Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 230/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-10-31

Sygn. akt VI Gz 230/17

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko P. G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 02 lutego 2017 r., sygn. akt V GC 1191/15

postanawia

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 02 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na swoje postanowienie z dnia 04 listopada 2016 r., odrzucające apelację pozwanego od wyroku z dnia 18 kwietnia 2016 r., z uwagi na nieuiszczenie, mimo wezwania, opłaty od zażalenia (k. 333).

W zażaleniu na to postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie, a z daleko idącej ostrożności, w razie nieuwzględnienia zażalenia, o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia. W uzasadnieniu zażalenia skarżący odniósł się do swojej sytuacji majątkowej, która, jak twierdzi, nie pozwala mu na uiszczenie opłaty sądowej. Brak środków, jak podkreślił, nie może skutkować niemożnością obrony swoich prawa (k. 346-348).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powołany w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia przepis art. 370 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. nakazywał Sądowi Rejonowemu odrzucenie zażalenie, skoro pozwany nie uiścił opłaty sądowej od zażalenia. Wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych został zwrócony postanowieniem z dnia 04 listopada 2016 r. (k. 315). W związku z tym pozwany był zobowiązany do uiszczenia opłaty od zażalenia, a podnoszone przez niego w zażaleniu argumenty dotyczące braku środków na opłatę sądową nie mają w tej sytuacji znaczenia.

Z tego względu i skoro zaskarżone postanowienie było zgodne z prawem, zażalenie należało oddalić na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski
Data wytworzenia informacji: