Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1053/17 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-03-05

Sygn. akt II K 1053/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05.03.2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kaczorowska

Protokolant: Oksana Duży

w obecności Prokuratora Prokuratury (...) w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 05.03.2018r. wniosku złożonego w trybie art. 335 kpk

w sprawie

1.P., syna P. i K. z domu W., urodzonego w dniu (...) w P.

Oskarżonego o to, że:

I.w okresie od dnia 28.01.2010r. do dnia 01.02.2010r. , w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości nie mniejszej niż 110.500 PLN, za pomocą wprowadzenia w błąd, poprzez zawarcie umowy kredytu na zakup samochodu marki M. (...) I. (...) nr VIN (...), bez zamiaru wywiązania się z jej warunków, posługując się przy tym nierzetelnymi lub podrobionymi dokumentami, mającymi istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego Wsparcia finansowego, czym działał na szkodę (...) SA we W., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 02.09.2006r. do 06.03. 2007r. i od 17.03.2007r. do 27.10.2009r. części kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 05.06.2007r. sygn. akt II K 916/06 w sprawie o przestępstwa z art. 191 par 1 kk w zb. z art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par.2 kk w zw. z art. 64par.1 kk i art. 280 par. 1 kk w zw. z art. 64par 1kk

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 64§ 1 kk

2.G. T., syna B. i H., urodzonego w dniu (...) w G.

Oskarżonego o to, że:

II. w okresie od 04. do 08.01.2010r. w G. i w W. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 100.021,98 PLN w (...) SA w W. udzielonego na podstawie umowy nr (...) , dołączył do wniosku o udzielenie w/w kredytu podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) Sp. Z o.o. w G., gdzie faktycznie nie pracował oraz podrobiony dokument prawa jazdy nr (...) wydany przez Prezydenta Miasta G. w dniu 19.04.2002r. , co miało istotne znaczenie dla uzyskania tego instrumentu finansowego, czym działał na szkodę w/w banku

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

3.J. G., córki S. i L. z domu K., urodzonej w dniu (...) w G.

Oskarżonej o to, że :

III. w okresie od dnia 19 do 25.08.2008r. w G. i J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) SA w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 51344,07 CHF ( 99915,56 PLN) stanowiącym kredyt na zakup samochodu marki C. (...) nr VIN (...) udzielony na podstawie umowy nr (...), w ten sposób, że do wniosku o zawarcie w/w umowy dołączyła nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w E., gdzie faktycznie nie pracowała oraz podrobiony dokument w postaci prawa jazdy, wprowadzając w ten sposób w błąd osoby działające w imieniu banku, co do swoich możliwości zarobkowych i płatniczych oraz zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania, czym działała na szkodę (...) SA – obecnie (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk

4. P. K. (1), syna (...) z domu N., urodzonego w dniu

17.12.1982r. w G.

Oskarżonego o to, że:

IV.w okresie od 17.06. do 03.07.2008r. w G. i w J. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 13635,78 CHF ( 27298,82 PLN) PLN w (...) SA w K. udzielonego na podstawie umowy nr (...), dołączył do wniosku o udzielenie w/w kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w W. , gdzie faktycznie nie pracował, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tego instrumentu finansowego, czym działał na szkodę (...) SA – obecnie (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

5. K. M., syna M. i G. z domu G., urodzonego w dniu (...) w T.

Oskarżonego o to, że:

V. w okresie od 09.04.2009r. do 20 .05.2009r. w G. i J., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadził (...) S.A. w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.235,29 PLN, stanowiącym kredyt na zakup bliżej niesprecyzowanego samochodu osobowego marki A., udzielony na podstawie umowy nr (...), w ten sposób, że do wniosku o zawarcie w/w umowy dołączył nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w T., gdzie faktycznie nie pracował, wprowadzając w ten sposób w błąd osoby działające w imieniu banku, co do swoich możliwości zarobkowych i płatniczych oraz zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania, czym działał na szkodę (...) SA – obecnie (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk

6. I. K., córki J. i T. z domu A., urodzonej w dniu (...), w G.

Oskarżonej o to, że:

VI. w dniu 23.07.2008r. w G. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 66039,10 PLN w (...) SA we W. udzielonego na podstawie umowy nr (...) na zakup pojazdu marki A. (...) nr VIN (...), dołączyła do wniosku o udzielenie w/w kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w G., gdzie faktycznie nie pracował, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tego instrumentu finansowego, czym działała na szkodę w/w banku

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

7. P. P. (2), syna T. i I. z domu N., urodzonego w dniu (...) w G.

oskarżonego o to, że:

VII. w okresie od 9 do 14 kwietnia 2010r. w G. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 111.639,18 PLN w (...) SA we W. udzielonego na podstawie umowy nr (...) dołączył do wniosku o udzielenie w/w kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) w G., gdzie faktycznie nie pracował, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tego instrumentu finansowego, czym działała na szkodę w/w banku

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

8. M. K., córkę K. i K. z domu Z., urodzonej w dniu

25.12.1977r. w G.

oskarżonej o to, że:

VIII. w okresie od 27.08.2009r. do 07.09.2009r. w G. i w J. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie 72.000 PLN w (...) SA w K. udzielonego na podstawie umowy nr (...) dołączyła do wniosku o udzielenie w/w kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. w G., gdzie faktycznie nie pracowała, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tego instrumentu finansowego, czym działała na szkodę (...) SA – obecnie (...) SA w W.

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

9. M. G., syna J. i W. z domu W., urodzonego w dniu (...) w O.

Oskarżonego o to, że:

IX. w okresie od 27.04.2010r. do grudnia 2010r. w G. w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadził (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.163,51 PLN, w ten sposób, że dokonał zgłoszenia i potwierdzenia okoliczności szkody komunikacyjnej nr (...), podając niezgodne z prawdą okoliczności powstania uszkodzeń w pojazdach m-ki T. (...) nr rej. (...) i R. (...) nr rej. (...), wprowadzając w ten sposób pracowników ubezpieczyciela w błąd , co do okoliczności zdarzenia będącego podstawa do wypłaty odszkodowania, czym działał na szkodę (...) SA - obecnie (...) SA

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I.  oskarżonego P. K. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 64§ 1 kk i za to przy zastosowaniu art.4§1kk, art. 11§ 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności;

II.  przy zastosowaniu art. 4§1kk na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. K. (2) obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie I części wstępnej wyroku poprzez zapłatę na rzecz (...) SA we W. kwoty 36.834 zł (trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złotych);

III.  oskarżonego G. T. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 kk i za to, na podstawie art. 297 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego G. T. warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

V.  przy zastosowaniu art. 4 §1kk na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu G. T. grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych);

VI.  oskarżoną J. G. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk i za to przy zastosowaniu art.4§1kk, art. 11§ 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk, art. 33 §1, 2, 3 kk wymierza oskarżonej karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywnę w wymiarze 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych) ;

VII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonej J. G. warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

VIII.  oskarżonego P. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 kk i za to, na podstawie art. 297 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego P. K. (1) warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

X.  przy zastosowaniu art. 4 §1kk na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych);

XI.  oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, z tym doprecyzowaniem, że przedłożone przez oskarżonego w banku dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk i za to przy zastosowaniu art.4§1kk, art. 11§ 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk, art. 33 §1, 2, 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych) ;

XII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego K. M. warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XIII.  Oskarżoną I. K. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 kk i za to, przy zastosowaniu art. 37a kk, na podstawie art. 297 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonej karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (stu złotych);

XIV.  Oskarżonego P. P. (2) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 kk i za to, przy zastosowaniu art. 37a kk, na podstawie art. 297 § 1 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (stu złotych);

XV.  Oskarżoną M. K. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 kk i za to, przy zastosowaniu art. 37a kk, na podstawie art. 297 § 1 kk, art. 34 § 1, § 1a pkt 1, § 1b i § 2 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza oskarżonej karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

XVI.  oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, który kwalifikuje jako występek z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12kk i za to przy zastosowaniu art.4§1kk, na podstawie art. 286 § 1 kk, art. 33 §1, 2, 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych) ;

XVII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego M. G. warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

XVIII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.

Zgodne z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kaczorowska
Data wytworzenia informacji: