Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 187/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-11-14

Sygn. akt VI Gz 187/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak – Sobierajska SSR (del.) Piotr Nazarewicz

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Z. L.

o ogłoszenie upadłości

na skutek zażalenia upadłego Z. L. od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13 lipca 2016r., sygn. akt V GUp 14/15

postanawia

oddalić zażalenie

Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska Piotr Nazarewicz

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił zażalenie upadłego.

W uzasadnieniu stwierdził, że w związku z zażaleniem upadłego na postanowienie z dnia 31.03.2016r. został on wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia oraz do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie jego odpisu w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia. Upadły złożył jedynie wniosek o zwolnienie od kosztów w zakresie opłaty. Nie złożył natomiast odpisu zażalenia. Nadesłane bowiem pismo nie odzwierciedlało treści zażalenia, nie mogło być zatem jego odpisem.

Z tego względu Sąd Rejonowy, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia (k. 216).

Pozwany w zażaleniu zaskarżył powyższe postanowienie w całości. W uzasadnieniu stwierdził, że złożył do Sądu zarówno zażalenie opatrzone datą 27.04.2016r., jak również pismo w sprawie postępowania syndyka, celem jego zbadania. Pismo było złożone osobno i miało datę 6.05.2016r. Ponadto w sprawie złożył na stosownym druku oświadczenie majątkowe.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości (k. 220).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie upadłego jest bezzasadne.

Skarżący prawidłowo został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 27.04.2016r. pod rygorem jego odrzucenia. Do zażalenia nie dołączono bowiem jego odpisu (k. 154, 156, 175). W związku z tym wezwaniem skarżący złożył jedynie oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym na urzędowym formularzu (k. 204 – 206) oraz pismo z 6.05.2016r. (k. 162). Upadły zatem nie wykonał tego zarządzenia. Nadesłane przez niego pismo z dnia 6.05.2016r. nie jest bowiem odpisem tego zażalenia , gdyż zawiera inną treść niż przedmiotowe zażalenie (k. 154 i 162).

Mając na względzie powyższe okoliczności zażalenie należało oddalić jako bezzasadne (art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 35 pr. up. i n.).

Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska Piotr Nazarewicz

(...)

Z.

1. (...),

2. (...),

3. (...)

T. 14.11.2016r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Gościńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: