Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 231/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2020-06-15

Sygn. akt: I Ns 231/20

POSTANOWIENIE

Dnia 15 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Andrzej Antkiewicz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Monika Kopczyńska

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Grudziądzu na rozprawie

sprawy z wniosku R. B.

z udziałem M. S., J. P., M. K. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po K. S.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po K. S., synu J. i M., zmarłym w dniu 27 czerwca 1977 roku w G., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był G., z mocy ustawy nabyli:

a) żona A. S., z domu W., w 1/4 (jednej czwartej) całości spadku,

b) dzieci:

- R. B., z domu S., córka A.,

- M. K. (1), z domu S., córka A.,

- M. S., syn A.,

- J. P., z domu S., córka A.

w 3/16 (trzech szesnastych) części każdy z nich;

II.  orzec, iż każdy z uczestników postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 231/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 15 czerwca 2020 r.

R. B. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu K. S., zmarłym 27 czerwca 1977 r. w G..

Uczestnicy poparli wniosek (k. 19 akt).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

K. S. zmarł 27 czerwca 1977 r. w G.. W chwili śmierci był żonaty z A. S., która zmarła 13 lipca 2014 r. Spadkodawca nie zostawił testamentu. Miał czworo dzieci: R. I. po mężu B., M. K. (2) po mężu K., M. S. i J. J. (2) po mężu P.. Spadkodawca nikogo nie adoptował. Żaden ze spadkobierców nie został uznany za niegodnego dziedziczenia i nie zrzekał się dziedziczenia. Nikt ze spadkobierców nie złożył w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Spadek po A. S. odziedziczyła w całości na mocy testamentu córka R. B.. W skład spadku po K. S. wchodzi działka rolna o powierzchni 00.25.74 ha.

Dowody: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – k. 9 akt

odpis skrócony aktu zgonu żony spadkodawcy – k. 10 akt

odpisy skrócone aktów stanu cywilnego dzieci spadkodawcy – k. 5-8 akt

odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy – k. 4 akt

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po A. S. – k. 11 akt

zapewnienie spadkowe – k. 19-19v akt

Zgodnie z art. 926 § 2 k.c. jeśli spadkodawca nie powołał nikogo do spadku w testamencie, następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku. Taka sytuacja występuje w tej sprawie.

W myśl art. 1012 k.c. każdy spadkobierca może bądź przyjąć spadek, bądź też go odrzucić. Jeśli przyjmie spadek, to dziedziczy taki udział, który przypada mu z mocy testamentu lub ustawy. Jeśli odrzuci spadek, to nie dochodzi do dziedziczenia. Wówczas trzeba ustalić nowy krąg spadkobierców. Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 18 października 2015 r. (zob. nowela do kodeksu cywilnego z dnia 20 marca 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 539) brak oświadczenia dorosłego spadkobiercy w powyższym terminie był jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (art. 1015 § 1 i 2 k.c.).

Uczestnicy postępowania i żona spadkodawcy nie odrzucili spadku w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o śmierci K. S., dlatego zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. milcząco przyjęli spadek z upływem tego okresu. Termin 6 miesięcy liczy się od dowiedzenia o tytule powołania, co w przypadku braku testamentu pokrywa się z datą dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. K. S. miał czworo dzieci, zatem jego żona odziedziczyła 1/4 część spadku, a reszta dzieli się po równo na dzieci.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu śmierci spadkodawcy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziła nieruchomość rolna o obszarze przekraczającym 0,5 ha, stosowało się odrębne zasady dziedziczenia (art. 1058-1059 k.c. i § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych - tekst jednolity: Dz.U. z 1970 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.). Spadkodawca w chwili śmierci był właścicielem działki rolnej o powierzchni 0,25 ha, dlatego w rozpatrywanej sprawie powołane przepisy o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego nie miały zastosowania.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania opiera się na treści art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Nałęcz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Andrzej Antkiewicz
Data wytworzenia informacji: