Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 48/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-04-05

Sygn. akt VI Gz 48/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.)

Sędziowie: SO Zbigniew Krepski, SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. N.

przeciwko J. C. i (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego J. C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18 lutego 2016r., sygn. akt V GC 538/15

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak-Sobierajska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy przyznał biegłemu Ł. W. wynagrodzenie za opracowanie opinii w sprawie w kwocie 639,40 zł wskazując, że biegły przedstawił wyliczenie wynagrodzenia, które jest zgodne z zasadami ustalania wynagrodzeń biegłych (k. 187-187, s. 2).

Pozwany J. C. w zażaleniu na to postanowienie wniósł o jego uchylenie kwestionując przydatność opinii dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wskazując na uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy biegłym a powodem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, ze wywołuje wątpliwości co do bezstronności biegłego (k. 196-197).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżący nie sformułował żadnych zarzutów merytorycznych odnoszących się do kwestionowanego postanowienia, a, jak trafnie podkreślił Sąd pierwszej instancji, rachunek przedstawiony przez biegłego wraz z kartą pracy (k. 185 i 184) nie budzą wątpliwości co do zgodności z unormowaniami dotyczącymi ustalania wynagrodzeń biegłych. Zakwestionowanie przydatności opinii przez stronę nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Z tych względów zażalenie jest bezzasadne.

Bez znaczenia z punktu widzenia wynagrodzenia biegłego jest przekonanie strony o wątpliwościach co do jego bezstronności. Zgodnie bowiem z art. 281 zd. 1 k.p.c., aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego.

W konsekwencji zażalenie należało oddalić na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak-Sobierajska

Zażalenie nie służy

(...)

(...)

(...)

(...),

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Butryn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski,  Zbigniew Krepski ,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska
Data wytworzenia informacji: