Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1840/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tczewie z 2016-03-22

Sygn. akt I Co 1840/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

skargi dłużników G. M. (1) i G. M. (2) w prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie J. S. postępowaniach egzekucyjnych sygn. akt Km 433/13, Km 923/13, Km 430/14, Km 863/14 i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Ś. w postępowaniach egzekucyjnych sygn. akt Km 948/17, wszczętych z wniosku wierzycieli " (...).R.Z. M." spółki jawnej w Mroczy, (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Grupy IHAR w S., Przedsiębiorstwa Handlowo -Usługowego (...) spółki jawnej w W., Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Rafineria w (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w C.

postanawia

odrzucić zażalenie dłużników G. M. (1) i G. M. (2) z dnia 18 marca 2015 r. na postanowienie z dnia 24 lutego 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. dłużnikom G. M. (1) i G. M. (2) zostały doręczone odpisy postanowienia z dnia 24 lutego 2016 r. W dniu 18 marca 2016 r. dłużnicy złożyli zażalenie na wskazane postanowienie.

Na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym.

Zgodnie z przepisem art. 382 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpatrywanej sprawie termin do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 24 lutego 2016 r. upłynął w dniu 14 marca 2016 r. Zażalenie dłużników z dnia 18 marca 2016 r. jest zatem spóźnione.

Wobec tego, na podstawie przytoczonych przepisów oraz na podstawie art. 13 § 2 k.p.c., Sąd postanowił jak w sentencji.

Sygn. akt I Co 1840/15

ZARZĄDZENIE

Odnotować.

Doręczyć wierzycielom i dłużnikom odpisy postanowienia, z pouczeniem o zażaleniu.

Zwrócić się do Komornika J. S. o wskazanie dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku zboża do zajętego w dniu 22 września 2015 r. w sprawach Km 433/13, Km 1923/13, Km 430/14, Km 863/14 i Km 1311/15.

Przedłożyć z wpływem lub po 30 dniach.

T., dnia 22 marca 2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Lubowiecki
Data wytworzenia informacji: