Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 72/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2016-11-23

Sygn. akt II K 72/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Czaplińska

Protokolant: Artur Pokojski

przy udziale Prokuratora Doroty Sarnowskiej

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. sprawy

K. K., syna J. i H. z domu B.,

urodzonego (...) w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 303/05 z dnia 31.08.2006 r. na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 28.08.2000 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 235 k. k. popełnione w dniu 28 sierpnia 2000 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

kara ta została wykonana w całości;

2.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie VIII K 638/09 z dnia 10.11.2009 r. za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 20 marca 2009 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat próby oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda; postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe z dnia 08.05.2013 r. zarządzono wykonania zawieszonej kary; orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14;

3.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie II K 206/08 z dnia 03.08.2010 r. na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 278 § 5 k. k. popełnione w dniu 8 września 2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych 25 września 2006 r., 29 września 2006 r., 02 października 2006 r., 10 października 2006 r., 31 listopada 2006 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 17 października 2006 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14;

4.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 364/10 z dnia 10.12.2010 r. na karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 12 grudnia 2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych w dniach 26.11.2009 r., 20.11.2009 r., 15.11.2009 r., 7.10.2009 r., 11.10.2009 r., 4.09.2009 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 622/10 z dnia 18.10.2011 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 21.07.2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14;

6.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 1278/11 z dnia 14.08.2012 r. na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione w dniu 12 czerwca 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- przestępstwo z art. 242 § 1 k. k. popełnione w dniu 13 czerwca 2011 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

7.  Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie II K 445/12 z dnia 24.01.2013 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione w dniu 14/15 czerwca 2011 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

8.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie VIII K 2/12 z dnia 29.05.2013 r. na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione 4.07.2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych 24.02.2009 r., 18/19.03.2009 r., 14/15.04.2009 r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14;

9.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie XI K 673/11 z dnia 18.06.2013 r. na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych, obejmujące skazanie za:

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych w dniach 20.10.2009 r., 26.11.2009 r., 07.12.2009 r., 14.01.2010 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka,

- przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 29.10.2009 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych;

10.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w sprawie II K 388/12 z dnia 21.03.2014 r. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych w dniach 4/5 czerwca 2011 r. i 14 kwietnia 2011 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione 4 lipca 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

12. Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 112/13 za przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione 10 czerwca 2009 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k. k. w zb. z art. 270 § 1 k. k. w zw. z art. 11 § 2 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. i z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 286 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych w dniu 10 czerwca 2009 r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności; kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności

orzeka

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k. k., art. 85 a k. k., art. 86 § 1 k. k., art. 91 § 2 k. k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach: Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 364/10, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 1278/11, Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 445/12, Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt XI K 673/11, Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 388/12 oraz Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 112/13 i jako karę łączną wymierza skazanemu K. K. karę 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I. sentencji wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 1278/11 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku od dnia 12 czerwca 2011 roku do dnia 13 czerwca 2011 roku, okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie XI K 673/11 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia 5 maja 2010 roku oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 9 kwietnia 2015 roku do dnia 23 listopada 2016 roku z tytułu odbywania kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie III. sentencji wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  w pozostałym zakresie orzeczenia zawarte w wyrokach ulegających połączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na podstawie art. 572 k. p. k. w zw. z art. 85 § 2 k. k. a contrario umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie dotyczącym wyroków wydanych w sprawach: II K 303/05 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, VIII K 638/09 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, II K 206/08 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, II K 622/10 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku oraz VIII K 2/12 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z uwagi na wykonanie w całości orzeczonych kar;

V.  na podstawie art. 575 § 1 k. p. k. stwierdza, że wyrok łączny Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku wydany w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14 traci moc;

VI.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 72/16

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 303/05 z dnia 31.08.2006 r. na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za przestępstwo z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 28.08.2000 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 235 k. k. popełnione w dniu 28 sierpnia 2000 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara ta została wykonana w całości.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 303/05 SR Gdańsk – P. w G. – k. 55 - 58; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 – 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie VIII K 638/09 z dnia 10.11.2009 r. za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 20 marca 2009 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat próby oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda; postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe z dnia 08.05.2013 r. zarządzono wykonania zawieszonej kary; orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14.

Dowód: odpis wyroku w sprawie VIII K 638/09 SR Gdańsk – P. w G. – k. 60; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 – 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie II K 206/08 z dnia 03.08.2010 r. na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za:

- przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 278 § 5 k. k. popełnione w dniu 8 września 2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych 25 września 2006 r., 29 września 2006 r., 02 października 2006 r., 10 października 2006 r., 31 listopada 2006 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 17 października 2006 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 206/08 SR Gdańsk – Północ w G. - k. 61 - 64; odpis wyroku w sprawie XIII Ka 5/11 SO w Gdańsku – k. 65; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 364/10 z dnia 10.12.2010 r. na karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 12 grudnia 2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych w dniach 26.11.2009 r., 20.11.2009 r., 15.11.2009 r., 7.10.2009 r., 11.10.2009 r., 4.09.2009 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 364/10 SR Gdańsk – P. w G. - k. 66 - 68; odpis wyroku w sprawie V Ka 133/11 SO w Gdańsku – k. 69; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 622/10 z dnia 18.10.2011 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 21.07.2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 622/10 SR Gdańsk – P. w G. – k. 70; odpis wyroku w sprawie V Ka 923/11 SO w Gdańsku – k. 71; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie II K 1278/11 z dnia 14.08.2012 r. na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za przestępstwo z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione w dniu 12 czerwca 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 242 § 1 k. k. popełnione w dniu 13 czerwca 2011 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 1278/11 SR Gdańsk – P. w G. – k. 72 - 74; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie II K 445/12 z dnia 24.01.2013 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione w dniu 14/15 czerwca 2011 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 445/12 SR w Gdyni – k. 75 - 76; odpis wyroku w sprawie V Ka 303/13 SO w Gdańsku – k. 77; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 – 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie VIII K 2/12 z dnia 29.05.2013 r. na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności obejmującą skazanie za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione 4.07.2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych 24.02.2009 r., 18/19.03.2009 r., 14/15.04.2009 r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczona kara pozbawienia wolności została odbyta w całości w ramach wykonywania kary łącznej orzeczonej w punkcie II. wyroku łącznego Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 988/14.

Dowód: odpis wyroku w sprawie VIII K 2/12 SR Gdańsk – P. w G. – k. 137 - 140; odpis wyroku w sprawie V Ka 936/13 SO w Gdańsku – k. 141; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie XI K 673/11 z dnia 18.06.2013 r. na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych, obejmujące skazanie za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k. k. popełnionych w dniach 20.10.2009 r., 26.11.2009 r., 07.12.2009 r., 14.01.2010 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 k. k. popełnione w dniu 29.10.2009 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych.

Dowód: odpis wyroku w sprawie XI K 673/11 SR Gdańsk – Północ w G. – k. 78 - 80; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

K. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w sprawie II K 388/12 z dnia 21.03.2014 r. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obejmującą skazanie za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych w dniach 4/5 czerwca 2011 r. i 14 kwietnia 2011 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione 4 lipca 2011 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 388/12 SR Gdańsk – P. w G. – k. 81 - 83; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 – 152

K. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 112/13 za przestępstwo z art. 279 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnione 10 czerwca 2009 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k. k. w zb. z art. 270 § 1 k. k. w zw. z art. 11 § 2 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. i z art. 13 § 1 k. k. w zw. z art. 286 § 1 k. k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. popełnionych w dniu 10 czerwca 2009 r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności; kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód: odpis wyroku w sprawie II K 112/13 SR Gdańsk – P. w G. – k. 9 - 14; informacja o pobytach i orzeczeniach – k. 103 - 105; dane o karalności - k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

Z opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w G. wynika, że jego zachowanie należy określić jako zmienne. Podczas całego pobytu w izolacji penitencjarnej sporządzano 19 wniosków o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Był piętnastokrotnie karany dyscyplinarnie, m. in. za niewykonanie polecenia przełożonego, odmowę poddania się testowi na obecność środków odurzających, zakłócanie porządku w jednostce poprzez wznoszenie głośnych okrzyków, nielegalne kontaktowanie się z innymi osadzonymi, używanie słów wulgarnych, dokonanie nacięcia na przedramieniu. Był nagradzany 33 razy za dobre zachowanie, wykonywane prace nieodpłatne w obrębie oddziału oraz w celu zachęcenia do poprawy zachowania. Piętnastokrotnie otrzymał ulgi na wniosek przełożonych. Relacje interpersonalne z innymi osadzonymi stara się układać bezkonfliktowo. W kontaktach z przełożonymi przestrzega obowiązujących przepisów. W sytuacjach dla siebie niekorzystnych staje się roszczeniowy. Skazany stwarzał problemy wychowawcze, jednak w ostatnich miesiącach jego zachowanie uległo lekkiej poprawie. Obecnie nie jest zatrudniony. Do 13 sierpnia 2013 r. był zatrudniony nieodpłatnie jako pomocnik magazyniera w magazynie żywnościowym, jednak został wycofany z zatrudnienia na wniosek przełożonego. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym. Jest uczestnikiem podkultury przestępczej, na tym tle wykazuje szczególnie negatywne zachowania, powołując się na względy podkulturowe. W trakcie obecnego pobytu w izolacji nie dokonywał samoagresji, nie odnotowano zachowań agresywnych wobec innych osadzonych, nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Był uczestnikiem zdarzenia nadzwyczajnego, tj. ujawnienia na terenie jednostki środków odurzających. Nie uczestniczył w programach readaptacji społecznej. Deklaruje krytycyzm wobec popełnionych przestępstw. Proces resocjalizacji przebiega z oporami i na obecnym etapie nie może być zakończony. Prognoza penitencjarna na dalszy okres pobytu w izolacji kształtuje się obecnie negatywnie.

Dowód: opinia o skazanym - k.15 - 20; informacja o pobytach orzeczeniach – k. 103 – 105

Skazany K. K. był uprzednio jedenastokrotnie karany przez Sąd. Widniejące w karcie karnej skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt VIII K 776/06 uległo zatarciu.

Dowód: dane o karalności – k. 21 – 25, 27 – 30, 148 - 152

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, które zostały ujawnione w toku rozprawy, w szczególności w postaci odpisów wyroków, opinii o skazanym, informacji o pobytach i orzeczeniach oraz danych o karalności.

Sąd dał wiarę tym dokumentom uznając, że nie budzą one wątpliwości co do rzetelności i autentyczności zgromadzonych w nich informacji. Zostały one sporządzone przez uprawnione do tego osoby, a żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności. Dokumenty ujawnione w toku rozprawy łączą się w spójną i logiczną całość i w ocenie Sądu, pozwalają odtworzyć stan faktyczny niezbędny do rozstrzygnięcia o wniosku skazanego.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wydając wyrok łączny w niniejszej sprawie, Sąd – mając na uwadze dyspozycję art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz treść art. 4 § 1 k. k. – obowiązany był rozważyć, które z przepisów o karze łącznej (tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. czyli obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. czy też w brzmieniu znowelizowanym, obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.) będą korzystniejsze dla skazanego. W ocenie Sądu, korzystniejsze dla skazanego są aktualnie obowiązujące przepisy o karze łącznej, albowiem aktualnie połączeniu podlegają kary łączne wymierzone w wyrokach jednostkowych (nie zaś – jak dotąd – kary jednostkowe), co jest niewątpliwie korzystniejsze dla skazanego, który w większości wydanych wobec niego wyroków był skazywany za popełnienie kilku przestępstw, za które orzekane były kary łączne. Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 4 § 1 k. k., Sąd wydając wyrok łączny w niniejszej sprawie opierał się o przepisy o karze łącznej obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 roku, jako korzystniejsze dla skazanego.

Mając na uwadze aktualne brzmienie art. 85 § 1 k. k. (w myśl którego, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną), Sąd uznał że w stosunku do skazanego K. K. zachodzą przesłanki do połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach: II K 364/10, II K 1278/11, II K 388/12 i II K 112/13 SR Gdańsk – P. w G., II K 445/12 SR w Gdyni oraz XI K 673/11 SR Gdańsk – Północ w G. (punkt I. sentencji wyroku łącznego). Mając na uwadze, iż - zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 85 § 2 k. k. – podstawą orzeczenia kary łącznej są kary podlegające wykonaniu (z zastrzeżeniem art. 89 k. k.), Sąd w punkcie IV. sentencji wyroku na podstawie art. 572 k. p. k. w zw. z art. 85 § 2 k. k. a contrario umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie dotyczącym wyroków wydanych w sprawach: II K 303/05 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, VIII K 638/09 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, II K 206/08 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, II K 622/10 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku oraz VIII K 2/12 Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z uwagi na wykonanie w całości orzeczonych kar.

Kwestią podlegającą rozważeniu i decydującą o możliwości połączenia kar było ustalenie, czy kary wymierzone za przestępstwa przypisane skazanemu, a objęte wyrokami podlegającymi łączeniu, są karami tego samego rodzaju. W wyrokach podlegających łączeniu

K. K. skazany został na kary pozbawienia wolności, które jako kary tego samego rodzaju podlegają łączeniu.

W punkcie I. sentencji wyroku łącznego Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach wydanych w sprawach o sygnaturach akt: II K 364/10, II K 1278/11, II K 388/12 i II K 112/13 SR Gdańsk – P. w G., II K 445/12 SR w Gdyni oraz XI K 673/11 SR Gdańsk – Północ w G. i jako karę łączną wymierzył K. K. karę 12 lat pozbawienia wolności.

Wymierzając karę łączną Sąd nie rozważa ponownie kwestii społecznej szkodliwości czynów, za które zostały orzeczone kary ani też stopnia zawinienia przy popełnieniu wyżej wymienionych czynów. Sąd, zgodnie z art. 85 a k. k., winien mieć na uwadze prewencję indywidualną wobec oskarżonego – w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego – skazanego, jak też względy prewencji generalnej. Ponadto Sąd winien rozważyć kwestię czy przestępstwa, za które zostały orzeczone kary jednostkowe są jedno- czy też różnorodzajowe, czy zostały popełnione w krótkich czy też znacznych odstępach czasu. Przestępstwa objęte wyrokami wskazanymi w punkcie I. sentencji wyroku łącznego są przestępstwami różnorodzajowymi, wymierzonymi przeciwko różnym dobrom prawnym, tj. głównie przeciwko mieniu, ale również przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i wiarygodności dokumentów, a popełnione zostały na przestrzeni blisko dwóch lat (tj. w okresie od czerwca 2009 roku do lipca 2011 roku), co przemawia za celowością zastosowania przy łączeniu kar jednostkowych w przeważającej mierze zasady kumulacji.

Nie ulega również wątpliwości, iż względy prewencji zarówno generalnej, jak i indywidualnej nakazują zastosowanie wobec skazanego przynajmniej częściowej kumulacji kar. K. K., mimo młodego wieku, był już jedenastokrotnie karany przez sąd. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lipca 2000 r.: „ decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej Popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Absorpcję kar należy stosować bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę negatywną co do sprawcy przesłankę prognostyczną, jaką jest popełnienie kilku przestępstw” (II AKa 171/00, OSA 2001/2/5).

Sąd miał także na uwadze fakt, iż popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest zasadniczo okolicznością obciążającą i w związku z tym kara łączna nie może stanowić niczym nie uzasadnionej premii dla skazanego płynącej jedynie z faktu popełnienia większej liczby przestępstw ( „Kodeks karny-komentarz” pod red. A. Wąska, Gdańsk 2000, t. II, s. 261-263). A za taką właśnie premię należałoby uznać wymierzenie skazanemu kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że w badanym przypadku brak jest podstaw do całkowitego zastosowania zasady absorpcji kar jednostkowych. Należy bowiem mieć na uwadze, że K. K. wielokrotnie popełnił przestępstwa. Zachowanie skazanego wskazuje na jego niepoprawność. Uprzednie skazania nie powstrzymały go przed ponownym naruszeniem porządku prawnego. Z tych przyczyn, w ocenie Sądu, przyznanie prymatu zasadzie absorpcji przyczyniłoby się do wzbudzenia u skazanego poczucia bezkarności. Sąd miał na względzie także treść negatywnej opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w G..

Sąd Najwyższy niejednokrotnie podkreślał, iż stosowanie jednej z wyżej wymienionych zasad, absorpcji czy też kumulacji w pełnym zakresie z wyłączeniem zasady przeciwnej, winno mieć miejsce jedynie wyjątkowo. Podzielając ten pogląd, Sąd wymierzył karę łączną pozbawienia wolności przy zastosowaniu zarówno zasady absorpcji, jak i kumulacji.

Z tych przyczyn Sąd uznał, że kara łączna we wskazanym powyżej wymiarze będzie w należyty sposób oddziaływać prewencyjnie na skazanego.

Co do pozostałych rozstrzygnięć zawartych w wyrokach podlegających łączeniu, Sąd ustalił, że podlegają one odrębnemu wykonaniu.

W punkcie II. sentencji wyroku Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności odpowiednie okresy rzeczywistego pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd zwolnił skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem o wydanie wyroku łącznego, uznając, że nie jest on w stanie ich ponieść.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Roksana Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Czaplińska
Data wytworzenia informacji: