Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 129/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2016-12-30

Sygn. akt IV K 129/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale IV Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Radomir Boguszewski

Ławnicy: Anna Andrzejewska, Maciej Kurpisz

Protokolant: sekr. sąd. Marta Szeliga

przy udziale Prokuratora Beaty Homy

po rozpoznaniu w dniach 11.03.2014r., 23.04.2014r., 25.06.2014r., 18.07.2014r., 10.10.2014r., 17.10.2014r., 21.10.2014r., 24.10.2014r., 28.10.2014r., 7.11.2014r. 14.11.2014r., 19.11.2014r., 21.11.2014r., 28.11.2014r., 5.12.2014r., 24.02.2015r., 6.03.2015r., 10.03.2015r., 13.03.2015r., 18.03.2015r., 25.03.2015r., 27.03.2015r., 9.06.2015r., 10.06.2015r., 17.06.2015r., 23.06.2015r., 16.09.2015r., 18.09.2015r., 28.10.2015r., 2.12.2015r., 20.01.2016r., 8.03.2016r., 01.14.2016r., 29.04.2016r., 23.05.2016r., 22.06.2016r., 24.08.2016r., 20.09.2016r., 28.10.2016r., 14.12.2016r., 22.12.2016r., 30.12.2016r. sprawy:

S. M. (1) (poprzednio J. N. (1), J. D. (1) zd. M.),

ur. (...) w K., syna K. i J. zd. M.,

W. D. , ur. (...) w K.,

syna K. i J. zd. M.,

oskarżonych o to, że:

I.  w okresie od 4 lutego 2008 roku do 13 lutego 2008 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. R. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii w prasie i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.800 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski oraz wyżywienia, wyłudzenia od R. R. 90 funtów z tytułu rzekomej kaucji i opłaty za mieszkanie, i nakłaniali R. R. do wykonywania prac budowlanych nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego, przy czym S. M. (1) zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 30 września 1998 roku do 16 grudnia 1998 roku i od 4 kwietnia 2003 roku do 12 września 2003 roku kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 9 kwietnia 1999 roku, o sygnaturze akt II K 1402/98/P, za przestępstwa z artykułu 279 paragraf 1 kodeksu karnego, 291 paragraf 1 kodeksu karnego i 258 dotychczasowego kodeksu karnego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18

paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

a w stosunku do S. M. (1)

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18

paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego

w związku z artykułem 64 paragraf 1 kodeksu karnego,

II.  jesienią 2008 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. B. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienie w rozmowach telefonicznych o tej pracy i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, grożenia M. B. (1) pobiciem, co wzbudziło w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że groźba będzie spełniona, naruszania jego nietykalności cielesnej poprzez uderzanie go w twarz, przywłaszczenia jego telefonu marki LG o wartości 700 zł., zmuszanie go do otwarcia rachunku bankowego a także niewypłacenia M. B. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości ok. 3.000,00 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a

paragraf 1 kodeksu karnego,

III.  jesienią 2008 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. B. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienie w rozmowach telefonicznych o tej pracy i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski kwocie 200 funtów, zmuszanie go do otwarcia rachunku bankowego oraz wystawienia na rzecz J. B. czeku na kwotę 100 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, a także niewypłacenia J. B. należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości ok. 1.600,00 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

IV.  w okresie pomiędzy końcem października 2008 roku a 29 listopada 2008 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienie w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia 130 funtów za pomocą wprowadzenia w błąd, co do zamiaru załatwienia ubezpieczenia i zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, wyłudzenie od pokrzywdzonego papierosów o wartości 200 złotych, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia a także pozbawili pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy oraz w miejscu zamieszkania,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

V.  w okresie od końca października 2008 roku do połowy grudnia 2008 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd T. W. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia 5 kartonów papierosów M. o łącznej wartości 200 funtów, w zamian za rzekome załatwienie zezwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii, zmuszanie go do otwarcia rachunku bankowego, oraz wystawienia na rzecz T. W. czeku na kwotę 1.200 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, oraz nie wypłacając wynagrodzenia za wykonaną pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.200 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

VI.  w okresie od początku listopada 2008 roku do 29 listopada 2008 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd D. D. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od D. D. 110 funtów, uniemożliwienia korzystania z przysługującemu pokrzywdzonemu miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych oraz niewypłacenia D. D. należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia w wysokości 3.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

VII.  w okresie od 10 listopada 2008 roku do 19 lutego 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili E. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od E. S. 2 kartonów papierosów M. o wartości 90 złotych wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od E. S. 240 funtów z tytułu rzekomego otwarcia rachunku bankowego, i załatwienia pozwolenia na pracę, wystawienia na rzecz E. S. czeku na kwotę 1.500 funtów, tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, niewypłacenia E. S. należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili E. S. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 4.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

VIII.  w okresie od grudnia 2008 roku do stycznia 2009 roku w S. i M. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. P. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od J. P. 30 funtów z tytułu zakwaterowania w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia J. P. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. P. do wykonywania pracy, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

IX.  w okresie od 12 grudnia 2008 roku do lutego 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili T. G. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od T. G. kartonu papierosów M., oraz artykułów spożywczych o łącznej wartości 150 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od T. G. 120 funtów z tytułu rzekomej opłaty za mieszkanie, i wpłaty na rachunek bankowy, niewypłacenia T. G. należnego wynagrodzenia za pracę, przymuszania do pracy bez przerwy, i w konsekwencji nakłonili T. G. do wykonywania prac budowlanych nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 6.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

X.  w nieustalonym okresie czasu, nie wcześniej niż w grudniu 2008 roku i nie później niż w styczniu 2009 roku, w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili D. S. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, zażądania od D. S. (1) 180 funtów z tytułu rzekomej opłaty za mieszkanie, załatwienie pracy, i rejestrację w Wielkiej Brytanii, zażądania od pokrzywdzonego artykułów spożywczych i papierosów, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie nie mniejszej niż 700 złotych, a nie większej niż 800 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski, nakłaniali D. S. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XI.  w okresie od końca grudnia 2008 roku do stycznia 2009 roku, w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. K. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, doprowadzenie do poniesienia wydatków w kwocie 620 złotych i 70 funtów z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, a także poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd, co do istnienia wobec niego rzekomego długu w wysokości 65 funtów, wykorzystanie słabości pokrzywdzonego, i wyłudzenie od pokrzywdzonego artykułów spożywczych, papierosów i tytoniu o wartości co najmniej 430 złotych, w konsekwencji nakłonili K. K. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia, a także pozbawili pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy oraz w godzinach nocnych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XII.  w okresie od początku stycznia 2009 roku do 28 lutego 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym, i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd R. B. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, grożenia R. B. pobiciem, co wzbudziło w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że groźba będzie spełniona, a także niewypłacenia R. B. należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 3.500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XIII.  w okresie od stycznia 2009 roku do 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym, i nieustalonym osobom, wprowadzili W. J. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od W. J. 200 funtów z tytułu rzekomego załatwienia pozwolenia na pracę, wystawienia na rzecz K. J. i W. J. co najmniej jednego czeku na kwotę 600 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, niewypłacenia W. J. należnego wynagrodzenia za pracę w nieustalonej wysokości, w konsekwencji nakłonili W. J. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XIV.  w okresie 14 stycznia 2009 roku do 2 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. W. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 800 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od K. W. artykułów spożywczych o wartości 100 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, niewypłacenia K. W. należnego wynagrodzenia za pracę, i w konsekwencji nakłonili K. W. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 5.400 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XV.  w okresie od połowy stycznia 2009 roku do 1 marca 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili G. D. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienie w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, doprowadzenie do poniesienia wydatków w kwocie 400 złotych z tytułu przejazdu z Wielkiej Brytanii do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia 147 funtów za pomocą wprowadzając w błąd, co do zamiaru załatwienia ubezpieczenia, i zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, wyłudzenie od pokrzywdzonego papierosów, i artykułów spożywczych o wartości 200 złotych, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XVI.  w okresie 16 stycznia 2009 roku do 16 marca 2009 roku w B. i S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. J. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 250 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenie od K. J. 100 funtów z tytułu rzekomego załatwienia zezwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii, wyłudzenia od K. J. artykułów spożywczych i papierosów o nieustalonej wartości, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wystawienia na rzecz K. J., i W. J. czeku na kwotę 600 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, niewypłacenia pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. J. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 20.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XVII.  w okresie od 23 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2009 roku w S. i B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd K. B., co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia pokrzywdzonego do poniesienia wydatków w kwocie 310 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego kartonu papierosów M. i kartonu papierosów (...) A. o łącznej wartości 180 złotych, wystawienia na rzecz K. B. czeku na kwotę 620 funtów tytułem wynagrodzenia za pierwszy tydzień pracy, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, oraz nie wypłacając pozostałej części wynagrodzenia za wykonaną pracę w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 3.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XVIII.  w okresie od 23 stycznia do 28 lutego 2009 roku w S. i B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd A. Z. (1) , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 450 złotych z tytułu przyjazdu do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego kartonu papierosów LM o wartości 100 złotych i niewypłaceniu A. Z. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. Z. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 7.500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XIX.  w okresie od stycznia 2009 roku do 12 marca 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. F. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. F. 147 funtów za pomocą wprowadzenia go w błąd, co do zamiaru załatwienia ubezpieczenia, i zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, oraz niewypłacenia pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania pracy jako kierowca samochodu, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 5.500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XX.  w okresie od końca stycznia 2009 roku do lutego 2009 roku na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym, i nieustalonym osobom, wprowadzili D. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 950 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, oraz powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia D. K. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili D. K. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 400 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXI.  w okresie od końca stycznia 2009 roku do lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. G. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 500 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. G. artykułów spożywczych i papierosów o wartości 400 złotych wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od R. G. 1.000 funtów z tytułu rzekomego załatwiania formalności w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia R. G. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili R. G. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXII.  w okresie od początku lutego 2009 roku do 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili E. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 940 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, zażądania od E. K. 2 kartonów papierosów o wartości 200 złotych, wprowadzając go w błąd co do zamiaru zwrotu ich wartości, zażądania i przyjęcia od pokrzywdzonego 20 funtów z tytułu opłaty za mieszkanie, i w konsekwencji doprowadzili E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 1.140 złotych i 20 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

XXIII.  w okresie od początku lutego 2009 roku do 14 lutego 2009 roku w B. i S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. K. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski w kwotach 500 zł i 100 funtów, zażądania od R. K. (1) 2 kartonów papierosów o wartości ok. 90 złotych, wprowadzając go w błąd co do zamiaru zwrotu ich wartości, i w konsekwencji doprowadzili R. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę co najmniej 90 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

XXIV.  w okresie od początku lutego 2009 roku do 15 lutego 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. D. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od J. D. (2) artykułów spożywczych i dwóch kartonów papierosów M. o łącznej wartości 200 złotych, wprowadzając go w błąd co do zamiaru zwrotu ich wartości, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 1006 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski, wystawienia na rzecz J. D. (2) czeku na kwotę 240 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, niewypłacenia pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili J. D. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXV.  w lutym 2009 r., do dnia 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili W. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie co najmniej 850 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów z tytułu załatwienia zakwaterowania, wyłudzenia od W. S. 1 kartonu papierosów M., i butelki wódki B. 1 l o łącznej wartości 150 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, i nakłaniali W. S. do wykonywania prac budowlanych nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXVI.  w okresie od 4 lutego 2009 roku do 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili D. C. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 900 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili D. C. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 270 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXVII.  w okresie od 7 lutego 2009 roku do dnia 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. K. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 900 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów z tytułu załatwienia zakwaterowania, wyłudzenia od R. K. (2) 1 kartonu papierosów M. o wartości 90 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, oraz nakłaniali R. K. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXVIII.  w okresie od dnia 8 lutego 2009 roku do dnia 13 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili W. R. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, zażądania, i przyjęcia od W. R. 80 funtów z tytułu rzekomej kaucji, i opłaty za mieszkanie, zażądania, i przyjęcia od pokrzywdzonego papierosów, i artykułów spożywczych o wartości 100 złotych doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 188 funtów z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski, i nakłaniali W. R. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXIX.  w okresie od 10 lutego do 17 lutego 2009 roku w B. i S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadził P. J. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy Internecie w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystanie słabości pokrzywdzonego, doprowadzenie do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków na przejazd z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski, wyłudzenie od P. J. jednego kartonu papierosów M. na kwotę łączną 80-90 złotych, zażądania pieniędzy w kwocie 30 funtów z tytułu opłaty za mieszkanie, i w konsekwencji nakłonienie P. J. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacili mu należnego wynagrodzenia w wysokości około 1500 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXX.  w okresie od 10 lutego do 14 lutego 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem usiłowania handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd K. M. (1) , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków: kosztów przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od K. M. (1) artykułów spożywczych o wartości 850 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, i nakłaniali K. M. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXI.  w okresie od 12 lutego 2009 roku do 14 lutego 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem usiłowania handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili G. N. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie co najmniej 948 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od G. N. artykułów spożywczych oraz 1 kartonu papierosów M. o wartości 150 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od G. N. 50 funtów z tytułu opłaty za mieszkanie, nakłaniali G. N. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXII.  w lutym 2009 roku w S. i B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili B. P. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, zastraszania, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 1.300 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od B. P. papierosów, i artykułów spożywczych o wartości 120 funtów, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od B. P. 150 funtów z tytułu opłat za rzekome zameldowanie w Wielkiej Brytanii, i załatwienie pozwolenia na pracę, oraz niewypłacenia B. P. należnego wynagrodzenia za pracę, i w konsekwencji nakłonili B. P. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 600 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXIII.  w nieustalonym okresie czasu, nie wcześniej niż pod koniec lutego 2009 roku a nie później niż w marcu 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. Ś. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. Ś. 100 funtów z tytułu rzekomej kaucji, i opłaty za mieszkanie, wyłudzenia od R. Ś. artykułów spożywczych, i 2 kartonów papierosów M. o wartości 300 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, oraz niewypłacenia pokrzywdzonemu należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXIV.  w okresie od końca lutego 2009 roku do końca marca 2009 roku w B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. N. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 300 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, kierowania wobec niego groźby uszkodzenia ciała, co wzbudziło w pokrzywdzonym obawę, ze groźba zostanie spełniona, wyłudzenia od pokrzywdzonego 1 kartonu papierosów M. o wartości 100 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów tytułem zakwaterowania, oraz niewypłacenia J. N. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, i w konsekwencji nakłonili J. N. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 3.065 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXV.  w marcu 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. S. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenie do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków na przejazd z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski, wyłudzenie od M. S. (1) 2 kartonów papierosów M., jednego litra wódki oraz innych artykułów żywnościowych na kwotę łączną 270 złotych, zażądania pieniędzy w kwocie 60 funtów z tytułu opłaty za mieszkanie, oraz 120 funtów tytułem za zezwolenie na pracę, i w konsekwencji nakłonienie M. S. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacili mu należnego wynagrodzenia w wysokości 790 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXVI.  w okresie od 20 kwietnia do końca maja 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd J. W. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, oraz o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, grożenia J. W. śmiercią, co wzbudziło w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że groźba będzie spełniona, naruszania jego nietykalności cielesnej poprzez uderzanie go w głowę, zmuszanie go do otwarcia rachunku bankowego, i do zakupu telefonu komórkowego, i laptopa, a także niewypłacenia J. W. należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 6.000,00 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXVII.  w maju 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. S. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 500 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i wyłudzenia sześciu kartonów papierosów M. i (...) A. o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 złotych, niewypłacenia J. S. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. S. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie co najmniej 1000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXVIII.  w okresie od początku lipca 2009 roku do 28 lipca 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili N. M. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od N. M. papierosów o wartości 80 złotych wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów z tytułu rzekomego zakwaterowania, i nakłaniali N. M. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XXXIX.  w okresie od 27 lipca 2009 roku do 28 lipca 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili L. P. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie co najmniej 600 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, zażądania od L. P. artykułów spożywczych, i papierosów o wartości co najmniej 200 złotych, wprowadzając go w błąd co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów z tytułu rzekomego zakwaterowania i nakłaniali N. M. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XL.  w sierpniu 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. S. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienie w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, a w konsekwencji zwerbowania go do prac budowlanych w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 50 funtów z tytułu czynszu za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, a następnie powrotu do Polski w kwocie 1.200 zł., zmuszanie go do otwarcia rachunku bankowego, oraz wystawienia na rzecz K. S. (1) dwóch czeków na kwotę łączną 1.000 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tychże czeków nie nastąpiła, niewypłacenia K. S. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, w konsekwencji nakłonili go do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości ok. 3.200,00 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLI.  w okresie od końca sierpnia 2009 roku do 25 września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. T. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od A. T. 120 funtów z tytułu rzekomego załatwienia zakwaterowania w Wielkiej Brytanii, wyłudzenia od A. T. telefonu komórkowego marki N. (...) z etui oraz breloku pamiątkowego z Wyspy Jersey o łącznej wartości 510 złotych, niewypłacenia A. T. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. T. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.775 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLII.  w okresie od 30 sierpnia 2009 roku do połowy września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd K. S. (2), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków 480 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia na rzecz K. S. (2) dwóch czeków na kwotę 4.000 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonywaną przez niego pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata czeków nie nastąpiła, i niewypłacenia K. S. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. S. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 12.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLIII.  w okresie od 30 sierpnia 2009 roku do połowy września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd K. S. (3), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków 250 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, przywłaszczenia telefonu komórkowego marki N. (...) o wartości 700 złotych na szkodę K. S. (3), wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia na rzecz K. S. (3) czeku na kwotę 900 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonywaną przez niego pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata czeku nie nastąpiła, i niewypłacenia K. S. (3) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. S. (3) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 4.500 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLIV.  w okresie od końca sierpnia 2009 roku do połowy września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd T. K. (1), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków 100 funtów z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii oraz wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, przywłaszczenia telefonu komórkowego marki N. (...) o wartości co najmniej 500 złotych na szkodę T. K. (1), wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia T. K. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili T. K. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 2.500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLV.  w okresie od połowy września do końca września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd K. M. (2), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków 1000 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii oraz z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, przywłaszczenia laptopa L. o wartości co najmniej 2400 złotych na szkodę K. M. (2), i wyłudzenia 3 kartonów papierosów M. o łącznej wartości nie mniejszej niż 209,70 złotych, a także grożenia pokrzywdzonemu zabójstwem, co wzbudziło w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że groźba będzie spełniona, w konsekwencji wykorzystania słabości pokrzywdzonego, niewypłacenia K. M. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. M. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 800 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLVI.  w okresie od połowy września 2009 roku do 26 września 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom wprowadzili A. B. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, polegającej na założeniu centralnego ogrzewania w budynku w S. i w konsekwencji nakłonili go do wykonania tejże pracy, nie mając zamiaru wypłacenia pokrzywdzonemu należnego mu wynagrodzenia, przez co w konsekwencji doprowadzili A. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 700 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

XLVII.  w okresie od końca września 2009 roku do 15 października 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili B. W. w błąd co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 800 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 260 funtów z tytułu opłaty za kaucję i czynsz za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, oraz rejestrację zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia B. W. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili B. W. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLVIII.  w okresie od początku października 2009 roku do 12 października 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. W. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 900 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 5 kartonów papierosów M. L. i 250 gram tytoniu o łącznej wartości 600 złotych, telefonu komórkowego LG KC 550 o wartości 600 złotych, oraz złotego łańcuszka o wartości 430 dolarów, kradzieży 40 funtów, niewypłacenia A. W. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. W. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XLIX.  w okresie od 05 października do 14 października 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. C. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 600 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 120 funtów z tytułu czynszu za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, oraz rejestrację zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia J. C. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. C. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 384 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

L.  w październiku 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili S. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej kwocie z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od S. S. papierosów o nieustalonej wartości oraz 264 funtów z tytułu rzekomego wynajęcia stancji, i ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia S. S. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili S. S. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 400 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LI.  w październiku 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadził H. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 60 funtów z tytułu rzekomej opłaty za zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii, zażądania od H. K. 250 funtów z tytułu rzekomej opłaty za zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.500 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, zakwaterowania a następnie powrotu do Polski, nakłaniali H. K. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LII.  w październiku 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. Ż. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. Ż. 60 funtów z tytułu rzekomej opłaty za zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie co najmniej 1.500 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, zakwaterowania a następnie powrotu do Polski, nakłaniali R. Ż. do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LIII.  w październiku 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili T. Ł. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, poprzez wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenie do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków na przejazd z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie powrotu do Polski, wyłudzenia od T. Ł. 4 kartonów papierosów M. na kwotę około 400 złotych, telefonu komórkowego marki N. o wartości 600 złotych, wprowadzając go w błąd, co do zamiaru zwrotu ich wartości, niewypłacenia należnego wynagrodzenia za pracę, przymuszania do pracy bez przerwy i w złych warunkach, i w konsekwencji nakłonienia T. Ł. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacili mu należnego wynagrodzenia w wysokości 550 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LIV.  w okresie od października 2009 roku do 4 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali usiłowaniem przestępstwa handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, za pomocą wprowadzenia D. S. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 340 złotych i 105 funtów z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, zażądania od D. S. (2) papierosów i alkoholu o wartości 200 złotych, wprowadzając go w błąd co do zamiaru zwrotu ich wartości, wyłudzenia od pokrzywdzonego 60 funtów z tytułu rzekomego zakwaterowania oraz rejestracji w Wielkiej Brytanii, wyłudzenia od D. S. (2) telefonu komórkowego marki S. (...) o nieustalonej wartości, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd, co do zamiaru jego zwrotu, i nakłaniali D. S. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie mając zamiaru wypłacenia mu należnego wynagrodzenia, którego to celu nie osiągnęli, z uwagi na rezygnację z wykonywania pracy przez pokrzywdzonego,

to jest o czyn z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LV.  w okresie od października 2009 roku do 22 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili H. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.500 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od H. S. 60 funtów, oraz telefonu komórkowego marki N. o wartości 600 złotych z tytułu rzekomej kaucji za mieszkanie, niewypłacenia H. S. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili H. S. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.370 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LVI.  w okresie od października 2009 roku do 22 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. G. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej kwocie z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od M. G. telefonu komórkowego marki N. (...) o wartości 200 złotych z tytułu rzekomej kaucji za mieszkanie, niewypłacenia M. G. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. G. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.200 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LVII.  w okresie od połowy października 2009 roku do listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili G. M. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w łącznej kwocie 559 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od G. M. 300 funtów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, i ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, zezwolenia na pracę i szkolenia BHP, niewypłacenia G. M. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili G. M. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LVIII.  w okresie od połowy października 2009 roku do 23 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili H. J. w błąd co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od H. J. 270 funtów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, zezwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii, i karty poświadczającej przeszkolenie BHP, niewypłacenia H. J. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili H. J. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.350 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LIX.  w okresie od końca października 2009 roku do 5 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. W. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 850 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wyłudzenie od A. W. (2) papierosów i alkoholu o wartości 110 złotych, i telefonu komórkowego marki N. o wartości 150 złotych, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd, co do konieczności wpłaty kaucji za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, przez co w konsekwencji doprowadzili A. W. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 1.110 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

LX.  w okresie od końca października 2009 roku do 5 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili J. I. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 450 złotych, i 120 funtów z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wyłudzenie od J. I. kwoty 120 funtów z tytułu rzekomej opłaty za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, przez co w konsekwencji doprowadzili J. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 450 złotych i 240 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

LXI.  w okresie od końca października 2009 roku do 5 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. S. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 950 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, wyłudzenie od M. S. (2) kwoty 120 funtów z tytułu rzekomej opłaty za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, przez co w konsekwencji doprowadzili M. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 950 złotych i 120 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

LXII.  w listopadzie 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili L. R. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w wysokości co najmniej 1.000 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od L. R. 120 funtów z tytułu zakwaterowania w Wielkiej Brytanii oraz telefonu komórkowego marki A. z tytułu rzekomej rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia L. R. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili L. R. do wykonywania pracy, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXIII.  w okresie od listopada 2009 roku do 23 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. W. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 420 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 350 funtów za przewóz do S. i zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia R. W. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili R. W. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.232 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXIV.  w okresie od 06 listopada 2009 roku do 23 listopada 2009 roku w S. i L. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili Ł. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 700 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od Ł. S. 300 funtów z tytułu rzekomych opłat za mieszkanie, rejestrację zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, i szkolenia BHP, wyłudzenia od pokrzywdzonego 5 kartonów papierosów o nieustalonej wartości 700 złotych, niewypłacenia Ł. S. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili Ł. S. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości około (...) funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXV.  w okresie od listopada 2009 roku do 23 listopada 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. K. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 420 złotych z tytułu przelotu z Polski do Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 350 funtów tytułem rzekomego zakwaterowania w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia K. K. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. K. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.232 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXVI.  w okresie od połowy listopada 2009 roku do grudnia 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. O. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, zastraszania go, wyłudzenia od A. O. 180 funtów z tytułu rzekomych opłat i kaucji za mieszkanie, niewypłacenia A. O. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. O. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.400 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXVII.  w okresie od połowy listopada 2009 roku do 07 grudnia 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd B. B., co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 200 funtów z tytułu wynajmu lokalu, ubezpieczenia i innych, grożenia mu uszkodzeniem ciała, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia B. B. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili B. B. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.700 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXVIII.  w okresie od połowy listopada 2009 roku do 07 grudnia 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd J. S. (2), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 300 funtów z tytułu wynajmu lokalu, ubezpieczenia, i ubezpieczenia, grożenia mu uszkodzeniem ciała, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia J. S. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. S. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 6.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXIX.  w okresie od dnia 16 listopada 2009 roku do dnia 3 grudnia 2009 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. N. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od M. N. 160 funtów z tytułu zakwaterowania i kaucji za mieszkanie, niewypłacenia M. N. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. N. do wykonywania prac budowlanych nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXX.  w okresie od połowy grudnia 2009 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. K. (3) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. K. (3) 330 funtów z tytułu rzekomego zakwaterowania, i rejestracji w Wielkiej Brytanii, oraz szkolenia BHP, wystawienia na rzecz R. K. (3) czeku na kwotę 985 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, i niewypłacenia R. K. (3) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili R. K. (3) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.800 funtów, oraz pozbawiając pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXI.  w okresie od połowy grudnia 2009 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. K. (1) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od A. K. (1) 330 funtów z tytułu rzekomego załatwienia pracy w Wielkiej Brytanii, wystawienie na rzecz A. K. (1) czeku na kwotę 985 funtów tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, i niewypłacenia A. K. (1) należnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1.350 funtów, przez co w konsekwencji nakłonili A. K. (1) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w kwocie 1.350 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXII.  w okresie od grudnia 2009 roku do 28 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili L. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego książki oraz 4 kartonów papierosów M. z tytułu zmniejszenia czynszu za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia L. K. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili L. K. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 800 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXIII.  w okresie od 28 grudnia 2009 roku do 30 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili S. P. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od S. P. 200 funtów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, zezwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii, i karty poświadczającej przeszkolenie BHP, niewypłacenia S. P. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili S. P. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.100 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kk

LXXIV.  w okresie od końca grudnia 2009 roku do początku stycznia 2010 roku w M. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem oszustwa w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili T. K. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, i doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXV.  w okresie od początku stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili D. Z. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od D. Z. 60 paczek papierosów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, zażądania 100 funtów z tytułu rzekomego szkolenia BHP, pozbawiania pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy, niewypłacenia D. Z. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili D. Z. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 10.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXVI.  w okresie od początku stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. Z. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od M. Z. 60 paczek papierosów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, zażądania 100 funtów z tytułu rzekomego szkolenia BHP, pozbawiania pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy, niewypłacenia M. Z. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. Z. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 10.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXVII.  w okresie od początku stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili K. M. (3) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od K. M. (3) 60 paczek papierosów z tytułu rzekomego wynajęcia mieszkania, zażądania 100 funtów z tytułu rzekomego szkolenia BHP, pozbawiania pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy, niewypłacenia K. M. (3) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili K. M. (3) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 10.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXVIII.  w styczniu 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd S. K. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków: na przelot do Wielkiej Brytanii w kwocie: 425 złotych, oraz w kwocie 200 EURO na przelot do Polski, i w kwocie 275 funtów z tytułu zakupu papierosów, wynajmu lokalu, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia S. K. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili S. K. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.700 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXIX.  w okresie od stycznia 2010 roku do 28 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. K. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od pokrzywdzonego 120 funtów z tytułu opłaty za mieszkanie w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia A. K. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. K. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXX.  w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili P. N. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.500 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od P. N. 220 funtów z tytułu rzekomych opłat za mieszkanie, rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, i karty BHP, wystawienia na rzecz P. N. czeku L.’s Bank (...) z dnia 25 stycznia 2010 roku nr (...) na kwotę 849 funtów tytułem wynagrodzenia, nie mając u trasata funduszu potrzebnego do rozporządzenia, skutkiem czego zapłata tegoż czeku nie nastąpiła, niewypłacenia P. N. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili P. N. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.080 funtów oraz pozbawiając pokrzywdzonego wolności w godzinach pracy,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXI.  w okresie od 7 stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili W. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.500 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od W. K. 218 funtów z tytułu rzekomego zakwaterowania, kaucji za mieszkanie, oraz szkolenia BHP, niewypłacenia W. K. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili W. K. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.000 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXII.  w okresie od 14 stycznia do 31 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd J. M., co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 200 funtów z tytułu wynajmu lokalu, ubezpieczenia, i ubezpieczenia, grożenia mu uszkodzeniem ciała, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia J. M. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. M. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 1.700 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXIII.  w okresie od 20 stycznia 2010 roku do 29 stycznia 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. D. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 1.000 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia A. D. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. D. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 300 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXIV.  w okresie od końca stycznia 2010 roku do 1 lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili R. K. (4) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od R. K. (4) 60 funtów oraz telefonu komórkowego z tytułu rzekomego załatwienia pracy w Wielkiej Brytanii, zażądania od pokrzywdzonego 430 funtów, a następnie pozbawienia wolności,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXV.  w okresie od końca stycznia 2010 roku do 1 lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. K. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od M. K. 60 funtów z tytułu rzekomego załatwienia pracy w Wielkiej Brytanii, zażądania od pokrzywdzonego 430 funtów a następnie pozbawienia wolności,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXVI.  na początku 2010 roku, w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili Ł. B. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od Ł. B. 260 funtów z tytułu zakwaterowania i rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia Ł. B. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili Ł. B. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXVII.  w lutym 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd J. Z., co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków: 375 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia J. Z. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili J. Z. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 5.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXVIII.  w lutym 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd E. P. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków- 375 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia E. P. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili E. P. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 5.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

LXXXIX.  w okresie od 12 lutego 2010 roku do 24 lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili A. S. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w wysokości co najmniej 600 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, grożenia uszkodzeniem ciała i wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od A. S. 250 funtów z tytułu zakwaterowania, kaucji za mieszkanie, i rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, wyłudzenia od pokrzywdzonego 3 kartonów papierosów o wartości co najmniej 70 złotych, niewypłacenia A. S. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili A. S. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 500 funtów,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XC.  w okresie od 12 lutego 2010 roku do 24 lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili P. H. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w wysokości co najmniej 600 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od P. H. 237 funtów z tytułu zakwaterowania, kaucji za mieszkanie, i rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia P. H. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili P. H. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCI.  w okresie od 14 lutego do końca lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd M. P., co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 240 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia M. P. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. P. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCII.  w okresie od 14 lutego do końca lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd M. F. , co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 240 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia należnego wynagrodzenia M. F. za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. F. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCIII.  w okresie od 14 lutego do końca lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili w błąd G. J. (1), co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w kwocie 240 funtów z tytułu wynajmu lokalu, kaucji, i ubezpieczenia, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, i niewypłacenia G. J. (1) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili G. J. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości 2.500 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCIV.  w okresie od połowy lutego 2010 roku do 24 lutego 2010 roku w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili P. C. w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w wysokości co najmniej 383 złotych z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od P. C. 237 funtów z tytułu zakwaterowania, kaucji za mieszkanie, i rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia P. C. należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili P. C. do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 800 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCV.  w okresie od połowy lutego 2010 roku do 24 lutego 2010r w S. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali przestępstwem handlu ludźmi w ten sposób, że osobiście oraz polecając innym ustalonym i nieustalonym osobom, wprowadzili M. B. (2) w błąd, co do chęci załatwienia dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii, za pomocą umieszczenia ogłoszenia o pracy w Wielkiej Brytanii, i zapewnienia w rozmowach telefonicznych o tej pracy, i o osiąganych zarobkach, bez zamiaru realizacji tego zapewnienia, i w konsekwencji zwerbowania go do pracy w Wielkiej Brytanii, doprowadzenia do poniesienia przez pokrzywdzonego wydatków w nieustalonej wysokości z tytułu przejazdu z Polski do Wielkiej Brytanii i powrotu do Polski, wykorzystania słabości pokrzywdzonego, wyłudzenia od M. B. (2) 237 funtów z tytułu zakwaterowania, kaucji za mieszkanie, i rejestracji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, niewypłacenia M. B. (2) należnego wynagrodzenia za pracę, przez co w konsekwencji nakłonili M. B. (2) do wykonywania prac budowlanych, nie wypłacając mu należnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 800 złotych,

to jest o czyn z artykułu 18 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego,

XCVI.  w okresie od lutego 2008 roku do lutego 2010 roku w S., B., M. i B. na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu, kierowali zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw handlu ludźmi i oszustwa tj. z artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego i z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego,

to jest o czyn z artykułu 258 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 258 paragraf 1 kk.

I.  Oskarżonych S. M. (2) i W. D. uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów w punktach I.-XCV., z tym ustaleniem, iż kierowali popełnieniem przestępstwa oszustwa co do mienia znacznej wartości a nie przestępstwa handlu ludźmi oraz uczynili sobie z popełnianie przestępstwa stałe źródło dochodu, że nie grozili popełnieniem przestępstwa oraz nie pozbawili wolności pokrzywdzonych w godzinach pracy, a także że działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz że stanowią te czyny przestępstwo ciągłe, które kwalifikuje w stosunku do S. M. (1) z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 64 § 1 kk i art. 12 kk, zaś w stosunku do W. D. z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 12 kk i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 1, 2, 3 kk skazuje:

S. M. (1) na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

W. D. na karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych każda;

II.  oskarżonych S. M. (1) i W. D. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im w punkcie XCVI. czynu, z tym ustaleniem, iż wyłącza z opisu czynu popełnianie przestępstw handlu ludźmi, tj. z art. 189a § 1 kk, czyn ten kwalifikuje z art. 258 § 1 i 3 kk i za to na podstawie art. 258 § 3 kk skazuje:

S. M. (1) na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

W. D. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonych jednostkowe kary pozbawienia wolności i orzekana kary łączne wobec:

S. M. (1) 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

W. D. 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu S. M. (1) na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20 kwietnia 2010 roku do dnia 16 grudnia 2010 roku;

V.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonych S. M. (1) i W. D. solidarnie do naprawienia szkody wobec:

R. R. w kwocie 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych,

M. B. (1) w kwocie 14.200 (czternaście tysięcy dwieście) złotych,

J. B. w kwocie 8.100 (osiem tysięcy sto) złotych,

R. S. w kwocie w kwocie 785 (siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych,

T. W. w kwocie 7.650 (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych,

D. D. w kwocie 14.000 (czternaście tysięcy) złotych,

E. S. w kwocie 26.500 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych,

J. P. w kwocie 200 (dwieście) złotych,

T. G. w kwocie 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych,

D. S. (1) w kwocie 1500 (tysiąc pięćset) złotych

K. K. (1) w kwocie 1700 (tysiąc siedemset) złotych,

R. B. w kwocie 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych,

W. J. w kwocie 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych,

K. W. w kwocie 5.300 (pięć tysięcy trzysta) złotych,

G. D. w kwocie 9.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych,

K. J. w kwocie 3.400 (trzy tysiące czterysta) złotych,

K. B. w kwocie 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset ) złotych,

A. Z. (1) w kwocie 34.200 (trzydzieści cztery tysiące dwieście) złotych,

R. F. w kwocie 25.500 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych,

D. K. w kwocie 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych,

R. G. w kwocie 4.900 (cztery tysiące dziewięćset) złotych,

E. K. w kwocie 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

R. K. (1) w kwocie 1.050 (tysiąc pięćdziesiąt) złotych,

J. D. (2) w kwocie 1.100 (tysiąc sto) złotych,

W. S. w kwocie 1.200 (tysiąc dwieście) złotych,

D. C. w kwocie 2.150 (dwa sto pięćdziesiąt) złotych,

R. K. (2) w kwocie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych,

W. R. w kwocie 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) złotych,

P. J. kwotę w kwocie 1580 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt) złotych,

G. N. w kwocie 1.200 (tysiąc dwieście) złotych,

B. P. w kwocie 4.675 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych,

R. Ś. w kwocie 300 (trzysta) złotych,

J. N. (2) w kwocie 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) złotych,

M. S. (1) w kwocie 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych,

J. W. w kwocie 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,

J. S. (1) w kwocie 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych,

N. M. w kwocie 300 (trzysta) złotych,

L. P. w kwocie 1.050 (tysiąc pięćdziesiąt) złotych,

K. S. (1) w kwocie 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) złotych,

A. T. w kwocie 1.850 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt) złotych,

K. S. (2) w kwocie 14.200 (czternaście tysięcy dwieście) złotych,

K. S. (3) w kwocie 6.600 (sześć tysięcy sześćset) złotych,

T. K. (1) w kwocie 12.300 (dwanaście tysięcy trzysta) złotych,

K. M. (2) w kwocie 6.200 (sześć tysięcy dwieście) złotych,

A. B. w kwocie 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt) złotych,

B. W. w kwocie 2.950 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych,

A. W. (1) w kwocie 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych,

J. C. w kwocie 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych,

S. S. w kwocie 2.950 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych,

H. K. w kwocie 2.625 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) złotych,

R. Ż. w kwocie 1.750 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych

T. Ł. w kwocie 3.475 (trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych,

D. S. (2) w kwocie 1250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

H. S. w kwocie 8.700 (osiem tysięcy siedemset) złotych,

M. G. w kwocie 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych,

G. M. w kwocie 6.300 (sześć tysięcy trzysta) złotych,

H. J. w kwocie 7.300 (siedem tysięcy trzysta) złotych,

A. W. (2) w kwocie 2.200 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia) złotych,

J. I. w kwocie 1.550 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt) złotych,

M. S. (2) kwotę w kwocie 1.500 (tysiąc pięćset) złotych,

L. R. w kwocie 1.550 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt) złotych,

R. W. w kwocie 7.550 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych,

Ł. S. w kwocie 8.400 (osiem tysięcy czterysta) złotych,

K. K. (2) w kwocie 7.520 (siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych,

A. O. w kwocie 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych,

B. B. w kwocie 8.500 (osiem tysięcy pięćset) złotych,

J. S. (2) w kwocie 7.350 (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych,

M. N. w kwocie 720 (siedemset dwadzieścia) złotych,

R. K. (3) w kwocie 14.000 (czternaście tysięcy) złotych,

A. K. (1) w kwocie 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych,

L. K. w kwocie 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych,

S. P. w kwocie 5.850 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych,

D. Z. w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,

M. Z. w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,

K. M. (3) w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,

S. K. w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,

A. K. (2) w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych,

P. N. w kwocie 5.850 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych,

W. K. w kwocie 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych,

J. M. w kwocie 8.550 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych,

A. D. w kwocie 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych,

R. K. (4) w kwocie 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych,

M. K. w kwocie 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych,

Ł. B. w kwocie 1.150 (tysiąc sto pięćdziesiąt) złotych,

J. Z. w kwocie 6.600 (sześć tysięcy sześćset) złotych,

E. P. w kwocie 6.600 (sześć tysięcy sześćset) złotych,

A. S. w kwocie 3.350 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych,

P. H. w kwocie 1.650 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt) złotych,

M. P. w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych,

M. F. w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych,

G. J. (1) w kwocie 3. 500 (trzy tysiące pięćset) złotych,

P. C. w kwocie 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych,

M. B. (2) w kwocie 1.850 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt) złotych,

VI.  na podstawie artykułu 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015r., poz. 615 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackich adwokat M. S. (3) kwotę 6624 zł (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) oraz adwokat A. I. kwotę 6789,60 zł (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy);

VII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk, art. 633 kpk oraz na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 6, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłaty wobec każdego w kwocie po 1.800 (tysiąc osiemset) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Tomasz Mera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Radomir Boguszewski,  Anna Andrzejewska ,  Maciej Kurpisz
Data wytworzenia informacji: