Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 458/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brodnicy z 2018-03-07

Sygn. akt II K 458/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Brodnicy, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Alina Jabłonowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Krzysztof Żuchowski

w obecności oskarżyciela skarbowego T. G. (1)

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku

sprawy P. P. (1) s. A. i G. z domu P.,

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

1/ faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy, na skutek nierzetelnego prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w okresie od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w złożonych za ten okres do Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.) deklaracjach podatkowych VAT-7K (czas popełnienia czynu: od 01.01.2015r. do 25 . 01.2016r.), poprzez zaniżenie podatku należnego o łączną kwotę 52.798,00 zł oraz zawyżenie podatku naliczonego do odliczenia o łączną kwotę 9.241,00 zł. W związku z powyższym naruszył przepisy art. 29a ust. 1, art. 29a ust. 6, art. 86 ust. 1, art. 86a ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 86a ust. 2 pkt 3, art. 90 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 62.039,00 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks,

2/ faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy, na skutek nierzetelnego prowadzenia w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w złożonym w dniu 01.02.2016r. (czas popełnienia czynu: od 01. 01. 2015r . do 01.02.2016r.) do Urzędu Skarbowego w B., w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2015r. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), poprzez zaniżenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 232.896,26 zł oraz zaniżenie kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 20.375,68 zł. W związku z powyższym naruszył przepisy art. 14 ust. 1, art. 14 ust. lc, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 15, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a, art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 5, art. 23 ust. 7, art. 24 ust. 2, art. 24 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) oraz § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2014r., poz. 1037), w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności budżetowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r., w kwocie 48.061,00 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks,

3/ faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w ustawowym terminie, tj. do 02 maja 2016 roku (czas popełnienia czynu: 04 .05.2016r.) . W związku z powyższym naruszył przepis art. 45 ust. 4 w zw. z art 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 48.061,00 zł,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks,

4/ faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, w

terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r. (czas popełnienia czynu: od 28.04.2015r. do 26.01.2016r.). W związku z powyższym naruszył przepis art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr. 177 poz. 1054 ze zmianami), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 60.732,60 zł,

tj . o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks,

5/ zarzut, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r. (czas popełnienia czynu: 26.01.2017r.). W związku z powyższym naruszył przepis art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zmianami), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r., w kwocie 4.260,20 zł,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks.

orzeka:

I/ oskarżonego P. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu a wyżej opisanego w pkt 1 przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks i za to w myśl art. 7§2 kks na podstawie art. 56§2 kks w zw. z art. 23§1 i 3 kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych;

II/ na podstawie art. 24§1 i 3 kks za karę grzywny wymierzoną oskarżonemu P. P. (1) w pkt I wyroku czyni w całości odpowiedzialną posiłkowo A. P. prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą A. P. (...), B. ulica (...) – NIP (...);

III/ oskarżonego P. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu a wyżej opisanego w pkt 2 przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks i za to w myśl art. 7§2 kks na podstawie art. 56§2 kks w zw. z art. 23§1 i 3 kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych;

IV/ na podstawie art. 24§1 i 3 kks za karę grzywny wymierzoną oskarżonemu P. P. (1) w pkt III wyroku czyni w całości odpowiedzialną posiłkowo A. P. prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą A. P. (...), B. ulica (...) – NIP (...);

V/ na podstawie art. 39§1 kks i art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 i 2 kk i art. 86§1 i 2 kk w miejsce orzeczonych w pkt I i III wyroku kar grzywny wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wysokości 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych;

VI/ na podstawie art. 24§1 i 3 kks za karę łączną grzywny wymierzoną oskarżonemu P. P. (1) w pkt V wyroku czyni w całości odpowiedzialną posiłkowo A. P. prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą A. P. (...), B. ulica (...) – NIP (...);

VII/ oskarżonego P. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu, a wyżej opisanych w pkt 3, 4, 5 wykroczeń skarbowych każde z art. 57§1 kks w zw. z art. 9§3 kks i za to w myśl art. 50§1 kks na podstawie art. 57§1 kks w zw. z art. 48§1 i 4 kks wymierza mu łącznie karę grzywny w wysokości 5.000 ( pięć tysięcy) złotych;

VIII/ na podstawie art. 24§5 kks zobowiązuje A. P. do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. korzyści majątkowej w postaci: kwoty 48.061,00 ( czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden 00/100 ) tytułem niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok oraz kwoty 60.732,60 ( sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa 60/100) złotych tytułem niewpłaconego podatku od towarów i usług za rok 2015;

IX/ zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa;

Sygn. akt II K 458/17

UZASADNIENIE

P. P. (1) syn A. został oskarżony o to, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy, na skutek nierzetelnego prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w okresie od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w złożonych za ten okres do Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.) deklaracjach podatkowych VAT-7K (czas popełnienia czynu: od 01.01.2015r. do 25.01.2016r.), poprzez zaniżenie podatku należnego o łączną kwotę 52.798,00 zł oraz zawyżenie podatku naliczonego do odliczenia o łączną kwotę 9.241,00 zł. W związku z powyższym naruszył przepisy art. 29a ust. 1, art. 29a ust. 6, art. 86 ust. 1, art. 86a ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 86a ust. 2 pkt 3, art. 90 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 62.039,00 zł, tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks oraz o to, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy, na skutek nierzetelnego prowadzenia w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w złożonym w dniu 01.02.2016r. (czas popełnienia czynu: od 01.01.2015r. do 01.02.2016r.) do Urzędu Skarbowego w B., w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2015r. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), poprzez zaniżenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 232.896,26 zł oraz zaniżenie kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 20.375,68 zł. W związku z powyższym naruszył przepisy art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 1c, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 15, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a, art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 5, art. 23 ust. 7, art. 24 ust. 2, art. 24 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) oraz § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2014r., poz. 1037), w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności budżetowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r., w kwocie 48.061,00 zł, tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks oraz o to, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w ustawowym terminie, tj. do 02 maja 2016 roku (czas popełnienia czynu: 04.05.2016r.). W związku z powyższym naruszył przepis art. 45 ust. 4 w zw. z art 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 48.061,00 zł, tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks oraz o to, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r. (czas popełnienia czynu: od 28.04.2015r. do 26.01.2016r.). W związku z powyższym naruszył przepis art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr. 177 poz. 1054 ze zmianami), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 60.732,60 zł, tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks, oraz o to, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy, w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego w B. (miejsce popełnienia czynu: Urząd Skarbowy w B. ul. (...). W. S. 19, (...)-(...) B.), podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r. (czas popełnienia czynu: 26.01.2017r.). W związku z powyższym naruszył przepis art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zmianami), w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r., w kwocie 4.260,20 zł, tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks.

W oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

Żona P. A. P. od 7 sierpnia 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firma (...) pod adresem B. ul. (...).

(dowód: wydruk z (...) z dnia 7 marca 2018 roku – k. 791 akt)

Głównym przedmiotem działalności A. P. były usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów realizowane na rzecz firmy: (...) BANK S.A. z siedzibą we W. oraz świadczenie usług transportowych dla firm krajowych na trasach na terenie Unii Europejskiej. Działalność w zakresie usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów prowadzona była w lokalu w G.-D. przy ulicy (...) najmowanym od K. W..

Jako formę opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej A. P. wybrała zasady ogólne i również w 2015 roku prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów , oraz była zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktycznie sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez A. P. zajmował się jej mąż P. P. (1).

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 653, deklaracje dla podatku od towarów i usług k. 16-23)

W dniu 27.04.2015r. P. P. (1) zajmując się sprawami podatkowymi firmy (...) złożył deklarację VAT-7K dotyczącą działalności gospodarczej prowadzonej przez A. P. za I kwartał 2015r., w której wykazał, że: razem podstawa opodatkowania to kwota 140.128,00 zł, a podatek należny to kwota 31.031,00 zł. Jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji wskazał 7.329,00 zł. W dalszej kolejności podał kwotę 98.587,00 zł będącą wartością netto nabytych towarów i usług pozostałych we wskazanym okresie rozliczeniowym. Podatek o tego naliczony określił na kwotę 22.540,00 zł, co łącznie po zsumowaniu nadwyżki dało łącznie kwotę 29.869,00 zł tytułem podatku naliczonego do odliczenia. P. P. (1) wskazał tym samy w deklaracji, że wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego wynosi 1.162,00 zł,

(dowód: Wydruk z podsystemu Kontrola deklaracji VAT-7K za I kwartał 2015r. - k.12.).

W dniu 27.07.2015r. P. P. (1) po raz kolejny złożył deklarację VAT-7K dotyczącą rozliczenia firmy (...) A. P. za II kwartał 2015r., w której wykazał że: razem podstawa opodatkowania to kwota 172.578,00 zł, a podatek należny to kwota 21.503,00 zł. Jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji wskazał 0,00 zł. W dalszej kolejności podał kwotę 96.353,00 zł, będącą wartością netto nabytych towarów i usług pozostałych we wskazanym okresie rozliczeniowym. Podatek o tego naliczony określił na kwotę 22.076,00 zł, co stanowiło również kwotę podatku naliczonego do odliczenia. P. P. (1) wskazał tym samy w deklaracji, że wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego za II kwartał 2015 roku wynosi 0,00 zł, a nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to 573,00 zł. jednocześnie wskazał, że kwota ta przeniesiona zostanie na następny okres rozliczeniowy.

(dowód: Wydruk z podsystemu Kontrola deklaracji VAT-7K za II kwartał 2015r. - k.13).

W dniu 27.10.2015r. P. P. (1) po raz kolejny złożył deklarację VAT-7K dotyczącą działalności gospodarczej prowadzonej przez A. P., za III kwartał rozliczeniowy 2015r., w której wykazał, że razem podstawa opodatkowania to kwota 80.266,00 zł, a podatek od niej należny to kwota 11.664,00 zł. Jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji wskazał 573,00 zł. W dalszej kolejności podał kwotę 53.419,00 zł będącą wartością netto nabytych towarów i usług pozostałych we wskazanym okresie rozliczeniowym. Podatek o tego naliczony określił na kwotę 12.152,00 zł, co łącznie po zsumowaniu nadwyżki dało kwotę 12.725,00 zł tytułem podatku naliczonego do odliczenia. P. P. (1) wskazał tym samy w deklaracji, że wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego wynosi 0,00 zł, a nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to kwota 1.061,00 zł, która została przez niego przeniesiona na następny okres rozliczeniowy.

(dowód: Wydruk z podsystemu Kontrola deklaracji VAT-7K za III kwartał 2015r. - k.14).

W dniu 25.01.2016r. P. P. (1) w dalszym ciągu zajmując się sprawami księgowymi firmy (...) pawłowskiej B. złożył deklarację VAT-7K za IV kwartał 2015r., w której wykazał, że podstawa opodatkowania za przedmiotowy okres wynosi łącznie 104.458,00 zł, a podatek należny to wartość rzędu 16.390,00 zł. Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji wynosiła 1.061,00 zł. P. P. (1) zadeklarował, że wartość netto z tytułu nabycie towarów i usług pozostałych to kwota 63.579,00 zł, a podatek od niej naliczony wynosi 14.524,00 zł. łącznie kwota podatku naliczonego do odliczenia wynosiła tym samym 15.585,00 zł, a kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego to 805,00 zł, tym samym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wyniosła 0,00 zł.

(dowód: Wydruk z podsystemu Kontrola deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2015r. - k.15).

P. P. (1) zajmując się kompleksowo prowadzeniem spraw finansowych firmy (...) w dniu 01.02.2016r. złożył również zeznanie roczne A. P. za 2015r. na druku PIT-36., w którym wykazał, że przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wyniósł łącznie 497.430,65 zł, a koszty uzyskania przychodów podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wyniosły łącznie 494.962,73 zł, tym sam dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wyniósł 2.467,92 zł i kwota ta stanowiła podstawę do opodatkowania. P. P. (1) wskazał ponadto, że należny podatek wyniósł 0,00 zł.

(dowód: Wydruk z podsystemu Kontrola zeznania rocznego PIT-36 za 2015r. - k.3).

W trakcie rutynowych czynności kontrolnych pracownicy Urzędu Skarbowego w B., zgodnie z upoważnieniem do kontroli nr (...)-KP.411.108.2016.2 z dnia 20.09.2016r. wszczęli w dniu 21.09.2016r. czynności kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok oraz prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 roku u A. P.. Następnie w dniu 23 września 2016 roku kontrola ta została rozszerzona o prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2015 roku.

(dowód: protokół kontroli podatkowej – k. 24-55)

Firma (...) w okresie objętym kontrolą, tj. roku 2015 świadczyła usługi transportowe opodatkowane stawką VAT 23 % oraz usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów opodatkowane stawką VAT zwolnioną, dokonując tak zwanej sprzedaży „mieszanej”. P. P. (1) zajmując się faktycznie rozliczeniami firmy należącej do jego żony A. P. nie stosował szczególnej procedury przy rozliczaniu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną, która została wskazana w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Przedmiotem dostaw była sprzedaż usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów, które A. P. świadczyła na zlecenie firmy: (...) S.A. z siedzibą we W.. Podatnik prawidłowo opodatkował przedmiotowe dostawy w stawce VAT zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto A. P. świadczyła usługi transportowe, które opodatkowała stawką VAT 23 %. Odbiorcami usług transportowych były następujące podmioty: TRANS PAKA B. K., (...)-(...) C. ul. (...), NIP: 843-107-55-38, (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. Al. (...) NIP: 526-24-99-368, (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. - D. ul. (...) NIP: 878-14-99-026 oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. ul. (...) NIP: 554-22-93-662.

Przeprowadzona kontrola podatkowa wykazała, że P. P. (1) będąc odpowiedzialny za rozliczenia w firmie (...) należącej do A. P. odliczył podatek naliczony w całości od wartości wynikających z faktur VAT zakupów i nie dokonał ustalenia podziału zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w stawce VAT 23 % i w stawce zwolnionej, jak również nie dokonał odliczenia podatku naliczonego od zakupów zgodnie z zasadą ustalenia proporcji udziału rocznego obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w całkowitym uzyskanym obrocie, o której stanowi art. 90 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Tym samy nienależnie odliczył podatek naliczony z faktur VAT zakupów towarów i usług, które nie były związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną - usługami pośrednictwa w udzielaniu kredytów i tym samym zawyżył wartość nabyć netto i podatku naliczonego w rejestrach VAT zakupów i w deklaracjach VAT -7K. Kontrolerzy wskazali, że za I kwartał 2015 roku zawyżył wartość nabyć netto o kwotę 2.894,36 zł i podatek naliczony o kwotę 665,72zł, za II kwartał 2015 roku zawyżył wartość nabyć netto o kwotę 3.652,28zł i podatek naliczony o kwotę 840,04 zł, za III kwartał 2015 roku zawyżył wartość nabyć netto o kwotę 3.456,14 zł i podatek naliczony o kwotę 794,91 zł, za IV kwartał 2015 roku zawyżył wartość nabyć netto o kwotę 1.434,95 zł i podatek naliczony o kwotę 330,04 zł

(dowód: protokół kontroli k. 24-55, kserokopie faktur VAT k. 175- 222)

Poprawnie odliczono podatek od towarów i usług od zakupów artykułów biurowych, pieczątek i notebooka: – w pierwszym kwartale 2015 roku na kwotę nabyć netto-227,28zł, podatek do odliczenia- 52,28zł; w drugim kwartale 2015 roku na kwotę nabyć netto-1811,21 zł, podatek do odliczenia- 416,58 zł; w czwartym kwartale 2015 roku na kwotę nabyć netto- 67,67zł, podatek do odliczenia- 15,56zł;

(dowód : kserokopie faktur VAT k. 162-173 )

W dalszej kolejności organ kontrolny dokonał analizy w zakresie prawidłowości księgowania zdarzeń gospodarczych w prowadzonych ewidencjach VAT sprzedaży za kwartały objęte kontrolą w konfrontacji z fakturami VAT. Sprzedaż usług udokumentowana była fakturami VAT wystawionymi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Badaniem objęto zapisy w ewidencjach dostaw w porównaniu z dokumentami źródłowymi i stwierdzono następującą sprzedaż za poszczególne kwartały 2015 roku:

- rejestr sprzedaży za I kwartał 2015r. zawierał zapisy w 10 pozycjach, dostawa na terenie kraju w stawce VAT 23 % wyniosła wartość netto 134.916,97 zł, podatek VAT wyniósł 31.030,90 zł, dostawa w stawce zwolnionej wyniosła 5.211.08 zł,

- rejestr sprzedaży za II kwartał 2015r. zawierał zapisy w 9 pozycjach, dostawa na terenie kraju w stawce VAT 23 % wyniosła wartość netto 93.492,50 zł, podatek VAT wyniósł 21.503,27 zł, dostawa w stawce zwolnionej wyniosła 79.085,33 zł,

- rejestr sprzedaży za III kwartał 2015r. zawierał zapisy w 16 pozycjach, dostawa na terenie kraju w stawce VAT 23 % wyniosła wartość netto 50.715,11 zł, podatek VAT wyniósł 11.664,47 zł, dostawa w stawce zwolnionej wyniosła 29.551,09 zł,

- rejestr sprzedaży za IV kwartał 2015r. zawierał zapisy w 11 pozycjach, dostawa na terenie kraju w stawce VAT 23 % wyniosła wartość netto 71.260,16 zł, podatek VAT wyniósł 16.389,84 zł, dostawa w stawce zwolnionej wyniosła 33.198,41 zł.

(dowód: Kserokopie rejestrów sprzedaży VAT i zakupów VAT za 2015r. - k.58-95).

Analiza faktur VAT dokumentujących zakupy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ujawniła, że A. P. dokonywała zakupu paliw tj. oleju napędowego i dodatku do paliwa Ad B., od których dokonywała odliczenia podatku naliczonego. Zakupy paliw w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywane były do pojazdów ciężarowych - dwóch ciągników siodłowych. Łączna wartość zakupów paliwa w 2015 roku wyniosła: zakupy oleju napędowego na wartość netto: 155.462,76 zł, podatek VAT 23 %: 35.756,43 zł, zakupy dodatku do paliwa Ad B. netto: 2.668,02 zł, podatek VAT 8 %: 213,46 zł.

W toku czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikowali faktury VAT dokumentujące zakupy paliw oraz zapisy w rejestrach VAT dokumentujące zakupy za 2015r. i ustalili, że zaksięgowano w ewidencjach VAT następujące faktury VAT dotyczące nabycia oleju napędowego, od którego wartości nabyć A. P. nie dokonała odliczenia podatku naliczonego: faktura VAT zakupów o numerze (...) z dnia 18.02.2015r. na kwotę netto: 166,67 zł, podatek VAT: 38,33 zł, wartość brutto: 205,00 zł, w ewidencji VAT zakupów za I kwartał 2015r. pod pozycją nr 87 wykazana jako niepodlegająca odliczeniu, faktura VAT zakupów o numerze (...)-2015-838 z dnia 20.05.2015r. na kwotę netto: 136,40 zł, podatek VAT: 31,37 zł, wartość brutto: 167,77 zł, w ewidencji VAT zakupów za II kwartał 2015r. pod pozycją nr 110 wykazana jako niepodlegająca odliczeniu, faktura VAT zakupów o numerze (...) z dnia 29.05.2015r. na kwotę netto: 73,07 zł, podatek VAT: 16,80 zł, wartość brutto: 89,87 zł, w ewidencji VAT zakupów za II kwartał 2015r. pod pozycją nr 128 wykazana jako niepodlegająca odliczeniu, faktura VAT zakupów o numerze (...) z dnia 31.05.2015r. na kwotę netto: 123,88 zł, podatek VAT: 28,49 zł, wartość brutto: 152,37 zł, w ewidencji VAT zakupów za II kwartał 2015r. pod pozycją nr 135 wykazana jako niepodlegająca odliczeniu, faktura VAT zakupów o numerze (...) z dnia 20.07.2015r. na kwotę netto: 132,91 zł, podatek VAT: 30,57 zł, wartość brutto: 163,48 zł, w ewidencji VAT zakupów za III kwartał 2015r. pod pozycją nr 50 wykazana jako niepodlegająca odliczeniu.

Wobec ujawnionych rozbieżności, po złożeniu wyjaśnień przez A. P. ustalono, że z faktur VAT o numerach: (...), A. P. prawidłowo nie odliczyła podatku naliczonego ponieważ zakup paliwa nie był związany z prowadzoną działalnością, lecz związany był z zakupem paliwa do samochodu prywatnego.

W toku dalszej czynności kontrolnych ustalono, że w zbiorze faktur VAT znajdują się faktury dokumentujące zakupy paliwa w granicach następujących wartości: od 500 zł brutto do 9.318,00 zł netto, jak również faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego o małych wartościach, tj. od 90,00 zł brutto do 205,00 zł brutto. Następnie ustalono, że przedłożone zestawienie, za wyjątkiem zakupów do kanistra to zakupy dokonywane do samochodu prywatnego tj. marki T. (...).

W wyniku analizy dokumentacji ustalono, że P. P. (1) nienależnie odliczył podatek naliczony z faktur VAT zakupów paliw do samochodu prywatnego i tym samym zawyżył wartość nabyć netto i podatku naliczonego w rejestrach VAT i w deklaracjach VAT-7K za następujące kwartały 2015r.: za I kwartał 2015 r. zawyżono wartość nabyć netto o kwotę: 1.546,37 zł i podatek naliczony o kwotę: 355,67 zł, za II kwartał 2015 r. zawyżono wartość nabyć netto o kwotę: 2.879,41 zł i podatek naliczony o kwotę: 662,25 zł. Ponadto ustalono, że w rejestrach VAT zakupów za II i IV kwartał 2015r. A. P. zaksięgowała następujące faktury VAT zakupów, z których dokonano odliczenia podatku VAT naliczonego: - w rejestrze VAT zakupów za II kwartał 2015r. pod pozycją nr 175 zaewidencjonowano dokument księgowy o numerze: „ (...)” data wystawienia i otrzymania: 30.06.2015r. od kontrahenta: Zakład (...) 49A, (...)-(...) B. NIP: 874-101-08-00, na kwotę netto: 8.000,00 zł, podatek VAT 23 % wyniósł: 1.840,00 zł, w rejestrze VAT zakupów za IV kwartał 2015r. pod pozycją nr 106 zaewidencjonowano dokument księgowy o numerze: „123” data wystawienia i otrzymania: 31.12.2015r. od kontrahenta: (...) 24a (...)-(...) B. (...), na kwotę netto: 15.000,00 zł, podatek VAT 23 % wyniósł: 3.450,00 zł.

A. P. z tytułu zaksięgowanych do podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2015r. ww. faktur VAT zakupów gazu (...) do samochodu o numerze rejestracyjnym: (...), który był używany do celów prywatnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zawyżyła w 2015r. koszty uzyskania przychodów o kwotę: 7.038,18 zł.

W wyniku porównania dokonanych zapisów księgowych w ww. rejestrach VAT zakupów za II i IV kwartał 2015r. z przedstawioną dokumentacją księgową ustalono, że w zbiorze dokumentów księgowych brak jest ww. dokumentów zaewidencjonowanych w rejestrach VAT zakupów.

Nieprawidłowo zatem zaewidencjonowano w rejestrach VAT zakupów za II kwartał 2015r. i IV kwartał 2015r. nabycia od ww. kontrahentów i tym samym zawyżono nabycia towarów i usług w rejestrach VAT zakupów i w deklaracjach VAT-7K. I tak za II kwartał 2015r. o kwotę netto: 8.000,00 zł- Zakład (...) 49A, (...)-(...) B. NIP: 874-101-08-00, podatek VAT 23 %: 1.840,00 zł, a za IV kwartał 2015r. o kwotę netto: 15.000,00 zł, podatek VAT 23 %: 3.450,00 zł- (...) 24a (...)-(...) B. NIP: (...)

W toku kontroli podatkowej dokonano analizy faktur VAT dokumentujących zakupy paliw do ciągników siodłowych o numerach rejestracyjnych: (...), wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz faktur VAT sprzedaży usług transportowych i ustalono, że w miesiącach maj i czerwiec 2015r. dokonywane były zakupy paliw do ww. ciągników siodłowych, natomiast w zbiorze dokumentów podatkowo-rachunkowych w okresie od 01.05.2015r. do 30.06.2015 r. brak jest faktur VAT sprzedaży na wykonanie usług transportowych.

Po przeprowadzeniu szeregu postępowań sprawdzających u kontrahentów współpracujących z firmą (...) kontrolujący ustalił, że w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez A. P. zaniżono wartość sprzedaży i podatku należnego w stawce VAT 23 % z tytułu niezaewidencjonowanych faktur VAT sprzedaży usług transportowych w rejestrach VAT sprzedaży i w deklaracjach VAT za następujące kwartały: za I kwartał 2015r. zaniżono wartość sprzedaży o kwotę: 19.446,50 zł, podatek VAT 23 % o kwotę: 4.472,70 zł, za II kwartał 2015r. zaniżono wartość sprzedaży o kwotę: 113.671,20 zł, podatek VAT 23 % o kwotę: 26.144,38 zł, za III kwartał 2015r. zaniżono wartość sprzedaży o kwotę: 48.957,37 zł, podatek VAT 23 % o kwotę: 11.260,20 zł, za IV kwartał 2015r. zaniżono wartość sprzedaży o kwotę: 47.475,88 zł, podatek VAT 23 % o kwotę: 10.919,45 zł.

W ramach ustaleń dotyczących prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2015r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupów towarów i usług, które związane były ze sprzedażą zwolnioną (pośrednictwo w udzielaniu kredytów) oraz ze sprzedażą opodatkowaną w stawce VAT 23 % (usługi transportowe). W efekcie ustalono, że dokonano nienależnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT zakupów towarów i usług, które były związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną w następujących kwotach: za I kwartał 2015r. odliczono podatek naliczony w wysokości: 665,72 zł, za II kwartał 2015r. odliczono podatek naliczony w wysokości: 840,04 zł, za III kwartał 2015r. odliczono podatek naliczony w wysokości: 794,91 zł, za IV kwartał 2015r. odliczono podatek naliczony w wysokości: 330,04 zł. Łączną kwota podatku naliczonego nienależnie odliczonego wyniosła 2.630,71 zł.

Z uwagi na brak ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu prywatnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności, o której stanowią przepisy art. 23 ust. 1 pkt 46, ust. 5 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawyżono koszty uzyskania przychodów w 2015r. z tytułu zakupów paliw o wartość: 6.088,83 zł.

Natomiast od zakupów paliw do samochodu prywatnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej w 2015r. wynikających z faktur VAT zakupów od numeru 35 do numeru 46 (w miesiącach od lipca 2015r. do listopada 2015r.) A. P. miała prawo odliczyć podatek VAT zgodnie z ustaleniami opisanymi w zakresie oceny prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres: I-IV kwartał 2015r., tj. podatek VAT naliczony od ww. zakupów paliw wyniósł łącznie: 382,48 zł, z tego prawo do odliczenia podatku naliczonego wyniosło 50 % wartości, tj. 191,24 zł, natomiast pozostała kwota nieodliczonego podatku naliczonego w wysokości 191,24 zł stanowiła koszty uzyskania przychodów uwzględniane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Kontrola wykazała także zaniżenie kosztów uzyskania przychodów w 2015r. z tytułu niezaewidencjonowanych kosztów wypłaconych delegacji kierowców oraz kosztów opłat drogowych (...) i opłat drogowych zagranicznych w łącznej kwocie: 54.382,76 zł.

W toku kontroli A. P. przedstawiła zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22.11.2016 r. o zapłaconych w 2015 roku składkach na własne ubezpieczenia społeczne w kwocie łącznej: 8.414,41 zł i ubezpieczenia zdrowotne w kwocie łącznej: 3.818,84 zł

(dowód: Zaświadczenie o wysokości opłaconych składek przez A. P. w 2015r. - k.639).

A. P. miała prawo dokonać odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu i składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w zeznaniu PIT-36 za 2015r. ponieważ prawo odliczenia w/w składek ZUS przysługuje podatnikowi zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analiza wszystkich nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w 2015r., wykazała, że P. P. (1) rozliczając A. P. za 2015 w formularzu PIT 36 zaniżył wartość podatku należnego o kwotę: 48.061,00 zł., a w deklaracjach VAT-7K za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r. zaniżył kwotę podatku należnego o 52.798,00 zł i zawyżył kwotę podatku naliczonego do odliczenia o 9.241,00 zł, narażając na uszczuplenie należność publicznoprawną z tytułu podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie: 62.039,00 zł.

P. P. (1), faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B. nie dokonywał w sposób uporczywy, wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w B. na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w ustawowym terminie, tj. do 02 maja 2016 roku w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 48.061,00 zł oraz wpłat z tytułu należnego podatku o towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r. w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 60.732,60 zł, w tym za I kwartał 2015r. w kwocie 4.200,60 zł, za II kwartał 2015r. w kwocie 29.010,00 zł, za III kwartał 2015r. w kwocie 11.689,00 zł, za IV kwartał 2015r. w kwocie 15.833,00 zł, a także w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego w B. podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r. w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r., w kwocie 4.260,20 zł

(dowód: Lista zaległości z tytułu podatku PIT na dzień 12.07.2017r. - k.641, Lista zaległości z tytułu podatku VAT na dzień 12.07.2017r. - k.643, pismo D. Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w B. z dnia 06.11.2017r. Sygn. 0403 - (...).711.1. (...).2017 – k.673, pismo D. Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich z dnia 22.08.2017r. Sygn. 0403-SERW.7010.6.12.2017 wraz z załącznikami – k.659-672, Lista zaległości z podatku PIT na dzień 06.11.2017r. – k.681, Lista zaległości z podatku VAT na dzień 06.11.2017r. – k.682)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powoływane wyżej dowody, a nadto w oparciu o dowody z dokumentów znajdujące się w aktach sprawy na kartach: 2, 3 4-9, 11, 12-15, 16-23, 24-55, 58-95, 96-146, 147-148, 149-151, 152-159, 160-173, 174-222, 223-260, 262-293, 295-312, 315-319, 323-325, 327-374, 376-417, 418-424, 425-426, .427-465, 466-468, 469-482, 483-531, 532-636, 637-638, 639, 641, 643, 659-672, 673, 675-676 , 677, 678, 681, 682, 791.

Oskarżony P. P. (1) ma obecnie 41 lat, z zawodu jest technikiem mechanikiem, na jego utrzymaniu pozostaje dwoje dzieci w wieku 13 i 7 lat. Był uprzednio karany za przestępstwo z art. 286 § 1 kk.

( dowód : karta karna – k.675-676)

Oskarżony P. P. (1) przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W krótkich wyjaśnieniach przyznał, że to on faktycznie zajmował się sprawami podatkowymi w firmie należącej do jego żony A. P.. Oświadczył ponadto, iż w miarę posiadanych możliwości stara się regulować zobowiązania podatkowe. Oskarżony oprosił również o jak najmniejszy wymiar kary z uwagi na fakt, że w obecnej chwili jest osobą bezrobotną i pozostaje na utrzymaniu żony.

(dowód: protokół przesłuchania podejrzanego – k.652-654).

W toku postępowania sądowego oskarżony nie stawił się, nie usprawiedliwił nieobecności w związku z czym odczytano jego wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego.

Sąd uznał za wiarygodne oświadczenie oskarżonego o przyznaniu się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz wyjaśnienia, albowiem były one spójne i korespondowały one z pozostałym, obszernym materiałem zebranym w sprawie.

Sąd dał również wiarę dowodom z dokumentów na podstawie, których ustali stan faktyczny, albowiem dowody te zostały sporządzone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadto żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności.

W myśl art. 56 § 1 kks podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.§ 2 wskazuje natomiast, że jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Ustawodawca penalizuje zatem tzw. oszustwo w deklaracji podatkowej. Oszustwo poprzez fakt narażenia podatku na uszczuplenie jest czynem skierowanym bezpośrednio przeciwko mieniu wierzyciela podatkowego. Omawiany typ czynu ma charakter indywidualny, a jego podmiotem może być wyłącznie podatnik. Kluczowym zagadnieniem dla oceny, czy konkretny czyn odpowiada znamionom art. 56 § 1–2 kks, jest uświadomienie sobie charakteru pojęcia "prawdy" czy też "nieprawdy" w deklaracji lub oświadczeniu. Przez złożenie deklaracji czy oświadczenia należy rozumieć każdy sposób ich przedstawienia przez podatnika organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi. Jak trafnie zauważa F. P. ( Prusak, Kodeks, t. II, s. 81–82), oszustwo podatkowe stanowi co najmniej usiłowanie wprowadzenia w błąd organu podatkowego, innego uprawnionego organu lub płatnika. Dokonanie tego oszustwa wymaga skutku w postaci narażenia podatku na uszczuplenie.

W świetle tych rozważań i zebranego materiału dowodowego wina oskarżonego w zakresie zarzucanych mu przestępstw nie budzi wątpliwości.

P. P. (1) faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B. na skutek nierzetelnego prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w okresie od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy w złożonych za ten okres do Urzędu Skarbowego w B. deklaracjach podatkowych VAT-7K (czas popełnienia czynu: od 01.01.2015r. do 25.01.2016r.), poprzez zaniżenie podatku należnego o łączną kwotę 52.798,00 zł oraz zawyżenie podatku naliczonego do odliczenia o łączną kwotę 9.241,00 zł. w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 62.039,00 zł, wypełnil znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9§3 kks . P. P. (1) faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. na skutek nierzetelnego prowadzenia w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest odpowiedzialny za podanie nieprawdy w złożonym w dniu 01.02.2016r. do Urzędu Skarbowego w B., w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2015r. poprzez zaniżenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 232.896,26 zł oraz zaniżenie kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 20.375,68 zł. w wyniku czego naraził na uszczuplenie należności budżetowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r., w kwocie 48.061,00 zł, wypełnil znamiona przestępstwa z art. 56 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks.

Zgodnie natomiast z treścią art. 57 § 1 kks podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Obecnie podatnik, który zgłosił przedmiot opodatkowania, a jedynie nie wpłaca w terminie podatku (zaliczki na podatek), odpowiada wyłącznie z art. 57, a więc tylko jak za wykroczenie skarbowe, podczas gdy niezgłoszenie się do podatku stanowi nadal z założenia przestępstwo skarbowe z art. 54kks. Przy czym karalne jest jedynie uporczywe niepłacenie podatku. Problem uporczywości niepłacenia podatku był poruszany wielokrotnie w literaturze i w orzecznictwie.

Zarówno T. G. jak i F. P. wypowiedzieli się , że „uporczywy” oznacza stan utrzymujący się długo, który niekoniecznie musi się powtarzać. Podkreślić należy, że według T. G., którego pogląd Sąd całkowicie podziela „Nie można bowiem uznać za usprawiedliwiające opóźnienie w regulowaniu podatku nie zgromadzenie przez podatnika na czas środków finansowych na pokrycie podatku w terminie. Chodzi bowiem o brak środków na sam podatek, który reguluje się "od czegoś" (dochód, czynności itd.) w sytuacji, gdy istniały środki finansowe na tę transakcję, która jest podstawą opodatkowania. Zła wola podatnika polega tu na tym, że gromadzi on środki na same czynności podlegające opodatkowaniu, a nie interesuje się potrzebą ich posiadania także na podatek od tych czynności, ani nie podejmuje prób skorzystania z dopuszczalnych ulg przy czasowym braku środków, np. z rozłożenia podatku na raty czy odroczenia jego płatności. Uporczywości nie można tu zatem ograniczać, jak na gruncie art. 209 k.k., jedynie do sytuacji, gdy podatnik ma środki na uregulowanie zobowiązania - tu podatku - ale mimo to uporczywie go nie płaci” -T. G. (3): Kodeks Karny Skarbowy, Komentarz, Wydanie IV, LEX2009

Zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Zaliczki te winny być płacone w terminach przewidzianych w ustawie i w wysokości określonej w ustawie, przy czym osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają obowiązku składania miesięcznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a miesięczne zaliczki na ten podatek obliczają i wpłacają we własnym zakresie. Zaliczki te , co wynika z art. 45 ust 4 ustawy , mają charakter płatności na poczet zobowiązania podatkowego należnego za dany rok podatkowy. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych został rozłożony w czasie, powstaje z chwilą osiągnięcia dochodu w wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku, zaś ostateczna wysokość zobowiązania podatkowego konkretyzuje się po zakończeniu roku podatkowego. Zaliczki na podatek dochodowy są integralną częścią zobowiązania podatkowego należnego za dany rok podatkowy, a nie odrębnym zobowiązaniem podatkowym. Z końcem roku podatkowego ustaje byt prawny zaliczek na podatek dochodowy, a na podatniku ciąży obowiązek dopłacenia jedynie różnicy między wysokością zobowiązania określonego w zeznaniu rocznym, a sumą wpłaconych w ciągu roku zaliczek. Taki pogląd wyraził Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie sygn. akt: II FSK 1679/07 w którym stwierdza „Wskazując na pewną odrębność i samodzielność zaliczek na podatek nie można jednak zapominać, iż przede wszystkim obowiązek ich uiszczania wiąże się z przyjętą przez ustawodawcę techniką poboru danego podatku. Regulacje ich dotyczące umieszczane są bowiem w tej części aktu prawnego, regulującego daną daninę, które dotyczą poboru podatku i zaliczek na podatek przez płatników ( rozdział 7 u.p.d.o.f.), poboru podatku (rozdział 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) czy zapłaty podatku (rozdział 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Wprowadzając obowiązek płacenia zaliczek na podatek ustawodawca dąży bowiem do zapewnienia regularnych wpływów na poczet tego podatku w ciągu całego okresu rozliczeniowego. Po jego zakończeniu (czyli po zamknięciu stanu faktycznego i powstaniu zobowiązania podatkowego w podatku) zaliczki - według utrwalonych już poglądów judykatury i doktryny- tracą samodzielny byt prawny , bowiem zostają zaliczone na poczet tego podatku, z którym ich pobieranie było związane (zgodnie z art. 45 ust. 4 u.p.o.f. w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych). Po zakończeniu okresu podatkowego nie ma w związku z tym podstaw do określania prawidłowej wysokości zaliczek w drodze decyzji czy też - w przypadku, gdy podatnik nie dopełnił obowiązku ich wpłaty- egzekwowania ich na drodze egzekucji administracyjnej. Także wpłaty, dokonywane przez podatnika po zakończeniu okresu rozliczeniowego zaliczane są już bezpośrednio na poczet podatku, a nie zaliczki, nawet gdy ta wcześniej nie została zapłacona ( por. poglądy wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt II FSK 41/05, opubl. w (...) z 2007 r., nr 1,poz.22). Nie można także żądać zwrotu nadpłaconej zaliczki na podatek. Zgodnie bowiem z art. 74 § 2 pkt 1 O.p. ( w brzmieniu obowiązującym w 1999 r.) nadpłata w przypadku podatków, na poczet których podatnik wpłaca lub płatnik pobiera zaliczki powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych ( a więc dotyczącego podatku za konkretny rok podatkowy - art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.) . Podobna zasada obowiązywała w odniesieniu do podatku od osób prawnych i podatku akcyzowego ( art. 74 § 2 pkt 2 i 3 O.p.). Zasadę tę zachowano także obecnie, rozszerzając jej stosowanie do zaliczek na podatek od towarów i usług (art. 73 § 2 O.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.). Zaliczka na podatek nie jest więc w pełni niezależna od podatku, na poczet którego jest płacona.” Powyższe rozważania dotyczą również podatku od towarów i usług.

Zdaniem Sądu w świetle wyżej przedstawionego materiału dowodowego oraz rozważań wina oskarżonego w zakresie zarzucanych mu czynów z art.57§1kks nie budzi żadnych wątpliwości.

P. P. (1) popełnił trzy wykroczenia skarbowe z art. 57§1kks w zw z art.9§3kks w ten sposób, że faktycznie zajmując się sprawami gospodarczymi i podatkowymi w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę A. P. pod adresem: ul. (...), (...)-(...) B., jest odpowiedzialny za niedokonywanie, w sposób uporczywy:

- wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok w ustawowym terminie, tj. do 02 maja 2016 roku w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 48.061,00 zł

-w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, wpłat na rachunek Urzędu Skarbowego w B. podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r. w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., w łącznej kwocie 60.732,60 zł

- w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego w B. -podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r. (czas popełnienia czynu: 26.01.2017r.). w wyniku czego uszczuplił należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r., w kwocie 4.260,20 zł

W sposób jednoznaczny wykazano, że czyny z art. 57 § 1 kks popełnione przez P. P. (1) wypełniają określone w tym przepisie znamię uporczywości w niewpłaceniu w terminie podatku od towarów i usług za okres od I kwartału 2015r. do IV kwartału 2015r., niewpłaceniu w terminie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2016r. oraz niewpłaceniu w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015r.

Zawinienie oskarżonego co do czynów przedstawionych w akcie oskarżenia nie budzi wątpliwości Sądu, oskarżony faktycznie zajmując się sprawami podatkowymi firmy (...), która osiągała dochód nie płacił należnych podatków. Postępowanie nie wykazało, by oskarżony bądź firma, której rozliczeniami zajmował się od dłuższego czasu doświadczyła jakiego kataklizmu, względnie innej nadzwyczajnej okoliczności.

Orzekając o karze Sąd kierował dyrektywami określonymi w art. 13 § 1 k.k.s., uwzględniając rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu zabronionego, motywację i sposób zachowania się sprawcy, jak również jego właściwości i warunki osobiste oraz sposób życia przed popełnieniem przestępstwa. W przedmiotowej sprawie, przy podejmowaniu decyzji w zakresie wymiaru kary, jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i nie utrudniał postępowania. Okolicznością obciążającą jest natomiast wysokość narażonego na uszczuplenie podatku, długotrwałość działania, a także to, że oskarżony w dacie popełnienia czynów był już karany sądownie oraz powszechność tego typu przestępstw i wykroczeń.

Popełnienie przestępstwa przypisanego oskarżonemu z art. 56 § 2 kks sankcjonowane jest orzeczeniem kary grzywny do 720 stawek dziennych. Kierując się powyższym Sąd za pierwszy czyn wymierzył mu karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych, za drugi zarzucany mu czyn wymierzył mu karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych. Na podstawie art. 39§1 kks i art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 i 2 kk i art. 86§1 i 2 kk w miejsce orzeczonych w pkt I i III wyroku kar grzywny wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wysokości 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych.

Jak już wyżej podniesiono zgodnie z treścią art. 57 § 1 kks podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Art. 50 § 1 kks stanowi „Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa albo więcej wykroczeń skarbowych, sąd wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu także innych środków za pozostające w zbiegu wykroczenia”. Zaś art. 48 § 1 kks określa wysokość kary grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Sąd uznając oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu, opisanych w pkt 3, 4, 5, wykroczeń skarbowych z art. 57§1 kks w zw. z art. 9§3 kks w myśl art. 50§1 kks i na podstawie art. 57§1 kks w zw. z art. 48§1 i 4 kks wymierzył mu łącznie karę grzywny w wysokości 5.000 złotych.

Orzekając grzywnę w wysokości 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując za równowartość 1 (jednej) stawki kwotę 100 (sto) złotych oraz w kwocie 5.000 ( pięć tysięcy) złotych Sąd wziął pod uwagę sytuacje finansową sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Zdaniem Sądu kara grzywny w wyżej określonej wysokości jest adekwatna do stopnia szkodliwości społecznej czynu i zawinienia, spełniając wszystkie cele prewencji indywidualnej i ogólnej. Wysokość jednej stawki dziennej grzywny bliska jest minimalnej wysokości.

Art. 24 kks w paragrafie 1 stanowi, że Za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową”. P. P. (1) jako sprawca przestępstw skarbowych niewątpliwie jest sprawcą czynu zabronionego o jakim mowa w cytowanym przepisie, zaś A. P.- żona oskarżonego , która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą A. P. (...) jest osobą odpowiedzialną posiłkowo o jakiej mowa w cytowanym przepisie.

Wobec tego z wnioskiem oskarżyciela Sąd na podstawie art. 24 § 1 i 3 kks za karę grzywny wymierzoną oskarżonemu P. P. (1) uczynił w całości odpowiedzialną posiłkowo A. P. prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą A. P. (...), B. ulica (...) – NIP (...).

Zgodnie z treścią art. 24§5 kks „ Niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości albo w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego uprawnionego podmiotu”. Wobec tego Sąd zobowiązał A. P. do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. korzyści majątkowej w postaci: kwoty 48.061,00 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden 00/100) tytułem niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok oraz kwoty 60.732,60 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa 60/100) złotych tytułem niewpłaconego podatku od towarów i usług za rok 2015.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 624 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks. Z brzmienia powołanego przepisu wynika, iż zasadą w postępowaniu karnym jest obciążanie osoby winnej popełnienia przestępstwa kosztami sądowymi, albowiem przyczyniła się ona do ich powstania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może jednak zwolnić oskarżonego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie sytuacja rodzinna, majątkowa i aktualny brak dochodów przez oskarżonego wskazuje, że nie będzie on wstanie uiścić należności z tego tytułu.

Pouczenie: od wyroku przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Brodnicy w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Podmiot odpowiedzialny posiłkowo może wnieść apelację z powodu nałożenia odpowiedzialności posiłkowej, natomiast z powodu skazania oskarżonego- tylko wtedy, gdy skazanie jest podstawą tej odpowiedzialności- art.166kks

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

- oskarżonemu,

- podmiotowi odpowiedzialnemu posiłkowo – A. P.

2.  Przedłożyć z apelacją lub za 14 dni

B., dnia 21 maja 2018 r.

SSR A. J.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krzysztof Żuchowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brodnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Jabłonowska
Data wytworzenia informacji: