Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 71/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2018-10-12

Sygn. akt IV K 71/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale IV Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek-Byzdra

Ławnicy: Ryszard Borkowski, Romuald Kotłowski

Protokolant: Kamila Szafran

po rozpoznaniu w dniach: 25 maja 2018 r., 19 czerwca 2018 r., 02 sierpnia 2018 r., 03 września 2018 r., 02 października 2018 r. sprawy:

M. W. , ur. (...) w P., syna K. i G. z domu M.

oskarżonego o to, że:

1.  w nieustalonym okresie, nie później niż do dnia 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S. podrobił polskie banknoty o nominale 20 zł w nieustalonej ilości w ten sposób, że dokonał zeskanowania banknotu, a następnie za pomocą drukarki dokonywał ich wydrukowania, a następnie falsyfikaty banknotów wprowadzał w obieg jako autentyczne, tj. o czyn z art. 310 § 1 kk i 310 § 2 kk;

2.  w dniu 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S., działając wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci 26,39 grama amfetaminy oraz 0,98 grama mefedronu, co stanowi 40 porcji konsumpcyjnych, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

3.  w nieustalonym okresie, nie później niż do dnia 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S., działając wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielał innym osobom oraz W. D. środki odurzające w postaci amfetaminy, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

A. P. , ur. (...) w K., córki T. i E. z domu L.,

oskarżonej o to, że:

w dniu 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S. w celu wprowadzenia w obieg przyjęła i przechowywała w swoim portfelu trzy podrobione banknoty o nominale 20 zł serii (...), serii (...), serii (...), tj. o czyn z art. 310 § 2 kk;

orzeka:

I.  oskarżonego M. W. uznaje za winnego tego, że w nieustalonym okresie, nie później niż do dnia 11 stycznia 2018 roku, w miejscowości S., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych podrobił polski pieniądz w postaci banknotów o nominałach 20 zł w nieustalonej ilości, a następnie falsyfikaty banknotów wprowadzał w obieg jako autentyczne, czyn ten kwalifikuje jako wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 1 i § 3 kk w zb. z art. 310 § 2 i § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to przy zastosowaniu art. 60 § 1 kk, art. 60 § 6 pkt 2 kk, nadzwyczajnie łagodząc karę, na podstawie art. 310 § 3 kk w zw. z art. 310 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego M. W. w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S., działając wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci 26,39 grama amfetaminy, co stanowi około 40 porcji konsumpcyjnych, czyn ten kwalifikuje z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzemieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzemieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego M. W. uznaje za winnego tego, że w nieustalonym okresie, do dnia 11 stycznia 2018 roku w miejscowości S., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielał W. D., coraz innym nieustalonym osobom środki odurzające w postaci amfetaminy, czyn ten kwalifikuje z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wobec M. W. w punktach I, II i III wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i orzeka wobec niego karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  oskarżoną A. P. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, z tym ustaleniem, że dopuściła się go nie później niż 11 stycznia 2018 roku, czyn ten kwalifikuje jako wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 2 i § 3 kk i za to przy zastosowaniu art. 60 § 1 kk, art. 60 § 6 pkt 3 kk, nadzwyczajnie łagodząc karę, na podstawie art. 310 § 3 kk w zw. z art. 310 § 2 kk w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1, § 1b, § 2 pkt 1 kk, art. 35 § 1 kk skazuje ją na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym ;

VI.  na podstawie art. 316 § 1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wymienionych w wykazie nr II/120/18/P pod pozycją od 4 do 10, 13, 17;

VII.  na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez zniszczenie dowodów rzeczowych opisanych pod pozycją od 11 do 12, 14, 15 i 18 w wykazie dowodów rzeczowych nr II/120/18/P;

VIII.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2018 roku w zw. z art. 4 § 1 kk (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485) orzeka wobec oskarżonego M. W. nawiązkę zobowiązując go do wpłacenia na rzecz (...) Towarzystwa (...) dla (...) w W. P., 9 – 151 G. kwoty 2000,- (dwa tysiące) złotych;

IX.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego M. W. z popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia w kwocie 30 (trzydzieści) zł;

X.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu M. W. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 11 stycznia 2018 roku godz. 17.00 do dnia 12 października 2018 roku przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XI.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonej A. P. na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 11 stycznia 2018 roku godz. 17.00 do dnia 05 lutego 2018 roku przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

XII.  na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr 123 z 2002 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz § ust. 2 pkt 4, § 17 ust. 2 pkt 5 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. S. kwotę 1180,80,- zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej oskarżonej A. P.;

XIII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk oraz art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego M. W. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 5346,71,- zł (pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz opłatę w kwocie 400,- zł (czterysta);

XIV.  na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonej A. P. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1.280,80,- zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy) oraz opłatę w kwocie 180,- zł (sto osiemdziesiąt).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Szeliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Kaczmarek-Byzdra,  Ryszard Borkowski ,  Romuald Kotłowski
Data wytworzenia informacji: