Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 126/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-04-18

Sygn. akt - IX Ka 126/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18. kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu w składzie:

Przewodniczący - S.S.O. Rafał Sadowski (spr.)

Sędziowie: S.S.O. Barbara Plewińska

S.S.O. Lech Gutkowski

Protokolant - st. sekr. sąd. Magdalena Maćkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu Barbary Dryzner

po rozpoznaniu w dniu 18. kwietnia 2013 r.

sprawy P. K. - oskarżonego z art. 286§ 1 kk,

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego oraz przez jego obrońcę,

od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15. listopada 2012 r., sygn. akt
II K 139/10,

I.  uznając obie apelacje za oczywiście bezzasadne, zaskarżony wyrok w całości utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) na rzecz kancelarii adwokackiej adw. A. P.516,60 (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) zł (brutto), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu
odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżonego z obowiązku poniesienia kosztów
sądowych w postępowaniu odwoławczym, a wydatkami poniesionymi w tym postępowaniu obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IX Ka 126/13

UZASADNIENIE

P. K. został oskarżony o to, że:

1.  W dniu 06 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

2.  W dniu 13 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził W. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

3.  W dniu 03 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. J. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

4.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. N. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 180 zł za pomocą w prowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

5.  W dniu 02 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. B. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przestał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

6.  W dniu 08 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 93 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży karty doładowujące do telefonu komórkowego w sieci (...) 100+50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

7.  W dniu 03 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. B. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

8.  W dniu 13 maja 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. G. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 384 zł za pomocą uprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży zestawy (...) 9 zawierające po 10 kart startowych każdy i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy za 12 zestawów na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane L. N. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

9.  W dniu 20 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,80 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 50 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

10.  W dniu 20 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. D. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

11.  W dniu 28 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

12. W dniu 07 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

13.  W dniu 25 maja 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził małoletniego E. R. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 1607 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową (...) oferując do sprzedaży 500 sztuk starterów (...) 9 i po otrzymaniu pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) BANK S.A. oraz dane O. (...) ul. (...) nie przesłał przedmiotu aukcji, czym działał na szkodę D. R., tj. o czyn z art. 286§1 kk,

14.  W dniu 10 lipca 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził małoletniego E. R. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 1029 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że drogą internetową zaoferował do sprzedaży 42 kody doładowujące S. 30 i po otrzymaniu pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) BANK S.A. oraz dane O. (...) ul. (...) nie przesłał przedmiotu aukcji, czym działał na szkodę D. R. tj. o czyn z art. 286§1 kk,

15.  W dniu 29 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził W. M. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując od sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk

16.  W dniu 21 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. F. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji,

tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

17.  W dniu 19 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 180 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

18.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. Z. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,30 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu (...) oferując do sprzedaż) kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz daneM. B. nic przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

19.  W dniu 18 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...)na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B.nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

20.  W dniu 14 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...)na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn żart. 286§ 1 kk,

21.  W dniu 22 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

22.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził T. G. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

23.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

24.  W dniu 14 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu AI. (...) oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

25.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. M. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,30 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

26.  W dniu 14 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. O. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,30 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

27.  W dniu 21 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 130 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

28.  W dniu 15 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. W. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100 + 15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nic przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

29.  W dniu 07 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Ł. B. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 895 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży zestawy startowe (...) 9 po 4,40 za sztukę i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy za 400 zestawów na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§ 1 kk,

30.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100 + 15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

31.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,30 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

32.  W dniu 19 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. W. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

33.  W dniu 04 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. L. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90,60 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

34.  W dniu 10 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził B. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,80 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży karty doładowujące 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

35.  W dniu 01 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcje internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100 + 15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nic przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

36.  W dniu 19 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100 + 15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

37.  W dniu 21 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 178 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

38.  W dniu 09 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. B. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 45,30 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące Era Tak Tak 50 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

39.  W dniu 30 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

40.  W dniu 10 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P.do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 138,90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące O. GO/POP 50 za 46,30 zł i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

41.  W dniu 21 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetowa nr (...) na portalu (...) oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

42.  W dniu 23 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził T. D. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 180 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

43.  W dniu 01 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. P. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

44.  W dniu 29 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. K. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 90 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w len sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr 66 1140 2004 0. (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

45.  W okresie 07-08 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. O. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 89 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 100+15 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

46.  W dniu 03 października 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. S. do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 27,60 zł za pomocą oprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 30 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

47.  W dniu 23 września 2008 roku w T. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. L. (2) do niekorzystnego rozporządzenia kwotą w wysokości 132 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty w ten sposób, że zorganizował aukcję internetową nr (...) na portalu ALLEGRO oferując do sprzedaży kody doładowujące (...) 150 i po otrzymaniu od pokrzywdzonego pieniędzy na wskazane konto bankowe nr (...) oraz dane M. B. nie przesłał przedmiotu aukcji, tj. o czyn z art. 286§1 kk,

Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt II K139/10):

I.  uznał oskarżonego P. K. za winnego popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, z tym ustaleniem iż dopuścił się ich działając w warunkach ciągu przestępstw, tj. występków z art. 296 § 1 kk i za to na mocy art. 286 § 1 kk w z w. z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesił na okres 3 lat tytułem próby;

II.  na mocy art. 73 § 1 kk oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

III.  na mocy art. 33 § 1, 2 i 3 kk w z w. z art. 91 p 1 kk wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

IV.  na mocy art. 46 § 1 kk zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody na rzecz:

-

P. P. w kwocie 90 złotych; -E. R. w kwocie 2636 złotych;

-

D. P. w kwocie 132 złotych; - P. K. w kwocie 132 złotych; - R. O. w kwocie 89 złotych;

V.  zasądził ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) na rzecz adw. A. P. kwotę 1008 zł plus VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

VI.  zwolnił oskarżonego od ponoszenia opłaty sądowej i wydatków poniesionych w toku postępowania, wydatkami tymi obciążył Skarb Państwa

Od powyższego wyroku apelacje wnieśli oskarżony oraz jego obrońca.

Oskarżony zaskarżył wyrok w całości. Podnosząc, że sąd meriti wydał wyrok kierując się stronniczością wskazał, że na rozprawie apelacyjnej przedstawi dowody swojej niewinności.

Treść apelacji wskazuje, że oskarżony domaga się zmiany zaskarżonego wyroku i uniewinnienia od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Obrońca oskarżonego zaskarżył wyrok w całości zarzucając wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę polegający na przyjęciu, że zebrane w sprawie dowody pozwalają na przypisanie oskarżonemu zarzuconych czynów podczas gdy nie potwierdzają one faktu doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd co do złożonej oferty na zorganizowanych aukcjach internetowych na portalu Allegro gdyż przyjętej przez sąd meriti wersji przebiegu wydarzeń przeczą wyjaśnienia oskarżonego, opinia biegłego K. W., w której nie wskazano miejsc logowania komputera z którego wystawiano aukcje, zeznania świadków M. B. i H. K. potwierdzające, iż transakcje były dokonywane z kont portalu Allegro należących do nich samych, a środki pochodzące z aukcji wpływały na konto bankowe należące do M. B., a także zeznania świadków E. R., M. P., R. Z. i D. S., z których wynika, że oskarżony był tylko pełnomocnikiem M. B..

Powołując się na powyższy zarzut obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów, ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zarówno apelacja oskarżonego jak i jego obrońcy okazały się oczywiście bezzasadne.

W niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że sąd meriti poczynił wadliwie ustalenia faktyczne przyjęte za podstawę wyroku, a w rezultacie, że niesłusznie przypisał oskarżonemu popełnienie zarzucanych mu czynów. Sąd I instancji bezbłędnie ustalił stan faktyczny. Zgromadzone dowody poddał należytej ocenie, mieszczącej się w granicach uprawnień wynikających z art. 7 kpk. Uwzględnił przy tym wskazania art. 4 kpk i art. 410 kpk.

Skarżący negując prawidłowość oceny dowodów oraz kwestionując prawidłowość poczynionych w jej następstwie ustaleń faktycznych podniósł, że Sąd Rejonowy bezpodstawnie przypisał oskarżonemu popełnienie zarzucanych mu czynów w sytuacji gdy oskarżony ostatecznie na rozprawie (odmiennie niż w postępowaniu przygotowawczym) zakwestionował swoje sprawstwo wyjaśniając jednocześnie przyczyny wcześniejszego przyznania się do winy (chęć ochrony swojej żony H. K.), a nadto w sytuacji kiedy zeznania H. K. i M. B. nie zasługiwały na wiarygodność z uwagi na ich „rozgoryczenie i złość wywołane zachowaniem oskarżonego w relacjach osobistych". Poza tym według obrońcy zaskarżony wyrok zapadł mimo, iż materiał sprawy ujawnił szereg wątpliwości, które nie zostały przez sąd meriti wyjaśnione.

Ze stanowiskiem skarżących nie sposób się zgodzić. Uzasadniając tak sformułowane zarzuty skarżący nie przedstawili żadnych przekonujących argumentów, które świadczyłyby o popełnionym przy ocenie dowodów i ustaleniach faktycznych błędach. Sąd Okręgowy w pełni zaakceptował stanowisko sądu I instancji uznając zarzuty skarżącego za nieuzasadnioną polemikę z prawidłowymi ustaleniami faktycznymi i z rzetelną oraz poprawną oceną dowodów. W istocie bowiem obrońca stara się zaprezentować odmienną ocenę dowodów - akcentując ostatnie wyjaśnienia oskarżonego oraz poddając w wątpliwość szczerość zeznań H. K. i M. B. - jednakże o ile taka odmienna ocena jest prawem oskarżonego i obrońcy, to jednak nie wynika z niej aby ocena dokonana w niniejszej sprawie przez sąd orzekający była dowolna.

Przede wszystkim ostatnim wyjaśnieniom oskarżonego nie można dać wiary przez wzgląd na fakt, że w postępowaniu przygotowawczym trzykrotnie przyznawał się do winy opisując szczegółowo okoliczności czynów i współpracy z H. K. i M. B. w zakresie handlu na portalu Allegro doładowaniami do telefonów komórkowych, a także jednoznaczna wymowę pozostałego materiału sprawy. Analiza wersji prezentowanych przez oskarżonego jest wyczerpująca i należy odesłać w tym zakresie do lektury pisemnych motywów wyroku. Dodać jedynie należy, że brak było podstaw aby uznać, że wyjaśnienia oskarżonego z postępowania przygotowawczego, które aktualnie kwestionuje, nie polegają na prawdzie. Co prawda oskarżony twierdzi, że przyznał się wówczas do winy by chronić swoją żonę H. K. przed odpowiedzialnością karną związaną ze sprzedażą doładowań oraz z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci, jednakże tłumaczenia te nie są przekonujące. Gdyby w istocie oskarżony zamierzał chronić w/w osoby to nie zdecydowałby się na rozprawie wycofać ze swojej pierwszej wersji i nadal utrzymywałby, że to on odpowiada za handel na portalu Allegro tym bardziej, że nic nie uzasadniało tak radykalnej zmiany postawy oskarżonego. Poza tym trafnie sąd meriti dostrzegł, że z uwagi na romans oskarżonego z M. B. w czasie trwania małżeństwa oskarżonego z H. K., nie sposób przyjąć, że oskarżony przyznawał się do winy mając na uwadze interes swojej żony i jej dobro, skoro nie był wobec niej lojalny w małżeństwie. Przeciwne twierdzenia obrońcy są polemiczne. Nie sposób też uznać by zmiana wyjaśnień nastąpiła po tym jak H. K. dowiedziała się o romansie z M. B. albowiem fakt tej wyszedł na jaw w grudniu 2008 r., a jeszcze w lutym i w marcu 2009 r. oskarżony utrzymywał swoją pierwotną wersję przyznając się do winy.

Nie sposób też podzielić zastrzeżenia skarżącego co do poprawności oceny wiarygodności zeznań H. K. i M. B.. Ocena ta jest pełna, jasna, logiczna i uwzględnia wymowę pozostałych dowodów a także odpowiada zasadom logiki i doświadczenia życiowego. Zdaniem obrońcy obie kobiety miały interes w zeznawaniu tendencyjnym i na niekorzyść oskarżonego. H. K. z uwagi że została zdradzona zaś M. B. z uwagi, że została oszukana gdyż oskarżony nie poinformował jej o tym, że ma żonę zapewniając że H. K. jest jego siostrą. Analiza treści zeznań H. K. i M. B. oraz przywoływanych przez nie faktów założenia tego jednak nie uzasadniają. Nic nie wskazuje aby kobiety chciały się zemścić na oskarżonym poprzez zaprezentowanie okoliczności mogących świadczyć o popełnieniu przez niego zarzuconych mu czynów. Sąd Rejonowy miał na uwadze skomplikowane relacje między w/ w osobami i oceniał zeznania H. K. i M. B. (jak i oskarżonego) z ostrożnością. Poza tym skarżący pomija, że ani H. K. ani M. B. na żadnym etapie postępowania nie ukrywały swojego zaangażowania w sprawę i otwarcie przyznawały, że brały udział w sprzedawaniu doładowań na portalu Allegro. Nie ukrywały więc okoliczności dla siebie niekorzystnych. Nadto ich relacje wzajemnie się dopełniają a także logicznie korespondują z szeregiem zeznań pokrzywdzonych, którzy żadnego interesu w fałszywym zeznawaniu na niekorzyść oskarżonego nie mieli. Relacje m.in. A. M., P. P., D. P.. M. P., R. Z. czy D. S. podważały wersję oskarżonego odnośnie jego marginalnego udziału w procederze sprzedawania doładowań. Zeznania pokrzywdzonych, którym udało się skontaktować z oskarżonym na etapie realizowania umowy zawartej na aukcji potwierdzają dominujący udział oskarżonego w przedsięwzięciu. Podniesiona przez obrońcę okoliczność, że pokrzywdzeni twierdzili, że mężczyzna, z którym rozmawiali przedstawiał się jako pełnomocnik M. B. nie oznacza, że oskarżony faktycznie pełnomocnikiem tym był. Poprzez podawanie się w kontaktach z klientami za pełnomocnika M. B. (bądź za jej ojca) oskarżony chciał ukryć swój udział w przedsięwzięciu. Mówiąc, że jest pełnomocnikiem bądź ojcem M. B. unikał ujawnienia swojej tożsamości a tym samym stwarzał pozory, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu sprzedaży doładowań na nazwisko M. B., choć o transakcjach wie i jest upoważniony by o nich rozmawiać z jej klientami jako jej „pełnomocnik" lub „ojciec", choć przecież z łatwością mógł zaprzeczać aby brał udział w tym procederze, co zresztą w toku postępowania czynił twierdząc, że to H. K. z M. B. powadziły „za jego plecami" aukcje na portalu Allegro.

Myli się też skarżący twierdząc, że materiał sprawy nasuwał szereg wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego, które nie zostały wyjaśnione i sprzeciwiały się uznaniu winy oskarżonego w zakresie zarzucanych mu czynów. Obrońca twierdzi, że istnieją wątpliwości chociażby w zakresie tego czy mężczyzna, z którymi pokrzywdzeni rozmawiali telefonicznie był oskarżony, jednakże wywód sądu meriti, który przesądził, iż tak właśnie było i że oskarżony był inicjatorem i pomysłodawcą handlowania doładowaniami na portalu allegro oraz, że pełnił pierwszoplanową rolę w całym tym przedsięwzięciu, jest wyczerpujący, logiczny i przekonujący. Przeciwne stanowisko obrońcy opiera się na zdecydowanie wybiórczej ocenie materiału dowodowego, co w sposób oczywisty osłabia wymowę forsowanego w apelacji założenia.

Podobnie fakt, że w toku postępowania nie udało się ustalić - w tym za pomocą opinii biegłego - miejsc logowania komputera, z którego wystawiono aukcję, nie czynił ustaleń sądu I instancji dowolnymi ani nie wykluczał możliwości przypisania oskarżonemu winy. Sąd meriti - mając świadomość, że biegły K. W. nie był w stanie ustalić numerów IP i miejsc logowania- to jednak ustalenia odnośnie winy oskarżonego poczynił w oparciu o inne źródła dowodowe (przekonujące i wiarygodne), a mianowicie zeznania H. K., M. B. i uzupełniających ich relacje zeznania pokrzywdzonych, na które się powoływał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku akcentując przy tym przesłanki, które doprowadziły go do stanowczego wniosku o tym, że to oskarżony sprzedawał kody na Allegro. Poza tym nie można pomijać wersji oskarżonego utrzymywanej w postępowaniu przygotowawczym.

Nie sposób doszukać się też w procedowaniu sądu meriti naruszenia zasady bezpośredniości, tak jak podniósł obrońca na rozprawie apelacyjnej. Zdaniem obrońcy sąd meriti naruszył w/w zasadę gdyż większość świadków została przesłuchana w drodze pomocy prawnej a gdyby sąd I instancji przesłuchiwał w/w świadków bezpośrednio na rozprawie to, być może, możnaby rozstrzygnąć wątpliwość kim był mężczyzna, z którym pokrzywdzeni rozmawiali telefonicznie. Po pierwsze, sąd meriti skorzystał z uprawnienia jakie daje art. 396 §2 kpk i przesłuchał świadków zamieszkałych z dala od siedziby sądu orzekającego przy udziale sądu wezwanego, dlatego też niezasadnie obrońca wytyka przeprowadzenie przesłuchań świadków z naruszeniem zasad postępowania karnego. Procedowanie w trybie art. 396 §2 kpk stanowi jeden z wyjątków od zasady bezpośredniości, a nie ulega wątpliwości, że warunki do skorzystania z tego rozwiązania wystąpiły.

Po drugie - wszystkie strony, a więc także oskarżony i jego obrońca byli powiadomieni o terminie przesłuchań świadków przez sądy wezwane i mogli wziąć udział w tych czynnościach, ale z tego uprawnienia nie skorzystali, najwyraźniej uważając wówczas, że nie ma to znaczenia dla obrony oskarżonego.

Po trzecie z kolei - zastosowanie w sprawie art. 396 §2 kpk nie doprowadziło do tego, że materiał dowodowy jest niekompletny bądź że pewne okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione. Sąd Rejonowy za każdym razem kiedy zwracał się o przesłuchanie świadka przez sąd wezwany formułował listę pytań do świadka dążąc do tego by uzyskać od niego oświadczenia co do istotnych okoliczności czynów oskarżonego. Sąd Rejonowy miał więc oczywisty wpływ na to w jakim kierunku ma iść przesłuchanie każdego ze świadków i jakie informacje należy uzyskać od poszczególnego świadka i na jakie okoliczności należy go wypytać. Poza tym strony przed zamknięciem przewodu sądowego nie żądały uzupełnienia przewodu. Nie sygnalizowały też aby zeznania świadków przesłuchanych w drodze pomocy prawnej były niekompletne i wymagały doprecyzowania czy aby zachodziła potrzeba dopytania świadków w zakresie pewnych okoliczności.

Po czwarte zaś: sąd meriti nie dostrzegł w materiale sprawy żadnych wątpliwości odnośnie istotnych okoliczności czynów oskarżonego, w szczególności w zakresie tego z kim pokrzywdzeni rozmawiali telefonicznie. Sąd Rejonowy po wnikliwej analizie dowodów zebranych w sprawie doszedł do wniosku- znajdującego także oparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego- że mężczyzną tym był oskarżony i stanowiska tego nie sposób kwestionować. Pisemne motywy wyroku w tym zakresie są wyczerpujące i sąd odwoławczy w pełni jej podziela, odsyłając skarżących do ich lektury.

Wbrew sugestiom oskarżonego prezentowanym na rozprawie apelacyjnej nie zachodziła też potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego o dowód z zeznań świadka A. P.. Okoliczność, której wyjaśnienia za pomocą w/w dowodu domagał się oskarżony nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy gdyż w świetle ustaleń sądu I instancji fakt, że H. K. być może także przy pomocy innych osób – również zajmowała się (wspólnie z oskarżonym) handlem kodami operatorów telekomunikacyjnych na portalu allegro jest bezsporny, a fakt ten nie miał znaczenia dla ustaleń w przedmiocie winy oskarżonego w zakresie przypisanych mu czynów.

W rezultacie, oceniane przez pryzmat logiki i doświadczenia życiowego, we wzajemnym powiązaniu z pozostałymi dowodami i okolicznościami sprawy, zeznania M. B. i H. K. oraz wszystkich pokrzywdzonych, w tym wyjaśnień oskarżonego z postępowania przygotowawczego, w których przyznał się do winy, w sposób pozbawiony wątpliwości wskazywały, że oskarżony dopuścił się zarzuconych mu czynów. Ustalenia faktyczne sądu I instancji oraz materialno- karna ocena zachowania oskarżonego nie budzą więc wątpliwości.

Zastrzeżeń, jako ukształtowane zgodnie z dyrektywami określonymi w art. 53 kk nie budzi rozstrzygnięcie o karze. Wymierzona oskarżonemu kara biorąc pod uwagę jego uprzednią karalność nie jest surowa.

Sąd odwoławczy nie dopatrzył się w zaskarżonym orzeczeniu żadnych uchybień mogących stanowić bezwzględne przyczyny odwoławcze, będących podstawą do uchylenia wyroku z urzędu, dlatego też należało utrzymać go w mocy.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym, a wydatkami poniesionymi w tym postępowaniu obciążył Skarb Państwa, uznając, że przemawia za tym jego sytuacja materialna.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Antkowiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Sadowski,  Barbara Plewińska ,  Lech Gutkowski
Data wytworzenia informacji: