Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X K 428/13 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-12-03

Sygn. akt X K 428/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w X Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący: SSR Dorota Zabłudowska

Protokolant: Marta Filipiak

przy udziale Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim E. R.

po rozpoznaniu w dniach: 10.12.2013 r., 11 marca 2014 r., 7 maja 2014 r., 20 października 2014 r., 5 maja 2015 r., 19 listopada 2015 r. sprawy:

1)  A. M., s. S. i Z. z domu S., urodzonego (...) w Ł.,

oskarżonego o to, że:

1.  w nieustalonym okresie czasu pomiędzy rokiem 2009 a 2010 w miejscowości Ł. udzielił funkcjonariuszom (...) w P. z siedzibą w Ł. korzyści majątkowej w postaci opłacenia w Barze (...) należącym do A. K. dwóch posiłków na łączną kwotę 50 złotych dla funkcjonariuszy (...) w celu skłonienia funkcjonariuszy publicznych do naruszenia prawa polegającego na zaniżaniu kwoty mandatu karnego kredytowanego wystawionego w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym oraz do nakładania punktów karnych,

tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 i 3 k.k.

2.  w nieustalonym dniu nie później niż do końca sierpnia 2010 roku w miejscowości Ł. powołując się na wpływy A. K. w instytucji samorządowej jaką jest (...) w P. z siedzibą w Ł. podjął się pośrednictwa w załatwieniu obniżenia kwoty mandatu karnego kredytowanego oraz anulowania punktów karnych przyznanych M. S. za popełnione przez niego wykroczenie w ruchu drogowym w dniu 10 sierpnia 2010 r. w zamian za korzyść majątkową w kwocie 50 zł,

tj. o przestępstwo art. 230 § 1 k.k.

2)  M. H. (H.), s. F. i Z. z domu K., urodzonego (...) w T.,

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 16.05.2010 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od J. C. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych oraz zakupionego w barze (...) w Ł. posiłku o wartości 50 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania J. C. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

2.  w dniu 8.07.2010 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od P. Ł. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 30 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania P. Ł. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

3.  w dniu 6.12.2011 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od R. O. korzyść majątkową w postaci zakupionego w barze (...) w Ł. posiłku o wartości 30 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania R. O. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

3)  P. K. (K.), s. J. i B. z domu R., urodzonego (...) w G.,

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 10.08.2010 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od M. S. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych oraz zakupionego w barze (...) w Ł. posiłku o wartości 50 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania M. S. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

2.  w dniu 16.09.2010 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od P. A. korzyść majątkową w postaci dwóch butelek wódki w zamian za odstąpienie od ukarania P. A. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

4)  P. J. , s. Z. i A. z domu U., urodzonego (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 15.10.2011 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od G. H. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych oraz posiłku o wartości 50 złotych zamówionego w barze (...) w Ł. w zamian za odstąpienie od ukarania G. H. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

2.  w dniu 26.11.2011 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od A. M. korzyść majątkową w postaci zamówionych w barze (...) w Ł. posiłków o wartości 50 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania A. M. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe,

tj. o przestępstwo art. 228 § 3 i 4 k.k.

przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie przepisów Kodeksu karnego z dnia 30.06.2015 r

I.  w ramach pierwszego zarzucanego mu czynu uznaje A. M. za winnego tego, że w nieustalonym okresie czasu pomiędzy rokiem 2009 a 2010 w miejscowości Ł. udzielił nieustalonym funkcjonariuszom (...) w P. z siedzibą w Ł. korzyści majątkowej w postaci opłacenia w Barze (...) należącym do A. K. dwóch posiłków na łączną kwotę 50 złotych dla funkcjonariuszy (...) w zamian za odstąpienie od ukarania go mandatem karnym i punktami karnymi w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym i udzielenie mu w to miejsce pouczenia, który to czyn stanowił wypadek mniejszej wagi, czyn ten kwalifikuje z art. 229§1 i 2 k.k. i za to, na mocy art. 229 § 2 k.k., art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł (dziesięć złotych);

II.  oskarżonego A. M. uznaje za winnego drugiego zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, iż czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi, czyn ten kwalifikuje z art. 230§1 i 2 k.k. i za to, na mocy art. 230 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego A. M. w pkt. I – II wyroku i wymierza mu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. warunkowo zawiesza oskarżonemu A. M. wykonanie orzeczonej w pkt. III wyroku kary łącznej pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby;

V.  w ramach pierwszego zarzucanego mu czynu oskarżonego M. H. uznaje za winnego tego, że w dniu 6.06.2011 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od J. C. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych oraz zakupionego w barze (...) w Ł. posiłku o wartości 50 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania J. C. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe i udzielenie mu w to miejsce pouczenia, który to czyn stanowił wypadek mniejszej wagi, czyn ten kwalifikuje z art. 228 § 1 i 2 k.k. i za to, na mocy art. 228 § 2 k.k., art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych grzywny;

VI.  w ramach drugiego zarzucanego mu czynu oskarżonego M. H. uznaje za winnego tego, że w dniu 4.11.2010 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od P. Ł. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 30 złotych w zamian za odstąpienie od ukarania P. Ł. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez niego wykroczenie drogowe i udzielenie mu w to miejsce pouczenia, który to czyn stanowił wypadek mniejszej wagi, czyn ten kwalifikuje z art. 228 § 1 i 2 k.k. i za to, na mocy art. 228 § 2 k.k., art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych grzywny;

VII.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego M. H. w pkt. V – VI wyroku i wymierza mu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych grzywny;

VIII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. warunkowo zawiesza oskarżonemu M. H. wykonanie orzeczonej w pkt. VII wyroku kary łącznej pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby;

IX.  uniewinnia oskarżonego M. H. od popełnienia trzeciego zarzucanego mu czynu;

X.  uniewinnia oskarżonego P. K. od popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów;

XI.  w ramach pierwszego zarzucanego mu czynu oskarżonego P. J. uznaje za winnego tego, że w dniu 15.10.2011 roku w miejscowości Ł. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz straży gminnej w (...) w P. z siedzibą w Ł. przyjął od G. H. korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych oraz posiłku o wartości 50 złotych zamówionego w barze (...) w Ł. w zamian za odstąpienie od ukarania G. H. mandatem karnym kredytowanym oraz od nałożenia punktów karnych za popełnione przez nią wykroczenie drogowe i udzielenie mu w to miejsce pouczenia, który to czyn stanowił wypadek mniejszej wagi, czyn ten kwalifikuje z art. 228 § 1 i 2 k.k. i za to, na mocy art. 228 § 2 k.k., art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych grzywny;

XII.  uniewinnia oskarżonego P. J. od popełnienia drugiego zarzucanego mu czynu;

XIII.  na mocy art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt. 3, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) obciąża oskarżonych A. M., M. H. i P. J. kosztami sądowymi w częściach ich dotyczących, w tym wymierza im opłaty: A. M. w kwocie 300 (trzystu) złotych, M. H. w kwocie 600 (sześciuset) złotych, P. J. w kwocie 320 (trzystu dwudziestu) złotych, zaś na podstawie art. 632 pkt 1 k.p.k. kosztami sądowymi w części dotyczącej P. K. obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Michta
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Zabłudowska
Data wytworzenia informacji: