Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 238/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-02-01

Sygn. akt IV K 238/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2017r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR del. do SO Michał Dampc

Protokolant: Karolina Ogoniak

w obecności Prokuratora: ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 stycznia 2016r., 30 marca 2016r., 30 maja 2016r., 10 sierpnia 2016r., 5 października 2016r., 7 grudnia 2016r., 18 stycznia 2017r.

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku przeciwko

T. K., ur. (...) w G., s. W. i I. z d. M.

oskarżonemu o to, że:

w okresie od lipca 2010r. do 09 czerwca 2014r. w G. znęcał się fizycznie i psychicznie nad byłą konkubiną M. M. poprzez używanie słów uznawanych za obelżywe, bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, w wyniku czego w dniu 21 maja 2012r. M. M. doznała obrażeń ciała w postaci złamania jedynki górnej lewej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuższy niż dni siedem,

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  uznaje oskarżonego T. K. za winnego tego, że w okresie od września 2011r. do lipca 2012r. w G. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną M. M. poprzez używanie słów uznawanych za obelżywe, kopanie, szarpanie, popychanie, bicie, w wyniku czego nieustalonego dnia między 8 czerwca 2012r., a 19 czerwca 2012r. doznała obrażeń ciała w postaci złamania zęba - jedynki górnej lewej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni, tj. czynu, który kwalifikuje jako przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to z mocy art. 207 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną M. M. w jakikolwiek sposób i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 5 (pięciu) lat;

3.  na mocy art. 46 § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej M. M. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem nawiązki;

4.  uznaje oskarżonego T. K. za winnego tego, że w okresie od maja 2013r. do 2 września 2013r. w G. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną M. M. poprzez używanie słów uznawanych za obelżywe, bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, tj. czynu, który kwalifikuje jako przestępstwo z art. 207 § 1 kk i za to z mocy art. 207 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na mocy art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną M. M. w jakikolwiek sposób i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 2 (dwóch) lat;

6.  na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej M. M. 1000 zł (tysiąc złotych) tytułem zadośćuczynienia;

7.  uznaje oskarżonego T. K. za winnego tego, że w okresie od marca 2014r. do 9 czerwca 2014r. w G. i w Egipcie uporczywie nękał M. M. w ten sposób, że wielokrotnie dzwonił do niej, wysyłał smsy, groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, naruszał nietykalność cielesną, bijąc ją i kopiąc po całym ciele, znieważał wyzywając słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, zabierał jej telefon, a w dniu 24 marca 2014r. wtargnął do jej mieszkania, czym wzbudzał u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszył jej prywatność, tj. czynu, który kwalifikuje jako przestępstwo z art. 190a § 1 kk i za to z mocy art. 190a § 1 kk skazuje go na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

8.  na mocy art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną M. M. w jakikolwiek sposób i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 2 (dwóch) lat;

9.  na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej M. M. 2000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia;

10.  na mocy art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wyżej w pkt 1, 4 i 7 jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza w ich miejsce oskarżonemu T. K. karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie z mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

11.  na mocy art. 90 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wyżej w pkt 2, 5, 8 środki karne i orzeka w ich miejsce środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną M. M. w jakikolwiek sposób i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów na okres 8 (ośmiu) lat;

12.  na mocy art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

13.  na mocy art. 627 kpk, art. 626 § 1 kpk oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 800 zł (osiemset złotych) tytułem zwrotu części kosztów procesu, zwalniając go z tego obowiązku w pozostałym zakresie, w tym zwalniając go od obowiązku uiszczenia opłaty od wymierzonej kary łącznej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Tomasz Mera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  do Michał Dampc
Data wytworzenia informacji: