Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 83/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-03-11

Sygn. akt II K 83/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu – II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Zbigniew Lewczyk

Ławnicy - H. N.

P. Z.

Protokolant - st. sekr. sąd. D. M.

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej (...) T. P. C. (1)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 10 października 2018r., 8 listopada 2018r., 6 grudnia 2018r.,10 stycznia 2019r., 6 lutego 2019r. i 28 lutego 2019r.

sprawy oskarżonych:

1.  S. P. , syna J. i I. zd. H., urodzonego (...) w B., PESEL (...), legitymującego się dowodem osobistym (...) wydanym przez Prezydenta Miasta B., zamieszkałego (...)-(...) B. ul. (...), obecnie przebywającego w Zakładzie Karnym I. (...) T. jako tymczasowo aresztowany do niniejszej sprawy, obywatelstwo polskiego, o wykształceniu zawodowym, z zawodu mechanika pojazdów samochodowych, zatrudnionego jako kierowca w firmie (...) w R. jako kierowca z miesięcznym wynagrodzeniem 1500zł, nie posiadającego majątku, kawalera, bezdzietnego, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, karanego

2.  K. M. syna Z. i M. zd. P., urodzonego (...) w C., PESEL (...), legitymującego się dowodem osobistym (...), zamieszkałego (...)/1, obecnie przebywającego Zakładzie Karnym I. (...) T. jako tymczasowo aresztowany do niniejszej sprawy, obywatelstwo polskiego, o wykształceniu podstawowym, bez zawodu, zatrudnionego w firmie (...) w C. jako kadziowy, uzyskującego miesięczny dochód w kwocie 2200zł, nie posiadającego majątku, kawalera, ojca 1 dziecka w wieku 2 lat, posiadającego na utrzymaniu 1 osobę, karanego

o to, że:

1. w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. ul. (...) działając wspólnie i w pozbawili wolności P. P. (2) w ten sposób, że dokonali zatrzymania pojazd marki F. (...) o nr rej (...) którym przemieszczał się pokrzywdzony, a następnie przy użyciu przemocy dokonali jego wyciągnięcia z wnętrza pojazdu, po czym umieścili go przy użyciu siły i wbrew jego woli w bagażniku wymienionego pojazdu, z którym to udali się za teren ,,starej cukrowni” w U., czym działali na szkodę P. P. (2)

- tj. o czyn określony w art. 189 § 1 kk

2. w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobie P. P. (2) w ten sposób, że bijąc go po całym ciele doprowadzili go do stanu bezbronności i spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci otarć naskórka policzka prawego, otarć naskórka prawej małżowiny usznej i lewego kolana oraz zaczerwienienia lewego podudzia, których skutki kwalifikować należy, jako naruszające czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni w rozumieniu odpowiedniego artykułu Kodeksu karnego, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu komórkowego marki H. (...) M. oraz okularów koloru ciemnego i portfela z zawartością dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki F. (...) o nr rej (...) i prawa jazdy, po czym usunęli te dokumenty, w wyniku czego powstały straty w kwocie łącznej 1.220 złotych na szkodę P. P. (2), przy czym K. M. czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w. (...) za przestępstwo przeciwko mieniu, którą odbył w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 14 sierpnia 2013 r.,

- tj. S. P. o czyn określony w art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§ 2 kk, zaś K. M. o czyn z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§ 2 kk ,z w zw. z art. 64 § 1kk

3. w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do obcowania płciowego P. P. (2) w ten sposób, że trzymając go za ręce, a następnie po zdjęciu jego spodni i bielizny kilkukrotnie wprowadzili mu do odbytu butelkę z piwem zamkniętą kapslem, narażając pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 par 1 kk, czym działali na szkodę P. P. (2),

- tj o czyn określony w art. 197 § 1 i 3 pkt 1 kk

4. w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu dokonali krótkotrwałego użycia pojazdu marki F. (...) o nr rej (...) w ten sposób, że używając przemocy doprowadzili P. P. (2) do bezbronności, a następnie dokonali zaboru wymienionego pojazdu, którym w następstwie poruszał się po terenie miejscowości U., po czym porzucili go po uprzednim uderzeniu nim w mur ,,starej cukrowni” powodując jego uszkodzenie w części przedniej, w wyniku czego powstały straty w kwocie co najmniej 1000zł na szkodę L. P., przy czym K. M. czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w. (...) za przestępstwo przeciwko mieniu, którą odbył w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 14 sierpnia 2013 r.,

- tj S. P. o czyn określony w art. 289 § 1,2 i 3 kk i art. 288§ 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk, zaś K. M. o czyn z art. art. 289 § 1,2 i 3 kk i art. 288§ 1 kk w zw. z art. 11§ 2 w zw. z art. 64 § 1kk

5. w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali dokonać wymuszenia rozbójniczego na osobie P. P. (2) w ten sposób, że używając przemocy w postaci uderzeń pokrzywdzonego po całym ciele chcieli uzyskać od niego pieniądze w kwocie 2.500 złotych, czym działali na szkodę P. P. (2), jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli albowiem pokrzywdzony nie posiadał przy sobie gotówki, przy czym K. M. czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w. (...) za przestępstwo przeciwko mieniu, którą odbył w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 14 sierpnia 2013 r.,

tj. S. P. o czyn określony w art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, zaś K. M. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk. w zw. z art. 64 § 1kk

a nadto K. M. o to, że:

6.w dniu 19 lutego 2018 roku w C. wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środki psychotropowe w postaci amfetaminy o wadze netto 2,75 grama oraz środki odurzające w postaci marihuany o wadze netto 0,23 grama,

- tj. o czyn z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

7.w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku w miejscowości T. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego I. M. zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w. (...) z dnia 25 kwietnia 2016 roku sygn. akt(...) w kwocie 300zł, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych,

tj. o czyn z art. 209 § 1 i 1 a kk

o r z e k a

I. oskarżonych S. P. i K. M. uznaje za winnych popełnienia czynu zarzucanego im aktem oskarżenia z tym ustaleniem, że czyn ten należało opisać i zakwalifikować w następujący sposób; w dniu 19 lutego 2018 roku pomiędzy godzinami 00:30-01:00 w miejscowości U. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze dokonania wymuszenia rozbójniczego na osobie P. P. (2), używając wobec niego przemocy w postaci siły fizycznej i uderzając go dokonali wyciągnięcia P. P. (2) z wnętrza stojącego pojazdu marki F. (...) o nr rej (...), którym wcześniej przemieszczał się pokrzywdzony, po czym pozbawiając go wolności umieścili pokrzywdzonego przy użyciu siły i wbrew jego woli w bagażniku wymienionego pojazdu, dokonali zaboru tego pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, udając się tym pojazdem z pokrzywdzonym na teren ,,starej cukrowni” w U., gdzie dokonali rozboju na osobie P. P. (2) w ten sposób, że bijąc po całym ciele doprowadzili go do stanu bezbronności i spowodowali u niego naruszenie nietykalności cielesnej w postaci otarć naskórka policzka prawego, otarć naskórka prawej małżowiny usznej i lewego kolana oraz zaczerwienienia lewego podudzia, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu komórkowego marki H. (...) M. oraz portfela z zawartością dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki F. (...) o nr rej (...) i prawa jazdy, po czym usunęli te dokumenty, w wyniku czego powstały straty w kwocie łącznej 1020 złotych na szkodę P. P. (2), a następnie przemocą doprowadzili do obcowania płciowego P. P. (2) w ten sposób, że trzymając go za ręce, po zdjęciu jego spodni i bielizny kilkukrotnie wprowadzili mu do odbytu butelkę z piwem zamkniętą kapslem, narażając pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 par 1 kk, czym działali na szkodę P. P. (2), po czym porzucili wymieniony pojazd w stanie uszkodzonym, oraz usiłując dokonać wymuszenia rozbójniczego na osobie P. P. (2) używali wobec niego przemocy w postaci uderzeń pokrzywdzonego po całym ciele, chcąc w ten sposób uzyskać od niego pieniądze w kwocie 2.500 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli albowiem pokrzywdzony nie posiadał przy sobie gotówki, czym działali na szkodę P. P. (2), przy czym K. M. czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w. (...) za przestępstwo przeciwko mieniu, którą odbył w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 14 sierpnia 2013 r.,

to jest popełnienia przestępstwa z art. 189 § 1 kk i art. 280 § 1 kk i art. 276 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 1 kk i art. 289 § 1, 2 i 3 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk a odnośnie K. M. w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 197 § 3 pkt.1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk w zw. z art. 282 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonym S. P. i K. M. kary po 5 (pięć) lat pozbawienia wolności,

II. oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. 6 aktu oskarżenia to jest przestępstwa z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III. oskarżonego K. M. uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. 7 aktu oskarżenia i kosztami postępowania odnośnie tego czynu obciąża Skarb Państwa,

IV. na mocy art. 85 § 1 § 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wobec K. M. orzeka karę łączną 5 (pięciu) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonych w wyroku kar pozbawienia wolności zalicza:

- oskarżonemu S. P. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 19 lutego 2018 r., godz. 12:00,

- oskarżonemu K. M. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 19 lutego 2018 r., godz. 19:30,

VI. na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonych S. P. i K. M. do zapłaty;

- na rzecz pokrzywdzonego P. P. (2) kwot po 510 (pięćset dziesięć złotych),

przez każdego z nich, tytułem naprawienia szkody doznanej przez pokrzywdzonego wynikającej z przypisanego oskarżonym przestępstwa rozboju,

VII. na podstawie art. 46 § 2 kk orzeka wobec oskarżonych S. P. i K. M. nawiązki na rzecz pokrzywdzonego P. P. (2) w kwotach po 3000 (trzy tysiące złotych) – przez każdego z nich, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z przypisanego oskarżonym przestępstwa zgwałcenia,

VIII. na podstawie art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonych S. P. i K. M. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego P. P. (2) i zakaz kontaktowania się z nim przez 5 (pięć)lat– przez każdego z nich, w związku z przypisanym oskarżonym przestępstwem zgwałcenia,

IX. na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić S. P. dowody rzeczowe opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr II/109/18/P, wymienione w postanowieniu o dowodach rzeczowych i szczegółowo opisane w wykazie 24/18 to jest wagę elektroniczną D. (...), wagę elektroniczna koloru czarnego, telefon komórkowy A., telefon komórkowy L., nakazuje zwrócić P. P. (2) kurtkę koloru siwego, bluzę koloru siwego, koszulkę koloru siwego, spodnie koloru brązowego, bokserki koloru granatowego, nakazuje zwrócić K. M. telefon komórkowy LG - jako przedmioty zbędne dla postępowania karnego,

X. na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w związku ze skazaniem za przestępstwo z punktu 6 aktu oskarżenia orzeka przepadek woreczka foliowego zamykanego na tzw. strunę z substancją proszkową koloru białego i woreczka strunowego z zawartością suszu roślinnego opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/730/18/N,

XI. na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka wobec oskarżonych S. P. i K. M. w związku z przypisanym oskarżonym przestępstwem zgwałcenia przepadek dowodu rzeczowego w postaci butelki z napisem (...) jako przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa,

XII. zasądza od Skarbu Państwa ( Kasy Sądu Okręgowego w. (...) ) na rzecz adwokata P. C. (2) kwotę 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych wraz z należnym podatkiem VAT od tej kwoty, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu K. M. z urzędu,

XIII. zwalnia oskarżonych od obowiązku ponoszenia opłaty sądowej a wydatkami poniesionymi od chwili wszczęcia postępowania obciąża Skarb Państwa.

Ławnik Sędzia Ławnik

H. N. Z. P. Z.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Warczygłowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lewczyk,  Henryka Nawrocka
Data wytworzenia informacji: