Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2223/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-05-08

Sygn. akt I C 2223/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Westphal

Ławnicy: -------

Protokolant: st. sekr. sąd Katarzyna Chudzińska

po rozpoznaniu w dniu: 24 kwietnia 2017r. w T.

sprawy z powództwa : H. K.

przeciwko: Bankowi (...) S.A z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Banku (...) S.A z siedzibą w W. na rzecz powódki H. K. kwotę 208.689,57 zł (dwieście osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 57/100 ) z odsetkami ustawowymi od dnia 27 czerwca 2012r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty ,

II.  w pozostałej części oddala powództwo,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 17.797,00 zł (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem ) z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2223/15

UZASADNIENIE

Powódka H. K. wniosła pozew przeciwko Bankowi (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 208.689,57 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 marca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych .

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych ( tom I , k. 40 – 43 ) .

Sąd ustalił, co następuje:

Powódka była klientką pozwanego Banku (...) S. A. z siedzibą w W. - I Oddziału w G.. Obsługiwała ją pracownica tego Oddziału A. S. (1) .

okoliczności bezsporne,

W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu – Wydział II Karny toczyła się sprawa przeciwko A. S. (1) . Była ona oskarżona o to, że:

I.  w dniu 19sierpnia 2008 roku w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dwóch dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 20.000 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 10 października 2008 roku i 15.000 złotych którą przelała na swoje konto w dniu 20 października 2008r. , działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

II.  w dniu 10 września 2008r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dwóch dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 18.000 złotych którą przelała na swoje konto w dniu 27 stycznia 2009 roku i 14.400 złotych którą przelała na swoje konto w dniu 09 lutego 2009r. , działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

III.  w dniu 17 listopada 2008 roku w G., będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu trzech dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 20.000 złotych , którą przelała na swoje konto w dniu 20 listopada 2008 i 20.000 złotych którą przelała na swoje konto w dniu 22 listopada 2008 roku oraz 14.600 zł którą przelała na swoje konto w dniu 08 grudnia 2008 roku działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

IV.  w dniu 20 stycznia 2009r. w G., będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 4.500 złotych , którą przelała na swoje konto w dniu 15 kwietnia 2009 roku, działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

V.  w dniu 2 lutego 2009r. w G., będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 15.000 złotych , którą przelała na swoje konto w dniu 2 lutego 2009 roku , działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

VI.  w dniu 9 czerwca 2009r. w G., będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste B. F. , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 3.000 złotych , którą przelała na konto tej ostatniej w dniu 09 czerwca 2009r. , działając tym samym na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

VII.  w dniu 5 sierpnia 2009r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., sprzeniewierzyła -przywłaszczyła powierzoną jej łączną kwotę 15.400 zł , w ten sposób, że dokonała przelewu tej kwoty na swoje konto w banku (...) , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

VIII.  w dniu 12 sierpnia 2009r. w G., będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dwóch dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 30.000 zł , którą przelała na swoje konto w dniu 12 sierpnia 2009r. i 40.000 zł którą przelała na swoje konto w dniu 12 sierpnia 2009r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

IX.  w dniu 29 października 2009r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 6.000 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 26 listopada 2009r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

X.  w dniu 7 stycznia 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 16.000 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 7 stycznia 2010r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XI.  w dniu 8 stycznia 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 17.200 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 8 stycznia 2010r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XII.  w dniu 26 stycznia 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., sprzeniewierzyła -przywłaszczyła powierzoną jej łączną kwotę 9.000 zł , w ten sposób, że dokonała przelewu tej kwoty na swoje konto w banku (...) , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

XIII.  w dniu 1 marca 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., sprzeniewierzyła -przywłaszczyła powierzoną jej łączną kwotę 14.000 zł , w ten sposób, że dokonała przelewu tej kwoty na swoje konto w banku (...) , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

XIV.  w dniu 18 marca 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., sprzeniewierzyła -przywłaszczyła powierzoną jej łączną kwotę 7.000 zł , w ten sposób, że dokonała przelewu tej kwoty na swoje konto w banku (...) , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

XV.  w dniu 22 marca 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewu - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 4.000 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 24 maja 2010r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVI.  w dniu 10 sierpnia 2010r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 3.400 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 8 września 2010r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVII.  w dniu 1 sierpnia 2011r. w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dwóch dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 2.000 złotych, którą przelała na swoje konto w (...) Banku S.A. w dniu 22 września 2011r. i kwotą 1.500 złotych którą przelała na swoje konto w banku (...) w dniu 23 września 2011r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVIII.  w dniu 10 sierpnia 2011 r . w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd H. K. - która jako klientka wskazanego banku posiadała w nim rachunek, poprzez przedłożenie jej do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajenie, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1) , doprowadziła ją do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 1.600 złotych, którą przelała na swoje konto w dniu 7 października 2011 r. , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XIX.  w sierpniu 2011 roku w G. będąc pracownikiem Banku (...) S.A. I Oddział w G., sprzeniewierzyła -przywłaszczyła powierzoną jej łączną kwotę 10.000 zł , w ten sposób, że dokonała w dniu 1 sierpnia 2011r. przelewu tej kwoty na swoje konto w banku (...) , podrabiając przy tym w celu użycia za autentyczny podpis H. K. na dokumencie potwierdzenia przelewu , działając na szkodę H. K. i Banku (...) S.A. I Oddział w G. – tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw . z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2014r. sąd uznał oskarżoną A. S. (1) winną wszystkich zarzucanych jej czynów i wymierzył jej za to kary. W punkcie XVII wyroku sąd zobowiązał oskarżoną do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego banku (...) S.A. I Oddział w G. kwoty 112.910,43 zł . W punkcie XVIII nałożył na nią obowiązek zapłacenia kwoty 208.689,57 zł na rzecz H. K. tytułem naprawienia szkody , w terminie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku .

Wyrok ten stał się prawomocny dnia 5 lutego 2014r.

dowód: wyrok k. 335 – 338v akt II K 583/13 Sądu Rejonowego w Grudziądzu,

W piśmie z dnia 26 czerwca 2012 roku pozwany częściowo uznał reklamację powódki i przekazał jej 110.000 zł.

okoliczności bezsporne

A. S. (1) dotychczas nie zwróciła powódce żadnej kwoty.

dowód: zeznania A. S. (1) k. 257 v ,

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 11 k.p.c. ( kodeksu postępowania cywilnego ) ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszystkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Sąd w niniejszej sprawie jest więc związany wyrokiem z dnia 28 stycznia 2014r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie II K 583/13 . Wyrok ten jest bowiem wyrokiem skazującym. Związanie nim dotyczy nie tylko faktu popełnienia przestępstwa przez A. S. (1), ale także opisu na czym polegał jej przestępczy proceder , czyli znamion przestępstwa za które została ona prawomocnie skazana . Ponieważ została ona skazana za zagarnięcie konkretnej sumy pieniężnej, to również sąd cywilny jest związany rozmiarem szkody ustalonym w wyroku karnym. Udowadnianie jej wysokości w niniejszym procesie cywilnym było więc zbędne.

Łączna wysokość szkody określona w wyroku karnym wynosi 321.600 zł Jest okolicznością bezsporną w niniejszej sprawie, że pozwana zwróciła powódce kwotę 110.000 zł. Uwzględniając ten fakt należy stwierdzić, że dochodzona pozwem kwota stanowi szkodę powódki, która w żaden sposób nie została naprawiona. Wysokość tej kwoty znajduje także potwierdzenie w punkcie XVIII wyroku karnego. Sąd zasądził więc tę kwotę od pozwanego. Jedyna zmiana dotyczyła daty początkowej biegu odsetek. Powódka wskazywała tutaj dzień 30 marca 2012 roku wiążąc tę datę z reklamacją , którą złożyła ona dnia 15 marca 2012 roku i czasem potrzebnym na jej rozpoznanie – 14 dni ( k. 7 ) . Pozwana otrzymała to pismo powódki. Okoliczność ta wynika z odpowiedzi, która została na nie udzielona pismem z dnia 26 czerwca 2012 roku ( k. 10 ) . Nie ma jednak żadnego dowodu na to, kiedy do pozwanej wpłynęło pismo powódki oraz czy wyznaczyła ona w nim termin czternastodniowy na udzielenie odpowiedzi. Dlatego sąd przyjął jako datę początkową biegu odsetek dzień 27 czerwca 2012r. , czyli dzień następny po dniu udzielenia odpowiedzi przez bank. Niewątpliwie bowiem wiedział on już wówczas o żądaniach powódki. Skoro ich nie spełnił w pełnym zakresie na skutek jej wezwania, to popadł w zwłokę – art. 476 k.c. (kodeksu cywilnego ).

Bank ponosi odpowiedzialność w niniejszej sprawie na podstawie art. 430 k.c. Przepis ten stanowi, że kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby, przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. W niniejszej sprawie dyspozycja tego przepisu jest wypełniona , gdyż A. S. (1) była pracownikiem pozwanego banku- I Oddział w G. , podlegała więc jego kierownictwu i miała obowiązek stosować się do jego wskazówek.

Zgodnie z art. 11 k.p.c. osoba, która nie była oskarżona może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszystkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Obrona pozwanego podjęta w niniejszej sprawie przed roszczeniami powódki nie była skuteczna. Pozwany stał na stanowisku, że pomiędzy powódką , a A. S. (1) istniał stosunek pełnomocnictwa , gdyż powódka zostawiała jej podpisane in blanco polecenia przelewu, a następnie telefonicznie z Niemiec wydawała dyspozycje co do ich wypełnienia . Niektóre przelewy miały być dokonywane bez konieczności każdorazowego polecenia z jej strony . Chodzi tu o przelewy do (...) . Szkoda miała powstać na skutek tego, że A. S. (1) wykorzystując pozostawione jej polecenia in blanco dokonywała przelewów na swoje konto, a także jednorazowo przelała pieniądze na rzecz B. F. . Powódka miała darzyć A. S. (1) zaufaniem, które ona nadużyła. Sprzyjał temu fakt , że powódka nie kontrolowała stanu swojego rachunku bankowego . Taki stan faktyczny wynika z zeznań świadków: M. C. ( k. 174 v - 175 ) , B. P. ( k. 175 – 177 v ) , J. W. ( k. 177 v – 178 v ), A. S. (1) ( k. 256 – 258 ) oraz z przesłuchania powódki ( k. 194- 196 ) .

Argumentacja to nie jest jednak skuteczna w niniejszym procesie . Pozwana broniąc się przed roszczeniami powódki, nie może bowiem skutecznie podważać skazującego wyroku karnego co do sprawstwa osoby oskarżonej oraz znamion przestępstwa. W opisach czynów A. S. (1) zawartych w wyroku karnym nie ma natomiast mowy o tym, że doprowadziła ona powódkę do rozporządzenia środkami pieniężnymi na skutek niezgodnego z wolą powódki wykorzystania pozostawionych jej dokumentów podpisanych in blanco . Znamiona przestępstwa mówią natomiast o „przedłożeniu do podpisu dyspozycji do rachunku bankowego i zatajeniu, że chodzi w rzeczywistości o dokonanie przelewów - przekazanie pieniędzy na konto osobiste A. S. (1)”. W kilku przypadkach jest też mowa o „sprzeniewierzeniu - przywłaszczeniu” środków pieniężnych. Opisy tych znamion przestępstw wiążą sąd w niniejszej sprawie i podważanie ich poprzez próbę wykazania, że stan faktyczny był zupełnie inny nie jest skuteczne.

Nawet jednak jeżeli przyjąć, że powódka zostawiała A. S. (1) podpisane przez siebie polecenia przelewu in blanco , to również nie uchyla to odpowiedzialności pozwanego. Sąd w niniejszej sprawie podziela bowiem stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyrokach z 20 maja 2005r. ( III CK 661/04 ) i z 16 stycznia 2008 r. ( IV CSK 380/07 ) . Orzeczenia te zapadły na kanwie analogicznego stanu faktycznego. Polegał on na tym, że klient banku pozostawił pracownikowi banku niewypełnione dokumenty polecenia przelewu opatrzone podpisem przez tego klienta .

Sąd Najwyższy wskazał oczywiście na brak podstaw prawnych w przepisach wewnętrznych banku ( regulamin rachunków oszczędnościowych ) , dla postępowania polegającego na udzieleniu pełnomocnictwa przez klienta pracownikowi banku. W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał także na to ,że „sam fakt wręczenia pracownikowi banku formularzy polecenia przelewu, podpisanych przez posiadacza (...) ( powoda ) in blanco, nie upoważniał jeszcze tegoż pracownika do wykorzystania tych formularzy w sposób ustalony w niniejszej sprawie ( spowodowanie przelewu sum pieniężnych z rachunku powoda na rachunek tegoż pracownika i rachunki nieznanych powodowi osób)” , „(…) nie sposób zakładać, ażeby wolą powoda ( podpisującego formularze przelewu in blanco) było upoważnienie pracownika banku do swobodnego i praktycznie niczym nieskrępowanego dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego rachunku bankowym, prowadzącym do przysporzenia na rzecz tego pracownika i osób trzecich bez wyraźnego tytułu prawnego”. Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę, że w takiej sytuacji dochodzi do wyrządzenia szkody przez pracownika banku ”przy sposobności” wykonywania powierzonych mu czynności pracowniczych, a nie „przy ich wykonywaniu”. Oznacza to, że podstawę odpowiedzialności banku nie może stanowić art. 430 k.c. W związku z tym Sąd Najwyższy sformułował następującą tezę swojego orzeczenia: „wadliwa obsługa rachunku bankowego, polegająca na umożliwieniu lub tolerowaniu przestępczej działalności pracownika banku, może stanowić czyn niedozwolony instytucji bankowej ( art. 415 k.c.)” .

Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy z powództwa H. K. miał wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 28 stycznia 2014 roku. Z przyczyn, o których była mowa wcześniej nie miały znaczenia zeznania świadków M. C. , B. P. , J. W. , A. S. (1) i przesłuchanie powódki . Zeznania świadka A. S. (1) pozwoliły natomiast na ustalenie, że dotychczas nie zwróciła ona powódce żadnej kwoty. Nie doszło więc do zmniejszenia w ten sposób zakresu odpowiedzialności pozwanego. Zeznania tych świadków, powódki, a także świadka S. P. ( k. 192 v- 193 v ) dotyczyły także tego co działo się po ujawnieniu przestępczego procederu A. S. (1) . Okoliczności te nie miały znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż w żadnym zakresie nie wpływały one na odpowiedzialność pozwanego i jej rozmiar . W szczególności nie wynikało z tych zeznań, żeby A. S. (1) zwróciła powódce jakąkolwiek kwotę.

Akta sprawy I Co 2223/15 nie miały znaczenia dla niniejszej sprawy. Dotyczą one bowiem próby ugodowej, która nie przyniosła żadnego skutku.

Orzekając o kosztach należy stwierdzić, że powódka wygrała sprawę i dlatego sąd na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. zasądził od pozwanego na jej rzecz zwrot całości kosztów procesu. Nieznaczna zmianach daty początkowej dochodzenia odsetek nie stanowiła podstawy do stosunkowego rozdzielenia tych kosztów na podstawie art. 100 k.p.c. Sąd zasądził więc od pozwanego na rzecz powódki kwotę 17.797 zł . Składały się na nią kwoty:

- 10.580 zł - opłata od pozwu,

- 7.200 zł - wynagrodzenie pełnomocnika - ustalone na podstawie § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28września 2002 w sprawie opłat za czynności adwokackie (…) – Dz.U. nr 163 , poz. 1348 ze zmianami,

- 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: