Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 78/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2019-06-13

Sygn. akt IV K 78/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku, IV Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek-Byzdra

Ławnicy: Ryszard Borkowski, Romuald Kotłowski

Protokolant: Kamila Szafran

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2019 roku na rozprawie sprawy

G. K., syna M. i B. zd. P., urodzonego (...) w G.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 lutego 2019 roku w G. po uprzednim użyciu wobec P. O. przemocy polegającej na ugodzeniu go nożem w plecy i spowodowaniu u niego rany kłutej okolicy podłopatkowej lewej niepentrującej do płuc, tj. naruszenia czynności narządów ciała (powłok i ruchu) oraz rozstroju zdrowia na czas nie dłuższy niż siedem dni, czym naraził pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz grożąc pokrzywdzonemu dalszym natychmiastowym jej użyciem i żądając wydania pieniędzy lub papierosów, zabrał w celu przywłaszczenia mienie P. O. w postaci wódki Ż. oraz napoju F. o wartości 30,80,- zł, tj. o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. art. 157 § 2 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

orzeka:

I.  oskarżonego G. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 280 § 2 kk w zb. art. 157 § 2 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk na podstawie art. 280 § 2 kk skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz P. O. kwoty 3000,- (trzy tysiące) zł;

III.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 lutego 2019 roku od godz. 04.25 do dnia 13 czerwca 2019 roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

IV.  na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr 123 z 2002 r. poz. 1058 z późn. zm.) § 2 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 i § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. W. kwotę 1.107,-zł (jeden tysiąc sto siedem złotych) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu;

V.  na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr 123 z 2002 r. poz. 1058 z późn. zm.) § 2 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5, ust. 7 i § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. U. kwotę 738,- zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów reprezentacji oskarżyciela posiłkowego;

VI.  Na mocy art. 624 § 1 kpk, art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 roku, Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) wymierza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 400,- (czterysta) złotych, zaś w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Szeliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Kaczmarek-Byzdra,  Ryszard Borkowski ,  Romuald Kotłowski
Data wytworzenia informacji: