Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 228/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-04-24

Sygn. akt IV Cz 228/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24.04.2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Deniziuk

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013r.w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. K.

z udziałem W. K. ,M. K., Gminy B.

o zasiedzenie

na skutek zażalenia wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Bytowie z dnia 22 października 2012r.,sygn. akt INs 290/10

postanawia:

oddalić zażalenie .

IV Cz 218/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22.10.2012r.Sąd Rejonowy oddalił wniosek H. K. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu .

Sąd odwołał się przy tym do art. 117§2 kpc, w którym to przepisie ustanowione zostały przesłanki do ustanowienia pełnomocnika z urzędu ,w sytuacji kiedy strona nie została zwolniona od kosztów sądowych .

Sąd oddalił wniosek uznając , że udział radcy prawnego lub adwokata w niniejszej sprawie nie jest konieczny. Wnioskodawczyni ustanowiła swoim pełnomocnikiem małżonka W. K. , który swoim zachowaniem nie wykazuje nieznajomości reguł postępowania lub nieporadności , prowadzącej do tego , że przy faktycznym i prawnym skomplikowaniu sprawę nie jest w stanie wykorzystać prawnych możliwości prawidłowego jego prowadzenia .Uzasadniając powyższe stanowisko Sąd przywołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.12.2009r, wydanego w sprawie I UK 195/09 . Nadto Sąd stwierdził, że wnioskodawczyni udzieliła już pełnomocnictwa dla radcy prawnego, z czego należy wnosić , że była w stanie ponieść koszty jego wynagrodzenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła H. K.. Stwierdził, że jest ono krzywdzące , zwłaszcza, jeżeli uwzględni się jej stan zdrowia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje

Zażalenie jest niezasadne.

Sąd uwzględni wniosek , jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny .

Podzielić należy, że w przedmiotowej sprawie brak takich okoliczności. Sama trudna sytuacja finansowa strony nie uzasadnia jeszcze konieczności wyznaczenia pełnomocnika. Muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, które przemawiałyby za uwzględnieniem takiego wniosku .

O potrzebie ustanowienia pełnomocnika z urzędu można mówić jedynie w tedy, gdy dokonując stosownej oceny ,sąd dojdzie do przekonania, iż zawiłość sprawy oraz możliwości stron w obronie własnych praw, nakazują udzielić im fachowej pomocy dla zapewnienia prawidłowości postępowania i zabezpieczenia ich interesu. Subiektywne przekonanie o skomplikowanym charakterze sprawy , a także okoliczność ,iż dotyczy ona ważkiej dla nich sprawy ,nie są jeszcze wystarczające do ustanowienia pełnomocnika.

Wnioskodawczyni w uzasadnieniu zażalenia podniosła, że z uwagi na stan zdrowia nie mogła skutecznie prezentować swojego stanowiska.

Sąd rozpoznając wniosek kierował się tym, że w trakcie postępowania wnioskodawczyni udzieliła pełnomocnictwa mężowi ,który w zasadnej ocenie Sądu Rejonowego w sposób prawidłowy reprezentował wnioskodawczynię. Składał wnioski dowodowe, odnosił się do pism pozostałych uczestników , składał dokumenty mające świadczyć o zasadności żądania. .Dopiero pełnomocnictwo to zostało cofnięte przez wnioskodawczynię na ostatniej rozprawie merytorycznej w dniu 14.11.2012r.

Nadto, jak zauważył to Sąd Rejonowy w początkowym zaś etapie postępowania ( do 17.07.2012r.) wnioskodawczynię reprezentował też ustanowiony przez nią fachowy pełnomocnik.

Także nieznajomość przepisów prawnych nie stanowi samodzielnej przesłanki do uwzględnienia wniosku. Na sądzie, zgodnie z dyspozycją art. 5 kpc, ciąży bowiem obowiązek udzielania stronie występującej samodzielnie potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczania o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.

W świetle okoliczności przytaczanych przez wnioskodawczynię nie zachodziły więc przesłanki do ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

W tych okolicznościach należało , na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 kpc, orzec jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: