Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1141/11 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-07-13

Sygn. akt II K 1141/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Laskowska

Protokolant: Małgorzata Zelgert

Prokurator Rejonowy we Włocławku prawidłowo zawiadomiony nie stawił się

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 07.11.2013 r., 02.12.2013 r., 09.01.2014 r., 10.02.2014 r., 28.04.2014 r., 23.06.2014 r. 21.08.2014 r. i 08.07.2015 r.

sprawy:

1.  M. W., s. M. i C. z d. K., ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w miesiącu grudniu 2008 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. oraz M. R., wystawiając sfałszowane zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych fikcyjnych dochodów przez M. R., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wyłudził kredyt wartości 65.083,20 zł na podstawie umowy kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, czym działano na szkodę (...) Bank (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2.  J. S., s . J. i B. z d. M., ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

II.  w miesiącu grudniu 2008 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. oraz M. R., wystawiając sfałszowane zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych fikcyjnych dochodów przez M. R., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wyłudził kredyt wartości 65.083,20 zł na podstawie umowy kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, czym działano na szkodę (...) Bank (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

3.  M. R., s. Z. i J., z d. P., ur. 15.10.1060 r. we W.

oskarżonego o to, że:

III.  w miesiącu grudniu 2008 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. oraz M. W., przedkładając sfałszowane zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych fikcyjnych dochodach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wyłudził kredyt wartości 65.083,20 zł na podstawie umowy kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, czym działano na szkodę (...) Bank (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  oskarżonego M. W. w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 03.12.2008 r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z J. S. oraz M. R. doprowadzili (...) Bank SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 65.083,20 zł w ten sposób, że M. R. złożył nieprawdziwe oświadczenie dotyczące jego zatrudnienia w firmie (...) Sp. z o.o. w G. należącej do M. W. i osiąganych dochodach, które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego M. R. zawarł umowę kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, wprowadzając tym samym w błąd co do możliwości i zamiaru spłaty kwoty kredytu, który to pojazd M. R. przekazał następnie M. W. i J. S., czym działali na szkodę (...) Bank (...) SA w W., czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk i art. 37a kk, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

II.  oskarżonego J. S. w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 03.12.2008 r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. R. oraz M. W., doprowadzili (...) Bank SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 65.083,20 zł w ten sposób, że M. R. złożył nieprawdziwe oświadczenie dotyczące jego zatrudnienia w firmie (...) Sp. z o.o. w G. należącej do M. W. i osiąganych dochodach, które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego M. R. zawarł umowę kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, wprowadzając tym samym w błąd co do możliwości i zamiaru spłaty kwoty kredytu, który to pojazd M. R. przekazał następnie M. W. i J. S., czym działali na szkodę (...) Bank (...) SA w W., czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk i art. 11 § 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierza mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

III.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk, na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. S. w punkcie II wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat;

IV.  oskarżonego M. R. w ramach zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 03.12.2008 r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z J. S. oraz M. W., doprowadzili (...) Bank SA w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 65.083,20 zł w ten sposób, że M. R. złożył nieprawdziwe oświadczenie dotyczące jego zatrudnienia w firmie (...) Sp. z o.o. w G. należącej do M. W. i osiąganych dochodach, które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego M. R. zawarł umowę kredytu konsumpcyjnego o nr (...)-8- (...)- (...) na zakup samochodu ciężarowego marki M. (...) o nr rej. (...) i nr (...), rok produkcji 2005, wartości 72.072,84 zł, wprowadzając tym samym w błąd co do możliwości i zamiaru spłaty kwoty kredytu, który to pojazd M. R. przekazał następnie M. W. i J. S., czym działali na szkodę (...) Bank (...) SA w W., czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk i art. 37a kk, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

V.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. R. w punkcie IV wyroku kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28.04.2013 r. do dnia 01.07.2013 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny;

VI.  na podstawie art. 230 § 2 kpk zwrot dowodów rzeczowych nakazuje zwrócić (...) Bank SA w W. dowody rzeczowe w postaci kserokopii dowodu osobistego, kserokopii umowy kupna sprzedaży i umowy kredytu opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/42/09 pod pozycją 1, 2 i 3 (k. 62 akt sprawy);

VII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego M. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 zł (czterystu dwudziestu złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 300 zł (trzystu złotych);

VIII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego J. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.020 zł (jednego tysiąca dwudziestu złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 900 zł (dziewięciuset złotych);

IX.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego M. R. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 zł (czterystu dwudziestu złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 300 zł (trzystu złotych).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Laskowska
Data wytworzenia informacji: