Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 923/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-02-04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Iwona Wielkanowska

Protokolant: sekr. sąd. Karolina Rumińska

po rozpoznaniu w dniu: 21 stycznia 2019 r. w Toruniu

sprawy z powództwa: R. M.

przeciwko: Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

1.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda kwotę 79.836,37 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy) zł wraz z następującymi odsetkami:

a) od kwoty 76.550,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia zapłaty;

b) od kwoty 956,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia21 lipca 2017 r. do dnia zapłaty;

c) od kwoty 2330,37 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych trzydzieści siedem groszy) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza do pozwanego na rzecz powoda kwotę 5417,00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Toruniu od pozwanego kwotę 1912,43 zł (tysiąc dziewięćset dwanaście złotych czterdzieści trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wielkanowska
Data wytworzenia informacji: