Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Cz 536/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-10-18

Sygn. akt VIII Cz 536/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Rafał Krawczyk

Sędziowie: SO Hanna Matuszewska, SO Jadwiga Siedlaczek

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa U. P.

przeciwko L. L., S. L. (1) i S. L. (2)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

sygn. akt INc 61/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie z powództwa U. P. przeciwko L. L., S. L. (1) i S. L. (2) o zapłatę odrzucił zażalenie pozwanych od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 8 maja 2013 r.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że zarządzeniem doręczonym pozwanym w dniu 18 czerwca 2013 r. zostali oni wezwani do usunięcia braków formalnych zażalenia między innymi poprzez podpisanie zażalenia oraz złożenie odpisu zażalenia – w terminie 7 dni, w dwóch egzemplarzach pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie z dniem 25 czerwca 2013 r., wobec czego zażalenie należało odrzucić. Pozwani bowiem nie podpisali zażalenia, a jedynie złożyli odpis zażalenia. Był on zaopatrzony w ich podpisy wobec czego usunięty został brak podpisu pod pierwszym dokumentem. Jednak pozwani nie złożyli odpisu zażalenia dla przeciwnika.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli pozwani, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. Skarżący podnieśli, że z wezwania nie wynikało jasno, iż zażalenie z podpisami miało być przedłożone w dwóch egzemplarzach, natomiast jasno napisał o dwóch kopiach egzemplarzy sprecyzowania przez pozwanych czy wnoszą o uchylenie czy zmianę postanowienia z zaznaczeniem żądnej zmiany lub uchylenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

W ocenie Sądu Okręgowego wbrew twierdzeniu pozwanych w wezwaniu do usunięcia braków formalnych zażalenia w sposób jednoznaczny określono w jaki sposób braki te mają zostać przez pozwanych usunięte. Z treści zarządzenia wynika bowiem, że pozwani zostali wezwani usunięcia braków formalnych zażalenia przez

– podpisanie zażalenia,

- wskazanie, czy zaskarżają postanowienie w całości, czy też w części,

- sprecyzowanie, czy wnoszą o uchylenie, czy zmianę postanowienia z zaznaczeniem

zakresu żądanej zmiany lub uchylenia

w dwóch egzemplarzach

- złożenie odpisu zażalenia

w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Nie ulega zatem wątpliwości, że pozwani zostali wezwani i do podpisania zażalenia i do złożenia jego odpisu. Treść wezwania była jasna i nie potrzeba wiedzy prawniczej aby je zrozumieć. Z wezwania wynika wprost, że oprócz podpisania zażalenia bądź złożenia podpisanego zażalenia sąd żąda złożenia jego odpisu. Jedyna wątpliwość mogłaby co najwyżej dotyczyć tego czy pozwani powinni złożyć podpisane zażalenie w dwóch egzemplarzach, a oprócz tego jeszcze jeden odpis. Jednak w takiej sytuacji błędne zrozumienie wezwania skutkowałoby tym, ze złożyliby 3 egzemplarze zażalenia a nie jeden.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji zgodnie z przepisem art. art. 385 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kozłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Krawczyk,  Hanna Matuszewska ,  Jadwiga Siedlaczek
Data wytworzenia informacji: