Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 124/19 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-07-31

Sygn. akt VI Gz 124/19

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.)

Sędziowie SO Joanna Rusińska

SO Wojciech Modrzyński

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko T. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w T.z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt V GC 1340/14

postanawia

odrzucić zażalenie

Joanna Rusińska Małgorzata Bartczak – Sobierajska Wojciech Modrzyński

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r. z uwagi na nieuiszczenie opłaty sądowej od zażalenia (k. 404).

Pozwany zaskarżył postanowienie w całości i wniósł o jego uchylenie (k. 415).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2019 r., doręczonym 25 kwietnia 2019 r., pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty w kwocie 345,00 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 411, 413). Pozwany nie uiścił opłaty, podobnie jak w przypadku innych zażaleń wniesionych przez pozwanego w niniejszej sprawie.

Bezskuteczny upływ terminu do usunięcia braków fiskalnych zażalenia z 25 marca 2019 r. dał podstawę do zastosowania przepisów art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., zgodnie z którymi Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez Sąd pierwszej instancji.

Z tych względów, na podstawie art. 373 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Joanna Rusińska Małgorzata Bartczak – Sobierajska Wojciech Modrzyński

(...)

ZARZĄDZENIE

1)  (...)

2)  (...)

3)  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Falkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Joanna Rusińska ,  Wojciech Modrzyński
Data wytworzenia informacji: