Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 154/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-07-19

Sygn. akt IV K 154/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IV Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Kapała

Protokolant: sekr. sąd. Anna Kędziora

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni M. O.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23.08, 27.09, 23.10, 26.11.2018 r., 08.01, 19.03, 07.05, 27.05, 15.07.2019 r. sprawy:

1.  Z. J. , syna W. i C. z d. K., urodz. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 7 listopada 2017 roku do 27 listopada 2017 roku w G., wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. R. H., usiłował doprowadzić Bank (...) VIII Oddział w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w/w banku w postaci pieniędzy w kwocie 300.000 zł poprzez przedłożenie przez ww. stwierdzającego nieprawdę dokumentu CIT 8 za 2016 rok firmy (...) Sp. z o.o., które miało istotne znaczenie dla uzyskania ww. kredytu i złożenie przez ww. wniosku o udzielenie kredytu na dane firmy (...) Sp. z o.o. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości i zdolności wywiązania się z zaciągniętego kredytu na szkodę Banku (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na nieudzielenie kredytu,

to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2.  R. H., syna J. i J. z d. K., urodz. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 7 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku w G., będąc prezesem zarządu firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S., wspólnie i w porozumieniu ze Z. J. usiłował doprowadzić Bank (...) VIII Oddział w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ww. banku w postaci pieniędzy w kwocie 300.000 zł poprzez przedłożenie przez ww. stwierdzającego nieprawdę dokumentu CIT 8 za 2016 rok firmy (...) Sp. z o.o., które miało istotne znaczenie dla uzyskania ww. kredytu i złożenie przez ww. wniosku o udzielenie kredytu na dane firmy (...) Sp. z o.o. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości i zdolności wywiązania się z zaciągniętego kredytu na szkodę Banku (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na nieudzielenie kredytu,

to jest o przestępstwo z art. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 27.04.2017 r. w W. podczas ubiegania się o przyznanie kredytu gotówkowego w Raiffeisen P. w kwocie 40.000 złożył nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) Sp. z o.o. B. Sp. ka. na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży, które to oświadczenie miało istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu,

to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

III.  w dniu 25.08.2017 r. w Raiffeisen P. w W. w celu uzyskania kredytu w kwocie 100.000 zł przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) Sp. z o.o. B. Sp. ka., które to oświadczenie miało istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu w Raiffeisen P.,

to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

I.  oskarżonych Z. J. , w ramach zarzucanego mu czynu, i R. H., w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, uznaje za winnych tego, że w okresie od 7 listopada 2017 roku do 23 listopada 2017 roku w G., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przy czym R. H. działając jako prezes zarządu spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S., usiłowali doprowadzić bank (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 300.000 złotych, w ten sposób, że ubiegając się o kredyt obrotowy przedłożyli stwierdzające nieprawdę zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2016 rok spółki (...) Sp. z o.o., które miało istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, wprowadzając tym samym bank w błąd co do możliwości i zdolności wywiązania się z zaciągniętego kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na reakcję organów banku, czyn ten kwalifikuje z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to skazuje ich, a przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierza każdemu z nich karę po 2 (dwa) lata i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 30 (trzydzieści) złotych;

II.  oskarżonego R. H. w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II uznaje za winnego tego, że w dniu 27.04.2017 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, podczas ubiegania się o przyznanie kredytu gotówkowego w (...) SA w wysokości 40.000 złotych złożył stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu w firmie (...) Sp. z o.o. B. Sp. ka. na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży, które to zaświadczenie miało istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, czyn ten kwalifikuje z art. 297 § 1 kk i za to na podstawie art. 297 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego R. H. uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia;

IV.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk wymierzone oskarżonemu R. H. w punkcie I i II wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonej oskarżonemu Z. J. kary pozbawienia wolności zalicza jego tymczasowe aresztowanie w sprawie w okresie od dnia 24.11.2017 r. godz. 10.30 do dnia 21.08.2018 r. godz. 10.30, zaś na poczet kary łącznej wymierzonej R. H. jego zatrzymanie od dnia 24.11.2017 r. godz. 10.30 do dnia 25.11.2017 r. godz. 15.45;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk, art. 626 § 1 kpk zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Szeliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Kapała
Data wytworzenia informacji: