Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 62/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-03-24

Sygn. akt VI Gz 62/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr)

Sędziowie: SO Zbigniew Krepski, SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2017 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko T. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 października 2016r., sygn. akt V GNc 729/16

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak-Sobierajska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 26 sierpnia 2016 r. wskazując, że pozwany nie usunął w terminie braku formalnego zażalenia przez jego podpisanie. Odpis zarządzenia wzywającego do uzupełnienia braku pozwany otrzymał w dniu 12 października 2016 r. i nie uzupełnił go w terminie (k. 72).

W zażaleniu na to postanowienie pozwany zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych polegających na ustaleniu, że nie uzupełnił barku formalnego w terminie, podczas gdy podpisane zażalenie zostało wysłane w dniu 19 października 2016 r. wraz z pismem przewodnim (k. 76-77).

Powód nie udzielił odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z powołanym przez Sąd pierwszej instancji art. 370 in fine w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, którego braku strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Odpis zarządzenia wzywający pozwanego do podpisania zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia (k. 70) pozwany otrzymał w dniu 12 października 2016 r. (k. 71), a zatem wyznaczony termin upłynął w dniu 19 października 2016 r. W aktach sprawy nie ma pisma przewodniego pozwanego informującego o uzupełnieniu braku formalnego zażalenia wraz z podpisanym zażaleniem nadanego w dniu 19 października 2016 r. Z notatki służbowej sporządzonej przez starszego sekretarza sądowego wynika, że takiego pisma nie ma w aktach innych wymienionych w notatce sprawach oraz w programie Currenda (k. 83). Skarżący nie przedstawił dowodu nadania tego pisma do Sadu we wskazanym terminie. Odmiennego wniosku nie uzasadnia dołączenie do zażalenia pisma pozwanego z dnia 19 października 2016 r., gdyż zostało nadane w dniu 07 grudnia 2016 r. (k. 81) i wpłynęło do Sądu Rejonowego następnego dnia (k.79).

Z tych względów zarzut błędnych ustaleń jest chybiony, co czyni zażalenie bezzasadnym. W związku z tym należało je oddalić na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak-Sobierajska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski,  Zbigniew Krepski ,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska
Data wytworzenia informacji: