Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 55/15 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-07-14

Sygn. akt II K 55/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Strójwąs

Protokolant: Iwona Szewczyk

w obecności Prokuratora Prok. Rejonowej G. - O. w G.M. S.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 24.03.2015 r., 07.05.2015 r., 11.06.2015 r. i 14.07.2015 r. sprawy:

K. S. (poprzednio M.),

c. S. i E. z d. T., ur. (...) w G.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 29.04.2011 r. w 7 Oddziale Banku (...) w G. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić - poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości spłaty kredytu - Bank (...) z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.697,35 złotych, w ten sposób, że do wniosku o kredyt nr (...) przedłożyła podrobione, poświadczające nieprawdę oświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w firmie (...) w G., lecz zamierzonego celu nie osiągnęła, gdyż bank odmówił udzielenia kredytu,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

* * *

I.  Oskarżoną K. S. (poprzednio M.) uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, z tym ustaleniem, że przedłożyła poświadczające nieprawdę oświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w firmie (...) w G., czyn ten kwalifikuje z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, przy zastosowaniu art. 14 § 1 kk, art. 11 § 3 kk, na podstawie art. 286 § 1 kk i art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierza oskarżonej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka wobec oskarżonej przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, opisanego w wykazie dowodów rzeczowych pod pozycją 54 (k. 71 akt sprawy);

IV.  na podstawie art. 230 § 2 kk zwraca pokrzywdzonemu - Bank (...) z siedzibą we W. dowód rzeczowy w postaci oryginału wniosku o udzielenie kredytu opisanego w wykazie dowodów rzeczowych pod pozycją 54 (k. 71 akt sprawy);

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 3 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. W. z Kancelarii Adwokackiej w G. kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych brutto tytułem kosztów obrony udzielonej oskarżonej z urzędu,

VI.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Strójwąs
Data wytworzenia informacji: