Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 1/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-02-28

Sygnatura akt XIV K 1/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale XIV Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR del do SO Andrzej Wojtaszko

Protokolant Zbigniew Szpanowski

przy udziale prokuratora Krzysztofa Wiśniewskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 stycznia i 28 lutego 2019 roku sprawy:

T. Ł. syna K. i K. z domu M., urodzonego w dniu (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 25 marca 2014 roku w G. w Oddziale banku (...) S.A. w celu uzyskania dla siebie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 141900 zł przedłożył do wniosku kredytowego dokumenty poświadczające nieprawdę co do osiągniętych dochodów firmy (...) w postaci podsumowania z księgi przychodów i rozchodów za rok 2013 i 2014, podatkowej księgi przychodów i rozchodów za miesiąc luty 2014, oświadczenia o wynikach finansowych w roku 2013 i 2014, które to dokumenty dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do swojej sytuacji zarobkowej, możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu w wyniku czego w dniu 27 marca 2014 roku zawarł umowę kredytu gotówkowego o nr (...) czym działał na szkodę Banku (...) S.A. w W.

to jest o czyn z art. 270§1 k.k. w zb. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

II.  w dniu 01 sierpnia 2013 roku w G. w oddziale banku (...) S.A. w celu odnowienia w ramach limitu kredytowego na rachunku bieżącym (...) o nr (...) w kwocie 220000 zł, złożył do wniosku kredytowego nieprawdziwe oświadczenie co do osiągniętych dochodach, odbiorcach firmy (...), które to oświadczenie miało istotny wpływ na uzyskanie kredytu wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku, co do swojej sytuacji zarobkowej, możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu w wyniku czego w dnia 25 września 2013 roku zawarł umowę o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (...) czym działał na szkodę banku (...) S.A. w W.

to jest o czyn z art. 286§1 k.k. w zb. z art. 297§1 k.k. w zb. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

I.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. oskarżonego T. Ł. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego w punkcie I aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż działał on w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w sposób opisany w zarzucie doprowadził pokrzywdzony bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 141.900,00 zł wyrządzając ww. bankowi szkodę w wysokości 102.268,96 zł., kwalifikowanego z art. 286§1 k.k. w zb. z art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i za to przy zastosowaniu art. 11§ 3 k.k. na mocy art. 286§1 k.k. skazuje go na karę roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33§1,2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 60 (słownie: sześćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 20 (słownie: dwadzieścia) złotych;

II.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. oskarżonego T. Ł. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego w punkcie II aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż działał on w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w sposób opisany w zarzucie doprowadził pokrzywdzony bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 220.000,00 zł wyrządzając ww. bankowi szkodę w wysokości 137.759,50 zł., kwalifikowanego z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zb. z art. 297§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i za to przy zastosowaniu art. 11§ 3 k.k. na mocy art. 294§1 k.k. skazuje go na karę roku i 4 (słownie: czterech) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33§1,2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (słownie: sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 20 (słownie: dwadzieścia) złotych

III.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego T. Ł. w punkcie I i II wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny i w ich miejsce wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (słownie: dwóch) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 140 (słownie: sto czterdzieści) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 20 (słownie: dwadzieścia) złotych

IV.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art.69§1 i 2 k.k. w związku z art.70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej w stosunku do oskarżonego w punkcie III wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 4 (słownie: czterech) lat tytułem próby;

V.  przy zastosowaniu art. 4§1 k.k. na mocy art. 44§1 k.k. orzeka przepadek, poprzez pozostawienie w aktach sprawy, dokumentów w postaci podsumowania z księgi przychodów i rozchodów za rok 2013 i 2014, podatkowej księgi przychodów i rozchodów za miesiąc luty 2014, oświadczenia o wynikach finansowych w roku 2013 i 2014, wniosku kredytowego z dnia 1 sierpnia 2014 roku, przechowywanych w aktach sprawy k. 140 i 162;

VI.  na podstawie art. 230§2 k.p.k. zwraca (...) S.A. z siedzibą w W. dokumenty tj. umowę nr (...) z dnia 25.09.2013r., aneks nr (...) z dnia 21.08.2014r, umowę rachunku bieżącego z 11.09.2013r., (...) S.A. z siedzibą w W. dokumenty tj., wniosek o kredyt gotówkowy z 25.03.2014r., umowa kredytu gotówkowego z 27.03.2014r., oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, formularza informacyjnego dotyczącego kredytu, przechowywanych w aktach sprawy k. 140 i 162;

VII.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 616§1 pkt 2 k.p.k. zasądza od oskarżonego T. Ł. na rzecz oskarżyciela posiłkowego P.K.O. (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1200,00 (słownie: tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

VIII.  na podstawie art. 626§1 k.p.k. w zw. z art.627 k.p.k. i art.2 ust.1 pkt 4, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Z 1983r. nr 49, poz. 223 z późń. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 640 (słownie: sześćset czterdzieści) złotych tytułem wydatków postępowania oraz opłatę w wysokości 860 (słownie: osiemset sześćdziesiąt) złotych;

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Pawlak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  del do Andrzej Wojtaszko
Data wytworzenia informacji: