Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII Gz 460/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-09-19

Sygn. akt XII Gz 460/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Gajewska

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu (...) siedzibą w W.

przeciwko B. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GC 353/16

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Małgorzata Gajewska

Sygn. akt XII Gz 460/17

UZASADNIENIE

Pozwana B. C. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GC 353/16 o odrzuceniu jej zażalenia na inne postanowienie tego Sądu (postanowienie z 18 stycznia 2017 r. o odrzuceniu apelacji pozwanej).

Zażalenie powyższe zostało przekazane do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku pomimo nieusunięcia jego braków formalnych i fiskalnych.

Stosownie do art. 370 k.p.c. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Art. 373 stanowi z kolei, że sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli uległa ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Powyższe uregulowania z mocy art. 397 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

Zażalenie pozwanej podlegało odrzuceniu przez Sąd pierwszej instancji, gdyż pomimo prawidłowego w okolicznościach sprawy wezwania pozwanej do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia (k. 97 akt), zażalenie nie zostało prawidłowo uzupełnione ani opłacone.

Biorąc pod uwagę powyższe, na mocy powołanych wyżej przepisów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Małgorzata Gajewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Rochowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gajewska
Data wytworzenia informacji: