Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 220/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-12-30

Sygn. akt VI Gz 220/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.)

Sędziowie SO Jerzy P. Naworski, SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) K. S. i Spółka sp. j. w S.

przeciwko Firmie (...) sp. z o.o. w L.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 października 2016 r., sygn. akt V GC 447/13

postanawia

odrzucić zażalenie

Jerzy P. Naworski Małgorzata Bartczak – Sobierajska SO Zbigniew Krepski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 17 sierpnia 2016 r. z uwagi na nieusunięcie braków formalnych i nieuiszczenie opłaty sądowej od zażalenia (k.310).

Pozwany zaskarżył postanowienie w całości i wniósł o jego uchylenie (314).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zarządzeniem z dnia 26 października 2016 r., doręczonym 3 listopada 2016 r., pozwany został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji, złożenie odpisu zażalenia i do uiszczenia opłaty w kwocie 187,00 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (k.316, 318). Pozwany nie usunął braków formalnych, jak również nie uiścił opłaty, podobnie jak w przypadku innych zażaleń wniesionych przez pozwanego w niniejszej sprawie.

Bezskuteczny upływ terminu do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia z 11 października 2016 r. (k. 314) dał podstawę do zastosowania przepisów art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., zgodnie z którymi Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez Sąd pierwszej instancji.

Z tych względów, na podstawie art. 373 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Jerzy P. Naworski Małgorzata Bartczak – Sobierajska SO Zbigniew Krepski

(...)

ZARZĄDZENIE

1)  (...).,

2)  (...),

3)  (...)

T. 30.12.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Gościńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Jerzy P. Naworski ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: