Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 259/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2015-12-22

Sygn. akt IV K 259/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku, IV Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jerzy Lemke

Protokolant: st. sekr. sąd Lucyna Czerwionka

W obecności prokuratora Rejonowego G.- W. w G. B. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 marca 2015 roku, 14 kwietnia 2015 roku, 12 maja 2015 roku, 2 czerwca 2015 roku, 17 lipca 2015 roku, 10 września 2015 roku, 9 października 2015 roku, 3 listopada 2015 roku, 8 grudnia 2015 roku

sprawy:

1.  J. S. z domu K.

urodzonej (...) w G.

córki W. i M. z domu G.

2.  M. R.

urodzonego (...) w Z.

syna B. i I. z domu C.

3.  P. R.

urodzonego (...) w S.

syna M. i B. z domu M.

oskarżonych o to, że:

I.  w dniu 11.04.2014r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu, usiłowali doprowadzić Bank (...) S.A. I Oddział w G., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 1.000.000 złotych, w ten sposób że w celu uzyskania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla firmy (...) Sp. komandytowa, przedłożyli, dostarczone przez J. S., podrobione zaświadczenie z dnia 02.04.2014r. o obrotach na rachunku firmy prowadzonym przez (...) S.A., co miało znaczenie dla decyzji o przyznaniu kredytu, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników Banku (...) S.A. co do sytuacji finansowej spółki i zamiaru spłaty kredytu, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji, czym działali na szkodę Banku (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

a nadto sprawy J. S.

oskarżonej o to, że:

II.  w okresie od 02.04.2012r. do 11.04.2012r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, doprowadziła (...) Bank S.A. w G., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 180.699,57 złotych w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu, dostarczyła w/w podrobione dokumenty PIT-36 oraz PIT B za rok 2011 na nazwisko (...) oraz zestawienia sum z prowadzonej księgi za lata 2011, styczeń i luty 2012, podatkowej księgi przychodów i rozchodów za styczeń, luty 2012 firmy (...) i oświadczenie biura (...) księgowe E. B.”, dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników banku, co do możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu, czym działała na szkodę (...) Bank S.A. (obecnie (...) Bank (...) S.A.),

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III.  w nieustalonym okresie w 2012r., do dnia 20.04.2012r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, doprowadziła Bank (...) S.A. w G., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu obrotowego, dostarczyła w/w podrobione dokumenty PIT-36 oraz PIT B za rok 2011, PIT-36 oraz PIT B za rok 2010 na nazwisko (...) oraz zestawienia sum z prowadzonej księgi i analitycznego sprawozdania finansowego za lata 2010, 2011, 2012 (styczeń, luty) firmy (...) i zaświadczenia z Banku (...) S.A. z dnia 17.04.2012r., dotyczace okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników banku, co do możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu, czym działała na szkodę Banku (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IV.  w nieustalonym okresie w 2012r., do dnia 24.04.2012r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, doprowadziła Bank (...) S.A. w G., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 58.805,61 złotych w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu, dostarczyła w/w podrobione dokumenty PIT-36 oraz PIT B za rok 2011, PIT-36 oraz PIT B za rok 2010 na nazwisko (...) oraz zestawienia sum z prowadzonej księgi i analitycznego sprawozdania finansowego za lata 2010, 2011, 2012 (styczeń, luty) firmy (...), dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników banku, co do możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu, czym działała na szkodę Banku (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V.  w okresie od 03.03.2013r. do dnia 12.03.2013r. w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inna ustaloną osobą, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. I Oddział w S., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu z limitem kredytowym, dostarczyła w/w podrobione dokumenty PIT-36 oraz PIT B za rok 2012, PIT-36 oraz PIT B za rok 2011, PIT-36 oraz PIT B za rok 2010 na nazwisko (...) oraz zestawienia sum z prowadzonej księgi i analitycznego sprawozdania finansowego za lata 2010, 2011, 2012 firmy (...), dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników banku, co do możliwości finansowych i zamiaru spłaty kredytu, czym działała na szkodę (...) Bank (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VI.  w dniu 28.02.2013r. w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, usiłowała doprowadzić (...) Bank (...) S.A. I Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu obrotowego, dostarczyła w/w podrobione dokumenty w postaci deklaracji podatkowych PIT-36 oraz PIT-B za lata 2010-2011 oraz poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci analiz finansowych za lata 2010-2011, dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników banku, co do możliwości finansowych i zamiaru spłaty pożyczki, czym działała na szkodę (...) Bank (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VII.  w lutym 2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z inna ustaloną osobą, w celu przedłużenia umowy kredytu obrotowego z dnia 28.02.2013r., w kwocie 200.000 zł, dostarczyła w/w podrobione dokumenty w postaci deklaracji podatkowych PIT-36 oraz PIT-B za rok 2012 oraz poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci analizy finansowej za rok 2013, dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego.

to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k.

I.  oskarżonego M. R. uniewinnia od popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie I aktu oskarżenia;

II.  oskarżonego P. R. uniewinnia od popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie I aktu oskarżenia;

III.  oskarżoną J. S. , w ramach czynu zarzuconego w punkcie I aktu oskarżenia, uznaje za winną tego, że w nieustalonym dniu, nie wcześniej niż 14.03.2014 roku i nie później niż 11.04.2014 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci prowizji od M. R. i P. R., usiłowała doprowadzić (...) Bank (...) spółkę akcyjną z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000.000 zł w ten sposób, że przekazała M. R. i P. R. podrobione przez nieustaloną osobę zaświadczenie z dnia 2.04.2014 roku o obrotach na rachunku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą we W., które ci uznali za autentyczne i przedłożyli w dniu 11.04.2014 roku w (...) Banku (...) mieszczącym się w G., przy ul. (...) wraz z dokumentami dotyczącymi uzyskania na rzecz (...) spółki komandytowej z siedzibą w S. kredytu obrotowego na rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł, którego to celu nie osiągnęła z uwagi na zatrzymanie M. R. i P. R. przez funkcjonariuszy Policji, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 294 § 1 k.k. i art. 33 § 1, 2 i 3 k.k., skazuje ją na karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

IV.  oskarżoną J. S. uznaje za winną popełnienia czynów zarzucanych jej w punktach II-VI aktu oskarżenia, ustala, że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k., i za to, przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. i art. 11 § 3 k.k., na podstawie art. 286 § 1 k.k. i art. 33 § 1, 2 i 3 k.k., wymierza jej karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

V.  oskarżoną J. S. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w punkcie VII aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 297 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 297 § 1 k.k. i art. 33 § 1, 2 i 3 k.k., wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

VI.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy wymierzone oskarżonej J. S. kary pozbawienia wolności oraz grzywny i wymierza jej karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonej J. S. na poczet orzeczonej w punkcie V wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 17 kwietnia 2014 roku do dnia 16 maja 2014 roku;

VIII.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić P. R. dowody rzeczowe w postaci:

1.  telefonu komórkowego N. (...) o numerze (...): (...) z kartą SIM P. nr (...) oraz kartą pamięci MicroSD 1GB o nr (...),

2.  telefonu komórkowego N. (...) o numerze (...): (...) z kartą SIM R. B. nr (...),

zapisane pod pozycjami 1-2 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2082-2084 ), przechowywane w Magazynie (...) przy Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ( (...) nr 19/15, l.p. 1-2 );

3.  faktury (...) wystawionej przez notariusz K. G. na rzecz R. A. Sp. K.,

4.  umowy przedwstępnej najmu obiektu użytkowego z dnia 14.01.2014 r. zawartej pomiędzy P. R., a L. sp.j.,

5.  umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 24.12.2013r.,

6.  umowy kompleksowej pakietu Mój (...) Dynamiczny z dnia 21.02.2014r.

7.  karty wzorów podpisów,

8.  karty posiadacza pakietu (klient nr (...)),

9.  karty klienta banku,

10.  karty posiadacza pakietu (klient nr (...)),

11.  umowy kompleksowej pakietu Mój (...) Dynamiczny z dnia 21.02.2014r.,

12.  karty wzorów podpisów,

13.  umowy o dzieło zawartej w dniu 01.02.2014r. pomiędzy (...) a N. C.,

zapisane pod pozycjami 5-15 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2082-2084 ), przechowywane w aktach sprawy na karcie (...);

IX.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić M. R. dowody rzeczowe w postaci:

1.  telefonu komórkowego Samsung GT- (...) o numerze (...): (...) z kartą SIM O. nr (...),

2.  pieczątki o treści (...) Sp. z o.o. Sp. K. (...)-(...) W. ul. (...), NIP: (...), Regon: (...),

zapisane pod pozycjami 3-4 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2082-2084 ), przechowywane w Magazynie (...) przy Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ( (...) nr 19/15, l.p. 3-4 );

3.  7 sztuk segregatorów zawierających dokumentację (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. sp. K.,

zapisanych pod pozycjami 33-39 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2108 ), przechowywanych przy aktach sprawy;

X.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić J. S. dowody rzeczowe w postaci:

1.  telefonu komórkowego iPhone 5 koloru białego w etui z napisem (...) – na abonament w sieci P. o nr (...),

2.  P. o treści (...) Sp. z o.o. ul. (...) pok. 111, (...)-(...) G., NIP: (...), REGON: (...), KRS: (...),

3.  telefonu komórkowego N. (...) o numerze (...): (...) oraz (...) z kartą SIM P. nr (...),

4.  telefonu komórkowego Samsung GT- (...) o numerze (...): (...) z kartą SIM P. nr (...),

5.  laptopa T. (...), M. No. (...)- (...), Serial No. (...) wraz z zasilaczem i pokrowcem koloru czarnego,

zapisane pod pozycjami 16-17, 26-28 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2082-2084 ), przechowywane w Magazynie (...) przy Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ( (...) nr 19/15, l.p. 5-9 );

6.  kartki formatu A-5 z danymi adresowymi i kontaktowymi A. M., A. N. i K. B.,

zapisanej pod pozycją 20 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) (k. 2082-2084), przechowywane w aktach sprawy na karcie 478;

XI.  na podstawie § 71 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 925) postanawia pozostawić w aktach sprawy:

1.  pismo z Banku (...) z dnia 23.10.2013r. adresowane do M. W. (1),

2.  pismo M. W. (2) z dnia 16.10.2013r. adresowane do Banku (...),

3.  zaświadczenie o zatrudnieniu na druku Banku (...), opatrzone podpisem o treści (...),

4.  wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego, opatrzony podpisem treści (...),

5.  kartę informacyjną opatrzoną podpisem o treści (...),

6.  wzór podpisu A. C. (1),

7.  umowę przedwstępną sprzedaży zawartą pomiędzy P. T. i A. C. (2) z dnia 03.03.2014r.

zapisane pod pozycjami 18-19, 21-25 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) ( k. 2082-2084 ), przechowywane w aktach sprawy na karcie 478;

8.  4 sztuki płyt DVD

zapisane pod poz. 29-32 wykazu dowodów rzeczowych nr (...) (k. 2086) pod poz. 29-32, znajdujące się na karcie 740;

XII.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu w zakresie dotyczącym uniewinnienia oskarżonych P. R. i M. R. obciąża Skarb Państwa;

XIII.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 1983 roku, nr 49, poz. 223 ze zm.) wymierza oskarżonej J. S. opłatę w wysokości 1.900 zł ( jednego tysiąca dziewięciuset złotych) oraz, na podstawie art. 627 k.p.k., zasądza od niej pozostałe koszty sądowe w wysokości 5.098,38 zł ( pięciu tysięcy dziewięćdziesięciu ośmiu złotych trzydziestu ośmiu groszy).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kulicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Lemke
Data wytworzenia informacji: