Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 261/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2018-01-11

Sygnatura akt XIV K 261/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XIV Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR del do SO Andrzej Wojtaszko

Protokolant: Zbigniew Szpanowski

przy udziale prokuratora Andrzeja Jelińskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 grudnia 2017 r. i 11 stycznia 2018 roku sprawy:

W. W. , urodzonego (...) w G., syna J. i T. z domu A.

skazanego następującymi wyrokami:

1.  Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 października 2002r. w sprawie o sygn. akt IV K 157/02 za czyny z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 197§1 i3 k.k. w zb. z art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., z art. 191§1 k.k. w zb. z art. 189§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., z art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 45 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 216§1 .k. w zw. z art. 12 k.k. na karę łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wonności oraz karę łączną grzywny 80 stawek po 10 złotych każda stawka; wyrok wykonany;

2.  Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie o sygn. akt X I K 390/10 za przestępstwa: z art. 199§3 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. popełnione w dniu 20 marca 2009 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, z art. 191§1 k.k. w zb. z art. 189§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. popełnione w dniu 20 marca 2009 roku na karę roku pozbawienia wolności,

które to kary następnie połączono i orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczona kara pozbawienia wolności została wykonana;

3.  Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt X IV K 186/15 za przestępstwa: z art. 204§2 k.k. popełnione w okresie od września 2012 roku do 10 listopada 2013 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, z art. 204§1 k.k. popełnione w okresie od października do listopada 2012 roku na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 270§1 k.k. popełnione w nieustalonym czasie do 12 czerwca 2014 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności

które to kary następnie połączono i orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczona kara pozbawienia wolności została wykonana; kara pozbawienia wolności obecnie wykonywana;

4.  Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie sygn. akt IV K 688/15 za przestępstwo z art. 18§3 k.k. w zw. z art. 263§2 k.k. popełnione w kwietniu 2011 roku daty bliżej nie ustalonej, na karę roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 stawek dziennych grzywny, każda stawka po 10 złotych;

orzeka:

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 569 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy podlegające wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz kary łączne pozbawienia wolności, orzeczone wobec skazanego W. W. następującymi wyrokami:

- Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XIV K 186/15 – kara łączna 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności

- Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt IV K 688/15 – kara roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności

i wymierza w ich miejsce skazanemu W. W. karę łączną 4 (czterech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach objętych niniejszym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu W. W. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności, orzeczonej w punkcie I wyroku, okres rzeczywistego pozbawienia wolności: od 9 września 2016 roku godz. 21:40 do dnia 11 stycznia 2018 roku;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego wyroki opisane w punktach 1 i 2 części wstępnej wyroku oraz kary grzywny orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 4 części wstępnej wyroku ;

V.  na mocy art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z p. zm.) oraz § 2, §4 ust. 1 i 3, §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2017.1714) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ż. kwotę 177,12 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem i 120/100)brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VI.  na mocy art. 626 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Pawlak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  del do Andrzej Wojtaszko
Data wytworzenia informacji: