...);

4.K. T. (1), który zapłacił 619,50 zł za konsolę do gry S. (...),

5.M. H. (1), który za taką samą konsolę zapłacił 624 zł;

6.D. G. (1) i P. P. (1), którzy również zapłacili po 619,50 zł i 594,50 zł za w/w konsolę.

Pokrzywdzeni nigdy nie otrzymali zamówionego towaru. Nie zwrócono im także wpłaconych pieniędzy. Co więcej na rozprawie w dniu (...).07.2018r. oskarżony przedłożył dowody przelewów bankowych, z których miało wynikać, że pokrył wyrządzoną szkodę. Po weryfikacji tych informacji u pokrzywdzonych okazało się, że oskarżony nie przelał żadnych pieniędzy.

(Dowód: wyjaśnienia oskarżonego k- 472, zeznania K. T. k- 2-3, A. A. S. k- 21-22, M. H. k- 63-64, P. P. k- 88-89, S. K. k- 200-201, M. Ś. k- 291-294, D. G. k- 339-342 i 472v, potwierdzenia przelewów k- 476-481, oświadczenia pokrzywdzonych k- 485-490).

Oskarżony na rozprawie częściowo przyznał się do winy . Wyjaśnił, że rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie w sprzedaży, co mu się początkowo udawało. Oskarżony dodał, że kwietniu – maju 2017 r. utracił kontakt z firmą hiszpańską, z którą miał podpisaną umowę i stąd nie wywiązał się z zawartych umów. Po odczytaniu wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, w których przyznał się do winy oskarżony wyjaśnił, że to jest jego wina, bo zabrał się za coś o czym nie miał pojęcia.

( Dowód : wyjaśnienia oskarżonego k- 472v)

Zdaniem Sądu wyjaśnieniom oskarżonego nie można dać wiary w części, w której nie przyznaje się do winy bowiem są nielogiczne i niespójne. Jak wynika z załączonych do akt prawomocnych wyroków w sprawach (...) oskarżony na długo przed (...) IV 2017 r. rozpoczął swoją przestępczą działalność. Podszywał się bowiem w sieci internetowej pod inną osobą i 19 I 2017 r. sprzedał telefon, którego nie miał. Nie jest więc prawdą, że jego problemy z realizacją zamówień zaczęły się w kwietniu – maju 2017 r. Oskarżony już wcześniej wykorzystywał oszukańczy proceder i z powodzeniem w tym celu wykorzystywał Internet. Te ustalenia znajdują oparcie w zeznaniach pokrzywdzonych wymienionych w akcie oskarżenia, których zeznań oskarżony nie kwestionował. Sąd dał im wiarę bowiem są logiczne i spójne. Wynika z nich wprost, że oskarżony albo deklarował, że przyśle towar a opóźnienie w jego nadesłaniu tłumaczył okresem świątecznym lub też wysyłał odpowiedź, że pieniądze zwrócił – co nie miało miejsca. Oskarżony nie odbierał też telefonów od pokrzywdzonych, którzy chcieli zwrotu gotówki lub zamówionego towaru. Takie postępowanie świadczy o tym, że oskarżony od samego początku nie zamierzał wywiązać się z zobowiązań i tylko zwodził pokrzywdzonych.

Wyjątkiem w tej grupie pokrzywdzonych jest A. S. (1), który początkowo otrzymał zwrot pieniędzy za towar po czym oskarżony 14 IV 2017 zaproponował mu kolejny zakup dwóch telefonów z rabatem w ramach rekompensaty, których nie otrzymał oraz nie zwrócono mu pieniędzy. Takie zachowanie oskarżonego wobec pokrzywdzonych ujętych w akcie oskarżenia świadczy o tym, że od samego początku oskarżony miał świadomość, że nie wywiąże się z przypiętych na siebie zobowiązań.

W tym stanie rzeczy wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.

Przestępstwo z art. 286 § 1 kk popełnia kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Oskarżony od samego początku nie zamierzał wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań. W ocenie Sądu świadczy o tym nie tylko liczba stawianych zarzutów, rodzaj proponowanego towaru oraz postępowanie oskarżonego przed Sądem (...).07.2018r.

Po dokonaniu przez pokrzywdzonych wpłaty oskarżony na żadnym etapie postępowania nie zamierzał pokrzywdzonym zwrócić pieniędzy. Co więcej próbował przed Sądem uwolnić się od odpowiedzialności oświadczając, że pokrył szkodę – co nie było prawdą. Takie zachowanie oskarżonego świadczy o jego głębokiej demoralizacji i determinacji w przestępczym działaniu, która towarzyszyła oskarżonemu od początku swojej przestępczej działalności. W tym stanie rzeczy wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.

Oskarżony naruszył zatem przepis art. 286 § 1 kk w ten sposób, że

I.  w dniu (...) kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 594,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży telefon komórkowy Samsung G. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził A. S. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy

II.  w dniu 18 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. Ś. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na portalu (...).pl oferował do sprzedaży konsolę do gier X. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził M. Ś. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy

III.  w dniu 19 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. K. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier X. (...) (...) wraz z grą F. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził S. K. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy,

IV.  w dniu 20 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 309,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży telefon komórkowy Samsung G. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził A. S. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy,

V.  w dniu 26 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. T. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził K. T. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy,

VI.  w dniu 26 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. H. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 624 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził M. H. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy,

VII.  w dniu 29 kwietnia 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. G. (1)
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 619,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził D. G. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy,

VIII.  w dniu 3 maja 2017 r. w G. za pośrednictwem sieci internetowej działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. P. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 594,50 zł. w ten sposób, iż w sieci internetowej na stronie internetowej (...) oferował do sprzedaży konsolę do gier S. (...), natomiast po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązał się z transakcji nie przesyłając zamówionego przedmiotu czym wprowadził P. P. (1) w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy

Za to Sąd przyjmując, że działał on w ramach przestępstwa ciągłego określonego w art. 91 § 1 kk. wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Przy wymiarze tej kary Sąd miał na względzie jako okoliczności obciążające fakt, że oskarżony działał w sposób zaplanowany i przemyślany. Działania te oskarżony podjął z niskiej pobudki – tj. chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Wizja takiego zysku, kosztem innych sprawia, że oskarżony począwszy od listopada 2016 jest w zainteresowaniu organów ścigania. Fakt, że także później taką działalność prowadził świadczy o jego demoralizacji i poczuciu bezkarności. Zwłaszcza kiedy na rozprawie (...).07.2018 roku przedłożył najprawdopodobniej podrobione potwierdzenia realizacji przelewu. To ostatecznie przekonało Sąd o tym, że oskarżony nie zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia kary.

Oskarżony mimo młodego wieku jest osobą głęboko zdemoralizowaną, która musi odczuć skutki swojego działania. Konsekwencją uznania oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów był nałożony na niego w pkt 2 wyroku obowiązek naprawienia szkody.

O kosztach orzeczono po myśli art. 624 § 1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kortas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Przesmycki
Data wytworzenia informacji: