Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI K 499/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-11-07

Sygn. akt XI K 499/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w XI Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Maniewska - Komor

Protokolant: Kamila Cisłowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.W. w G.

- S. S.

po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2017r. sprawy:

S. R., s. R. i J. z d. J., ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 8 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 997/12, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 1 lipca 2012 roku na karę 2 (dwa) la pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 20 zł (dwadzieścia złotych) każda stawka, warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności na okres lat 5 (pięć) tytułem próby; postanowieniem z dnia 20 maja 2014 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara wykonana w całości;

2.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie o sygn. akt X K 1028/13, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 7 czerwca 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za ciąg przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnionych w nieustalonym okresie, nie wczesnej jak w maju 2013 i nie później jak w czerwcu 2013 roku na karę roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres lat 4 (cztery) tytułem próby; postanowieniem z dnia 8 stycznia 2016 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 479/14, za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony nie wcześniej niż do dnia 29 maja 2013 roku i nie później niż do dnia 19 czerwca 2013 roku na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i karę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za czyn z art. 270 § 1 k.k. popełniony nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2013 roku i nie później niż w dniu 19 czerwca 2013 roku na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 10 (dziesięć miesięcy pozbawienia wolności), której wykonanie warunkowo zawieszono na okres lat 3 (trzy) tytułem próby;

4.

Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt X K 682/14, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 kwietnia 2014 roku na karę roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka;

5.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 234/15, za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 278 § 1 k.k. popełnionych w dniu 3 kwietnia 2014 roku, 12 marca 2014 roku, 16 czerwca 2014 roku, nie później niż do dnia 22 czerwca 2014 roku oraz w dniu 27 marca 2014 roku na karę roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 8 maja 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć) złotych każda stawka, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka,

6.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku z dnia 03 listopada 2016r. sygn. akt II K 864/16 łączącego kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku X K 1028/13, II K 479/14, X K 682/14, II K 234/15, na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy oraz łączącego kary grzywny orzeczone w/w wyrokami na karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka wynosi 10 zł,

7.  Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie IIK 389/16 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

8.  Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie XI K 575/15 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec skazanego S. R. kary pozbawienia wolności w wyrokach Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w sprawach o sygn. akt XI K 575/15, II K 389/16, oraz wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku w sprawie II K 864/16 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną w wymiarze 7 ( siedmiu) lat pozbawienia wolności

II.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach objętych niniejszym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 20.06. 2014 r. godz. 18.00 do dnia 22.06.2014 r. godz.17.00 zaliczony w sprawie XI K 575/15

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego co do kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku II K 997/12 oraz Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku II K 1028/13, II K 479/14, XK 682/14, II K 234/15

V.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku uiszczenia kosztów związanych z wydaniem niniejszego wyroku łącznego .

Sygn. akt XI K 499/17

UZASADNIENIE

Do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku XI Wydziału Karnego wpłynął wniosek w sprawie skazanego S. R. w przedmiocie wydania wyroku łącznego i orzeczenie kary łącznej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

S. R. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 8 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 997/12, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 278 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 1 lipca 2012 roku na karę 2 (dwa) la pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 20 zł (dwadzieścia złotych) każda stawka, warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności na okres lat 5 (pięć) tytułem próby; postanowieniem z dnia 20 maja 2014 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara wykonana w całości;

2.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie o sygn. akt X K 1028/13, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 7 czerwca 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za ciąg przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnionych w nieustalonym okresie, nie wczesnej jak w maju 2013 i nie później jak w czerwcu 2013 roku na karę roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres lat 4 (cztery) tytułem próby; postanowieniem z dnia 8 stycznia 2016 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 479/14, za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony nie wcześniej niż do dnia 29 maja 2013 roku i nie później niż do dnia 19 czerwca 2013 roku na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i karę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za czyn z art. 270 § 1 k.k. popełniony nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2013 roku i nie później niż w dniu 19 czerwca 2013 roku na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 10 (dziesięć miesięcy pozbawienia wolności), której wykonanie warunkowo zawieszono na okres lat 3 (trzy) tytułem próby;

4.

Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt X K 682/14, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 kwietnia 2014 roku na karę roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka;

5.  Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 234/15, za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 278 § 1 k.k. popełnionych w dniu 3 kwietnia 2014 roku, 12 marca 2014 roku, 16 czerwca 2014 roku, nie później niż do dnia 22 czerwca 2014 roku oraz w dniu 27 marca 2014 roku na karę roku i 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 8 maja 2013 roku na karę roku pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć) złotych każda stawka, w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł (dziesięć złotych) każda stawka,

6.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku z dnia 03 listopada 2016r. sygn. akt II K 864/16 łączącego kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku X K 1028/13, II K 479/14, X K 682/14, II K 234/15, na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy oraz łączącego kary grzywny orzeczone w/w wyrokami na karę łączną grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka wynosi 10 zł,

7.  Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie IIK 389/16 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

8.  Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie XI K 575/15 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody

dowód: odpisy wyroków

dane o karalności

W opinii o skazanym z dnia 02 sierpnia 2017 r. wystawionej przez Zakład Karny w I. określono zachowanie skazanego w czasie odbywania kary jako przeciętne – początkowo skazany zachowywał się poprawnie, a następnie jego zachowanie znacznie się pogorszyło. Skazany był 15 razy nagradzany, zaś 6 razy karany dyscyplinarnie W gronie współosadzonych funkcjonuje zgodnie i bezproblemowo. Nie przynależy do podkultury więziennej. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym. Do popełnionego przestępstwa deklaruje krytyczny stosunek.

dowód: - opinia o skazanym

Sąd zważył, co następuje:

W kwestiach dotyczących możliwości połączenia kar orzeczonych wobec skazanego przede wszystkim wskazać należy, iż wobec wejścia z dniem 01 lipca 2015 r. w życie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 396) i zmiany z tym dniem stanu prawnego dotyczącego instytucji wyroku łącznego Sąd zobligowany był do zbadania czy w niniejszej sprawie zastosować przepisy kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2015 r. czy te aktualnie obowiązujące. Konieczność taka wynika bowiem z treści art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), zgodnie z którym przepisów rozdziału IX ustawy Kodeks karny w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec okoliczności, iż wobec skazanego jeden wyrok skazujący stał się prawomocny po dniu 01 lipca 2015 r. zastosowanie mają przepisy obowiązujące po tej dacie, z uwzględnieniem art. 4 § 1 kk.

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 kpk wydanie wyroku łącznego może nastąpić wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Z kolei art. 85 kk stanowi, iż w razie, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary wymierzone i podlegające wykonaniu.

Kary podlegające wykonaniu to kara „podlegająca wykonaniu w całości lub w części” to taka kara, która ma zostać wykonana, lecz jeszcze wykonana nie została, tj.

- kary wymierzone nieprawomocnie za pozostające w wieloczynowym zbiegu przestępstwa (podstawa orzekania kary łącznej w wyroku skazującym)’

- kary wymierzone prawomocnie za pozostające w wieloczynowym zbiegu przestępstwa, co do których nie uruchomiono procedury ich wykonywania,

- kary wymierzone prawomocnie za pozostające w wieloczynowym zbiegu przestępstwa z których w stosunku do jednej rozpoczęto procedurę wykonywania. Jednak nie została ona ukończona.

Nie jest karą podlegającą wykonaniu

- ta, którą skazany faktycznie w całości odbył (kara w całości wykonana),

- ta, której skazany wprawdzie w całości faktycznie nie odbył, ale określony przepis wprowadza fikcję prawną, nakazującą przyjmować, że kara ta została w całości wykonana

- ta, której wykonanie uległo przedawnieniu

- ta, która została w całości albo w pozostałej jeszcze do odbycia części darowana w ramach aktu (...),

- kara ograniczenia wolności, z której reszty sąd zwolnił skazanego na podstawie art. 83 k.k., uznając ją za wykonaną,

- kara pozbawienia wolności, z odbycia reszty której skazany został warunkowo zwolniony chyba że warunkowe zwolnienie następnie odwołano ( jest karą podlegającą wykonaniu aż do upływu okresu próby i dalszych 6 miesięcy ).

Wymiar kary łącznej został określony granicami od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Z kolei zgodnie z art. 569 § 1 i art. 570 k.p.k. Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego lub prokuratora, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów.

Mając zaś na uwadze art. 4 § 1 kk Sąd dokonał porównania stanów prawnych obowiązujących do 30 czerwca 2015r., między 01 lipca 2015r., a 14 kwietnia 2016r. oraz po 15 kwietnia 2016r. i uznał, że przepisy względniejsze wobec skazanego zawiera ustawa obowiązująca po 01 lipca 2015r..

Zgodnie z w/w przepisami w niniejszej sprawie połączeniu podlegają kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku w sprawach II K 864/16 oraz kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w sprawach XI K 575/15 i II K 389/16.

W świetle obowiązującej zasady wyrażonej w art. 85 kk nie podlegają łączeniu pozostałe kary orzeczone wobec skazanego wcześniejszymi wyrokami z uwagi na fakt, iż zostały wykonane w całości lub połączone w wyroku II K 864/16.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. w przedmiotowej sprawie granice kary łącznej wynoszą od 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze skazanemu kary łącznej orzekanej w wyroku łącznym istotne znaczenie ma związek czasowy, podmiotowy i przedmiotowy przestępstw, za które wymierzono kary jednostkowe podlegające łączeniu oraz zachowanie skazanego już po wydaniu wobec niego wyroków objętych następnie wyrokiem łącznym.

Stosując przy wymiarze kary zasadę częściowej kumulacji, Sąd kierował się tym, że skazany dopuścił się przestępstw, które pozostawały w dość bliskim związku czasowym. Nadto, Sąd wziął pod uwagę przeciętną opinię o skazanym z Zakładu Karnego.

W świetle, zatem całokształtu zaprezentowanych powyżej okoliczności podmiotowych i przedmiotowych odnoszących się do skazanego, Sąd doszedł do przekonania, że przyjęty wymiar kary łącznej, którą Sąd określił na 7 lat pozbawienia wolności stanowi wyraz racjonalnego wyważenia kompromisu pomiędzy dyrektywami wymiaru tych kar, wynikającymi z zasad absorpcji, kumulacji oraz asperacji. Tak ukształtowane rozstrzygnięcie o karze łącznej czyni, bowiem zadość potrzebom wynikającym z prewencji indywidualnej i generalnej, w aspekcie sprawiedliwego karania sprawcy. W tej sytuacji, w ocenie Sądu, rozstrzygnięcie o karze łącznej jest zgodne ze wszelkimi dyrektywami odnoszącymi się do ich wymiaru, określonymi w dyspozycji przepisów art. 86 § 1 k.k. i art. 53 k.k. Sąd wybrał bowiem rozwiązanie pośrednie. Zastosowanie zasady absorpcji byłoby zdaniem Sądu nieuzasadnione i mogłoby być odebrane przez skazanego i jego środowisko, jako wyraz pobłażliwości dla sprzecznych z prawem zachowań skazanego, tym bardziej, że wymierzona kara łączna jest zdaniem Sądu łagodna, albowiem została znacznie obniżona ( tj. o 6 miesięcy) w stosunku do jej wymiaru w przypadku zasady kumulacji.

W niniejszej sprawie ilość popełnionych wcześniej przez skazanego przestępstw wskazuje na potrzebę dłuższej resocjalizacji skazanego, orzeczona kara łączna musi być więc karą w odpowiednio wyższym wymiarze. Sąd wziął oczywiście pod uwagę przeciętną opinię dotyczącą skazanego sporządzoną przez Zakład Karny. Stanowczo podkreślenia wymaga jednak fakt, iż powyższe znalazło odzwierciedlenie właśnie w obniżeniu kary łącznej pozbawienia wolności o tak znaczny, zdaniem Sądu, okres, nie może natomiast uwolnić zupełnie skazanego od skutków działalności przestępczej.

Podkreślić przy tym należy, że na wymiar kary łącznej nie ma wpływu ani stopień zawinienia z jego funkcją limitującą, ani stopień społecznej szkodliwości poszczególnych przestępstw. Sąd podzielił pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 25. X. 1983 r. (IV KR 213/83, opubl. OSNKW z 1984 r., nr 5-6, poz. 65), że „wydając wyrok łączny, sąd orzekający nie jest uprawniony do ponownego rozważenia tych samych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w poprzednio osądzonych sprawach (...). Postępowanie bowiem co do wydania wyroku łącznego nie spełnia funkcji kontrolno – rewizyjnych w stosunku do poprzednio wydanych orzeczeń, nie może więc dotyczyć tego, o czym prawomocnie rozstrzygnięto w tychże wyrokach”. W związku z powyższym także w niniejszej sprawie przy wymiarze kary łącznej Sąd nie kierował się okolicznościami uwzględnionymi już wcześniej przy wymiarze kary w poszczególnych sprawach.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art.. 87 § 1 kk połączył S. R. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku w sprawach II K 864/16 oraz kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w sprawach XI K 575/15 i II K 389/16 i w ich miejsce wymierzył mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie , albowiem nie podlegały one łączeniu, gdyż zostały wykonane w całości bądź zostały połączone wcześniejszym wyrokiem łącznym ( II K 864/16)

Sąd orzekł o odrębnym wykonaniu w/w wyroków w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym, ponieważ wyrok łączny dotyczył tylko połączenia orzeczonych kar pozbawienia wolności, a poszczególne wyroki zawierały jeszcze inne rozstrzygnięcia, m. in. w przedmiocie orzeczenia o kosztach sądowych. Podlegają one osobnemu wykonaniu, ponieważ nie są objęte zakresem wyroku łącznego ( a contrario z art. 576 § 1 k.p.k.).

W punkcie III wyroku Sąd z urzędu zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 624 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, uznając, że ich uiszczenie byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację majątkową i wysokość dochodów, a także na fakt odbywania długoterminowej kary pozbawienia wolności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Makowiecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Maniewska-Komor
Data wytworzenia informacji: