Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 215/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-09-11

Sygn. akt VI Gz 215/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie (...) sp. z o.o. w T. oraz R. M.

o przymuszenie

w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza sądowego

na skutek zażalenia uczestnika R. M. na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 17 lipca 2019 r., syn. akt(...), numer KRS (...)

postanawia :

oddalić zażalenie

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w T., na podstawie art. 398 22 § 5 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., odrzucił skargę uczestnika R. M. na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 30 stycznia 2019 r. o nałożeniu grzywny w kwocie 1.000 zł wskazując, iż uiścił on opłatę sądową od tej skargi jeden dzień po terminie (k.151).

W zażaleniu na powyższe postanowienie uczestnik wniósł o jego uchylenie w całości poprzez uznanie wniesionej opłaty i uwzględnienie sprzeciwu podnosząc, iż przekroczenie terminu było spowodowane jego chorobą, która uniemożliwiła mu uiszczenie należnej opłaty w terminie (k.154-155).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie uczestnika – jako bezzasadne - podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., art. 7 ustawy o KRS i art. 13 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że uczestnik w terminie określonym w art. 398 22 § 4 k.p.c. uiścił należną opłatę sądową od wniesionej skargi na orzeczenie referendarza sądowego; co więcej sam skarżący tego faktu nie kwestionuje podnosząc, że opóźnienie było spowodowane jego chorobą. Powyższe ustalenia w świetle art. 398 22 § 5 k.p.c. wykluczają możliwość uwzględnienie zażalenia uczestnika.

Z tych względów w ocenie Sądu Okręgowego droga zażalenia na postanowienie odrzucające skargę na orzeczenie referendarza sądowego nie jest - przy powołaniu się na takie argumenty, jakie powołał uczestnik w zażaleniu - skutecznym środkiem uchylenia tego postanowienia. Jednak złożenie tego zażalenia nie zamyka uczestnikowi drogi do ewentualnego wzruszenia zaskarżonego postanowienia pod warunkiem terminowego złożenia stosownego wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty sądowej od wniesionej skargi na orzeczenie referendarza sądowego i uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających ten wniosek, tym bardziej, że przedmiotowe zażalenie w istocie dotyczy przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Reasumując, z tych względów zażalenie uczestnika podlegało oddaleniu o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Falkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Małgorzata Bartczak ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: