Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 103/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-06-06

Sygn. akt VI Gz 103/16

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Jerzy P. Naworski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zakładu (...) sp. z o.o. w T.

o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2016 r., syn. akt TO.VII Ns-Rej. KRS (...), KRS nr (...)

postanawia :

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił skargę wnioskodawcy na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 398 22 § 5 k.p.c. jako wniesioną po upływie terminu (k.2054).

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca wniósł o jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania zarzucając:

- naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 518 k.p.c. i błędne uznanie, że wnioskodawca składając apelację z dnia 18 marca 20156 r. wniósł skargę na postanowienie referendarza sądowego oraz

- niewłaściwe zastosowanie art. 398 22 § 1 i 4 k.p.c. oraz art. 518 § 3a oraz § 4 k.p.c. wynikające z błędnego uznania, iż wnioskodawca składając apelację z dnia 18 marca 2015 r. wniósł skargę na postanowienie referendarza sądowego.

W uzasadnieniu zażalenia wnioskodawca wskazał, iż został wprowadzony w błąd poprzez użycie w postanowieniu z dnia 22 lutego 2016 r. nieznanego skrótu „SRSR”, który to skrót został uznany przez niego, że postanowienie wydał sędzia sądu rejonowego i dlatego wniósł apelację od powyższego postanowienia z dnia 22 lutego 2016 r. (k.2058-2060).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie wnioskodawcy – jako bezzasadne - podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że wnioskodawca w terminie określonym, w art. 398 22 § 4 k.p.c. wniósł skargę ona orzeczenie referendarza sądowego co w świetle art. 398 § 5 k.p.c. wyklucza możliwość uwzględnienia jego zażalenia. Wnioskodawca zresztą nie kwestionował tych ustaleń podnosząc jedynie, że został wprowadzony w błąd poprzez użycie w postanowieniu z dnia 22 lutego 2016 r. nieznanego skrótu „SRSR”, który to skrót został uznany przez niego, że postanowienie wydał sędzia sądu rejonowego i w konsekwencji wniósł po terminie środek zaskarżenia od orzeczenia referendarza określając go jako apelację.

Z powyższych względów w ocenie Sądu odwoławczego droga zażalenia na postanowienie odrzucające skargę na orzeczenie referendarza sądowego nie jest - przy powołaniu się na takie argumenty, jakie powołał skarżący w zażaleniu - skutecznym środkiem uchylenia tego postanowienia. Jednak złożenie tego zażalenia nie zamyka wnioskodawcy drogi do ewentualnego wzruszenia zaskarżonego postanowienia poprzez możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie referendarz sądowego.

Z tych wszystkich względów Sąd Okręgowy postanowił jak w sentencji postanowienia.

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

Z. - (...)

1) (...)

2) (...)

3) (...)

T. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Jerzy P. Naworski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: