Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 123/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-05-20

Sygn. akt IV K 123/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Lidia Jedynak

Protokolant: sekretarz sądowy Filip Galczewski

przy udziale Prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Łodzi T. J. (1) i I. J. (1)

po rozpoznaniu w dniach: 21.03.2016r., 24.03.2016r., 01.04.2016r., 07.04.2016 r. 08.04.2016r., 11.04.2016r., 14.04.2016r., 15.04.2016r., 18.04.2016r., 21.04.2016r., 22.04.2016r., 16.05.2016r., 19.05.2016r., 20.05.2016r., 23.05.2016r., 02.06.2016r., 03.06.2106r., 06.06.2016r., 09.06.2016r., 10.06.2016r., 13.06.2016r., 16.06.2016r., 17.06.2016r., 30.06.2016r., 01.07.2016r., 04.07.2016r., 07.07.2016r., 08.07.2016r., 18.07.2016r., 21.07.2016r., 22.07.2016r. 25.07.2016r., 28.07.2016r., 29.07.2016r., 01.08.2016r., 04.08.2016r., 05.08.2016r., 01.09.2016r., 02.09.2016r., 19.09.2016r., 22.09.2016r., 23.09.2016r., 26.09.2016r., 29.09.2016r., 06.10.2016r., 07.10.2016r., 10.10.2016r., 13.10.2016r., 14.10.2016r., 17.10.2016r., 20.10.2016r., 21.10.2016r., 24.10.2016r., 27.10.2016r., 28.10.2016r., 03.11.2016r., 04.11.2016r., 10.11.2016r., 14.11.2016r., 17.11.2016r., 18.11.2016r., 21.11.2016r., 24.11.2016r., 25.11.2016r., 28.11.2016r., 01.12.2016r., 02.12.2106r., 08.12.2016r., 09.12.2016r., 12.12.2016r., 15.12.2016r., 16.12.2016r., 19.12.2016r., 22.12.2016r., 23.12.2016r., 05.01.2017r., 09.01.2017r., 12.01.2017r., 13.01.2017r., 16.01.2017r., 19.01.2017r., 20.01.2017r., 16.02.2017r., 17.02.2017r., 20.02.2017r., 23.02.2017r., 24.02.2017r., 27.02.2017r., 02.03.2017r., 03.03.2017r., 09.03.2017r., 10.03.2017r., 13.03.2017r., 16.03.2017r., 17.03.2017r., 27.03.2017r., 30.03.2017r., 31.03.2017r., 06.04.2017r., 07.04.2017r., 10.04.2017r., 13.04.2017r., 14.04.2017r., 20.04.2017r., 21.04.2017r., 24.04.2017r., 27.04.2017r., 28.04.2017r., 08.05.2017r., 11.05.2017r., 12.05.2017r., 15.05.2017r., 18.05.2017r., 19.05.2017r., 22.05.2017r., 25.05.2017r., 26.05.2017r., 29.05.2017r., 12.06.2017r., 19.06.2017r., 22.06.2017r., 23.06.2017r., 26.06.2017r., 30.06.2017r., 06.07.2017r., 07.07.2017r., 10.07.2017r., 13.07.2017r., 14.07.2017r., 17.07.2017r., 20.07.2017r., 24.07.2017r., 27.07.2017r., 28.07.2017r., 31.07.2017r., 31.08.2107r., 01.09.2017r., 07.09.2017r., 21.09.2017r., 22.09.2017r., 28.09.2017r., 29.09.2017r., 09.10.2017r., 13.10.2017r., 19.10.2017r., 20.10.2017r., 26.10.2017r., 27.10.2017r., 09.11.2017r., 13.11.2017r., 16.11.2017r., 17.11.2017r., 08.12.2017r., 11.12.2017r., 14.12.2017r., 21.12.2017r., 28.12.2017r., 08.01.2018r., 11.01.2018r., 18.01.2018r., 26.01.2018r., 15.02.2018r., 16.02.2018r., 22.02.2018r., 23.02.2018r., 26.02.2018r., 01.03.2018r., 02.03.2018r., 08.03.2018r., 09.03.2018r., 15.03.2018r., 29.03.2018r., 12.04.2018r., 13.04.2018r., 19.04.2018r., 20.04.2018r., 27.04.2018r., 17.05.2018r.,
25.05.2018r., 08.06.2018r., 05.07.2018r., 06.07.2018r., 10.08.2018r., 31.08.2018r., 05.10.2018r., 08.11.2018r., 06.12.2018r., 20.12.2018r., 04.01.2019r., 24.01.2019r., 25.01.2019r., 01.02.2019r., 21.02.2019r., 22.02.2019r., 28.02.2019r., 01.03.2019r., 08.03.2019r., 22.03.2019r., 29.03.2019r., 05.04.2019r., 11.04.2019r., 12.04.2019r., 18.04.2019r., 19.04.2019r., 23.04.2019r., 06.05.2019r.

sprawy oskarżonych:

M. P. (1) uprzednie nazwisko S., syn Z. i B. z domu W., urodzonego (...) w G.,

K. P. (1) córka E. i D. z domu J., urodzonej (...) w G.,

oskarżonych o to, że:

I. w okresie od 19 października 2009 roku do 7 sierpnia 2012 roku w G., G., L., K., B., K., P., W., W., Ł., S., S., O. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając wspólnie i w porozumieniu, jako wspólnicy (...) Spółki z o.o., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd klientów (...) Spółki z o.o. co do założeń, rodzaju i sposobu prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez stworzenie przedsiębiorstwa jedynie na pozór działającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, określonymi w Kodeksie spółek handlowych i przepisach innych aktów prawnych, a w rzeczywistości funkcjonującego w oparciu o potwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci oświadczeń członków zarządu o uiszczeniu w całości wpłat na kapitał zakładowy bądź na jego podwyższenie, prowadzącego księgi rachunkowe niezgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., Nr 330 z późn. zmn.), sporządzającego sprawozdania finansowe za poszczególne lata działalności niezgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., Nr 330 z późn. zmn.), a nadto nieskładającego ich do ujawnienia w terminie ustawowym we właściwym sądzie rejestrowym, po czym w dalszej kolejności w jej ramach prowadzili bez zezwolenia, na zasadach tzw. „piramidy na rynku finansowym”, działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób, składaniu względem kontrahentów i na podstawie zawieranych z nimi umów depozytu towarowego zapewnień o nabywaniu za inwestowane przez nich środki pieniężne metali szlachetnych w postaci złota, srebra bądź platyny, potwierdzanych certyfikatami nabycia metalu szlachetnego, a następnie o osiąganiu zysku wskutek obrotu zakupionymi za ich pieniądze kruszcami, a nadto przekazywaniu informacji wskazujących na zabezpieczenie transakcji powierzenia gotówki poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych z (...) S.A. i Towarzystwem (...) S.A. z tytułu ryzyka gospodarczego, gwarantowaniu przez Fundusz (...) Spółkę z o.o. z siedzibą w G. wypłaty kapitału do kwoty 250.000 zł i przekazywaniu na ten cel 1% wartości każdej z lokat, podczas gdy w rzeczywistości metale szlachetne były nabywane jedynie w znikomej ilości, stwarzającej pozory prawidłowego inwestowania, certyfikaty nabycia metalu szlachetnego nie odzwierciedlały faktycznie dokonanych zakupów, przedsiębiorstwo nie podejmowało żadnych czynności zmierzających do osiągnięcia zysku, Fundusz (...) Spółka z o.o. nie dysponował i nie gromadził kapitału pozwalającego na zabezpieczenie lokat, a postanowienia umów zawartych z (...) S.A. i Towarzystwem (...) S.A. nie traktowały o zabezpieczeniu powierzonych środków, które rozdysponowywane były następnie na dowolne cele niezgodne z zapewnieniami o ich przeznaczeniu, a w tym na udzielanie pożyczek pieniężnych i obciążanie ryzykiem w sposób opisany powyżej, czym doprowadzili niżej wskazanych klientów (...) Spółki z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w wysokości nie mniejszej niż 850.640.168 złotych 78 groszy, przy czym:

1. w okresie od 13.10.2009 r. do 19.04.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze ID: 5. (...) z I. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 20.04.2010 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniosła z uwagi na wypłatę środków wraz z odsetkami, w związku z zakończeniem umowy, a następnie:

- w okresie od 22.12.2010 r. do 19.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 23.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na postawie której wystawiono certyfikat o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat, którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, a następnie:

- w okresie od 22.12.2010 r. do 19.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 23.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na postawie której wystawiono certyfikat o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat, którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat, którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, a następnie:

- w okresie od 22.12.2010 do 19.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, a następnie:

- w okresie od 16.03.2011 r. do 24.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

2. w okresie od 02.12.2011 r. do 01.03.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. K. (1) i J. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 01.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w okresie od 02.12.2011 r. do 21.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 21.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela J. K. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

3. w dniu 26.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. K. (1) i B. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w dniu 26.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. K. (1) i B. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36.000 złotych,

4. w dniu 31.08.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

5. w dniu 02.03.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

6. w dniach od 20 do 22.09.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.000 złotych,

- w dniu 30.11.2011r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 85.000 złotych,

- w dniach od 26 do 28.05.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

7. w dniach od 25.05.2012 r. do 01.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. M. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 01 do 04.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. M. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

8. w dniach od 06 do 11.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

- w dniach od 15 do 18.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

9. w okresie od 06.05.2011 r. do 25.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 28.02.2012 r. do 05.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych,

10. w dniach od 30 do 31.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 90.000 złotych,

11. w dniach od 04 do 05.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 04 do 05.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

12. w dniach od 18 do 21.05.2012 r. w I. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z O. Ł. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.06.2012 r. w I. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z O. Ł. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

13. w dniach od 29.11.2011 r. do 05.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

14. w dniach od 18 do 21.03.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 89.000 złotych,

15. w dniach od 28 do 29.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. D. (1) i R. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 28 do 29.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. D. (1) i R. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

16. w dniach od 08.08.2011 r. do 12.08.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

17. w dniach od 23 do 24.01.2012 r. w F. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21 900 złotych,

18. w dniu 24.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych,

19. w dniach od 24 do 25.08.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

20. w dniach od 10 do 13.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. A. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

21. w dniach od 02 do 05.01.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. A. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

22. w dniach od 13 do 21.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

23. w dniach od 10 do 19.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 10 do 19.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

24. w dniu 06.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

25. w dniach od 23 do 28.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

26. w dniach od 17.11.2010 r. do 10.12.2010 r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.12.2010 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 05.01.2011 r. do 06.07.2011r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 06.07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 06 do 28.07.2011r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 26.08.2011 r. do 05.03.2012 r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 05.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 05.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 07.09.2011 r. do 06.10.2011 r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 06.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 25.10.2011 r. do 04.11.2011r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 27.10.2011 r. do 26.04.2012 r. w Z. - J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 07.11.2011 r. do 09.11.2011r. w Z.J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

27. w okresie od 30.12.2011 r. do 20.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

- w okresie od 05.01.2012 r. do 03.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 03.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 09.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 650 złotych,

- w dniu 09.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23 200 złotych,

- w okresie od 30.12.2011 r. do 20.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 20.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze nabycia metalu szlachetnego o numerze (...), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 20.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniu 05.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 20.03.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu06.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (3) i M. B. (1), czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

28. w dniach od 26 do 27.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 26 do 27.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

29. w dniach od 30.09.2011 r. do 07.10.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. A. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 30.09.2011 r. do 05.10.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. A. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 16 do 19.04. 2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. A. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych,

- w dniach od 09 do 13.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. A. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

30. w dniach od 14 do 15. (...). w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13 500 złotych,

31. w dniach od 05 do 06.04.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

32. w dniach od 19 do 23.11.2010 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 01 do 03.03.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 05 do 10.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 14 do 18.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

33. w dniach od 16 do 24.09.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

34. w dniu 16.07.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 17.07.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 500 złotych,

- w dniu 20.07.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (2) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych,

35. w dniach od 19 do 20.03.2012 r. w E. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (4) i R. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

36. w dniach od 07 do 09.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

37. w dniach od 26 do 27.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. H. (1) i R. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

38. w dniach od 12 do 16.01.2012 r. w N. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (1) i A. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

39. w okresie od 24.08.2010 r. do 22.08.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 22.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 30.09.2010 r. do 29.09.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.09.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 30.09.2010 r. do 18.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 03.01.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 21.02.2011 r. do 10.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 10.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 23.03.2011 r. do 14.03.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 11.01.2011 r. do 26.03.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 29.03.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 12.05.2011 r. do 10.11.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 10.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

40. w dniu 27.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 06 do 12.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.000 złotych,

- w dniu 12.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

41. w dniu 02.04.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

42. w dniu 08.09 2011 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. K. (4), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 100 złotych,

43. w dniach od 31.01.2012 r. do 01.02.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. K. (2) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 29.000 złotych,

44. w dniach od 04 do 07.05.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

45. w dniach od 26 do 28.05.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. M. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

46. w dniach od 08 do 09.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. Ł. (2) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9 500 złotych,

47. w dniu 24.02.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z F. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 12.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z F. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

48. w dniu 17.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

49. w dniu 12.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

50. w dniu 10.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

51. w dniu 02.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

52. w dniach od 24 do 30.05.2012 r. w S. i G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

53. w dniach od 25 do 28.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

54. w dniach od 20 do 27.04.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

55. w dniach od 17 do 19.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. A. (1) (uprzednio I. M. (2)), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych,

56. w dniu 12.12.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. A. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

57. w dniu 18.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

58. w dniu 06.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 200 złotych,

- w dniu 24.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 24.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 24.05.2012 r. do 15.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 15.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

59. w okresie od 05.06.2012 r. do 29.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 028 złotych,

60. w dniu 07.02.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

61. w dniu 22.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. F. (1) i K. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniu 28.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. F. (1) i Z. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 28.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. F. (1) i Z. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniu 11.07.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniu 16.07.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. F. (1) i I. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

62. w dniach od 23 do 25.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 31.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 300 złotych,

- w dniach od 27 do 29.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

63. w okresie od 29.09.2011 r. do 29.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 29.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 10.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), powodując powstanie szkody w kwocie 15.000 złotych,

64. w dniu 11.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

65. w dniach od 14 do 20.03.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 14 do 20.03.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 07 do 08.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

66. w dniach od 26.05.2012 r. do 05.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 26.05.2012 r. do 05.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

67. w dniach od 07 do 12.03.2012 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (4) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 15.06.2012 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 400 złotych,

68. w dniach od 23 do 24.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

- w dniach od 23 do 24.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 500 złotych,

69. w dniu 03.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

70. w dniu 05.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (1) i J. G. (3) , na podstawie której nie wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

71. w dniach od 30 do 31.05.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

72. w dniach od 07 do 09.02.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. G. (1) i K. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych,

- w dniach od 07 do 09.02.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. G. (1) i K. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 130.000 złotych,

73. w dniu 30.07.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. G. (3) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 29.000 złotych,

74. w dniach od 14 do 15.03.2012 r. w L. i Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 03 do 05.04.2012 r. w L. i Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.000 złotych,

75. w dniach od 16 do 18.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

76. w dniach od 12 do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

77. w dniach od 20 do 25.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (1) i B. K. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

78. w dniu 08.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 832 złotych,

79. w dniach od 22 do 23.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 90.000 złotych,

80. w dniu 08.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z W. K. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

81. w dniach od 3 do 5.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. K. (1) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

82. w dniu 26.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

83. w dniu 17.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z J. Ł. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

84. w dniach 08.03.2012 r. do 8.06.2012 r w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 59.000 złotych,

85. w dniu 18.05.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z N. K. (1) (obecnie L.), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

86. w dniach od 25 do 26.06.2012 r. w miejscowości S. I doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15000 złotych,

87. w dniach od 09 do 11.06.2012 r. w M., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z B. Ł. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

88. w dniach od 18 do 20.02.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

89. w dniu 13.07.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. N. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

90. w dniach od 18 do 22.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

91. w dniu 24.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. M. (2) i M. M. (1) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonych od umowy, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

92. w dniu 14.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (4) i J. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

- w dniu 14.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (4) i J. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 29.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i J. M. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

- w dniu 03.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i A. M. (4) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34.000 złotych,

93. w dniu 10.11.2011 r. w U. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 07 do 09.12.2011 r. w U. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 31.01. do 01.02.2012 r. w U. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

94. w dniu 26.01.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

95. w dniach od 15.04.2011 r. do 02.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 02.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

96. w dniach od 04 do 19.06.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych

- w dniach od 04 do 05.06.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 16 do 18.07.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34.000 złotych,

97. w dniu 04.07.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. N. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.000 złotych,

- w dniu 04.07.2012 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. N. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.000 złotych,

- w dniu 04.07.2012 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. N. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 200 złotych,

98. w dniu 05.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

99. w dniach od 30.11.2011 r. do 19.12.2011 r. w A. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 31.01.2012 r. do 03.02.2012 r. w A. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 68.000 złotych,

100. w dniach od 27 do 29.08.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 04 do 05.03.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (6), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

101. w dniach od 02 do 07.05.2012 r. w miejscowości P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

- w dniach od 04 do 09.05.2012 r. w miejscowości P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

102. w dniu 20.04.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. J. (1) i M. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 21.04.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. J. (1) i M. J. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w okresie od 31.01.2011 r. do 13.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. J. (1) i M. J. (2), którą następnie przedłużono w dniu 30.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

103. w dniach od 02 do 04.07.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (4) i W. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

104. w okresie od 31.12.2010 r. do 20.12.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (2) i M. G., na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 29.08.2011 r. do 02.09.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (2) i M. G., na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 16 do 20.03.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (2) i M. G., na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, :

- w okresie od 29.03.2012 r. do 2.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (2) i M. G. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 29.03.2012 r. do 02.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (2) i M. G., na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

105. w dniach od 27.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

106. w dniu 11.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. J. (3) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 02.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.000 złotych,

107. w dniach od 27 do 29.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

108. w okresie od 28.10.2011 r. do 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 7 007,09 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 27.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 27 200 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 42 207,09 złotych,

- w dniu 21.11.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 23.11.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (1), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 30.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

109. w dniach od 17 do 18.11.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 23 do 27.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 27 do 28.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 28.03.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

- w dniach od 13 do 14.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

110. w dniu 15.07.2011 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 05.08.2011 r. do 27.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 27.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 14 do 15.09.2011 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 19.10.2011 r. do 16.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniach od 16 do 17.04.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

111. w dniach od 23.02.2012 r. do 24.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 19 do 20.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

112. w dniu 10.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 10.04.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

113. w dniach od 29 do 31.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 30.05.2012 r. do 01.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 01.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 01.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 12 do 18.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

114. w okresie od 16.09.2011 r. do 18.01.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 800 złotych,

- w dniach od 16 do 21.11.2011 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 16.11.2011 r. do 08.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 08.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 30.01.2012 r. do 07.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 25.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 06 do 07.03.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11 700 złotych,

- w dniach od 05 do 06.04.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 600 złotych,

115. w okresie od 17.11.2011 r. do 08.05.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

- w okresie od 25.01.2012 r. do 20.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłata kapitału w kwocie 10.000 złotych, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 67.000 złotych,

- w dniu 22.02.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25 800 złotych,

- w dniach od 04 do 05.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. H. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150.000 złotych,

116. w dniu 24.08.2011 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 04.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

117. w okresie od 02.01.2012 r. do 29.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. H. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 01.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

118. w okresie od 19.07.2011 r. do 12.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 12.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 5.000 złotych, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 65.000 złotych,

119. w dniach od 14 do 15.10.2010 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 30.11.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 90.000 złotych,

120. w dniach od 07 do 09.11.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 08 do 09.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

121. w dniach od 01 do 05.01.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 04 do 10.03.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 19.05.2011 r. do 21.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 22.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 6 415,62 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą kapitału w kwocie 10.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 8 415,62 złotych,

- w okresie od 30.09.2011 r. do 29.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 27.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą kapitału w kwocie 2.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 5.000 złotych, powodując powstanie szkody w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 09.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

122. w dniu 22.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (4) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 27 do 28.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (4) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 900 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 26 do 27.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

123. w dniach od 27 do 28.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 27 do 28.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 27 do 28.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (3) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 27.03.2012 r. do 02.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z A. H. (3) , którą następnie przedłużono w dniu 23.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 28.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 2.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

124. w dniach od 12 do 13.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

125. w dniach od 29 do 31.01.2012 r. w G. i C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 29 do 31.01.2012 r. w G. i C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 30 do 31.01.2012 r. w G. i C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

126. w dniach od 25 do 27.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

127. w dniach od 04 do 07.02.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z W. M. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 09 do 11.05.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

128. w dniu 21.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (3) i M. M. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

129. w dniu 01.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w dniach od 02.09.2011 r. do 13.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

130. w dniach od 04 do 05.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 12.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

131. w dniu 24.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 23 do 28.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 24.11.2011 r. do 27.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 27.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 09.01.2012 r. do 04.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (6) , którą następnie przedłużono w dniu 04.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych,

- w dniach od 04 do 10.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (6) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

132. w dniu 29.12.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 29.12.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

133. w okresie od 05.10.2011 r. do 26.03.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 19.11.2010 r. do 02.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 02.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

134. w dniu 09.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

135. w dniach od 21 do 25.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (1) i B. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

136. w dniu 05.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (2) i M. L. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

137. w dniach od 20 do 21.10.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. Ł. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 20 do 21.10.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. Ł. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniu 10.02.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. Ł. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

138. w dniach od 22 do 26.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

139. w dniu 15.02.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (1) i R. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

140. w dniach od 25 do 26.04.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. P. (1) i K. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28 500 złotych,

141. w dniach od 16 do 20.03.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

142. w okresie od 19.04.2011 r. do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 19.04.2011 r. do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 19.04.2011 r. do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 26.04.2011 r. do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 26.04.2011 r. do 16.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 30.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 30.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

143. w okresie od 24.11.2010 r. do 18.11.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniu 07.12.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 400 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 27.12.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

144. w dniach od 03 do 06.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w okresie od 03.04.2012 r. do 27.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 27.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 4 710 złotych, na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 52 710 złotych,

145. w dniach od 11.06.2012 r. do 06.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

146. w okresie od 02.09.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w okresie od 02.09.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w okresie od 02.09.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w okresie od 02.09.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w okresie od 02.09.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 07.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w okresie od 14.09.2011 r. do 07.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 07.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

147. w dniu 30.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. C. (1) i W. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 11.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go i B. C. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

148. w dniu 20.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 20.04.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 20.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 20.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 20.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

149. w dniach od 19 do 23.01.2012 r. w Z. i K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 19 do 23.01.2012 r. w Z. i K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19 do 23.01.2012 r. w Z. i K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

150. w okresie od 18.10.2011 r. do 12.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 03.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 12.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 18 do 19.10.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 18.10.2011 r. do 12.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 12.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w dniach od 11 do 15.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 17 do 18.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

151. w dniach od 9 do 10.08.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 28.11. do 1.12.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

- w dniach od 2 do 3.02.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

- w dniach od 13 do 14.02.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniach od 16 do 17.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

152. w dniach od 7 do 9.05.2011 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 4 do 5.07.2011 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 1 do 5.09.2011 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 8 do 9.11.2011 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 7 do 8.12.2011 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. K. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 7 do 8.02.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

- w dniach od 11 do 12.06.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. K. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

153. w okresie od 21.09.2011 r. do 25.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z V. C. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 20.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 22.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela S. C. (1), którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 14.638,29, na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 29.638,29 złotych,

- w dniu 22.03.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z V. C. i S. C. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

154. w okresie od 3.01.2012 r. do 26.06.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z T. C. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 26.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

155. w okresie od 22.08.2011 r. do 30.08.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. A. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

156. w okresie od 18.05.2012 r. do 28.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

157. w dniach od 31.05. do 4.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 7 do 12.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 16 do 23.07.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 złotych,

- w dniach od 16 do 23.07.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 złotych,

- w dniach od 16 do 23.07.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

158. w okresie od 17.05.2011 r. do 20.05.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w okresie od 18.05.2012 r. do 28.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 29.06.2012 r. do 5.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 29.06.2012 r. do 5.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

159. w okresie od 17.03.2011 r. do 19.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 19.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

160. w okresie od 15.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 15.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 15.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 19.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 20.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 21.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 21.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 23.12.2011 r. do 8.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 8.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 29.12.2011 r. do 23.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 23.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 29.12.2011 r. do 23.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 23.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 26 do 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w okresie od 26 do 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

161. w dniu 28.10.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 16.11.2011 r. do 8.02.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 8.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.700 złotych,

- w okresie od 28.11.2011 r. do 17.02.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 17.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 28.11.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.100 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 28.11.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 15.12.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. D. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.200 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 13.01.2012 r. do 6.07.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. D. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 6.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) ,czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.200 złotych,

- w dniu 23.01.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. D. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 102.989,29 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 23.04.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z L. D. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 102.989 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 23.04.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.174,90 złotych,

- w dniu 17.07.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 6.07.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.800 złotych,

- w dniu 9.07.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.200 złotych,

162. w okresie od 3.03.2011 r. do 25.08.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (7) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniu 16.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (7) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych,

163. w okresie od 16.12.2010 r. do 8.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 8.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 16.12.2010 r. do 22.03.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 22.03.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.400 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 16.12.2010 r. do 16.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 3.02.2011 r. do 26.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 8.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.01.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.200 złotych,

- w okresie od 21.04.2011 r. do 12.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 12.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 8.11.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.667 złotych,

- w okresie od 14.05.2012 r. do 15.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. M. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

164. w dniach od 26.04. do 2.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 5 do 6.07.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.000 złotych,

165. w dniach od 6 do 9.07.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. G. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

166. w dniu 28.11.2011 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. J. (1) i R. J. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 30.11. do 1.12.2011 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. J. (1) i M. J. (4) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

167. w okresie od 19.01.2012 r. do 20.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 29.02.2012 r. do 1.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 30.03.2012 r. do 4.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 6.05.2011 r. do 17.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 10.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 22.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 9.416,99 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 19.416,99 złotych,

168. w okresie od 8.03.2011 r. do 14.09.2011 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (4) i E. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.09.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z, na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie 06.02.2012 r. 09.02.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (4) i E. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 16.05.2012 r. do 21.05.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (4) i E. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

169. w okresie od 25.10.2011 r. do 17.04.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (8) i J. B. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 17.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

- w dniach od 23 do 24.11.2011 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (8) i J. B. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go/ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

170. w okresie od 8.12.2010 r. do 17.04.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.03.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 1.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 27.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 30.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 11.07.2011 r. do 13.10.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili go/ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 8 do 14.09.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 12 do 19.04.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 13 do 20.06.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

171. w okresie od 23.11.2011 r. do 5.06.2012 r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ł. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 24.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 28.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 5.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 23.11.2011 r. do .2012 r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ł. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 30.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 3.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 4.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 1 do 6.12.2011r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. Ł. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z odstąpieniem od umowy,

- w dniach od 1 do 6.12.2011r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. Ł. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z odstąpieniem od umowy,

172. w dniach od 27 do 31.05.2010 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 2 do 8.12.2010 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.900 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 8 do 10.06.2011 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 26.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 12 do 14.09.2011 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49.400 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 16 do 21.12.2011 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 77.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 6 do 8.03.2012 r. w Irlandii, doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z T. H. (2) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 25 do 27.06.2012 r. w Irlandii doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. H. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98.000 złotych,

173. w dniu 10.06.2010 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 29 do 30.12.2010 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 16 do 17.03.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 20.06.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 7 do 8.07.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 1.08.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 1.09.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 20.09.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 3.11.2011 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 10.01.2012 r. do 28.06.2012 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z B. I. (1) , , którą następnie przedłużono w dniu 28.06.2012 r. umową depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.01.2012 r. w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z B. I. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 6.03.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w okresie od 14.05.2012 r. do 15.05.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 17.05.2012 r. do 18.05.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 18.06.2012 r. do 19.06.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

174. w dniach od 24.03. do 2.04.2010 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. I. (1) i K. I. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 4 do 13.01.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. I. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i K. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 7 do 10.02.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. I. (1) i K. I. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 75.000 złotych,

- w dniach od 7 do 10.02.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. I. (1) i K. I. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 75.000 złotych,

175. w okresie od 12.10.2010 r. do 7.10.2011 r. w D., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 7.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 12 do 14.10.2010 r. w D., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenia wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 2.05.2011 r. do 17.04.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 31.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 10.000 złotych i odsetek, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 16 do 23.05.2011 r. w D., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenia wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 19.11.2011 r. do 10.05.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 10.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 9 do 13.01.2012 r. w D., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z Z. I. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenia wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

176. w dniu 26.03.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (1) i M. G. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 25.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (1) i M. G. (5) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

177. w okresie od 22.06.2012 r. do 25.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. Ł. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

178. w dniach od 26 do 30.04.2012 r. w G. i S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. K. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

179. w dniach od 13 do 17.07.2012 roku w Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (7) i R. K. (3), na podstawie, której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

180. w dniu 27.12.2011 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (8) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych

181. w dniu 22.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

182. w dniach od 13 do 16.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 13 do 16.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. I. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

183. w dniach od 23 do 27.10.2011 roku w Z., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (6) , na podstawie, której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

184. w dniach od 20 do 21.02.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (8) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

185. w dniach 28.01.- 06.02.2012 roku w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. A. (2) , na podstawie, której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i G. A. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, a następnie,

- w dniach 16-21.03.2012 roku w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. A. (2) , na podstawie, której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i G. A. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, a następnie,

- w dniach 16-21.03.2012 roku w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. A. (2) , na podstawie, której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i G. A. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

186. w okresie od 12.12.2011 do 5.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. H. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 5.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 16 do 26.06.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. H. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

187. w dniu 13.02.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (4) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

188. w dniu 18.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (9) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

189. w dniu 20.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (3) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

190. w dniach od 13 do 17.01.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

191. w dniu 26.04.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

192. w dniach od 24 do 25.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. J. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

193. w dniach od 15 do 21.05.2012 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. B. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 54.000 złotych,

194. w dniach od 20 do 21.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (6) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

195. w okresie od 27.12.2011 r. do 14.06.2012 r. w L. i L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (9) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

196. w dniu 31.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (9) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

197. w dniach 08 do 17.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (10) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

198. w dniu 23.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (2) i M. Ł. (3) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w dniu 24.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (2) i M. Ł. (3) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

- w dniu 24.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. Ł. (3) i J. Ł. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.500 złotych,

- w dniu 21.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (2) i M. Ł. (3) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

199. w dniu 3.03.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (2) i C. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.200 złotych,

- w dniach od 25 do 26.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (2) i C. L. (1) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 133.038,13 złotych,

- w dniu 22.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (2) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 125.935,92 złotych,

- w okresie od 27.04.2012 r. do 30.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. L. (1) I R. L. (2), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 136.838,54 złotych,

200. w dniach od 3 do 10.04.2012r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (1) i M. S. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

201. w dniach od 24.02.2011 r. do 01.03.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (2) (obecnie J.) i A. M. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych, , nie powodując jednakże powstania szkody, z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 09 do 19.03.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (2) (obecnie J.) i A. M. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 28.05.2012 do 05.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (7) i A. M. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38.000 złotych,

202. w dniu 28.03.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

203. w dniach od 30.03.2012 r. do 02.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

204. w dniach od 19 do 20.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 19 do 20.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

205. w okresie od 07.12.2011 r. do 04.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 04.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

206. w dniach od 15 do 17.10.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 25 do 28.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

207. w dniu 23.04.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

208. w dniach od 11 do 13.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

209. w dniach od 10 do 12.03.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

210. w dniu 06.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 26.000 złotych,

211. w dniu 21.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

212. w dniu 06.06.2012 r. w W. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

213. w dniu 19.04.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

214. w okresie od 21.05.2012 r. do 21.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 13.06.2012r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonego od umowy , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 22.06.2012 r. do 21.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. L. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonego od umowy , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

215. w dniach od 02.01.2012 r. do 27.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 27.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

216. w dniach od 20 do 21.06.2012 r. w Z., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. I. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

217. w dniu 10.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w dniu 15.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

218. w dniach od 25 do 28.02.2012 r. w Ż. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

219. w okresie od 17.12.2010 r. do 16.12.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 21.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

220. w dniu 18.05.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.500 złotych,

- w dniu 22.05.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniosła z uwagi na wypłatę środków wraz z odsetkami,

- w dniu 16.07.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 18.07.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 25.07.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

221. w dniach od 29.07. do 4.08.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. H. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

222. w dniach od 28.07. do 3.08.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (7) i W. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

223. w dniach od 16 do 19.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. G. (2) i M. G. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

224. w dniu 10.11.2010 r. w E. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniu 15.12.2010 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 15 do 17.10.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

225. w dniach od 4 do 10.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. Z. (1) i A. Z. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 15 do 19.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. Z. (1) i A. Z. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

226. w dniach od 31.05 do 8.06.2012 r. w S. Ś., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

227. w dniu 27.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) z K. M. (3) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 30.05 do 1.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. M. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

228. w dniach od 01 do 06.06.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

229. w dniu 04.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (4) i W. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 9.05 .2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (4) i W. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

230. w dniach od 25 do 26.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 250 złotych,

231. w dniach od 24 do 26.10.2011 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (10) i A. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 500 złotych,

232. w dniach od 17 do 18.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.000 złotych,

- w dniu 9.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w dniu 13.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniu 13.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 500 złotych,

233. w dniach od 02 do 09.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (4), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 02 do 04.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

234. w okresie od 30.12.2011 do 29.03.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. F. (1) i G. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 43 500 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 29.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 40 800 zł na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 84 300 złotych

235. w dniu 25.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (3) i T. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

236. w okresie od 28.11 .2011 r. do 16.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 28.11 .2011 r. do 16.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 28.11.2011 r. do 16.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 16.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 01 do 02.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 01 do 02.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 11 do 02.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w okresie od 01 do 02.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (4) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniu 05.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (11) i J. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 100 złotych,

237. w dniu 23.02.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

238. w dniu 01.07.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 53.000 złotych,

- w dniach od 08 do 09.09.2011 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.500 złotych,

- w dniu 05.01.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 500 złotych,

- w dniu 10.05.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 700 złotych,

239. w dniu 26.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

240. w dniach od 17 do 23.04.2012 r. w Z., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

241. w dniach od 28 do 30.11.2011 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. M. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych

242. w okresie od 05.12.2011 r. do 31.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (3) i J. G. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 31.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 05.12.2011 r. do 31.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (3) i J. G. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 31.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 05.12.2011 r. do 31.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. G. (3) i J. G. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 31.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

243. w dniu 10.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

244. w dniu 09.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

245. w dniu 29.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 01.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 29.06. do 03.07.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

246. w dniach od 16.04. do 10.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

247. w dniu 24.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

248. w dniach od 23 do 24.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i A. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 985 złotych

249. w dniu 13.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniu 19.07.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

250. w okresie od 10.01.2011 r. do 2.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. G. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 2.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 4 400 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 9.400 złotych,

251. w dniach od 04 do 11.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

252. w dniu 14.03.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

253. w dniu 02.05.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

254. w dniu 05.04.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych.

- w dniu 30.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 52.000 złotych

255. w dniu 29.05.2012 r. w O., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

256. w dniach od 14 do 15.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 14 do 15.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

257. w dniu 30.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (10) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 142.000 złotych,

258. w dniu 28.06.2012 r. w M. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. L. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 500 złotych,

259. w okresie 06.09.2011 r. do 02.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniach od 02.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 9.417 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 19 417 złotych,

260. w dniu 03.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

261. w dniu 27.04.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 23 do 24.05.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

262. w dniu 18.04.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 29.06.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

263. w dniach od 24 do 25.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

264. w dniach od 12 do 18.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 12 do 18.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. Ł. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniach od 28.06.2012 r. do 5.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. Ł. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

265. w dniach od 20 do 24.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

266. w dniu 21.02.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (5) i A. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 30.03.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (5) i A. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

267. w dniu 25.05.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. D. (1) i E. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 55.000 złotych

268. w dniu 13.02.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z F. D. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych,

- w dniu 10.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z F. D. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150.000 złotych,

269. w dniach od 26 do 29.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 26 do 29.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 26 do 29.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 7 do 14.05.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 19.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 18 do 19.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 06 do 09.07.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 06 do 09.07.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 21 do 24.07.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 21 do 24.07.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 27.07.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. H. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na odstąpienie od umowy,

270. w dniach od 13 do 17.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 20 do 24.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150.000 złotych,

- w dniach od 19 do 20.06.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 27 do 28.06.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

271. w dniach od 29.05.2012 r. do 05.06.2012 r. w R., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. Ł. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 75.000 złotych,

272. w dniu 31.08.2011 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 6.12.2011 r. do 5.06.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 28.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 4 517,73 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 5.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 4 400 złotych, powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 28 917,73 złotych,

273. w okresie od 15.03.2011 r. do 15.06.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.06.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , którą następnie przedłużono w dniu 15.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 15.04.2011 r. do 29.03.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 29.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 04 do 06.03.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21 050 złotych,

274. w dniach od 18 do 31.05.2012 r. w M., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (3) i E. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

275. w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 19.04 do 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. Bożek-M. i J. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych;

276. w okresie od 12.07.2011 r. do 04.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 4.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 4.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której nie wystawiono certyfikat z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonego od umowy, czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

277. w dniach od 16 do 18.08.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. K. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

278. w dniu 16.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych

- w dniu 13.06.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

279. w dniach od 10 do 18.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (12) (Bartnik), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

280. w dniu 22.06.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 26.06.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 03.07.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

281. w dniu 25.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

282. w dniach od 15.02.2011 r. do 03.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 03.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w dniach od 17.02.2011 r. do 03.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. G. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 03.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 500 złotych,

283. w dniach od 14 do 18.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 789,45 złotych,

- w dniach od 14 do 18.06.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

284. w dniu 31.08.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (10) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 19.09.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (10) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.500 złotych,

- w dniu 02.11.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. K. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

285. w dniu 30.04.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. K. (3) i P. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

286. w dniach od 16 do 19.01.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (3) i M. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

287. w dniu 24.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (3) i A. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

- w dniu 21.06.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (3) i A. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 25.06.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. Ł. (3) i A. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

288. w dniu 05.07.2012 r. we W. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (4) i Z. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

289. w dniu 24.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 55.000 złotych,

290. w dniach od 04.03.2011 r. do 2.03.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. K. (1) i G. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 31.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 259,88 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 02.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 84,97 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 47 344,85 złotych

- w dniach od 04.07.2011 r. do 28.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. K. (1) i G. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 28.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 5 800 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 15 800 złotych,

291. w dniach od 10.03.2011 r. do 07.09.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (7) i L. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07.09.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 12 do 13.10.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (1) i J. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28.12.2011 r. do 20.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (7) i L. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonych od mowy, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

292. w dniach od 16 do 18.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. F. (1) i J. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 16 do 18.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. F. (1) i J. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych

293. w okresie od 21.01.2011 r. do 17.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 20.04.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 5 312,04 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 24.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 75 312,04złotych

- w dniach od 20 do 27.04.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 19 do 26.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

294. w dniach od 17 do 21.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

295. w dniach od 12 do 13.01.2012 r. we W. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 14.04.2012 r. we W. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych

296. w dniu 14.05.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

297. w dniach od 29 do 30.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (2) i K. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

298. w dniach od 30.10.2011 r. do 02.11.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 02 do 04.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

- w dniach od 02 do 04.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

299. w okresie od 24.10.2011 r. do 18.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 18.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47 500 złotych,

300. w dniach od 19 do 24.04.2012 r. w miejscowości O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

301. w dniach od 28 do 29.03.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 11 do12.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 25 do 28.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. K. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

302. w dniach od 12 do 15.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (5) i A. L. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 12 do15.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. L. (5) i A. L. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

303. w dniu 24.01.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (3) i D. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8 600 złotych,

- w dniu 03.04.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. M. (3) i D. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 28.06.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i I. M. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 300 złotych,

304. w okresie od 08.06.2011 r. do 25.05.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 06.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o (...), którą następnie przedłużono w dniu 25.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 20.107,71 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 30 107,71 złotych,

- w okresie od 17.06.2011 r. do 5.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 05.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 05 do 06.12.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 17.01.2012 r. do 04.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7 555,55 złotych,

305. w okresie od 22.12.2010 r. do 27.12.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych, którą następnie w dniu 12.12.2010 r. przedłużono umową depozytu towarowego o numerze (...) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 2.200 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), powodując powstanie szkody w kwocie 4 700 złotych,

- w okresie od 22.04.2011 r. do 11.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych, którą w dniu 11.04.2012 r. przedłużono umowa depozytu towarowego o numerze (...) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 1.200 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), powodując powstanie szkody w kwocie 3 700 złotych,

- w okresie od 05.07.2011 r. do 30.12.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), która został przedłużona umową depozytu towarowego z 30.12.2011 r. o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 06.09.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 12.10.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 06.03.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 08.03.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 13.03.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 06.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

306. w dniu 02.11.2010 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w okresie od 18.04.2011 r. do 06.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 6.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

- w okresie od 28.06.2011 r. do 11.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 11.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 07.09.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 16.01.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 17.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

307. w dniu 04.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (10) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 04.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (10), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniu 19.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (10) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia od umowy, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

308. w dniach od 26 do 27.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 26 do 27.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

309. w dniach od 25 do 28.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 25 do 28.02.2012 r. w L. i G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

310. w dniu 21.01.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 10.03.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (2) , czym doprowadzili go i jego żonę J. B. (8) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach 30.11.2011 r. do 01.12.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i jego żonę J. B. (8) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 03.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 25.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 12.03.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 12.03.2012 r. do 01.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , która została przedłużona umową depozytu towarowego z 01.06.2012 r. o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 04.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych,

- w dniach od 12 do18.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i jej męża S. B. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 500 złotych,

311. w okresie od 27.03.2012 r. do 29.06.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, która została przedłużona umową depozytu towarowego z dnia15.06.2012 r. o numerze (...) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 10.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 02 do 05.07.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 65.000 złotych,

- w dniu 24.07.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. K. (3) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonego od umowy, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

312. w okresie od 10.11.2010 r. do 7.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. A. (2) i K. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 11.05.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 11.01.2011 r. do 10.01.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. A. (2) i K. A. (1) ,, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 04.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z K. A. (1) i M. A. (2) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 05 do 06.12.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. A. (2) i K. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

313. w dniach od 23 do 27.12.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (5) i K. K. (3) , czym doprowadzili ich i E. K. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie ponieśli z uwagi na wypłatę środków wraz z odsetkami,

- w okresie od 21.09.2011 r. do 23.03.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (5) i K. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili ich i E. K. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 235.000 złotych,

- w okresie od 21.09.2011 r. do 19.03. (...). w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...), z E. K. (4) i M. K. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.03. (...). umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego o numerze (...), czym doprowadzili je i A. K. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 240.000 złotych,

- w dniach od 22 do 25.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (5) i K. K. (3) , czym doprowadzili ich i E. K. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 103.000 złotych,

- w dniach od 22 do 27.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. K. (5) i K. K. (3) , czym doprowadzili ich i E. K. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 169.000 złotych,

314. w okresie od 26.02.2012 r. do 01.03.2012 r. w miejscowości P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i M. D. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

315. w dniach 05-10.08.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. K. (3) i A. K. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

316. w dniu 20.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

- w dniu 30.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

317. w dniach od 02 do 03.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

318. w dniach od 04 do 06.07.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (4), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

319. w okresie od 21.10.2010 r. do 10.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.04.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 10.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.000 złotych,

320. w dniu 11.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (1) i E. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 22.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (1) i E. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

321. w dniu 13.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 75.000 złotych,

322. w dniach od 25 do 27.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. A. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

323. w dniu 24.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. G. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

324. w dniach od 03 do 05.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. A. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

325. w dniu 26.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (2) i P. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

326. w dniach od 28.06.2010 r. do 02.07.2010 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach 28.06.2010 r. do 02.07.2010 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 04 do 07.01.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 750 złotych,

- w dniach od 04 do 07.01.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 050 złotych,

- w dniach od 10 do13.01.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 04 do 06.07.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 56.000 złotych,

- w dniach od 03 do 16.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 300 złotych,

- w dniach od 03 do 16.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (2) i E. K. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 400 złotych,

327. w dniu 17.02.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 09 do 10.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

328. w dniach od 29.07.2011 r. do 02.08.2011 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. Ć. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

329. w dniu 06.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 06.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 06.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 800 złotych,

- w dniu 01.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 08.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

330. w dniach od 16 do 18.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. D. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

331. w dniu 29.02.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. E., na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

332. w okresie od 26.04.2012 r. do 27.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 27.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

333. w dniach od 18 do 20.01.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. O. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 500 złotych,

- w dniach od 11 do 15.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. O. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

334. w dniach od 18 do 19.11.2011 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 14 do 22.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

335. w dniu 09.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

336. w dniach od 15 do 18.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 200 złotych,

337. w dniu 04.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (13) i M. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 05.10.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

338. w dnu 26.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dnu 26.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w dniu 08.05.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w dniu 08.05.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w okresie od 23.05.2012 r. do 21.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. A. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

339. w dniach od 19 do 22.07.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. I. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

340. w dniach od 17 do 18.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (7) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 17 do 18.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

341. w dniach od 29.02.2012 r. do 02.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

342. w dniach od 15 do 16.03.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 28 do 29.03.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

343. w dniu 16.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 16.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (5) i M. G. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7 200 złotych,

- w dniu 16.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (5) i M. G. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniu 16.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. G. (5) i M. G. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

344. w okresie od 31.01.2012 r. do 26.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

345. w dniu 27.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. L. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 800 złotych

346. w dniach od 10.01.2012 r. do 29.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 10.01.2012 r. do 29.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

347. w dniach od 30.04.2012 r. do 04.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 14 do 18.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

348. w dniach od 02 do 06.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

349. w dniach od 04 do 08.05.2012 r. w N. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. H. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych

350. w dniu 13.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. I. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

351. w dniach od 24 do 25.04.2012r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z N. F. i P. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

352. w dniach od 02 do 03.02.2012r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniach od 02 do 07.02.2012r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 16 do 17.05.2012r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych.

353. w dniach od 02 do 03.07.2012r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

354. w dniach od 28 do 30.05.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 27.06.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

355. w dniach od 14 do 16.11.2011r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 21.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

356. w dniach od 24 do 28.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. A. (1) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 130.000 złotych,

357. w dniach od 28 do 29.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. A. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 400.000 złotych,

358. w dniach od 13 do 14.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (2) i J. B. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

359. w dniu 20.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (10) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

360. w dniach od 07 do 11.07.2011r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 14.02.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z A. C. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 15.02.2012r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 16.02.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 18 do 19.06.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

361. w dniach od 15 do 17.05.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z N. C. (1) , na podstawie której czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

362. w dniach od 29.10.2011 r. do 03.11.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 500 złotych,

- w dniach od 23 do 24.11.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

- w dniach od 05 do 06.12.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

363. w dniach od 07 do 14.03.2012 r. w miejscowości D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. C. (2) i U. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

364. w okresie od 18.10.2011 r. do 12.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 12.04.2012r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych,

365. w dniach od 13 do 14.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych,

366. w dniach od 28 do 29.03.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 06 do 13.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

367. w dniu 02.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 02.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z C. C. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 06.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w dniu 06.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z C. C. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

368. w dniach od 11 do 18.04.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (3) i J. C. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych,

- w dniach od 07 do 10.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (3) i J. C. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

- w dniach od 26 do 29.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (3) i J. C. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych,

369. w dniu 17.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9 300 złotych,

370. w dniu 21.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. C. (4) i R. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 29.000 złotych,

371. w dniu 19.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 19.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

372. w dniach od 13 do 15.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 15.11.2011 r. do 10.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 10.05.2012r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 26 do 27.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 11.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

373. w okresie od 11.08.2011 r. do 11.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 7.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 31.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 11.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w okresie od 11.08.2011 r. do 11.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. C. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 31.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 11.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w okresie od 16.12.2011 r. do 15.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. C. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 14.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 15.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 20.01.2012 r. do 23.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. C. (1), którą następnie przedłużono w dniu 17.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 23.07.2012 r. umową depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 21.02.2012 r. do 11.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. C. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 11.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mienie w kwocie 6.000 złotych,

374. w dniach od 04 do 10.07.2012r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. C. (2) i A. C. (3) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, z powodu odstąpienia od umowy, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

375. w dniu 19.04.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z M. C. (4) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych, którą następnie w dniu 26.04.2012 r. zmieniono umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną wypłatą części kapitału w wysokości 50.000 zł, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , powodując powstanie szkody w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 13.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

- w dniu 20.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

376. w okresie od 08.07.2011 r. do 26.06.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 10.04.2012 r. do 26.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (5), którą następnie przedłużono w dniu 26.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 30.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

377. w dniu 30.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

- w dniu 30.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. C. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

378. w dniach od 27 do 29.09.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 17.11.2011 r. do 2.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. C. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 2.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych,

379. w okresie od 22.12.2010 r. do 05.12.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 05.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 27.03.2012r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z P. D. (3) , , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 17.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 24.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

380. w okresie od 14.11.2011 r. do 14.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w okresie od 20.02.2012 r. do 18.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniu 14.05.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

381. w dniu 27.04.2012r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (2) i L. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 27.04.2012r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (2) i L. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 27.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (2) i L. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 27.04.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (2) i L. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

382. w dniach od 06 do 07.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z J. D. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 12.12.2011 r. do 29.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z J. D. (3) , którą następnie przedłużono w dniu 29.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w dniach od 09 do 11.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.000 złotych,

383. w dniu 01.12.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 27.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

384. w dniu 31.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 31.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 31.01.2012r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 31.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 25.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

385. w dniach od 18 do 25.08.2011 r. w M. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

386. w dniach od 17 do 18.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

387. w dniu 05.10.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i jego małżonkę B. D. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 23.02.2011 r. do 20.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i B. D. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 72.000 złotych,

- w okresie od 06.10.2011 r. do 26.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) i B. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 26.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 6.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 76.000 złotych,

- w okresie od 07 do 11.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i jego małżonkę B. D. (4) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 12.01.2012 r. do 02.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) i B. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 02.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 02 do 04.07.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. D. (3) i B. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

388. w dniu 12.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. D. (3) i P. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 53.000 złotych,

- w okresie od 16.04.2012 r. do 11.07.2012r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie w dniu 11.07.2012 r. przedłużono umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 865,52 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 865,52 złotych,

389. w dniu 16.02.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

390. w dniach od 29 do 31.07.2012 r. w miejscowości W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (4) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

391. w dniach od 29.07.2011 r. do 02.08.2011 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.000 złotych,

392. w dniach od 08 do 10.08.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 20.01.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 13 do 16.02.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) z J. D. (5) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 08 do 11.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. D. (4) i J. D. (5) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

393. w okresie od 29.04.2011 r. do 24.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 18.10.2011r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 24.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 16.09.2011 r. do 02.03.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 02.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

394. w dniach od 25.02.2011 r. do 02.03.2011r. w G. i R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. G. (3) i I. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 01 do 15.03.2012 r. w G. i R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. G. (3) i I. G. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

395. w dniu 25.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (4) i J. G. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 25.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (4) i J. G. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 25.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (4) i J. G. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 08.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (4) i J. G. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 05.06.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. G. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i J. G. (9) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9 500 złotych,

396. w okresie od 21.10.2010 r. do 19.04.2012 r. w miejscowości B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (2) i T. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.04.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 19.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w okresie od 14.11.2011 r. do 07.05.2012 r. w miejscowości B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. J. (2) i T. J. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

397. w dniach od 10 do 14.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (7) (obecnie J.) i M. J. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

398. w dniach od 11 do 15.05.2012 r. w miejscowości (...) doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. K. (4) i B. K. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

399. w dniu 06.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. K. (8) i B. K. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

400. w dniach od 26.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w okresie od 30.04.2012 r. do 30.07.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. K. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 30.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

401. w dniach od 16.08.2011 r. do 18.08.2011 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze S. Ł. (1) i M. Ł. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42.000 złotych,

402. w dniach od 11 do 12.01.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ł. (2) i A. Ł. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

403. w dniu 02.07.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (10) , na podstawie której na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonego od umowy czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7 500 złotych,

404. w okresie od 10.11.2011 r. do 30.04.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 30.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 09.07.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

405. w dniu 18.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (6) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłatę wpłaconych środków związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 20 do 21.06.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze Z. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych,

406. w dniach od 13 do 17.08.2011 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 13 do 17.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 13 do 17.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 20 do 23.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 11 do 12.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 14 do 16.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

407. w okresie od 28.10.2010 r. do 28.04.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, którą następnie przedłużono, w dniu 28.04.2011 r., z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 13.000 złotych, umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 15.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 31.08.2011 r. do 02.12.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (11), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 02.12.2011 r., umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 23 do 28.11.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 24 do 25.05.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

408. w dniach od 26 do 27.06.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (15) i J. B. (12) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu z powodu odstąpienia przez pokrzywdzonych od umowy, czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

409. w dniu 13.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (5) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14 500 złotych,

410. w dniu 10.10.2011 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 25.10.2011 r. do 20.04.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

411. w dniu 29.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 02.07.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (1) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych.

412. w okresie od 08.09.2011 r. do 05.03.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 05.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 03 do 04.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

413. w okresie od 08.03.2011 r. do 06.03.2012 r. w G. W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.09.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 06.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 31.08.2011 r. do 06.03.2012 r. w G. W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 06.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

414. w okresie od 07.01.2011 r. do 29.12.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 29.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 11.02.2011 r. do 13.08.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 11 do 12.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80.000 złotych,

415. w dniu 23.03.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (17) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 23.03.2012 r. do 23.07.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (17) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 18.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28 500 złotych,

416. w dniach od 02 do 06.07.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 02 do 06.07.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 02 do 06.07.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 02 do 06.07.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w dniach od 02 do 06.07.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

417. w dniach od 10 do 14.02.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 18 do 25.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych,

418. w okresie od 25.05.2011 r. do 17.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją i T. B. (3) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

- w okresie od 08.06.2011 r. do 17.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i M. B. (19) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 25 do 26.07.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją i T. B. (3) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

419. w okresie od 26.01. (...). do 16.06.2012 r. A. w doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z S. B. (4) i D. B. (5) , którą następnie przedłużono w dniu 28.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 21 do 28.03.2012 r. A. w doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z S. B. (4) , czym doprowadzili go i D. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w okresie od 14.06.2012 r. do 9.07.2012 r. w A. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z S. B. (4) , którą następnie przedłużono w dniu 09.07.2012 r. umową depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go i D. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

420. w dniu 16.11.2010 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 19.11.2010 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 13.12.2010 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 24.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 18.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 18.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

421. w dniu 20.06.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z B. S. (2) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 20.06.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 20 do 25.06.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 22 do 25.06.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. S. (2) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

422. w dniach od 10 do 11.10.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie 13.10.2011 r. do 04.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17 500 złotych,

- w okresie 09.11.2011 r. do 30.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 30.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.000 złotych,

- w dniach od 06 do 30.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) , którą następnie przedłużono w dniu 30.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 12.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

- w dniu 22.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

423. w okresie od 13.01.2012 r. do 11.07.2012 w miejscowości A. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (21) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 11.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 20.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 17 do 19.07.2012 r. w miejscowości A. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (21) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

424. w dniach od 02 do 03.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. B. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

425. w okresie od 23.05.2011 r. do 03.07.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 03.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

426. w dniu 20.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

427. w dniu 11.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 600 złotych,

428. w dniach od 24 do 27.07.2012 r. w N., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z T. B. (4) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

429. w dniach od 29.12.2011 r. do 02.01.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (4) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 17 do 18.01.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

430. w dniach od 03 do 06.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (22) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 09 do 10.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (22) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

431. w dniu 12.04.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 13.10.2011 r. do 10.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 13.10.2011 r. do 10.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 13.10.2011 r. do 10.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

432. w dniu 05.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 05.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 06 do 10.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 06 do 10.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie które, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 12.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 16 do 17.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 19.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 560 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 07.08.2011 r. do 07.11.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 07.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 025 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 09.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 558 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 14.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.831 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 19 do 20.10.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 27 do 28.10.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 15 do 16.11.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 12 do 13.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 600 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 12 do 13.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.200 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na fakt wypłaty środków wraz z odsetkami,

- w dniach od 15 do16.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 900 złotych,

- w dniach od 29 do 30.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 27 do 30 .01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

- w dniach od 09 do 13.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 100 złotych,

- w dniu 05.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8 700 złotych,

- w dniach od 16 do 19.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych,

- w dniach od 31.03.2012 r. do 02.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 03 do 04.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniu 10.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 10.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 100 złotych,

- w dniu 13.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7 800 złotych,

- w dniach od 12 do 13.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 690 złotych,

- w dniach od 15 do 18.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 100 złotych,

- w dniu 20.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 200 złotych,

433. w dniach od 28 do 29.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (9) i K. B. (10) i na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

434. w dniach od 16.05.2011 r. do 16.11.2011 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 16.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie ponieśli z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 20 do 21.07.2011 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie ponieśli z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 14.10.2011 r. do 10.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 10.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.12.2011 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (5) , czym doprowadzili ją i K. B. (11) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17 500 złotych, przy czym szkody faktycznie nie ponieśli z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 12 do 13.12.2011 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie ponieśli z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 19 do 20.01.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 07 do 17.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 12 do 14.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i R. B. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.06.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i K. B. (11) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

435. w dniach od 29 do 30.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 29 do 30.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 29 do 30.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w okresie od 29 do 30.03.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

436. w dniach od 15 do 22.05.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (13) i K. B. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 34 800 złotych,

437. w dniach od 02 do 08.11.2011 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 23 do 28.11.2011 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

438. w okresie od 13.04.2012 r. do 12.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 500 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 12.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 450 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 950 złotych,

- w dniu 30.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (7) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 830 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 15.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 700 złotych,

439. w okresie od 11.02.2011 r. do 08.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (23) i K. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 08.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w okresie od 12.05.2011 r. do 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 27.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela M. B. (23) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w okresie od 12.05.2011 r. do 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 27.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela M. B. (23), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

440. w dniach od 11 do 30.04.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (17) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23.000 złotych,

441. w okresie od 05.01.2012 r. do 03.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono, w dniu 03.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniu 17.02.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

442. w dniach od 12 do 13.04.2012 r. w O., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (24) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

443. w dniach od 15 do 16.12.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

444. w dniu 12.04.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (25) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 16 do 19.04.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) i M. B. (26) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniach od 16 do 19.04.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) i M. B. (26) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniach od 17 do 18.05.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 17 do 18.05.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 15 do 20.06.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) i M. B. (26) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 15 do 20.06.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) i M. B. (26) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 11 do 12.07.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 11 do 12.07.2012 r. w D. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (25) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

445. w dniach od 13 do 20.02.2012 r. w Ś. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (8) i R. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

446. w dniu 11.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (14) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 16.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (14) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 36 800 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 20.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (14) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 150 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniu 23.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48 950 złotych,

- w dniu 15.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (14) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

447. w okresie od 28.01.2011 r. do 23.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (27) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 27.07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

448. w dniach od 24 do 26.07.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28 500 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od do 25.08.2011 r. do 14.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 09.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 29.05.2012 r. do 04.06.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22 500 złotych,

449. w dniach od 24 do 30.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

450. w dniach od 19 do 23.04.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (28) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

451. w dniach od 27 do 28.09.2010 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w okresie od 16.04.2012 r. do 16.07.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której nie wystawiono certyfikatu, z powodu odstąpienia pokrzywdzonego od umowy, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

452. w dniach od 08 do 12.07.2010 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłatę środków wraz z odsetkami,

- w okresie od 14.01.2011 r. do 25.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25 07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 11 do 16.05.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 01 do 02.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, przy czym szkody faktycznie nie poniósł z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem umowy,

- w dniach od 05 do 09.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

453. w okresie od 15.02.2011 r. do 20.08.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w okresie od 20.08.2011 r. do 22.02.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 22.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 20.01.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 14.03.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 100 złotych,

- w dniu 04.04.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 750 złotych,

- w dniu 19.04.2012 r. w S. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 060 złotych,

- w dniu 07.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 300 złotych,

454. w dniach od 27 do 28.07.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 01 do 02.08.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 600 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 29.11.2011 r. do 01.12.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 14.06.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w dniach od 14 do 15.06.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

- w dniach od 13 do 16.07.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21 700 złotych,

455. w dniu 23.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

- w dniu 24.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 28.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 33.000 złotych,

- w dniach od 28 do 29.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 120.000 złotych,

- w dniu 27.12.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 27.12.2011 r. do 13.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (6) , którą następnie przedłużono w dniu 13.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych,

456. w dniu 18.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i M. D. (7) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

457. w dniach od 31.05.2012 r. do 01.06.2012 r. w N., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

458. w dniach od 19 do 24.04.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 19 do 24.04.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. D. (8) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

459. w dniach od 22 do 27.02.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. D. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

460. w dniach od 04 do 05.05.2011 r. w N. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 zł, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 13 do 14.06.2012 r. w N. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 18 do 19.06.2012 r. w N. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16 400 złotych,

461. w dniach od 14 do 16.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 22 do 24.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

462. w dniu 13.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (19) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 16.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 27.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

463. w dniu 26.03.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. T. (1) B. , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8 500 złotych,

464. w dniach od 18 do 20.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (17) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 30.09.2011 r. do 19.03.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (17) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 14.12.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (17) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 14.12.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (17) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

465. w dniach od 26 do 28.09.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 13.04.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (20) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

466. w dniu 07.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 06.12.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 03.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 18.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 08.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 09.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 05.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (29) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

467. w dniach od 13 do 14.05.2010 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 20.03.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

468. w dniach od 18 do 19.07.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i J. B. (18) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 18 do 19.07.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. B. (4) , czym doprowadzili go i J. B. (18) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

469. w okresie od 06.05.2010 r. do 11.04.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 18.10.2010 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 11.04.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 16.01.2012 r. do 02.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (5) , którą następnie przedłużono w dniu 02.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 520 złotych,

470. w okresie od 01.02.2012 r. do 19.07.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniach od 29.02.2012 r. do 02.03.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 400 złotych,

- w dniach od 01 do 03.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 3 do 4.04.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 300 złotych,

- w dniach od 08 do 09.05.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

- w dniu 06.07.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

471. w dniu 7.02.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 7.02.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 14.09.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 400 złotych,

- w dniu 07.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 200 złotych,

- w dniu 27.12.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 500 złotych,

- w okresie od 07.02.2012 r. do 25.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 500 złotych,

- w okresie od 28.02.2012 r. do 21.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. Z. (2) , którą następnie przedłużono w dniu 21.05.2012 r. umową depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 26.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. Z. (2) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 02.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. Z. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych,

472. w okresie od 17.01.2011 r. do 18.07.2012 r. w miejscowości T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 18.07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 15.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat na bycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 18.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , dopłacając jednocześnie kapitał w kwocie 89 416,99 złotych oraz dopisując jako współwłaściciela M. B. (30) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota z powodu odstąpienia od umowy, powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 99 416,99 złotych,

- w okresie od 07.09.2011 r. do 06.03.2012 r. w miejscowości T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (3) i M. B. (30) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 06.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 7.000,89 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 24 008,89 złotych,

- w okresie od 13.09.2011 r. do 05.03.2012 r. w miejscowości T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 05.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela M. B. (30) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 15 do 20.03.2012 r. w miejscowości T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (3) i A. B. (22) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 28.06.2012 r. do 09.07.2012 r. w miejscowości T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. B. (9) i A. B. (22) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

473. w dniach od 18 do 23.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 07.12.2011 r. do 29.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z I. B. (3) , którą następnie przedłużono w dniu 29.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 24 do 27.02.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 29.03.2012 r. do 21.06.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 21.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 26 do 27.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 30.04.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

- w dniach od 10 do 11.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

474. w dniu 14.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze S. B. (5) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

475. w dniach od 15 do 21.03.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28.06.2011 r. do 04.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 04.01.2012 r. do 09.07.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (2) , którą następnie przedłużono w dniu 09.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200.000 złotych,

- w okresie od 28.06.2011 r. do 6.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 21.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 6.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 170.000 złotych,

- w dniach od 17 do 26.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z U. B. (3) i K. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

476. w dniach od 08 do 11.01.2011 r. w M., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (31) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 04 do 08.06.2012 r. w M., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (31) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

477. w okresie od 20.07.2011 r. do 12.07.2012 r. w E. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 12.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota z powodu odstąpienia od umowy , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 200 złotych,

- w dniach od 05 do 06.06.2012 r. w E. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z L. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

478. w dniach od 05 do 12.04.2012 r. w M., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. B. (3) i K. B. (15) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 165.000 złotych,

479. w dniach od 13 do 15.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. B. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 23 do 25.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z Ł. B. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

480. w okresie od 25.05.2010 r. do 25.11.2010 r. w J., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (32), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.11.2010 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 08.09.2010 r. do 23.02.2012 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (32) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 12.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w okresie od 25.01.2011 r. do 11.01.2012 r. w J. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (32) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 11.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

481. w dniach od 27 do 31.08.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych,

- w dniu 17.10.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 400 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z E. B. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.000 złotych,

482. w dniach od 29.09.2011 r. do 03.10.2011 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (33) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 02.01.2012 r. do 28.06.2012 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (33) , którą następnie przedłużono w dniu 28.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 02 do 09.01.2012 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (33) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 02 do 09.01.2012 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (33) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 02 do 09.01.2012 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (33) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 16 do 20.03.2012 r. w E., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z M. B. (33) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

483. w okresie od 17.11.2011 r. do 14.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 14.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 26.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 44.000 złotych,

- w dniach od 07 do 09.02.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

484. w dniach od 06.05.2011 r. do 07.05.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07. 11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 125.000 złotych,

- w dniach od 30.05.2011 r. do 08.06.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 08.11.2011 r. do 07.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (20) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 07.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 12 do16.12.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (20) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

485. w okresie od 03.01.2012 r. do 25.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

- w dniu 22.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (21) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

486. w dniu 20.12.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (8) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 21 do 22.03.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (8) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 122.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 10.04.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (8) , którą następnie przedłużono w dniu 03.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 245.000 złotych,

- w dniu 04.05.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 25 do 26.06.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 139.000 złotych,

487. w dniu 29.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z L. B. (6) i A. B. (23) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

488. w dniach od 06 do 09.09.2010 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (22) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 16.10.2011 do 12.04.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (22) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 12.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w okresie od 10.11.2011 do 14.11.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. B. (22) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

489. w dniach od 22 do 24.06.2010 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 10.02.2011 r. do 30.01.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 12.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 30.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.000 złotych,

490. w okresie od 19.02.2011 do 13.02.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 24.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w okresie od 25.08.2011 r. do 21.02.2012 r. w Ł. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 21.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

491. w okresie od 2.03.2011 r. do 28.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (9) i K. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.08.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 28.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.000 złotych,

- w okresie od 18.03.2011 r. do 28.02.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (9) i K. B. (16) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.09.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , którą następnie przedłużono w dniu 28.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...) , czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniu 28.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i K. B. (16) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42.000 złotych,

- w dniu 2.04.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z R. B. (9) , czym doprowadzili go i K. B. (16) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 210.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 16 do 17.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go i K. B. (16) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 48.000 złotych,

492. w dniach od 16 do 21.11.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 9.12.2011 r. do 11.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z D. B. , którą następnie przedłużono w dniu 11.06.2012 r. umową depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

- w dniach od 21 do 25.01.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w dniach od 29.02 do 2.03.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z D. B. , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.750 złotych,

- w dniach od 29 do 31.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. B. , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.223 złotych,

493. w okresie od 22.11.2011 r. do 10.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (4), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją i R. B. (10) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

- w okresie od 22.11.2011 r. do 10.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (10) , na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych,

- w okresie od 22.11.2011 r. do 14.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (1), na podstawie której, wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją i R. B. (10) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

494. w dniu 01.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. B. (17) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 27.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. B. (17) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

495. w dniach od 09 do 10.01.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) ze S. B. (6) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 09 do 10.01.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) ze S. B. (6) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 13.12.2011 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z S. B. (6) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 180.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z odstąpieniem od umowy,

- w dniu 11.04.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy - depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniu 15.05.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

496. w dniu 13.01.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z Z. B. (7) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 18.04.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z Z. B. (7) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.000 złotych,

497. w dniu 18.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 600 złotych,

498. w okresie od 20.02.2012 r. do 18.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 18.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

- w dniu 20.02.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

- w dniu 25.04.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.000 złotych,

499. w dniach od 31.03.2011 r. do 01.04.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 20 do 23.02.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

500. w dniach od 22 do 25.07.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. R. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.000 złotych,

501. w dniach od 25 do 28.01.2011 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 29 do 31.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

502. w dniach od 06 do 08.06.2012 r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złotao numerze (...) z P. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 12 do 14.06.2012 r. w miejscowości K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z P. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

503. w dniach od 20 do 23.04.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

504. w dniach od 27 do 28.05.2012 r. w D., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych,

505. w dniach od 20 do 25.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 7.02.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 9.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

506. w dniu 03.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z Z. D. (5) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniu 03.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z Z. D. (5) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych,

507. w dniach od 7 do 12.09.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

- w dniach od 14 do 16.09.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. S. (1) i H. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250.000 złotych,

- w dniach od 10 do 17.10.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (1) i D. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000.000 złotych,

- w dniach od 25.10. 2011 r. do 02.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (1) i D. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 25.10. do 02.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (1) i D. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 25.10. do 02.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (1) i D. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

508. w okresie od 16.11.2009 r. do 4.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego z C. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2010 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 12.05.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 14.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

509. w dniach od 12.01.2011 r. do 5.07.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 15.07.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 04.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 5.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

510. w dniach od 13 do 15.07.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 14.07.2011 r. do 06.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 02.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 06.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 16 do 20.09.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy

- w dniach od 16 do 18.10.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy

- w okresie od 11.12.2011 r. do 31.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 31.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 12 do 13.01.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy

- w okresie od 14.01.2012 r. do 09.07.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 09.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 16 do 18.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

511. w okresie od 13.01.2012 r. do 10.07.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. Ś. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 10.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

512. w dniach od 15 do 16.09.2011 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu od 03.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych

- w dniu od 03.01.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 08.09.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

513. w dniach od 24 do 25.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. J. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych

514. w dniu 17.05.2012 r. w R. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. L. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

515. w dniu 24.05.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 26.000 złotych,

516. w dniu 19.05.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych

- w dniach od 2 do 5.06.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. L. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.000 złotych

517. w dniach od 01 do 03.03.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28.07.2011 r. do 03.11.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużył w dniu 03.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 24.10.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 15 do 24.02.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 15.02.2012 r. do 15.05.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 15.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 41.000 złotych,

- w dniach od 08 do 11.05.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. D. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50 800 złotych,

518. w dniach od 06 do 07.04.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 12 do 17 .04.2012 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

519. w okresie od 19.12.2011 r. do 15.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (2) , na podstawie której nie wystawiono certyfikatu nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 15.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

520. w dniach od 14.03.2012 r. do 11.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (2) , którą następnie przedłużono w dniu 11.06.2012 r. umową depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 14.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z D. P. (2) , , czym doprowadzili ją, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.000 złotych,

521. w dniach od 01 do 08.06.2012 r. w Z. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. S. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

522. w okresie od 15.09.2011 r. do 13.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (2) i G. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 13.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 25.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (2) i G. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w dniu 26.04.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. S. (2) i G. S. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych,

523. w dniach od 10 do 14.09.2011 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 23.03.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 23.03.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z J. S. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

524. w dniach od 07 do 11.04.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 22.05.2011 r. do 17.05.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (3) , , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 21.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 17.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 14 do 17.10.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 17 do 18.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. P. (3) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

525. w dniach od 27.08.2011 r. do 28.05.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. S. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 28.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 28.05.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

526. w dniach od 07 do 12.01.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 07 do 12.01.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 6 do 7.02.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 18 do 24.04.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. S. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych

527. w dniach od 30.03.2011 r. do 1.04.2011 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze S. Ś. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

528. w dniach od 17 do 19.01.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 07 do 10.05.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 10.05.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 26.04.2011 r. do 26.10.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 26.10.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 25.05.2011 r. do 25.11.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 25.11.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 03 do 07.06.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 27.06.2011 r. do 16.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 16.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych

- w dniach od 16 do 18.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28 do 30.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28 do 30.08.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 31.08.2011 r. do 05.09.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 31.08.2011 r. do 05.09.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 09.12.2011 r. do 29.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 29.05.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8 500 złotych,

- w dniach od 17.03.2012 r. do 22.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 01.05.2012 r. do 07.05.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. S. (5), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.000 złotych,

529. w dniach od 08 do 09.02.2011 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 22 do 26.08.2011 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 27.09.2011 r. do 03.10.2011 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 06 do 19.03.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z P. S. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

530. w dniach od 21 do 22.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (4) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 110.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 07 do 08.11.2011 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150.000 złotych,

- w dniach od 22 do 25.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 22 do 25.06.2012 r. w O. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 61.000 złotych,

531. w dniach od 10.08.2011 r. do 03.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 3.02.2012 r. umową depozytu towarowego, o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

532. w dniach od 31.05.2012 r. do 04.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. R. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych

533. w dniach od 26 do 30.11.2010 r. K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. R. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 28 do 30.12.2010 r. K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. R. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 14 do 16.05.2011 r. K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. R. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 12.06.2012 r. do 29.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. R. (2) , którą następnie przedłużono w dniu 29.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

534. w dniach od 05 do 09.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. T. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 05 do 09.05.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. T. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

535. w dniach od 07 do 09.06.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z N. T. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 29.06.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z N. T. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

536. w dniach od 15 do 16.03.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. P. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 26 do 28.06.2012 r. w P. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Ł. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

537. w dniach od 27.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.000 złotych,

538. w dniach od 23.01.2012 r. do 19.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 70.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 19.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 20.000 , powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 23.01.2012 r. do 19.07.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 18.04.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną wypłatą części kapitału w kwocie 10.000 , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota, którą następnie przedłużono w dniu 19.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , powodując powstanie szkody w łącznej kwocie 10.000 złotych,

539. w dniach od 06 do 10.08.2010 r. w miejscowości H. XV doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

- w dniach od 10 do 11.08.2010 r. w miejscowości H. XV doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

540. w dniu 09.12.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 09.12.2011 r. do 06.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. W. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 06.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45.000 złotych,

- w dniu 28.12.201 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 05.01.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 18.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 23.01.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. W. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 20.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci platyny o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 22.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 22.03.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 25.06.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z E. W. (1) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

541. w okresie od 18.11.2011 r. do 14.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 18.11.2011 r. do 14.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 18.11.2011 r. do 14.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 14.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 30.12.2011 r. do 19.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w okresie od 30.12.2011 r. do 19.06.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniu 09.02.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. P. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

542. w dniach od 07 do 10.01.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 19.07.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 29 do 30.09.2011 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 3 do 4.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

- w dniach od 3 do 4.02.2012 r. w G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych

543. w dniach od 06 do 07.09.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. R. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 500 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 12 do 13.12.2011 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. R. (2) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 22 do 25.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. R. (2) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

544. w dniach od 28.05.2012 r. do 01.06.2012 r. w miejscowości B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. P. (4) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 28.05.2012 r. do 01.06.2012 r. w miejscowości B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z K. P. (4) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

545. w dniu 21.10.2010 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i A. P. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 25 do 28.10.2010 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją i K. P. (5) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 07 do 08.11.2010 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i A. P. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

- w dniach od 09 do 10.08.2011 r. w C., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. P. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go i A. P. (3) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

546. w dniach od 28.12.2011 r. do 19.06.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z T. P. (1) , którą następnie przedłużono w dniu 19.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 57.000 złotych,

547. w dniu 30.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. B. (9) i J. B. (23) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

548. w dniach od 05 do 12.08.2011 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. M. (3) i K. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

549. w dniach od 21 do 26.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. N. (1) i A. N. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 21 do 26.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. N. (1) i A. N. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 21 do 26.06.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. N. (1) i A. N. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

550. w dniach od 30.04.2012 r. do 07.05.2012 r. w O., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. M. (12) i D. M. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

551. w dniach od 21 do 28.06.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

552. w dniach od 11 do 13.04.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

553. w dniach od 28.06.2012 r. do 06.07.2012 r. w miejscowości G. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. O. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

554. w dniach od 27.01.2011 r. do 23.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 23.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

- w dniu 23.01.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

555. w dniu 16.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniu 17.01.2012 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

556. w dniu 23.04.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. P. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

557. w dniu 02.07.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. M. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

558. w dniach od 27.10.2011 r. do 02.11.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60.000 złotych,

559. w dniach od 05.09.2011 r. do 29.02.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych, którą następnie przedłużono w dniach 29.02.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 3.000 złotych, na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 18.000 złotych,

- w dniach od 05 do 06.07.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000 złotych,

560. w dniu 13.07.2012 r. w S., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. M. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

561. w dniach 30.04.2012 r. do 02.05.2012 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

562. w dniach od 07 do 09.05.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. M. (9) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

563. w dniach od 31.01.2012 r. do 01.02.2012 r. w C. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z B. M. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 złotych,

564. w dniach od 02 do 7.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. M. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8 700 złotych,

565. w dniach od 06 do 13.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze W. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

- w dniach od 18 do 23.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) ze W. M. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100.000 złotych,

566. w dniach od 15 do 16.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. M. (14) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 327,94 złotych,

567. w dniu 02.07.2012 r. w L., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. M. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23.000 złotych,

568. w dniach od 02.08.2011 r. do 31.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 31.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniach od 09.11.2011 r. do 31.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 31.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.000 złotych,

- w dniach od 06.12.2011 r. do 05.06.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (4), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 05.06.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

- w dniu 23.02.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. D. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

569. w dniu 04.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z W. B. (6) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

570. w dniach od 08 do 10.02.2012 r. w W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

571. w dniach od 23 do 24.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniach od 23 do 24.04.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

572. w dniu 30.03.2011 r. w W. , doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. D. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

573. w dniach od 09 do 19.05.2012 r. w P., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. A. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

574. w dniu 28.05.2012 r. w G., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (18) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

575. w dniach od 23 do 25.04.2012 r. w M. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. K. (1), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10 500 złotych,

576. w dniu 22.05.2012 r. w B., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z G. B. (4) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

577. w dniu 19.04.2012 r. w O., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z E. B. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych,

578. w dniach od 11 do 12.04.2012 r. w Ł., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. O. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 40.000 złotych

579. w dniu 18.05.2012 r. w S. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. G. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

580. w dniach od 8.12.2011 r. do 5.03.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego w postaci złota o numerze (...) z A. B. (24) , którą następnie przedłużono w dniu 14.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 14 do 15.06.2012 r. we W. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z A. B. (24) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.000 złotych

581. w dniach od 19 do 23.04.2012 r. w T., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (11) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

582. w dniach od 17.01.2012 r. do 02.07.2012 r. w M. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. B. (34) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 41.800 złotych, którą następnie przedłużono w dniu 2.07.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesną dopłatą kapitału w kwocie 2.000 zł, na podstawie której wystawiono certyfikat (...), powodując powstanie szkody w łącznej wysokości 43.800 złotych,

583. w dniu 17.07.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. J. (5) i B. J. (2) , na podstawie której nie wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota z powodu odstąpienia od umowy, czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych,

584. w dniach od 26.08.2011 r. do 01.09.2011 r. w W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. F. (2) i B. C. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

585. w dniach od 24 do 25.01.2012 r. w T. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z I. K. (3) i M. K. (13) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000 złotych,

586. w dniach od 23 do 24.05.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

- w dniach od 3 do 5.06.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z H. K. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

- w dniach od 3 do 5.06.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. K. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000 złotych,

587. w dniu 31.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. F. (1) i E. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikaty nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych

- w dniu 31.01.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z D. F. (1) i E. F. (1) , na podstawie której wystawiono certyfikaty nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych

588. w dniach od 13 do 16.05.2012 r. w Ż. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. F. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 złotych,

589. w dniach od 03 do 04.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. F. (2), na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci platyny o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

- w dniu 10.07.2012 r. w L. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z S. F. (2) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych,

590. w dniach od 05 do 09.09.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniach od 18 do 24.04.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z T. B. (7) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 złotych,

591. w dniach od 15 do 17.04.2012 r. we W., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z R. B. (12) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46 500 złotych,

592. w dniach od 27.12.2010 r. do 19.12.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 19.12.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w okresie od 27.12.2010 r. do 20.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 15.03.2011 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 26.09.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 20.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1 300 złotych,

- w dniu 15.03.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

- w dniu 29.04.2011 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.000 złotych,

- w okresie od 22.09.2011 r. do 20.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych,

- w okresie od 22.09.2011 r. do 20.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 złotych,

- w dniach od 29.09.2011 r. do 20.03.2012 r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , którą następnie przedłużono w dniu 20.03.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 500 złotych,

- w dniu 20.03.2012r. w K. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z Z. B. (8) , czym doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 800 złotych, , nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

593. w dniach od 02.02.2011 r. do 30.01.2012 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z J. P. (5) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), którą następnie przedłużono w dniu 03.08.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) z jednoczesnym dopisaniem jako współwłaściciela M. P. (3), na podstawie której wystawiono certyfikat (...), którą następnie przedłużono w dniu 30.01.2012 r. umową depozytu towarowego o numerze (...) na podstawie której wystawiono certyfikat o numerze (...), czym doprowadzili ich, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych,

- w dniach od 21 do 25.11.2011 r. w B. doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z M. P. (3) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...), czym doprowadzili go oraz J. P. (5) , do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000 złotych, nie powodując jednakże powstania szkody z uwagi na wypłacenie wpłaconych środków w związku z zakończeniem trwania umowy,

594. w dniach od 11 do 17.08.2011 r. w K., doprowadzili do zawarcia umowy depozytu towarowego o numerze (...) z K. B. (19) , na podstawie której wystawiono certyfikat nabycia metalu szlachetnego w postaci złota o numerze (...) , czym doprowadzili go do niekorzystnego rozpor