Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 485/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-09-26

Sygn. akt II K 485/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Szwak

Protokolant: st. sekr. sąd. Lucyna Myśków

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. sprawy

S. O. (O.)

syna J. i M. z domu S. ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 23 stycznia 2016 roku w C. w rejonowe skrzyżowania ul. (...) i ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego postępowania, dokonał pobicia Ł. L. w ten sposób, że uderzał go pięściami i kopał po całym ciele, powodując u niego obrażenia ciała w postaci złamania zębów 11 i 21, co naruszyło czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni,

tj. o czyn z art. 158§1 kk

I.ustala, że oskarżony S. O. popełnił zarzucany mu czyn z art. 158§1 kk i na podstawie art. 66§1 i 2 kk oraz art. 67§1 kk postępowanie karne wobec niego warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku,

III. na podstawie art. 67§3 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. L. kwoty 910 (dziewięćset dziesięć 00/100 ) złotych oraz do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego Ł. L. kwoty 2500 (dwa tysiące pięćset 00/100) tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

V. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 485/16

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 roku około godziny 23:00 Ł. L. udał się do domu swojego kolegi Ł. G., mieszkającego w C.. Około godziny 3:00 postanowił wrócić do domu a Ł. G. zdecydował, że go odprowadzi. Gdy znajdowali się przy ulicy (...) podszedł do nich S. O. wraz z innym ustalonym mężczyzną oraz jedna kobieta. Wówczas doszło między nimi do wymiany zdań i słownej utarczki. Następnie S. O. z ustalonym mężczyzną podeszli blisko do Ł. L. i działając wspólnie i w porozumieniu zaczęli uderzać go pięściami i kopać po całym ciele. Zdarzenie to obserwował Ł. G..

W wyniku pobicia Ł. L. doznał obrażeń ciała w postaci złamania zębów 11 i 21, co naruszyło czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego S. O. (k.47-48, 75-76), zeznania Ł. L. (k.1-2, 52-53, 71), zeznania Ł. G. (k.21-22, 54), protokoły zatrzymania rzeczy (k.8-17), protokoły oględzin rzeczy (k.29-36), opinię sądowo-lekarską (k.26-27).

Oskarżony S. O. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wskazał, że chce naprawić szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu i zadośćuczynić mu za doznaną krzywdę.

Sąd uwzględnił powyższe wyjaśnienia przy dokonywaniu ustaleń w przedmiotowej sprawie. W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego są szczere i logiczne a nadto nie miał on żadnych powodów, aby fałszywie się oskarżać. Nadto wyjaśnienia te znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie, w szczególności zeznaniach pokrzywdzonego Ł. L. i Ł. G., które są spójne i logiczne a tym samym zasługują na przymiot wiarygodności.

W tym stanie sprawy wina oskarżonego S. O. nie budziła żadnych wątpliwości. W związku z tym Sąd uznał, że oskarżony dopuścił się popełnienia czynu opisanego we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, czym wypełnił znamiona przestępstwa z art. 158 § 1 kk.

W przedmiotowej sprawie Prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego S. O. na okres 1 roku oraz zobowiązanie oskarżonego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. L. kwoty 910 złotych oraz do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego kwoty 2500 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zgodnie z treścią art. 66 § 1 kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Oskarżony S. O. przyznał się do winy, a okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. Nie był dotychczas karany. Jest osobą jeszcze młodą, która uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej. Wyraził wolę naprawienia szkody poniesionej przez pokrzywdzonego oraz zadośćuczynienia mu za doznaną krzywdę. W związku z powyższym Sąd uznał, że wobec oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna i na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk oraz art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umorzył na okres próby wynoszący jeden rok. Okres ten w ocenie Sądu wpłynie pozytywnie na postawę oskarżonego i zapobiegnie popełnieniu kolejnego czynu zabronionego. Ponadto na mocy art. 67 § 3 kk Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. L. kwoty 910 zł oraz do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego kwoty 2500 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Uwzględniając fakt, że oskarżony jest osobą uczącą się Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił go z kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Knuth
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Szwak
Data wytworzenia informacji: